Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov"— Transkript prezentace:

1 Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov
FINANČNÍ INSTITUCE Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

2 Služby finančních institucí
transakční služby zprostředkovatelské služby pojišťovací služby obchodování s cennými papíry a investice do cenných papírů

3 Struktura úvěrů a vkladů v České republice z hlediska doby splatnosti
( , k , v %)

4 KLASIFIKACE FINANČNÍCH INSTITUCÍ
DEPOZITNÍ banky (komerční) spořitelny úvěrní družstva NEDEPOZITNÍ penzijní fondy pojišťovny investiční společnosti a fondy obchodníci s cennými papíry

5 BANKOVNÍ SEKTOR dvoustupňový bankovní systém
centrální banka x komerční banky zákon o centrální bance x zákon o bankách zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

6

7 Vymezení banky v souladu se zákonem 21/1992 Sb., o bankách
právnická osoba se sídlem na Slovensku založená jako akciová společnost přijímající vklady od veřejnosti poskytující úvěry mající povolení působit jako banka

8 Počet bank v České republice
(banky s udělenou licencí, , ke konci roku, bez centrální banky) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 banky, celkem 52 55 53 50 45 42 40 38 37 35 36 z nich: velké banky 5 4 střední banky 2 10 9 13 12 11 malé banky 32 30 24 19 8 6 pobočky zahraničních bank 7 stavební spořitelny banky v nucené správě 1 Pro informaci: počet odebraných licencí 18 21 23 25 27 29 31

9 DRUHY BANK UNIVERZÁLNÍ SPOŘITELNY ÚVĚROVÁ DRUŽSTVA HYPOTÉČNÍ
(spořitelní a úvěrní družstva neboli družstevní záložny) HYPOTÉČNÍ INVESTIČNÍ investiční bankovnictví a bankovnictví mimo bilanci

10 Faktory ovlivňující změny ve struktuře finančních institucí
globalizace pokrok v technologiích sofistikovanější spotřebitelé institucionalizace, dezintermediace deregulace a koncentrace univerzalizace a diverzifikace fúze a akvizice, privatizace restrukturalizace, finanční a bankovní krize

11 Podíl jednotlivých druhů depozit na závazcích bank v USA (1950-1990)

12 Základní etapy dezintermediace
ztráta části úspor investiční fondy, penzijní fondy a fondy životního pojištění „sebraly“ bankám část úspor klientů ztráta monopolu při poskytování úvěrů rozvoj finančních trhů a přímého financování přímé „back-office“ operace pokrok v informačních technologiích změny v distribuci finančních produktů začíná rozšířením ATM+telefonního bankovnictví nová dimenze – internetové bankovnictví

13

14 Money Market Funds in the U.S.A. (maturity, 1974-1990)

15 The Decline in Banks as a Source of Finance

16

17 Bank Failures

18

19

20

21 AKTIVA, PASIVA, VÝNOSY A NÁKLADY BANK
ROZVAHA (BALANCE SHEET) VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (INCOME STATEMENT)

22 PASIVA BANKY kapitál (capital) depozita (deposits)
závazky banky, zdroje (liabilities, funds) vlastní x cizí kapitál (capital) depozita (deposits) nedepozitní zdroje (nondeposit liabilities)

23 Vývoj a struktura cizích zdrojů bank. (vždy banky s licencí k 31. 12
Vývoj a struktura cizích zdrojů bank* (vždy banky s licencí k  , mld. Kč) vklady a úvěry od bank vklady klientů emise obligací 2000 356,2 1310,0 239,4 2001 366,7 1493,2 207,6 2002 301,9 1608,7 160,7 2003 285,2 1665,6 196,3 * zdroje od ČNB a ostatní zdroje byly zanedbatelné Pramen: ČNB

24 Pasiva ČSOB, a.s. (konsolidovaná rozvaha, mil. Kč, k 31.12.2004 a 31.12.2003)

25

26 KAPITÁL (1) kapitál běžné a prioritní akcie prémie a přecenění, ážio
(common and preffered stock) prémie a přecenění, ážio (capital surplus) (kapitálové rezervy) nerozdělený zisk (retained earnings) (rezervy z příjmů) opravné položky dosud nesplacený akciový kapitál rezervní fondy

