Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

by Oliver Rott & David Monhart

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "by Oliver Rott & David Monhart"— Transkript prezentace:

1 by Oliver Rott & David Monhart
Harry Markowitz

2 Nositel Nobelovy ceny za ekonomii

3 Biografie narodil se v roce 1927 jako jediné dítě majitelů obchodu s potravinami v Chicagu, kde prožil bezstarostné dětství Během středoškolského studia se zajímal o populární výklad fyziky a astronomie a četl v originále filosofická díla Po absolvování střední školy přešel na University of Chicago se studiem, kladoucí důraz na čtení originálních materiálů Po ukončení bakalářského studia si pro další studium zvolil ekonomii, z níž ho nakonec zaujala ekonomie nejistoty (především argumenty Von Neumanna s Morgensternem a Marschaka týkající se očekávaného užitku, Friedmanova-Savageho funkce užitku a L. J. Savageho obhajoba individuální pravděpodobnosti)

4 Během studia na University of Chicago se stal jedním ze studentských členů Cowlesovy komise pro výzkum v ekonomii Jako téma pro svoji disertaci si zvolil možnosti aplikace matematických metod pro trh akcií. V té době ho napadl základní koncept teorie portfolia Tato původně normativní teorie, poskytující návod pro investory do cenných papírů, byla později zobecněna jako teorie optimálních investic bohatství do aktiv Hlavní pojmy, se kterými tato teorie pracuje, jsou riziko a výnos. Východiskem analýzy vztahu mezi rizikem a výnosem jsou preference investorů, týkající se rizika V roce 1952 odešel z University of Chicago a připojil se k RAND Corporation (nejvýznamnější tým analytiků, vybraný Pentagonem)

5 Výzkum Vždy se zaměřoval na aplikaci matematických nebo počítačových postupů při řešení praktických problémů, především problému podnikatelského rozhodování za nejistoty Během 50. let dospěl stejně jako mnoho ostatních k názoru, že mnohé praktické problémy se vymykají analytickému řešení, a že jsou potřebné simultánní techniky V RAND se pak zúčastnil vytváření velkých logistických modelů simulace Počátkem 60. let vytvořil programovací jazyk, později pojmenovaný SIMSCRIPT Místo toho, aby popisoval kroky, které musí počítač učinit, aby uskutečnil simulaci, tento jazyk umožnil programátorovi popsat určitým stylizovaným způsobem systém, který měl být simulován, což omezilo čas potřebný na programování Na první pohled mnohorozměrný a komplikovaný problém volby optimální skladby cenných papírů v portfoliu zredukoval na poměrně jednoduchý dvoudimenzionální problém, známý jako analýza průměrné odchylky

6 Rand Corporation Rand Corporation je typicky kalifornská. Od jejích odborníků se očekávalo, že budou podvracet konvenčně přijímaná tabu a vznášet velké, vážné otázky ohledně budoucího charakteru konfliktů. V době studené války se Rand Corporation zabývala Vietnamem, jaderným odstrašením a nekonečnými fantastickými scénáři, vyvolanými technologií Hvězdných válek. Ale od začátku roku 1993 nařídil prezident Clinton, aby se Rand Corporation zaměřila na hospodářství, obrana měla přijít k podstatné redukci.

7 Markowitzova práce v oblasti teorie portfolia představovala položení základů mikroanalýzy v oblasti financí a připravila půdu pro navazující výzkum Jeho nejvýznamnější dílo je bezesporu „Portfolio selection“

8 Portfolio Selection Za počátek moderní teorie portfolia se považuje článek „Portfolio Selection“, v němž předpokládá, že investor má v současné době k dispozici určité množství peněz a tyto chce investovat na předem určené časové období (tzv. doba držení). Na konci období investor cenné papíry prodá a zisk buď použije pro svoji potřebu nebo jej znovu investuje. Protože portfolio je kolekce cenných papírů je možné toto rozhodování považovat za ekvivalentní k výběru optimální portfolia z množiny možných portfolií.

9 Portfolio Selection Markowitzův přístup k investování je založen na předpokladu, že výnosnosti cenných papírů jsou náhodné veličiny a jako takové mohou být porovnávány zkoumáním jejich momentů. To znamená, že je-li dána množina portfolií musí investor nejprve určit očekávanou výnosnost (na ni se lze dívat jako na střední či průměrnou výnosnost) a směrodatnou odchylku výnosnosti a potom podle těchto dvou parametrů vybrat ze svého hlediska „nejlepší“. Toto rozhodnutí se musí opírat o investorovy postoje k riziku (tedy jeho averzi či ochotu podstoupit riziko) a výnosnosti, které je možno vyjádřit křivkami indiference.

10 Portfolio Selection Co na tomto článku udivuje akademiky dodnes, je to, že Markowitz svůj model vytvořil před více než půlstoletím a tedy dlouho před nástupem moderní počítačové techniky. Jeho vliv na svět moderních financí a investičního managementu byl tak obrovský a pronikavý, že je Markowitz již nějakou dobu považován za zakladatele Moderní Teorie Portfolia. Za svůj příspěvek do ekonomické vědy mu byla v roce 1990 udělena Nobelova cena za ekonomii.

11 Děkujeme


Stáhnout ppt "by Oliver Rott & David Monhart"

Podobné prezentace


Reklamy Google