Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transplantace plic v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transplantace plic v ČR"— Transkript prezentace:

1 Transplantace plic v ČR
Pozniak J., Šimonek J., Kolařík J., Schützner J., Pafko P., Lischke R. III. Chirurgická klinika 1. LF UK a FNM, Praha Klub CF Praha

2 HISTORIE TX PLIC James Hardy 1963 První Tx plic Bruce Reitz
1981 První Tx srdce a plic Joel D.Cooper SLTx DLTx Stig Steen 2001 První Tx plic od dárce s nebijícím srdcem 2007 První Tx plic po ex-vivo rekondici plic

3 HISTORIE TX PLIC Walter Klepetko Pavel Pafko
1. Tx plic v ČR

4 Indikace Indikace Kontraindikace
Konečné stádium chronického onemocnění plic s vyčerpanými konzervativními léčebnými možnostmi. Očekávaná doba přežití je snížená, nicméně je vyšší než předpokládaná doba strávená čekáním na vhodný orgán na čekací listině (12-18 měsíců). Chybějící kvalita života, závislost na kyslíku, zvyšující se imobilita. Kontraindikace Malignita (5 let bez relapsu) Neléčitelné selhání dalšího významného orgánového systému. (ICHS) Neléčitelná systémová infekce (např. hepatitida B, C, HIV). Významná hrudní či páteřní deformita. Nespolupráce při užívání léčby či při docházení na ambulantní kontroly (psych. onem.). Absence sociálního zázemí. Kouření, alkoholismus, drogová závislost v průběhu posledních 6-ti měsíců.

5 Stav pacienta Transplantační okno čas Hodnocení 3 faktorů:
Přežívání při maximální terapii Předpokládaná doba čekání na WL, alokační strategie, urgence Přežívání po transplantaci

6 Diagnózy CHOPN, Emfyzém při α-1-antitrypsin deficienci
Idiopatická plicní fibróza (UIP), nespecifická intersticiální pneumonie (NSIP), exogenní alergická alveolitida (EAA) Cystická fibróza, bronchiektázie Primární plicní hypertenze Sarkoidóza Lymfangioleiomyomatóza Retransplantace - BOS Histiocytóza X Plicní fibróza spojená se systémovým onemocněním (sklerodermie, revmatoidní artritida, onem. pojivové tkáně)

7 ADULT LUNG TRANSPLANTS Major Indications By Year (Number)
ISHLT 2012 J Heart Lung Transplant.  2012 Oct; 31(10):

8 Dárce Smrt mozku Multiorgánový odběr Posouzení funkce plic
Plíce vhodné k odběru v 10-15% případů Posouzení funkce plic Rtg plc bez patologického nálezu pO2 > 300 mmHg při FiO2 1,0 PEEP 5 Bronchoskopie Makroskopické vyš.

9 Odběr plic 9

10 Kompatibilita dárce a příjemce
Systém ABO Velikost 10

11 Operace Jednostranná transplantace plic
Bilaterální sekvenční transplantace plic Transplantace plicních laloků Split-lung metoda Transplantace laloků od žijících dárců Mimotělní oběh, ECMO

12 Implantace plic 12

13 Pooperační péče JIP,ARO kompletní monitorace RTG
umělá plicní ventilace, PEEP ECMO imunosupresivní terapie ATB, antimykotika, virostatika Protokolární bronchoskopie a biopsie

14 Imunosupresivní terapie Respirační selhání =Transplantace = Rejekce
Infekce Rejekce

15 Mykotická infekce (mucor)
Aspergilová infekce CMV pneumonie Mykotická infekce (mucor) 15

16 Častěji fokální postižení a dolní laloky RTG - nespecifické intersticiální plicní změny CT – obraz obliterující bronchiolitidy (BO) Air trapping 16

17 PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO TX PLIC
ISHLT Praha 3 měsíce 87 % 83 % 1 rok 81 % 78 % 5 let 54 % 55 % 10 let 32 % 34%