27 FUNKCE KAPITÁLU KRYTÍ ZTRÁT VYTVÁŘÍ DŮVĚRU
ZDROJ FINANCOVÁNÍ KRYTÍ ZTRÁT VYTVÁŘÍ DŮVĚRU LIMITUJE ROZSAH A RIZIKO POSKYTOVANÝCH ÚVĚRŮ Dle Horváthová, E.: Bankovníctvo, s

28 KAPITÁL (2) odráží zainteresovanost, angažovanost akcionářů v bance
kolik by mělo být kapitálu? akcionáři x dohled a regulace (veřejnost) souvisí s funkcemi kapitálu

29 Důvody regulace kapitálu
rozdílný zájem akcionářů a veřejnosti na bezpečnou výši kapitálu + společný zájem všech na solventnosti i na ziskovosti bank => management kapitálu = = respektování regulativních opatření regulativní opatření mají komplexní charakter (závisí např. na pojištění depozit atd.)

30 KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST (CAPITAL ADEQUACY)
kapitál : aktiva kapitál : rizikově vážená aktiva ex. rozdíly v podílu kapitál : aktiva mezi velkými a malými bankami

31 Vymezení rizikově vážených aktiv
rizikově vážená aktiva = veškerá aktiva vynásobená příslušnou rizikovou vahou podle stupně úvěrového rizika každého jednotlivého druhu aktiva 5 široce vymezených rizikových kategorií standardní pohledávky klasifikované pohledávky (2-5) nedobytné pohledávky – kategorie 5 (non-performing loans)

32 Vývoj kapitálové přiměřenosti
pokles kapitálové přiměřenosti v roce 1986 v rámci BIS návrhy, aby měření rizikově vážených aktiv od 1988, aby do konce 1992 (Cook ratio) 8 % přijato v ES, v USA i Japonsku pro banky s mezinárodními aktivitami zahrnuty aktivity v bankovnictví mimo bilanci na Slovensku a v České republice nařízení NBS a ČNB: 6,25 % do konce roku 1993, 8 % do konce roku 1996

33 Kapitálová přiměřenost bank ve vybraných zemích (v %, 1954-1998)
Graf 4.4 Pramen: Survey: International Baniking. The Economist, 1999, April 17th, s. 6.

34 Kapitálová přiměřenost bank ve vybraných zemích (v %, 1990-2003)

35 Shrinking (Equity as % of assets for German companies) Est
Source: Goldman Sachs (The Economist, 1993, July 3rd, s. 74). Est

36 depozita na požádání = na viděnou (demand deposits) (sight deposits)
DRUHY DEPOZIT depozita na požádání = na viděnou (demand deposits) (sight deposits) depozita s výpovědní lhůtou (saving deposits) depozita termínová (time deposits)

37 Depozita na požádání (demand deposits, sight desposits)
transakční účet NOW účet (Negotiable Order of Withdrawal) ATS účet (Automatic Transfer Service Account)

38 Regulace vztažená k depozitům
povinná míra bankovních rezerv zajištění depozit vedení účtů klientům v bankách regulace úrokových sazeb

39 ZAJIŠTĚNÍ DEPOZIT státní garance fond na zajištění depozit
v České republice i na Slovensku Fond pojištění vkladů k první vklady založen 1996 odvod 0,5 % z objemu neanonymních odvod 0,3 %, vkladů fyzických osob (od ,1 %) snižován až na 0,1 % klasifikace produktů na pojištěné a nepojištěné součástí zpráv auditora

40 Výše příspěvků bank do Fondu pojištění vkladů (1995-2004)
rok úhrady částka (mil. Kč) 1995 807,0 1996 1275,9 1997 1651,1 1998 1939,4 1999 3439,7 2000 3472,7 2001 3790,5 2002 3344,9 2003 1188, ,2 % 2004 1296, ,1 %

41 Pojištění depozit v EU a v České republice
v EU limity: minimálně EUR a 90 % uložené částky Direktiva EU platná od v České republice: (květen 2004) min EUR, 90 % částky (od ) min Kč, 90 % částky (od ) min Kč, 80 % částky zajištění depozit a morální hazard

