Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ INSTITUCE Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ INSTITUCE Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ INSTITUCE Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

2 Služby finančních institucí transakční služby zprostředkovatelské služby pojišťovací služby obchodování s cennými papíry a investice do cenných papírů

3 Struktura úvěrů a vkladů v České republice z hlediska doby splatnosti (1994-2002, k 31. 12., v %)

4 KLASIFIKACE FINANČNÍCH INSTITUCÍ DEPOZITNÍ  banky (komerční)  spořitelny  úvěrní družstva NEDEPOZITNÍ  penzijní fondy  pojišťovny  investiční společnosti a fondy  obchodníci s cennými papíry

5 BANKOVNÍ SEKTOR  dvoustupňový bankovní systém centrální banka x komerční banky  zákon o centrální bance x zákon o bankách zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

6

7 Vymezení banky v souladu se zákonem 21/1992 Sb., o bankách právnická osoba se sídlem na Slovensku založená jako akciová společnost přijímající vklady od veřejnosti poskytující úvěry mající povolení působit jako banka

8 Počet bank v České republice (banky s udělenou licencí, 1993-2005, ke konci roku, bez centrální banky) 1993199419951996199719981999200020012002200320042005 banky, celkem 5255 5350454240383735 36 z nich: velké banky 5555555444444 střední banky 251091312 11109 malé banky 3230241913129889665 pobočky zahraničních bank 781099 999911 stavební spořitelny 5666666666666 banky v nucené správě 1105400110000 Pro informaci: počet odebraných licencí 0146101821232527293031

9 DRUHY BANK  UNIVERZÁLNÍ  SPOŘITELNY  ÚVĚROVÁ DRUŽSTVA (spořitelní a úvěrní družstva neboli družstevní záložny)  HYPOTÉČNÍ  INVESTIČNÍ  investiční bankovnictví a bankovnictví mimo bilanci

10 Faktory ovlivňující změny ve struktuře finančních institucí globalizace pokrok v technologiích sofistikovanější spotřebitelé institucionalizace, dezintermediace deregulace a koncentrace univerzalizace a diverzifikace fúze a akvizice, privatizace restrukturalizace, finanční a bankovní krize

11 Podíl jednotlivých druhů depozit na závazcích bank v USA (1950-1990)

12 Základní etapy dezintermediace ü ztráta části úspor investiční fondy, penzijní fondy a fondy životního pojištění „sebraly“ bankám část úspor klientů ü ztráta monopolu při poskytování úvěrů rozvoj finančních trhů a přímého financování ü přímé „back-office“ operace pokrok v informačních technologiích ü změny v distribuci finančních produktů začíná rozšířením ATM+telefonního bankovnictví nová dimenze – internetové bankovnictví

13

14 Money Market Funds in the U.S.A. (maturity, 1974-1990)

15 The Decline in Banks as a Source of Finance

16

17 Bank Failures

18

19

20

21 AKTIVA, PASIVA, VÝNOSY A NÁKLADY BANK ROZVAHA (BALANCE SHEET) VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (INCOME STATEMENT)

22 PASIVA BANKY závazky banky, zdroje (liabilities, funds) vlastní x cizí kapitál (capital) depozita (deposits) nedepozitní zdroje (nondeposit liabilities)

23 Vývoj a struktura cizích zdrojů bank* (vždy banky s licencí k 31. 12., mld. Kč) vklady a úvěry od bank vklady klientů emise obligací 2000356,21310,0239,4 2001366,71493,2207,6 2002301,91608,7160,7 2003285,21665,6196,3 * zdroje od ČNB a ostatní zdroje byly zanedbatelné Pramen: ČNB

24 Pasiva ČSOB, a.s. (konsolidovaná rozvaha, mil. Kč, k 31.12.2004 a 31.12.2003)

25

26 KAPITÁL (1) kapitál  běžné a prioritní akcie (common and preffered stock)  prémie a přecenění, ážio (capital surplus)(kapitálové rezervy)  nerozdělený zisk (retained earnings) (rezervy z příjmů) opravné položky  dosud nesplacený akciový kapitál  rezervní fondy

27 FUNKCE KAPITÁLU ZDROJ FINANCOVÁNÍ KRYTÍ ZTRÁT VYTVÁŘÍ DŮVĚRU LIMITUJE ROZSAH A RIZIKO POSKYTOVANÝCH ÚVĚRŮ Dle Horváthová, E.: Bankovníctvo, s. 70-77.

