Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEMINI AKTUÁLNÍ STAV NAŠICH ZNALOSTÍ Z. Hájek,M.Koucký Gyn.porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEMINI AKTUÁLNÍ STAV NAŠICH ZNALOSTÍ Z. Hájek,M.Koucký Gyn.porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha."— Transkript prezentace:

1 GEMINI AKTUÁLNÍ STAV NAŠICH ZNALOSTÍ Z. Hájek,M.Koucký Gyn.porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha

2 Frekvence porodů dvojčat v České Republice 1995-2006 % gemini Počty porodů dvojčat: 2004: 1822 2005: 1927 2006: 2076 Velebil, 2007

3 POPULACE vícečetné 2% jednočetné 98% Fre kvence vícečetných gravidit VÍCEČETNÉ GRAVIDITY Bez léčby Užívající léky-indukce ovulace 58% IVF 22% 20% Centers for Disease Control and Prevention, US

4 Srovnání rizika a komplikací u dvojčat a jednočetných gravidit HIE Mrtvorozenost PÚ NÚ Náklady na péči v graviditě Neonatální péče Bryan,E.M., World Congress on IVF and Reprod. Genetics, Sydney, 1999 Dvojčata vs jednočetná 3-7x vyšší 3x vyšší 5x vyšší (ČR 3 x) 7x vyšší 2,1x vyšší 13 x vyšší

5 Frekvence encepalopatií u vícečetných gravidit srovnané s jednočetnou graviditou From Blickstein, NEJM 1999

6 Chorionicita u dvojčat MONOCHORIÁLNÍ MONOAMNIÁLNÍ BIAMNIÁLNÍ MONOCHORIÁLNÍ BIAMNIÁLNÍNÍ BICHORIÁLNÍ 20% 72% 8%

7 Ultrazvuková kriteria bichorionicity Znak „Lambda” 11.-14. týden Tlouštka septa: > 2 mm 8. týden Calda P. 2005

8 Ultrazvuková kriteria bichorionicity Calda P. 2005 Membrána má 4 vrstvy: (amnion-chorion-chorion amnion) Tlouštka septa: > 2 mm Znak „lambda” (10.-15.týden gravidity) amnion chorion amnion

9 Superfekundace,superfetace Superfekundace-jsou oplozena dvě vajíčka ze dvou různých souloží během jednoho cyklu Superfetace-je oplozeno druhé vajíčko v době,kdy první je již nidováno v děloze

10 Rizika pro matku Anemie Hypertenze,preeklampsie Varixy Gastrointestinální, močové, dechové potíže Abnormální uložení placenty,krvácení

11 Zvýšená rizika u vícečetných gravidit Jeden odumřelý plod IUGR (22-30%) TTTS(5-15% u monozyg.dvojčat) Hypoxie jednoho plodu Pupečníková komplikace Malformace Předčasný porod,potrat (sy mizejícího dvojčete) Operativní porod druhého dvojčete

12 Riziko při úmrtí jednoho plodu Monochoriální placentace představuje vysoké riziko pro úmrtí jednoho plodu.Riziko pro úmrtí druhého plodu. Možná souvislost s intrauterinní koagulopatií Vysoké riziko předčasného porodu u zachovalého plodu

13 Reproduční anomalie Monozygotní dvojčata = Blickstein EAPM,2006

14 Monoamniální dvojčata- mortalita 2 - 5% každé 2 týdny od 15 do 32. týdne 9% ve 33.týdnu  29% v 36-38. týdnu 95% zauzlení pupečníků před TP (prenatální diagnostika 28%)

15 Posouzení disproporčního růstu dvojčat Samotná disproporce není významná při posouzení rizika: Oba plody jsou růstově retardovaní, ale mají souměrný růst Dizygotní dvojčata mohou být disproporční, ale oba mají normální růst z důvodu genetické diference

16 Recipient Donor

17 Survival of at least one twin to 6 months 20 (6 - 42) Months LaserAmnioreduction 55/72 (76.4%) v. 36/70 (51.4%)

18 Amnion pupečníková komplikace

19 NTD Hydrocephalie Kong. srdeční onemocnění Esophageální & anorektální atresie Urogenitální trakt Intersex Amniální pruhy Malformace jsou častější než u jednočetných gravidit