42 Limit zákonného pojištění vkladů v některých zemích (2004)
Tabulka 4.4 Pramen: ČNB a Fond pojištění vkladů Limit zákonného pojištění vkladů v některých zemích (2004) částka (tis. eur) Belgie 20,0 Česká republika 25,0 Dánsko 40,0 Finsko Francie 61,1 Irsko Itálie 103,3 Lucembursko Německo Nizozemsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko Španělsko Švédsko 27,8 Švýcarsko 18,7 Velká Británie 22,2

43 AKTIVA BANK struktura portfolia aktiv s cílem maximální rentability a minimalizace všech druhů rizik klasifikace z hlediska likvidity: primární sekundární úvěry investice významné je rozlišení obchodního a bankovního portfolia

44 Aktiva ČSOB, a.s.

45

46 PRIMÁRNÍ AKTIVA aktiva s nejvyšší likviditou
držba částečně na základě regulativních opatření primární aktiva zahrnují: hotovost rezervy bank u centrální banky (včetně povinných minimálních rezerv) a u jiných bank proplacené šeky

47 HOTOVOST (cash) mince a bankovky
nepřináší nic kromě likvidity, banky se ji snaží minimalizovat nákladné, zvláště v případě směnárenských služeb vyžaduje trezory, pojištění, ochranu

48 POVINNÉ MINIMÁLNÍ REZERVY
povinnost udržovat povinné minimální rezervy je obvykle dána zákonem výše stanovena opatřením centrální banky v České republice max. 30 % z primárních vkladů bank výše povinných minimálních rezerv snižována, tlak na zrušení této formy regulace řízení zůstatků obtížné - skutečný vývoj ukazuje efektivní míra povinných rezerv nezamýšlené volné rezervy x zaměrné vyšší rezervy

49

50 8 2 9 3 9,0 8,0 6,5 5,0 4,0 3,0 2,0 Změny povinných minimálních rezerv
ve Slovenské republice ( ) Tabulka 5.3 vklady na viděnou termínové vklady do 8 od 2 9 3 9,0 8,0 6,5 5,0 4,0 3,0 2,0

51 Změny povinných minimálních rezerv v České republice

52

53 2004 2005 Efektivní míra povinných rezerv na Slovensku 2,01410 2,00269
(2004- bžezen 2005, v %) 2004 leden 2,01410 únor 2,00269 březen 2,00287 duben 2,03977 květen 2,00540 červen 2,00891 čevenec 2,00801 srpen 2,00273 září 2,00605 říjen 2,00535 listopad 2,00365 prosinec 2,00636 2005 2,00878 2,01453 2,00224 Pramen: a vlastní výpočty

54 POVINNÉ MINIMÁLNÍ REZERVY (2)
ve většině zemí nejsou úročeny banky většinou odmítají politiku povinných minimálních rezerv x centrální banky používají jsou to pro ně dodatečné náklady mají multiplikační efekt na nabídku peněz

55 TRH MEZIBANKOVNÍCH DEPOZIT
s přebytky minimálních rezerv obchodováno trh mezibankovních depozit transakce většího objemu, většinou krátkodobé, konkurenční a reprezentativní úrokové sazby

56

57

58 ÚVĚRY (1) pouze pokud zajištěna dostatečná výše likvidních aktiv
nejméně likvidní část aktiv bank (jen zřídka přeměněny na hotovost před dobou splatnosti) a rizikovější, ale vyšší výnosy => hledání optimální kombinace výnosnosti a rizika těžiště obchodní činnosti bank, často největší část aktiv výše úrokové marže určuje výnosy bank

59 Uzavřený a otevřený úvěrový systém
úrokové sazby fixní dány jsou poplatky a provize všechny další veličiny jsou předem dané je možno předem stanovit splátkový kalendář (včetně frekvence a výše splátek a přesným datem poslední splátky) otevřený některá ze základních veličin neumožňuje přesně stanovit datum poslední splátky minimální výše splátky nebo pohyblivé úrokové sazby

60 ÚVĚRY - SPLÁCENÍ metody odvozené od splácení jistiny (úvěru)
většinou pevné splátky x postupně zvyšující se (snižující se) splátky stejné splátky v pravidelných časových intervalech metody anuitního splácení na základě výpočtu umořitele x koeficientu anuity