28 KAPITÁL (2)  odráží zainteresovanost, angažovanost akcionářů v bance  kolik by mělo být kapitálu? akcionáři x dohled a regulace (veřejnost) souvisí s funkcemi kapitálu

29 Důvody regulace kapitálu ü rozdílný zájem akcionářů a veřejnosti na bezpečnou výši kapitálu + společný zájem všech na solventnosti i na ziskovosti bank => management kapitálu = = respektování regulativních opatření ü regulativní opatření mají komplexní charakter (závisí např. na pojištění depozit atd.)

30 KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST (CAPITAL ADEQUACY)  kapitál : aktiva  kapitál : rizikově vážená aktiva ex. rozdíly v podílu kapitál : aktiva mezi velkými a malými bankami

31 Vymezení rizikově vážených aktiv rizikově vážená aktiva = veškerá aktiva vynásobená příslušnou rizikovou vahou podle stupně úvěrového rizika každého jednotlivého druhu aktiva  5 široce vymezených rizikových kategorií standardní pohledávky klasifikované pohledávky (2-5) nedobytné pohledávky – kategorie 5 (non-performing loans)

32 Vývoj kapitálové přiměřenosti ü 1960-1987 pokles kapitálové přiměřenosti ü v roce 1986 v rámci BIS návrhy, aby měření rizikově vážených aktiv ü od 1988, aby do konce 1992 (Cook ratio) 8 % přijato v ES, v USA i Japonsku pro banky s mezinárodními aktivitami zahrnuty aktivity v bankovnictví mimo bilanci ü na Slovensku a v České republice nařízení NBS a ČNB: 6,25 % do konce roku 1993, 8 % do konce roku 1996

33 Kapitálová přiměřenost bank ve vybraných zemích (v %, 1954-1998) Graf 4.4 Pramen: Survey: International Baniking. The Economist, 1999, April 17th, s. 6.

34 Kapitálová přiměřenost bank ve vybraných zemích (v %, 1990-2003)

35 Source: Goldman Sachs (The Economist, 1993, July 3rd, s. 74). Est Shrinking (Equity as % of assets for German companies)

36 DRUHY DEPOZIT depozita na požádání = na viděnou (demand deposits) (sight deposits) depozita s výpovědní lhůtou (saving deposits) depozita termínová (time deposits)

37 Depozita na požádání (demand deposits, sight desposits) transakční účet NOW účet (Negotiable Order of Withdrawal) ATS účet (Automatic Transfer Service Account)

38 Regulace vztažená k depozitům  povinná míra bankovních rezerv  zajištění depozit  vedení účtů klientům v bankách  regulace úrokových sazeb

39 ZAJIŠTĚNÍ DEPOZIT  státní garance  fond na zajištění depozit  v České republice i na Slovensku Fond pojištění vkladů k 3.3. 1995 první vkladyzaložen 1996 odvod 0,5 % z objemu neanonymníchodvod 0,3 %, vkladů fyzických osob (od 2003 0,1 %) snižován až na 0,1 % klasifikace produktů na pojištěné a nepojištěné součástí zpráv auditora

40 Výše příspěvků bank do Fondu pojištění vkladů (1995-2004) rok úhradyčástka (mil. Kč) 1995807,0 19961275,9 19971651,1 19981939,4 19993439,7 20003472,7 20013790,5 20023344,9 2003 1188,4 0,2 % 2004 1296,7 0,1 %

41 Pojištění depozit v EU a v České republice v EU limity: minimálně 20 000 EUR a 90 % uložené částky Direktiva EU platná od 1.1.1995 v České republice: (květen 2004)min. 25 000 EUR, 90 % částky (od 1.9.1998) min. 400 000 Kč, 90 % částky (od 1.1.1995) min. 100 000 Kč, 80 % částky  zajištění depozit a morální hazard

42 Tabulka 4.4 Pramen: ČNB a Fond pojištění vkladů Limit zákonného pojištění vkladů v některých zemích (2004) částka (tis. eur) Belgie20,0 Česká republika25,0 Dánsko40,0 Finsko25,0 Francie61,1 Irsko20,0 Itálie103,3 Lucembursko20,0 Německo20,0 Nizozemsko20,0 Portugalsko25,0 Rakousko20,0 Řecko20,0 Slovensko20,0 Španělsko20,0 Švédsko27,8 Švýcarsko18,7 Velká Británie22,2

