Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Balanční cvičení Hana Bubníková Brno, duben 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Balanční cvičení Hana Bubníková Brno, duben 2011."— Transkript prezentace:

1 Balanční cvičení Hana Bubníková Brno, duben 2011

2 Cvičení na balančních pomůckách
Podstatou balančních cvičení je udržet statickou nebo dynamickou rovnováhu na speciálních balančních neboli rovnovážných pomůckách. Zařazení balančních pomůcek v tréninku u hráčů ovlivní: zlepšení převodu sil mezi dolními a horními končetinami =zefektivnění spolupráce mezi motorickými jednotkami uvnitř jednoho svalu, mezi různými svalovými skupinami rozvoj - mezisvalové a vnitrosvalové koordinaci, tj. schopnost organismu zapojovat při určitých pohybech ty „správné“ svaly v ten „správný“ čas, tak aby byl pohyb co možná nejúčelnější schopnost zapojovat při vysoce intenzivních činnostech velké množství motorických jednotek motorická jednotka = soubor svalových vláken inervovaný jedním neuronem čím více jednotek zapojíme, tím více síly jsme schopni vyvinout

3 Zařazení balančních pomůcek v tréninku u hráčů ovlivní
Těžiště těla při pohybu hráče na ledě je umístěno v jádru = core = skládá se asi ze 30 svalů a jsou v něm zahájeny všechny pohyby. Cvičení s balančními pomůckami při každém cvičení zapojuje tyto svaly jádra. Svaly, spadající do oblasti jádra, mají celou řadu praktických funkcí, jako např.: lepší koordinace těla – technika pohybu kontrolovat pohyby při výkonu(pohybovat se požadovaným směrem, co nejrychleji a nejefektivněji s nejlepší technikou); přesunovat tělesnou hmotu; zdokonalit techniku pohybu absorpce bruslení, střelby,doskoků, dopadů; rychlosti, koordinace atd. zvětšení celistvosti a součinnosti svalstva při pohybu zvýšení dynamické kontroly pohybů – větší síla při pohybu zlepšení rovnováhy – stabilita na ledě, snížení rizika vzniku svalových dysbalancí – svalová vyváženost stabilizaci sil při pohybu – svalová kontrakce ochraňovat páteř a vnitřní orgány, prevence proti zranění atd.

4 Balanční pomůcky Mezi nejčastěji používané řadíme balanční polokoule, BOSU®, čočky, fitbally, úseče, TRX, aquhit a různé balanční desky atd. Balanční cvičení můžeme zaměřit na jednotlivé svaly i na celé svalové skupiny. Specializujeme se podle druhu tréninku.

5 Balanční cvičení a rozvoj pohybových schopností u hráčů ledního hokeje
Balanční cvičení mohou představovat prostředek rozvoje prakticky všech pohybových schopností. Většinou však balančních pomůcek využíváme k rozvoji dvou úzce souvisejících pohybových schopností: Sílové schopností - rozvoj sílových schopností je nezbytnou podmínkou pro dosažení vysoké sportovní výkonnosti Koordinační schopnosti = KOORDINACE POHYBU-svalová kontrakce - technika - zlepšení výkonu. moderní vědecké teorie ukazují na nezastupitelnou roli rozvoje koordinačních schopností pro plnohodnotný pohybový rozvoj u hráče.

6 Cvičení na balančních plošinách rozvíjí koordinační schopnosti a tím se u hráčů zlepšuje:
Prostorově orientační schopnost – změna pohybu, směru, přidání otáček, periferní vidění vše s využitím balančních pomůcek – co nejrychleji, správně musí hráč určit polohu těla k balanční pomůcce, směru pohybu atd. Rovnováhové schopnosti - zpevní tělo ve specifické pozici – větší síla v pohybu. Většina odborníků zastává názor, že úroveň rovnovážné schopnosti je vrozená, je možné ji pravidelným cvičením ovlivnit. statická rovnováha – statická poloha – izometrická – výdrže - síla dynamická rovnováha - vybíráme pohyby na balančních plošinách, které jsou nejvíce specifické pro hokej – dřepy, výpady šikmo vzad atd. balancování – balanční cvičení Rytmická schopnost – časové členění pohybu, přizpůsobení se rytmu soupeře – spojení specifických cvičení na bosu, TRX s holí s druhým jedincem Reakční schopnost - schopnost těla či jeho částí reagovat pohybem co možná nejrychleji na určitý podnět či soubor podnětů – cvičení na bosu,TRX reakce pohybu jsou kontrolovány velkým množstvím svalů Kinesteticko-diferenciační schopnost ekonomičnost pohybu, ideální pohyb je proveden přesně, v souladu s kritérii optimální techniky. Změna pohybu těla v prostoru.