61 Náklady úvěru (z hlediska klienta)
liší se v závislosti na použité metodě závisí nejen na úrocích, ale také na poplatcích a provizích roční procentní sazba nákladů (RPSN) x efektivní úroková sazba sazba zahrnující kromě úrokových nákladů i všechny související náklady úvěru pro klienta úroky+poplatky+provize+pojištění RPSN = jistina

62 Efektivní úroková sazba
n … počet období, i … úroková sazba

63 Příklad Vypočtěte efektivní roční úrokovou sazbu v případě, že: 0,12
nominální úroková sazba je 12 %; frekvence úročení je měsíční. Řešení: 0,12 EAIR = ( )12 – 1 = (1+0,01)12 – EAIR = 1, = 0,126825 EAIR = 12,68 %

64

65 Kontinuální úročení FV = C0 (ein) PV = Cn (e-in) e … Eulerovo číslo
základ přirozených logaritmů, e = 2,718

66 Příklad Jaká je budoucí hodnota vašeho vkladu v bance, jestliže je úročen 3,5 % a úročení probíhá kontinuálně? Vklad činí Sk a bude v bance po dobu 3 let. FV = x e0,035x3 FV = x 2,7180,105 FV = x 1, FV = ,90

67 Portfolio aktiv amerických komerčních bank (1951-1992, v %)

68 Klasifikace úvěrů (1) nezajištěné a zajištěné
nemovitým majetkem x cennými papíry (hypotéční) (lombardní) realizace pouze na základě soudního rozhodnutí zajištění také zbožím, pohledávkami, prostředky na vkladních knížkách nebo na životní pojistce, drahými kovy, autorskými právy atd.

69 Hypotéční úvěr hypotéční úvěr (mortgage, real estate loan)
úvěr na investici do nemovitosti, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k této nemovitosti (původně vlastníkům pozemkového a domovního majetku, postupně koupě, výstavba, rekonstrukce, modernizace aj.) banky je poskytují až v posledních letech, dříve doména spořitelen emise hypotéčních zástavních listů - regulováno problém fixní x pohyblivé úrokové sazby

70 Růst podílu hypotéčních úvěrů v aktivech amerických bank (1987-2004, v % aktiv)

71 Forma úročení nových hypoték ve vybraných zemích (1999, v %)

72 Podíl hypotéčních úvěrů s pevným úrokem na celkovém objemu hypotéčních úvěrů (2001, v %)

73 Podíl hypotéčních úvěrů na HDP ve vybraných zemích (2004, v %)

74 Klasifikace úvěrů (podle odvětví)
podnikatelské (průmyslové a obchodní) zemědělské spotřebitelské bankám a finančním společnostem vládě a municipalitám mezinárodním a nadnárodním společnostem

75 Struktura úvěrového portfolia Ľudovej banky (2004)

76 Vývoj podílu podnikatelských úvěrů na financování firem ve vybraných zemích (1989-2002, v %)

77 SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY krátkodobé, ale mohou být i dlouhodobé
peněžní úvěry: revolvingové splátkové přímé a nepřímé nesplátkové (překlenovací aj.) Směrnice č. 90/88/EHS o sbližování zákonů, nařízení a správních předpisů členských států v oblasti spotřebitelského úvěru

78 Kontokorentní úvěr kontokorentní úvěr (smíšený běžný účet)
pohyblivá výše úvěru (omezená limitem debetu) na běžném účtě stanovena doba, po kterou může úvěr čerpat obvykle vyšší úrokové sazby, ale platí se jen za skutečně použitý úvěr o zařazení na stranu aktiv nebo pasiv banky rozhoduje zůstatek mimo evidenci úvěrů, na běžných účtech x uzavřena úvěrová smlouva úvěrové limity a úvěrové karty => => o výši úvěru rozhodují také klienti banka musí pružně řídit svoji vlastní likviditu

79 Klasifikace úvěrů (podle doby splatnosti)
krátkodobé kontokorentní spotřebitelský lombardní eskontní akceptační a avalový faktoring a forfaitig střednědobé dlouhodobé emisní úvěr úvěrový úpis (závazková listina) hypotéční a komunální úvěry