18 VÝVOJ POČTU TX Σ 218

19

20 Rehabilitace po Tx plic
respirační fyzioterapie: kontaktní a lokalizované dýchání, masáž-vibrace-pružení trakce krční páteře, centrace ramenních kloubů, techniky měkkých tkání, pasivní cvičení končetin autogenní drenáž (ústní brzda, PEP systém dýchání, technika prodlouženého výdechu…), práce s Acapellou, nácvik expektorace ( huffing), korekce dechového stereotypu, aktivní cvičení, nácvik inhalací postupná vertikalizace, Activity of daily living, viz. předchozí terapie nácvik správného stereotypu chůze, nácvik chůze po schodech, rotoped dynamická neuromuskulární stabilizace. Vojtova metoda. Mobilizace.

21 Relativní kontraindikace
Věk nad 65 let. Kritický či nestabilní klinický stav Těžký funkční stav s malým rehabilitačním potenciálem. Kolonizace multirezistentním či vysoce virulentním bakteriálním kmenem, mykózami či mykobakterii. Stav výživy - těžká obezita s BMI nad 30, kachexie BMI pod 17, kompenzace DM. Těžká či symptomatická osteoporóza. Těžké systémové onemocnění či progresivní neuromuskulární onemocnění. Mechanická ventilace

22

23 Pneumonektomie

24

25

26 Komplikace Časná dysfunkce štěpu Reperfúzní edém Infekce Rejekce
Bronchiální komplikace Lymfoproliferativní nemoc, lymfom a další neoplasma Další nitrohrudní komplikace

27 Lobární LTx od kadaverózního dárce
Indikace D x R velikostní nepoměr Urgentní malý příjemce Neočekávaný patologický nález v jednom z laloků Rozdíly se Standardním Výkonem Rozdělení laloků se provádí těsně před implantací Implantace dolních laloků (2 plíce) Split-lung transplantace (levá plíce)

28 + Praha Rozšíření selekčních kritérií pro dárce plic
Téměř žádné absolutně negativní vymezení Dárce může být strarý Může kouřit Může mít hrudní trauma Může mít infiltrát na rtg, může aspirovat Může mít pozitivní mirkrobiologický nález ve sputu Může mít suboptimální krevní plyny C. Aigner et al. / European Journal of Cardio-thoracic Surgery 27 (2005) 28

29 Perspektivy Rozšíření selekčních kritérií pro dárce plic
Agresivní péče o dárce Využití marginálních dárců Ex-vivo lung perfusion (EVLP) and ex-vivo lung reconditioning Dárce s nebijícím srdcem S. Steen, Transplantation of lungs from non-heart-beating donor. Lancet.2001, Mar 17 Xenotransplantace 29

30 Praha, 2010 „Optimální“ protokol imunosupresivní terapie u pacientů po transplantaci plic
Indukční imunosuprese Methylprednisolon ATG Udržovací imunosuprese 1. Tacrolimus - Prograf/Advagraf Konverzní studie CSA Tac International Investigator Initiated Study, fy Astellas Sirolimus (Ren.dysfunkce, BOS) 2. Mykofenolát mofetyl 3. Prednison Lung Transplantation in the United States, 1999–2008 American Journal of Transplantation 2010; 10 (Part 2): 1047–1068 30

31 Operativní cíle Vytvořit systém vysoce kvalitní následné péče – ambulantní péče
31

32 Závěr Transplantace plic v ČR je klinická realita s širšími indikacemi a lepšími výsledky Výrazné zlepšení výsledků přežívání v časném potransplantačním období Nejlepší výsledky u CHOPN a CF Při časné mortalitě na čekací listině - výrazný profit u pacientů s PF Rozhodující pro výsledek je klinický stav pacienta v době transplantace Vliv transplantace plic plic na kvalitu života je enormní 32


Stáhnout ppt "Transplantace plic v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google