43 AKTIVA BANK struktura portfolia aktiv s cílem maximální rentability a minimalizace všech druhů rizik klasifikace z hlediska likvidity: primární sekundární úvěry investice významné je rozlišení obchodního a bankovního portfolia

44 Aktiva ČSOB, a.s.

45

46 PRIMÁRNÍ AKTIVA aktiva s nejvyšší likviditou držba částečně na základě regulativních opatření primární aktiva zahrnují: hotovost rezervy bank u centrální banky (včetně povinných minimálních rezerv) a u jiných bank proplacené šeky

47 HOTOVOST (cash) ü mince a bankovky ü nepřináší nic kromě likvidity, banky se ji snaží minimalizovat nákladné, zvláště v případě směnárenských služeb vyžaduje trezory, pojištění, ochranu

48 POVINNÉ MINIMÁLNÍ REZERVY  povinnost udržovat povinné minimální rezervy je obvykle dána zákonem  výše stanovena opatřením centrální banky v České republice max. 30 % z primárních vkladů bank výše povinných minimálních rezerv snižována, tlak na zrušení této formy regulace  řízení zůstatků obtížné - skutečný vývoj ukazuje efektivní míra povinných rezerv nezamýšlené volné rezervy x zaměrné vyšší rezervy

49

50 Změny povinných minimálních rezerv ve Slovenské republice (1992-2004) Tabulka 5.3 vklady na viděnoutermínové vklady do 31. 1. 1992 8 od 1.2.1992 82 1.11.1992 93 1.8.1996 9,0 1.4.2000 8,0 1.7.2000 6,5 1.1.2001 5,0 1.1.2002 4,0 1.1.2003 3,0 1.1.2004 2,0

51 Změny povinných minimálních rezerv v České republice

52

53 Efektivní míra povinných rezerv na Slovensku (2004- bžezen 2005, v %) 2004 leden 2,01410 únor 2,00269 březen 2,00287 duben 2,03977 květen 2,00540 červen 2,00891 čevenec 2,00801 srpen 2,00273 září 2,00605 říjen 2,00535 listopad 2,00365 prosinec 2,00636 2005 leden 2,00878 únor 2,01453 březen 2,00224 Pramen: http://www.nbs.sk a vlastní výpočty

54 POVINNÉ MINIMÁLNÍ REZERVY (2)  ve většině zemí nejsou úročeny  banky většinou odmítají politiku povinných minimálních rezerv x centrální banky používají jsou to pro ně dodatečné náklady mají multiplikační efekt na nabídku peněz

55 TRH MEZIBANKOVNÍCH DEPOZIT  s přebytky minimálních rezerv obchodováno trh mezibankovních depozit transakce většího objemu, většinou krátkodobé, konkurenční a reprezentativní úrokové sazby

56

57

58 ÚVĚRY (1) pouze pokud zajištěna dostatečná výše likvidních aktiv nejméně likvidní část aktiv bank (jen zřídka přeměněny na hotovost před dobou splatnosti) a rizikovější, ale vyšší výnosy => hledání optimální kombinace výnosnosti a rizika  těžiště obchodní činnosti bank, často největší část aktiv  výše úrokové marže určuje výnosy bank

59 Uzavřený a otevřený úvěrový systém ü uzavřený – úrokové sazby fixní – dány jsou poplatky a provize – všechny další veličiny jsou předem dané je možno předem stanovit splátkový kalendář (včetně frekvence a výše splátek a přesným datem poslední splátky) ü otevřený – některá ze základních veličin neumožňuje přesně stanovit datum poslední splátky minimální výše splátky nebo pohyblivé úrokové sazby

60 ÚVĚRY - SPLÁCENÍ ü metody odvozené od splácení jistiny (úvěru) většinou pevné splátky x postupně zvyšující se (snižující se) splátky stejné splátky v pravidelných časových intervalech ü metody anuitního splácení na základě výpočtu umořitele x koeficientu anuity

61 Náklady úvěru (z hlediska klienta) ü liší se v závislosti na použité metodě závisí nejen na úrocích, ale také na poplatcích a provizích ü roční procentní sazba nákladů (RPSN) x efektivní úroková sazba sazba zahrnující kromě úrokových nákladů i všechny související náklady úvěru pro klienta úroky+poplatky+provize+pojištění RPSN = ------------------------------------------ jistina