80 Výhody a nevýhody dlouhodobých úvěrů
výhody pro firmu (dlužníka) nemusí zveřejňovat svoji finanční situaci zdroje je možno získat rychleji, než emisí dluhopisů úvěr je možno lépe přizpůsobit individuálním požadavkům dlužníka nevýhody pro banku securitizace nebo nemá možnost získat svoje prostředky zpět dříve, než v době splatnosti úvěru rizika klienta se mohou odrazit ve splácení úvěru

81 Úvěrová strategie a politika bank
stanovována představenstvem, podílí se management kontrola svěřena úvěrovému výboru dohled obvykle do úvěrové politiky nezasahuje úvěrové riziko že druhá strana nebude ve finanční transakci jednat podle ustanovení a podmínek smlouvy a tím způsobí držiteli aktiv finanční ztrátu základní riziko bank

82 Portfolio úvěrů bank portfolio úvěrů (komerčních) bank velice široké a ze všech finančních institucí nejvíce diverzifikované alokace úvěrů jednotlivých bank velice rozdílná (specializace bank před rokem v Československu, malé x velké banky aj.) regulace vzhledem k riziku, aby byla diverzifikace => pravidla úvěrové angažovanosti

83 ROZHODOVÁNÍ BANKY O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
posouzení efektivnosti bonity subjektu úvěru, objektu tj. dlužníka úvěru objekt a subjekt neexistují nezávisle na sobě

84 ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU
na zvláštní účet umožňuje kontrolovat podmínky využívání úvěru a povinnost zúčtování jedinou výjimkou kontokorentní úvěr účelovost ve smlouvě uváděny sankce za nedodržení účelu + pro banku problém klasifikovaných úvěrů nepřevoditelnost platnost a účinnost smlouvy vzájemné započítávání pohledávek a závazků klientů

85 ÚVĚROVÁ ANGAŽOVANOST BANK (1)
regulace úvěrové angažovanosti bank ve většině zemí světa (diverzifikace portfolia úvěrů) v České republice: Vyhláška ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002 limity čisté úvěrové angažovanosti (v % kapitálu banky) 25 % vůči jednomu dlužníkovi nebo ekonomicky spjatým dlužníkům 20 % vůči dlužníkovi, který má k bance zvláštní vztah 800 % vůči dlužníkům, ke kterým čistá úvěrová angažovanost dosahuje 10 % a více procent

86 ÚVĚROVÁ ANGAŽOVANOST BANK (2)
HLÁŠENÍ měsíční ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY informace a informační systém vnitřní předpisy limity pro ekonomické sektory nebo geografická území

87 KLASIFIKOVANÉ ÚVĚRY BIS 5-ti stupňová klasifikace, údaje z různých zemí ale nejsou plně srovnatelné poslední kategorie „non-performing loans” x „bad loans” = kategorie 2 - 5 snaha BIS sjednotit klasifikaci a postupy při odepisování úvěrů

88 KLASIFIKOVANÉ ÚVĚRY (3)
ČNB úvěry: standardní (prodlení ve splácení max. 30 dnů) sledované ( dnů; koef. 0,05) nestandardní ( dní; koef. 0,2) pochybné ( dní; koef. 0,5) ztrátové (nad 360 dní; koef. 1,0)

89 Příčiny vysokého podílu klasifikovaných úvěrů v tranzitivních ekonomikách
transformace a restrukturalizace ekonomiky nedostatky spojené s transformací právní rámec transformace negativní jevy (korupce, tunelování, …) kvalita managementu

90 ve vybraných tranzitivních ekonomikách
Klasifikované úvěry ve vybraných tranzitivních ekonomikách ( , v % celkových úvěrů) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Česká repub- lika 13,41 24,20 30,50 28,80 28,30 33,50 29,75 20,79 15,78 11,15 10,84 12,3 Polsko 31,02 28,52 20,9 13,20 10,50 10,90 13,70 15,50 18,60 22,00 22,20 15,60 13,8 Sloven- sko 11,82 28,43 40,26 32,08 33,09 37,95 34,88 23,92 24,31 11,19 9,09 7,20 6,32 Pramen:

