Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní setkání mikroregionů v Jihomoravském kraji Jsou možné inovace v mikroregionech? Představení projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní setkání mikroregionů v Jihomoravském kraji Jsou možné inovace v mikroregionech? Představení projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska."— Transkript prezentace:

1 Pracovní setkání mikroregionů v Jihomoravském kraji Jsou možné inovace v mikroregionech? Představení projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska 28. listopadu 2011 Brno Administrativní a školící centrum Cejl Ing. Josef Švajgl Mariánskolázeňsko / Západočeská univerzita v Plzni

2 Dolní Žandov Drmoul Lázně Kynžvart Stará Voda Trstěnice Tři Sekery Valy Velká Hleďsebe Vlkovice

3 Charakteristika  svazek založen v roce 2003  9 venkovských obcí v okolí Mariánských Lázní (bez dominantní obce)  celkem cca 8 000 obyvatel  nejmenší obec 130 obyvatel (Vlkovice), největší 2 200 (Velká Hleďsebe)  od roku 2005 profesionální manažer na plný úvazek Významný start: SROP - Partnerství pro budoucnost

4 Činnosti Převažující činnosti: získávání zdrojů pro rozvojové projekty mikroregionu - přibližně 80% práce pro jednotlivé obce - přibližně 20% společné projekty a ostatní (komunitní) aktivity - plný servis pro obce … stále více (…od korespondence – sepsání žádosti - výběrová řízení – vyúčtování projektu…)

5 + + …trocha čísel Rok2007200820092010 k datu31.12.200731.12.200831.12.200931.12.2010 Počet podaných žádostí18273548 projektů obcí10202740 projektů Svazku8788 Počet schválených žádostí13211833 projektů obcí6161430 projektů Svazku7543 Úspěšnost72,22%77,78%51,43%68,75% Počet nerozhodnutých = schvalovaných0382 projektů obcí 261 projektů Svazku 121 Schválené projekty *) (mil. Kč)0,3172430 *) u položky Schválené projekty je uveden kumulativní zaokrouhlený údaj za projekty v realizaci (tj. bez dokončených projektů)

6 …struktura projektů 2010 Podáno 48 žádostí Schváleno 33 Zaregistrováno 2 Ze schválených: 11 projektů z Evropských zdrojů: 9 x Program rozvoje venkova ČR (Strategický plán Leader pro období 2009 - 2013) 2 x OP Životní prostředí 18 projektů z národních zdrojů 8 x MMR Program obnovy venkova a obnova bývalých vojenských areálů 10 x Karlovarský kraj

7 … projekty v roce 2010 v prosinci 2010 v různé fázi rozpracováno 42 projektů: (…od stavu zaregistrováno až po závěrečné vyúčtování…) (…uváděny pouze projekty Svazku a projekty obcí ve spolupráci se Svazkem…) 23 projektů z Evropských zdrojů: 4 x Regionální operační program Severozápad 12 x Program rozvoje venkova ČR (Strategický plán Leader pro období 2009 - 2013) 7 x OP Životní prostředí 19 projektů z národních zdrojů: 13 x MMR Program obnovy venkova a obnova bývalých vojenských areálů 6 x Karlovarský kraj

8 …počet podaných žádostí

9 …pár slov k počtu podaných žádostí - stagnace v počtu společných projektů - nárůst počtu individuálních žádostí obcí důvody: 1. charakter projektů – převažuje infrastruktura 2. reálnost času pro schvalování / řešení majetkoprávních záležitostí 3. průchodnost při schvalování …zatím „základní“ stupeň spolupráce v rámci svazku, převažují opakované a individuální projekty nad společnými

10 …počet schválených žádostí

11 Zabezpečení činnosti 2 manažeři na plný úvazek 1 externista (ekonom) + 9 starostů 2012 předpokládáme posílení týmu administrativní a organizační pracovník zdroje na činnosti 2010 Příspěvky členských obcí (50 %) Odměny za zpracované žádosti pro obce Svazku (23 %) Podpora kraje (27 %) tj. do 400 000 Kč ročně na mzdy v rámci POV