62 Efektivní úroková sazba i [(1 + ------) n - 1] * 100 n n … počet období, i … úroková sazba

63 Příklad ü Vypočtěte efektivní roční úrokovou sazbu v případě, že: nominální úroková sazba je 12 %; frekvence úročení je měsíční. ü Řešení: 0,12 EAIR = (1 + ------) 12 – 1 = (1+0,01) 12 – 1 12 EAIR = 1,126825-1 = 0,126825 EAIR = 12,68 %

64

65 Kontinuální úročení FV = C 0 (e in ) PV = C n (e -in ) e … Eulerovo číslo základ přirozených logaritmů, e = 2,718

66 Příklad ü Jaká je budoucí hodnota vašeho vkladu v bance, jestliže je úročen 3,5 % a úročení probíhá kontinuálně? Vklad činí 50 000.- Sk a bude v bance po dobu 3 let. FV = 50000 x e 0,035x3 FV = 50000 x 2,718 0,105 FV = 50000 x 1,110698518283 FV = 55534,90

67 Portfolio aktiv amerických komerčních bank (1951-1992, v %)

68 Klasifikace úvěrů (1) ü nezajištěné a zajištěné nemovitým majetkem x cennými papíry (hypotéční)(lombardní) realizace pouze na základě soudního rozhodnutí zajištění také zbožím, pohledávkami, prostředky na vkladních knížkách nebo na životní pojistce, drahými kovy, autorskými právy atd.

69 Hypotéční úvěr hypotéční úvěr (mortgage, real estate loan) úvěr na investici do nemovitosti, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k této nemovitosti (původně vlastníkům pozemkového a domovního majetku, postupně koupě, výstavba, rekonstrukce, modernizace aj.) banky je poskytují až v posledních 15 - 20 letech, dříve doména spořitelen emise hypotéčních zástavních listů - regulováno problém fixní x pohyblivé úrokové sazby

70 Růst podílu hypotéčních úvěrů v aktivech amerických bank (1987-2004, v % aktiv)

71 Forma úročení nových hypoték ve vybraných zemích (1999, v %)

72 Podíl hypotéčních úvěrů s pevným úrokem na celkovém objemu hypotéčních úvěrů (2001, v %)

73 Podíl hypotéčních úvěrů na HDP ve vybraných zemích (2004, v %)

74 Klasifikace úvěrů (podle odvětví) podle odvětví podnikatelské (průmyslové a obchodní) zemědělské spotřebitelské bankám a finančním společnostem vládě a municipalitám mezinárodním a nadnárodním společnostem

75 Struktura úvěrového portfolia Ľudovej banky (2004)

76 Vývoj podílu podnikatelských úvěrů na financování firem ve vybraných zemích (1989-2002, v %)

77 SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY krátkodobé, ale mohou být i dlouhodobé peněžní úvěry: revolvingové splátkové přímé a nepřímé nesplátkové (překlenovací aj.) Směrnice č. 90/88/EHS o sbližování zákonů, nařízení a správních předpisů členských států v oblasti spotřebitelského úvěru

78 Kontokorentní úvěr kontokorentní úvěr (smíšený běžný účet) – pohyblivá výše úvěru (omezená limitem debetu) na běžném účtě – stanovena doba, po kterou může úvěr čerpat – obvykle vyšší úrokové sazby, ale platí se jen za skutečně použitý úvěr – o zařazení na stranu aktiv nebo pasiv banky rozhoduje zůstatek – mimo evidenci úvěrů, na běžných účtech x uzavřena úvěrová smlouva úvěrové limity a úvěrové karty => => o výši úvěru rozhodují také klienti banka musí pružně řídit svoji vlastní likviditu

79 Klasifikace úvěrů (podle doby splatnosti)  podle doby splatnosti krátkodobé – kontokorentní – spotřebitelský – lombardní – eskontní – akceptační a avalový – faktoring a forfaitig střednědobé dlouhodobé – emisní úvěr – úvěrový úpis (závazková listina) – hypotéční a komunální úvěry

80 Výhody a nevýhody dlouhodobých úvěrů ü výhody pro firmu (dlužníka) nemusí zveřejňovat svoji finanční situaci zdroje je možno získat rychleji, než emisí dluhopisů úvěr je možno lépe přizpůsobit individuálním požadavkům dlužníka ü nevýhody pro banku securitizace nebo nemá možnost získat svoje prostředky zpět dříve, než v době splatnosti úvěru rizika klienta se mohou odrazit ve splácení úvěru