7 Trénink mládeže nejsou pozitiva silového tréninku u dětí větší než možná negativa, nebo raději neposilovat, kdy začít posilovat? Často kladené otázky. Ba právě naopak, správně řízené cvičení např. na balančních pomůckách bude mít jistě nesrovnatelně více pozitiv než negativ. pokud dodržíme zásady správného posilování a budeme ctít zdravotní a vývojové možnosti dítěte, nemáme proč se silových cvičení u mládeže bát pravdou je, že u dětí skutečně nedochází po silových cvičeních k zásadním změnám velikosti svalů. Důvodem je pravděpodobně fakt, že koncentrace růstových hormonů (především testosteronu) je u dětí výrazně nižší než u dospělých jedinců – mužů. U odborníků se často setkáváme s představou, že jakýkoliv „těžký“, odporový (s činkami, stroji…) silový trénink způsobuje uzavírání růstových plotének (epifyzární štěrbiny – koncové části kostí), jehož důsledkem je zpomalení a následné zastavení růstu. DODRŽOVÁNÍM SPRÁVNÉ TECHNIKY, POSLOUPNOSTI CVIKU OD NEJJEDNODUŠÍCH, PO SLOŽITĚJŠÍ, DODRŽOVÁNÍ CELKOVÉHO NIŽŠÍHO OBJEMU SILOVÉHO TRÉNINKU nezpůsobí fyziologické změny v růstu. Pokud jsou děti systematicky silově a psychicky připravovány, nemusíme se bát používat silový trénink.

8 Silový trénink mládeže na balančních pomůckách
u správně prováděného silového tréninku na balančních pomůckách dochází u mládeže k velmi výraznému nárůstu produkce síly v poměrně krátkém čase výhody nespočívají pouze ve zvýšení svalové síly či lokální silové vytrvalosti. Nespornou výhodou je také zvýšení prevence organismu sportovce vůči zraněním a vytváření předpokladů pro dlouhou sportovní životnost. Svaly silově nepřipravovaných jedinců často pracují při vyšších rychlostech nesynchronně  při posilování na balančních pomůckách: 1. Rozvíjíme dostatečnou flexibilitu, speciálně v kolenním, hlezenním a kyčelním kloubu (větší rozsah pohybu, větší síla) 2. Rozvíjíme pevnost šlach a vazů 3.rozvíjíme pevnost svalů jádra – core 4. Rozvíjíme izolovanou sílu jednotlivých svalů či svalových skupin, při níž současně zapojujeme větší množství svalů – větší síla, lepší technika pohybu 5. vícekloubní cvičení – aktivujeme větší množství svalů

9 Core cvičení na balančních plošinách a využití v hokeji
Těžiště těla při pohybu hráče na ledě je umístěno v jádru = core = Core v překladu (z angličtiny) znamená jádro, centrum respektive střed Hovoříme v souvislosti s oblastí zahrnující střed těla (body core). Core v tomto pojetí potom představuje oblast prakticky celého trupu. Odborně je body core definováno jako bedro - kyčlo - pánevní komplex (LPHC), hrudní páteř a krční páteř. Při bruslení využíváme celý komplex svalů. Skládá se asi ze 30 svalů (počet se v literatuře různí). Svaly jádra můžeme rozdělit do dvou kategorií. Do první kategorie spadají svaly hlubokého stabilizačního systému, jejichž funkcí je především udržet určitou polohu těla – z které vychází dynamický pohyb (nápřah – střela). Do druhé kategorie můžeme zařadit svalové skupiny vnějšího pohybového systému, změna polohy jednotlivých tělesných částí i celého těla hráče. Patří sem například hamstringy (pološlašitý, poloblanitý a dvojhlavý sval stehenní), přitahovače kyčle (dlouhý, krátký, velký přitahovač aj.), odtahovače kyčle (střední a malý sval hýžďový), přímý sval břišní a zevní šikmý sval břišní. Core trénink, můžeme zaměřit jednak na izolované malé svaly, či naopak na celé svalové skupiny. Core trénink zahrnuje výběr relativně jednoduchých cvičení, při nichž se snažíme o: udržení správné polohy těla či tělesných segmentů ve statické pozici; udržení správné polohy těla či tělesných segmentů při dynamickém cvičení.

10 Výhody cvičení na balančních plošinách nespočívají pouze ve zvýšení svalové síly či lokální silové vytrvalosti. Nespornou výhodou je také zvýšení prevence organismu sportovce vůči zraněním a vytváření předpokladů pro dlouhou sportovní životnost. Svaly silově nepřipravovaných jedinců často pracují při vyšších rychlostech nesynchronně, a zvyšují tak riziko poranění organismu. K synchronizaci pohybu využíváme balanční cvičení a core training. Praktické příklady


Stáhnout ppt "Balanční cvičení Hana Bubníková Brno, duben 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google