91 Management klasifikovaných úvěrů
prodej (to sell) obnovení (to recover) restrukturalizace (to restructure) odepsání (to write off)

92 Vyvedení klasifikovaných úvěrů z bank
forma securitizace (securitizace „v nouzi“) převedení (vyvedení) na specializované instituce za cenu nominální státní x soukromé x tržní v České republice Konsolidační banka k vyvedení se vyjadřuje bankovní dohled a auditoři obvykle požadavek nadále krýt rezervami (IPB)

93 SECURITIZACE z postupu o 4 krocích činí postup o 3, resp. 2 krocích

94 Jednotlivé složky úvěrového rizika
přímé úvěrové riziko (direct credit risk) = = riziko selhání (default risk) riziko úvěrových ekvivalentů (credit equivalent exposure) riziko úvěrové angažovanosti (credit exposure risk) vypořádací riziko (settlement risk)

95 Přímé úvěrové riziko riziko ztráty ze selhání partnera u tradičních rozvahových položek v plné nebo částečné výši nejvýznamnější složka úvěrového rizika trvá po celou dobu úvěrového vztahu zvyšuje se úměrně s dobou splatnosti úvěru závisí na subjektu, se kterým je uzavřena smlouva klienti jsou bankou řazeni do určitých kategorií, je jim přidělován interní rating, resp. je hodnocena jejich bonita

96 RATING rating a hodnocení finanční způsobilosti a důvěryhodnosti
stanovení bonity klienta (finančního dokumentu) zda je schopen a také ochoten splácet řádně a včas přijaté finanční závazky posouzení úvěrového rizika, tj. rizika splácení jistiny a úroku

97 RATINGOVÉ AGENTURY A AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI
informace o firmách, nezávislý informační zdroj ratingové agentury x auditorské společnosti odborné i laické veřejnosti, pro existující a potenciální investory zpráva určena především pro akcionáře, prostřednictvím výroční zprávy ale ovlivněna i širší veřejnost

98 RATINGOVÉ ZNÁMKY kolem 20 stupňů (audit v podstatě 2 stupně)
Moody´s, Fitch IBCA, Standard & Poor´s mají všeobecné zaměření a poskytují široké spektrum ratingů, ale především rating obligací; klíčový význam má jejich ratingové hodnocení států (sovereign rating) Thompson Bankwatch, A.M. Best, Morningstar rating bankovních pojišťovny investiční fondy a finančních institucí

99

100

101 CÍLE BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ
cíl maximalizovat výnosy a minimalizovat riziko jsou ve vzájemném rozporu sladit různé cíle banky solventnost likvidita rentabilita

102

103 Výkaz zisku a ztrát ČSOB, a.s.

104

105 ROA (return on assets) výnosnost aktiv ROE (return on equity)
Měření výnosnosti ROA (return on assets) výnosnost aktiv výnos ROA = (%) průměrná aktiva ROE (return on equity) výnosnost kapitálu čistý výnos ROE = (%) průměrný kapitál

106 STRUKTURA VÝNOSŮ BANK úrokové a neúrokové výnosy
poplatky, příjmy za služby v tranzitivních ekonomikách je nízký podíl neúrokových výnosů (poplatků)

107 Share of Noninterest Income

108

109 Faktory ovlivňující výnosy banky
neovlivnitelné a ovlivnitelné managementem (vnější, nekontrolovatelné) (vnitřní, kontrolovatelné) vývoj a výše úrokových sazeb celkové ekonomické podmínky změna konkurence, legislativy podnikatelský mix náklady (výdaje) kvalita portfolia

110 SPOŘITELNY (savings and loan associations)
orientace na drobné klienty (spotřebitelské úvěry + drobná depozita) aktiva orientovaná na hypotéční úvěry depozita vedená na účtech úspor (spořitelní knížky)

111 ÚVĚRNÍ DRUŽSTVA (credit unions)
dynamický růst v poválečném období neziskové organizace, aktivity omezeny na členy družstva aktiva pasiva v podobě podílu nepodnikatelské úvěry úvěrového družstva rozšířená v Německu (Volksbank, Reiffeisenbank) v České republice kampeličky a reiffeisenky už v druhé polovině 19. století


Stáhnout ppt "Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov"

Podobné prezentace


Reklamy Google