81 Úvěrová strategie a politika bank ü úvěrová strategie a politika stanovována představenstvem, podílí se management kontrola svěřena úvěrovému výboru dohled obvykle do úvěrové politiky nezasahuje ü úvěrové riziko že druhá strana nebude ve finanční transakci jednat podle ustanovení a podmínek smlouvy a tím způsobí držiteli aktiv finanční ztrátu základní riziko bank

82 Portfolio úvěrů bank ü portfolio úvěrů (komerčních) bank velice široké a ze všech finančních institucí nejvíce diverzifikované alokace úvěrů jednotlivých bank velice rozdílná (specializace bank před rokem 1990 v Československu, malé x velké banky aj.) ü regulace vzhledem k riziku, aby byla diverzifikace => pravidla úvěrové angažovanosti

83 ROZHODOVÁNÍ BANKY O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU posouzení efektivnosti bonity subjektu úvěru,objektu tj. dlužníka úvěru objekt a subjekt neexistují nezávisle na sobě

84 ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU ü na zvláštní účet umožňuje kontrolovat podmínky využívání úvěru a povinnost zúčtování jedinou výjimkou kontokorentní úvěr ü účelovost ve smlouvě uváděny sankce za nedodržení účelu + pro banku problém klasifikovaných úvěrů ü nepřevoditelnost ü platnost a účinnost smlouvy vzájemné započítávání pohledávek a závazků klientů

85 ● regulace úvěrové angažovanosti bank ve většině zemí světa (diverzifikace portfolia úvěrů) –v České republice: Vyhláška ČNB č. 333 ze dne 3. července 2002 limity čisté úvěrové angažovanosti (v % kapitálu banky) 25 % vůči jednomu dlužníkovi nebo ekonomicky spjatým dlužníkům 20 % vůči dlužníkovi, který má k bance zvláštní vztah 800 % vůči dlužníkům, ke kterým čistá úvěrová angažovanost dosahuje 10 % a více procent ÚVĚROVÁ ANGAŽOVANOST BANK (1)

86 ÚVĚROVÁ ANGAŽOVANOST BANK (2) ü HLÁŠENÍ měsíční ü ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY informace a informační systém vnitřní předpisy limity pro ekonomické sektory nebo geografická území

87 KLASIFIKOVANÉ ÚVĚRY ü BIS 5-ti stupňová klasifikace, údaje z různých zemí ale nejsou plně srovnatelné poslední kategorie „non-performing loans” x „bad loans” = kategorie 2 - 5 snaha BIS sjednotit klasifikaci a postupy při odepisování úvěrů

88 ČNB úvěry: standardní (prodlení ve splácení max. 30 dnů) standardní (prodlení ve splácení max. 30 dnů) sledované (31 - 90 dnů; koef. 0,05) sledované (31 - 90 dnů; koef. 0,05) nestandardní (91 - 180 dní; koef. 0,2) nestandardní (91 - 180 dní; koef. 0,2) pochybné (181 - 360 dní; koef. 0,5) pochybné (181 - 360 dní; koef. 0,5) ztrátové (nad 360 dní; koef. 1,0) ztrátové (nad 360 dní; koef. 1,0) KLASIFIKOVANÉ ÚVĚRY (3)

89 Příčiny vysokého podílu klasifikovaných úvěrů v tranzitivních ekonomikách ü transformace a restrukturalizace ekonomiky ü nedostatky spojené s transformací právní rámec transformace negativní jevy (korupce, tunelování, …) kvalita managementu

90 Klasifikované úvěry ve vybraných tranzitivních ekonomikách (1993-2003, v % celkových úvěrů) 1993199419951996199719981999200020012002200320042005 Česká repub- lika 13,4124,2030,5028,8028,3028,8033,5029,7520,7915,7811,1510,8412,3 Polsko 31,0228,5220,913,2010,5010,9013,7015,5018,6022,0022,2015,6013,8 Sloven - sko 11,8228,4340,2632,0833,0937,9534,8823,9224,3111,199,097,206,32 Pramen: http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/bankovni_dohled/bankovni_sektor/zakl_uk_bank_sekt/ukazatele_tab05.html; www.nbs.sk; http://www.nbp.pl/Publikacje/nadzor_bankowy/pdf/synteza2005.pdf