12 Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska Představení projektu

13 Základní údaje o projektu Podání žádosti: Rok 2008 Dotační titul: Regionální operační program NUTS II Severozápad, oblast podpory 2.1 Poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Stav projektu: Ukončeno a vyúčtováno Celkové náklady: 5 016 966,14 Kč Celkové způsobilé výdaje: 4 990 189,33 Kč Dotace: 4 615 925,13 Kč (92,5%) Vlastní zdroje: 374 264,00 Kč Podpora Karlovarského kraje 199 000,00 Kč Realizace do 30. 6. 2011

14 Nejvýznamnější společný projekt Svazku zaměření: podpora schopnosti regionu připravovat a realizovat rozvojové projekty hlavní aktivity: podpora přípravy studií, podkladových dokumentů a technické dokumentace integrovaných projektů pro jejich následnou realizaci doplňkové aktivity: podnícení místních subjektů a zvyšování zapojení veřejnosti do integrované podpory místního rozvoje

15 Současný stav Nejvýznamnější aktivita - realizace projektové dokumentace na místní komunikace a související infrastrukturu v 8 obcích svazku Hlavní téma – komunikace, veřejná prostranství a související infrastruktura…dle poptávky občanů První realizace na základě dokumentace hotova, druhá se dokončuje (obě z vlastních zdrojů obcí)

16 4.6 Rekonstrukce a odvodnění ul. Luční., obec Drmoul

17

18

19 4.7 Rekonstrukce komunikace "Ke Klejnům"

20

21 Práce s veřejností – střednědobé plánování Forma kulatých stolů, diskusí, jednání s občany… Základní principy -tématický přístup  Cyklodoprava  Výměna zkušeností  Spolupráce škol  Ochrana přírody -územní přístup  Rozvojové plány obcí / svazku  Spolupráce mikroregionů

22 Partneři projektu Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov, spol. s r.o. AGRO & IGN, s.r.o. D-PRODUKT, s.r.o. EUTIT s.r.o. Chráněné dílny Joker o.s. Kotec o.s. MAS 21, o.p.s. Město Mariánské Lázně MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. Městské muzeum Mariánské Lázně Sdružení Krušné Hory – západ Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Místní organizace Mariánské Lázně Svazek obcí INTEGRO – Západ Českého středohoří – Poohří Svazek obcí Kamenné Vrchy ZO ČSOP Kladská

23 Přínosy ROP – dosud administrativně nejnáročnější projekt Silný tmelící prvek Svazku a (nutná pravidelnost jednání, „řemeslo“ při řízení projektu, kvalita vzájemné komunikace, termíny) Pozitivně ověřena spolupráce uvnitř Svazku (předfinancování, autorská práva, …získána důvěra) Partnerství v mikroregionu – spolupráce s partnerskými subjekty i na jiných/následných projektech Zviditelnění práce Svazku (i pod tlakem povinné publicity) Spolupráce s krajem Pořízení IT a kancelářského vybavení Projektová připravenost!

24 Inovativnost (?) Dlouhodobá spolupráce s krajem Stabilizace managementu svazků znamená možnost věnovat se větším (a víceletým) společným projektům I malá obec dokáže v rámci mikroregionu žádat o významné finanční zdroje Kromě konkrétních výstupů projektu (projektová dokumentace) má každý společný projekt i významné přínosy mimo hlavní aktivity Přesun některých kompetencí z obce na Svazek může být významnou rozvojovou příležitostí

25 Děkuji za pozornost Ing. Josef Švajgl Sídlo a pracoviště Průmyslová zóna Tři Sekery 354 73 Tři Sekery 157 marianskolazensko@seznam.cz, marianskolazensko.hlinova@seznam.cz http://www.marianskolazensko.org


Stáhnout ppt "Pracovní setkání mikroregionů v Jihomoravském kraji Jsou možné inovace v mikroregionech? Představení projektu Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska."

Podobné prezentace


Reklamy Google