20 Detekce aneuploidií a malformací u dvojčat NT screening v I. trimestru gravidity Biochemický screening ve II. trimestru problematický Ultrazvukové markery chromozomálních aberací Screening malformací plodů Calda P. 2005

21 Srostlice Výskyt 1: 50 000 porodů dvojčat

22

23 Gestační stáří při porodu

24 Wennerholm U.B., Bergh C, Hamberger L. et al. Hum. Reprod.,15,2000, pp.1189-1194 Prematurita (%) 3 100 2 42,3 1 8,4 Počet plodů Frekvence předčasných porodů v závislosti na počtu plodů

25 Vztah mezi PROM a předčasným porodem <37 tý 46% <32 tý 66% <28 tý 36% y = 0,8701x + 4,3686 R 2 = 0,7283

26 Riziko předčasného porodu Porod před 28. týdnem Porod před 32. týdnem Délka děložního hrdla < 20 mm OR=6.8 p=0.04OR=24.4 p=0.001

27 Kombinovaný vaginalní/abdominální porod Jiná poloha než pod. hlavičkou u 2. dvojčete Protrahovaný interval (> 60 min) po porodu 1. dvojčete

28 Prekoncepční péče Redukovat počet transferovaných embryií 2 /1 ? Belgie-pojišťovna proplácí šest transferů jednoho embrya. !

29 Prenatální péče Včasná diagnostika gravidity(do 12.týdne) + určení chorionicity Screening Downova sy v I.trimestru Prenatální dg. : CVS, AMC >24.týdnu UZ u bichoriálních biamniálních á 3 týdny(životní projevy, symetrie vývoje, množství plod. vody, cervikometrie), >32.týdnu UZ po 2 týdnech, CTG od 34. t.t. týdně Monochoriální od 16.t.t. ad Perinatologická centra Při patologii –asymetrii vývoje, oligohydramnia vždy průtoky 1x týdně Při hrozícím předčasném porodu – hospitalizace,tokolýza, kortikoidy, ATB.

30 Management v graviditě Pracovní neschopnost-liberální přístup Preventivní hospitalizace není nutná, pouze při porodnické nebo jiné (interní) indikaci Cerclage pouze při insuficienci děložního hrdla u pacientek bez kontrakcí, PROM a krvácení, zánětu Závažné komplikace v graviditě řešit v Perinatologických centrech

31 Strategie porodu Porod v perinatologickém centru Zkušený porodník + druhý lékař asistující Určení způsobu porodu Kontinuální monitorování Přítomnost anestesiologa Přítomnost neonatologa UZ přístroj u porodní postele Těhotenství ukončit 38.-39.týden (indukce)

32 Hypoxie v průběhu porodu Více je ohrožen druhý plod,hypoxii ve II.době porodní Častější vaginální operativa Vyšší morbidita druhého dvojčete

33 Primární císařský řez Předčasný porod do porodní hmotnosti 1500g Kolizní postavení plodů (A-KP,B-hlav) Poloha plodu A jiná než záhlavím Poloha plodu B jiná než záhlavím Monochoriální monoamniální dvojčata 34.týden Monochoriální biamniální 36.týden

34 Vedení III.doby porodní Uterotonika až po porodu 2.dvojčete Vždy popsat placentu a blány- dokumentovat chorionicitu Po porodu placenty aplikovat námelové preparáty- Ergometrin,event.pokračovat v infuzi s oxytocinem

35 Závěr Vícečetná těhotenství jsou vysoce riziková Jsou zatíženy vysokou PÚ a mrtvorozeností Důležitá je včasná diagnostika a určení chorionicity Důležitá je intenzivní prenatální péče V případě zjištění jakékoliv patologie zahájit léčbu event. ukončit graviditu Účelnou terapii vždy provést v Perinatologickém centru

36 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "GEMINI AKTUÁLNÍ STAV NAŠICH ZNALOSTÍ Z. Hájek,M.Koucký Gyn.porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google