91 Management klasifikovaných úvěrů ü prodej (to sell) ü obnovení (to recover) ü restrukturalizace (to restructure) ü odepsání (to write off)

92 Vyvedení klasifikovaných úvěrů z bank ü forma securitizace (securitizace „v nouzi“) ü převedení (vyvedení) na specializované instituce za cenu nominálnístátní x soukromé x tržní v České republice Konsolidační banka ü k vyvedení se vyjadřuje bankovní dohled a auditoři obvykle požadavek nadále krýt rezervami (IPB)

93 SECURITIZACE z postupu o 4 krocích činí postup o 3, resp. 2 krocích

94 Jednotlivé složky úvěrového rizika ü přímé úvěrové riziko (direct credit risk) = = riziko selhání (default risk) ü riziko úvěrových ekvivalentů (credit equivalent exposure) ü riziko úvěrové angažovanosti (credit exposure risk) ü vypořádací riziko (settlement risk)

95 Přímé úvěrové riziko ü riziko ztráty ze selhání partnera u tradičních rozvahových položek v plné nebo částečné výši ü nejvýznamnější složka úvěrového rizika – trvá po celou dobu úvěrového vztahu – zvyšuje se úměrně s dobou splatnosti úvěru – závisí na subjektu, se kterým je uzavřena smlouva klienti jsou bankou řazeni do určitých kategorií, je jim přidělován interní rating, resp. je hodnocena jejich bonita

96 RATING ü rating a hodnocení finanční způsobilosti a důvěryhodnosti stanovení bonity klienta (finančního dokumentu) zda je schopen a také ochoten splácet řádně a včas přijaté finanční závazky posouzení úvěrového rizika, tj. rizika splácení jistiny a úroku

97 RATINGOVÉ AGENTURY A AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI ü informace o firmách, nezávislý informační zdroj ratingové agenturyx auditorské společnosti odborné i laické veřejnosti, pro existující a potenciální investory zpráva určena především pro akcionáře, prostřednictvím výroční zprávy ale ovlivněna i širší veřejnost

98 RATINGOVÉ ZNÁMKY ü kolem 20 stupňů (audit v podstatě 2 stupně) ü Moody´s, Fitch IBCA, Standard & Poor´s mají všeobecné zaměření a poskytují široké spektrum ratingů, ale především rating obligací; klíčový význam má jejich ratingové hodnocení států (sovereign rating) ü Thompson Bankwatch, A.M. Best, Morningstar rating bankovníchpojišťovnyinvestiční fondy a finančních institucí

99

100

101 CÍLE BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ cíl maximalizovat výnosy a minimalizovat riziko jsou ve vzájemném rozporu sladit různé cíle banky  solventnost  likvidita  rentabilita

102

103 Výkaz zisku a ztrát ČSOB, a.s.

104

105 Měření výnosnosti ROA (return on assets) výnosnost aktiv výnos ROA = --------------- (%) průměrná aktiva ROE (return on equity) výnosnost kapitálu čistý výnos ROE = ---------------------- (%) průměrný kapitál

106 STRUKTURA VÝNOSŮ BANK ü úrokové a neúrokové výnosy poplatky, příjmy za služby ü v tranzitivních ekonomikách je nízký podíl neúrokových výnosů (poplatků)

107 Share of Noninterest Income

108

109 Faktory ovlivňující výnosy banky neovlivnitelné a ovlivnitelné managementem (vnější, nekontrolovatelné) (vnitřní, kontrolovatelné) vývoj a výše úrokových sazeb celkové ekonomické podmínky změna konkurence, legislativy podnikatelský mix náklady (výdaje) kvalita portfolia

110 SPOŘITELNY (savings and loan associations) orientace na drobné klienty (spotřebitelské úvěry + drobná depozita) aktiva orientovaná na hypotéční úvěry depozita vedená na účtech úspor (spořitelní knížky)

111 ÚVĚRNÍ DRUŽSTVA (credit unions) dynamický růst v poválečném období neziskové organizace, aktivity omezeny na členy družstva aktiva pasiva v podobě podílu nepodnikatelské úvěry úvěrového družstva rozšířená v Německu (Volksbank, Reiffeisenbank) v České republice kampeličky a reiffeisenky už v druhé polovině 19. století


Stáhnout ppt "FINANČNÍ INSTITUCE Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov."

Podobné prezentace


Reklamy Google