Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osobnostní a sociální výchova Mgr. Dana Vávrová vedoucí týmu Mgr. Božena Hronová člen týmu Mgr. Eliška Špatná člen týmu Mgr. Eva Šťastná člen týmu Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osobnostní a sociální výchova Mgr. Dana Vávrová vedoucí týmu Mgr. Božena Hronová člen týmu Mgr. Eliška Špatná člen týmu Mgr. Eva Šťastná člen týmu Tento."— Transkript prezentace:

1 Osobnostní a sociální výchova Mgr. Dana Vávrová vedoucí týmu Mgr. Božena Hronová člen týmu Mgr. Eliška Špatná člen týmu Mgr. Eva Šťastná člen týmu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Hlavní úkoly týmu OSV  Školení  Zavedení třídnických hodin do rozvrhu školy  Vytvoření tématického plánu třídnických hodin  Pravidelná realizace třídnických hodin v rámci rozvrhu – 1. vyučovací hodina v pondělí  Metodické listy k třídnickým hodinám  Pracovní listy na třídnické hodiny  Projekt Etiketa

3 Školení  Regenerace sil a prevence syndromu vyhoření  Vedení třídnických hodin  Klima a kázeň

4 Regenerace sil a prevence syndromu vyhoření PhDr. J. Kobylka Seminář aktuálně zaměřený na mapování problémů, které musí učitelé ve škole řešit, na zvládání náročných situací a nepřiměřených reakcí žáků. Lektor se zabýval i autoregulačními technikami vhodnými do třídnických hodin.

5 Vedení třídnických hodin Program věnující se námětům třídnických hodin, jejich cílům a struktuře (motivace, aplikace techniky, rozbor s dětmi, vyřčení názoru učitele a závěrečné shrnutí). PhDr. H. Vrbková

6 Klima a kázeň Seminář věnovaný kázni v konkrétní škole a hledání souvislostí mezi kázní a klimatem školy s cílem porozumět tomu, co se zde v oblasti kázně děje a nastavit v daném směru pracovní atmosféru. PhDr. H. Vrbková

7 Zavedení třídnických hodin do rozvrhu školy  Získávání zkušeností o této problematice na různých školách ČR (ZŠ Praha Kunratice, Dejvice …)  Dopis rodičům  Předání získaných zkušeností pedagogickému sboru  Začlenění třídnické hodiny do rozvrhu

8 Vytvoření tématického plánu třídnických hodin  Vypracován tématický plán pro I. a II. stupeň  Náměty jednotlivých třídnických hodin  Reflexe

9 Pravidelná realizace třídnických hodin

10 Metodické listy k třídnickým hodinám

11 Projekt „ETIKETA“ Motivace: Každý člověk by měl ovládat základní pravidla společenského chování. V dnešní době se pravidla chování ve společnosti příliš nedodržují, a proto se vytváří velmi záporný obraz naší společnosti. Můžeme si uvést příklady. Např. pravidla zdravení, chování ke starším lidem, chování ve škole, v restauraci atd. A chování našich politiků ?

12 Projekt „ETIKETA“  Pilotní projekt programu „Osobnostní a sociální výchova“  Časová dotace: 4 vyučovací hodiny  Účastníci projektu:  7. A (27 žáků; 3 skupiny po 4, 3 skupiny po 5) v roli lektorů  4. třídy (37 žáků; 6 skupin) v roli žáků  Důraz na práci v týmu  Projekt zakončen praktickou ukázkou na téma „Stravování v restauraci“ – spolupráce SOU Netolice

13 Témata workshopů projektu:  Připravit vánoční stůl, pravidla stolování při sváteční večeři  Připravit 6 archů balicího papíru, vystřihat jednotlivé věci jako součásti vánoční tabule (talíře, příbory, vázy, svícny), lepidlo  Malé děti v každé skupině vytvoří svůj vánoční stůl podle vzoru A. STOLOVÁNÍ – VÁNOČNÍ TABULE

14 Témata workshopů projektu:  Přicházíme do hlediště, míříme k sedadlu …  Žena, muž  Oblečení  Nevhodné chování - žvýkání, šustění…..  Mobily  Parodie na chování v divadle  Připravit oblečení a vybrat do divadla to nejvhodnější (možno měřit čas každé skupiny) B. CHOVÁNÍ V DIVADLE

15 Témata workshopů projektu:  DVD  Pracovní list – kartičky s různými hesly a vyčlenit co nepoužíváme  Ztvárnění rolí (já jsem nadřízený, žena a muž….) C. ZDRAVENÍ, SEZNAMOVÁNÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ

16 Témata workshopů projektu:  Autobus – scénka, nastupování. Je tady volné místo ? Starší člověk stojí, mladší sedí. Místenka…..  Pracovní list- dotazník (ano/ne) D. CHOVÁNÍ V DOPRAVNÍM PROSTŘEDKU

17 Témata workshopů projektu:  DVD  Telefonuji - rodičům kamaráda, do školy, do kanceláře ŠJ  Praktické vyřizování- stanovit úkol a poslat do ředitelny, školní kanceláře, jídelny  Pracovní list – na 6 archů namalovat komiks s různými situacemi a připravit řečové bubliny E. CHOVÁNÍ KDYŽ NĚCO VYŘIZUJI, TELEFONUJI

18 Témata workshopů projektu:  Kapesníky  Hygiena po TV, sportu  Odhazování papírků  Mytí rukou  Používání deodorantů F. KOUZLO ČISTOTY

19 Fotografie z realizace projektu:


Stáhnout ppt "Osobnostní a sociální výchova Mgr. Dana Vávrová vedoucí týmu Mgr. Božena Hronová člen týmu Mgr. Eliška Špatná člen týmu Mgr. Eva Šťastná člen týmu Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google