Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michaela Čermáková NMgr. SACH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michaela Čermáková NMgr. SACH"— Transkript prezentace:

1 Michaela Čermáková NMgr. SACH
Možnost zapojení do rozvojové spolupráce: organizace v oblasti humanitární pomoci a rozvoje spolupráce v národním a mezinárodním měřítku; nadace a fondy podporující lidi v tísni Michaela Čermáková NMgr. SACH

2 Definice humanitární pomoci, pojmy, pravidla
Humanitární pomoc (dále HP) můžeme definovat jako souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí zasažených mimořádnou událostí (zejména přírodní katastrofou nebo ozbrojeným konfliktem), jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům. Poskytování humanitární pomoci ČR se řídí zákonem o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí z roku 2010

3 Definice humanitární pomoci, rozvojová spolupráce, pojmy, pravidla
Poskytování HP se globálně řídí základními mezinárodními humanitárními principy: Lidskostí (cílem je záchrana lidských životů), Nestranností (pomoc se poskytuje výhradně na základě potřebnosti), Neutralitou (humanitární pomoc nestraní žádnému aktérovi příp. konfliktů) a Nezávislostí (pomoc se neřídí politickými ani jinými zájmy dárce ani příjemce) ( ČR se k těmto principům přihlásila v roce 2006 prostřednictvím potvrzení zásad Dobrého humanitárního dárcovství )

4 Definice humanitární pomoci, rozvojová spolupráce, pojmy, pravidla
Rozvojová spolupráce (RS) – termín po 2.světové válce jako výraz modernější formy humanitární tradice, symbolizující obecnější lidský rozvoj a partnerský postoj zúčastněných stran RS se zaměřila na monitorování dlouhodobých sociálních a ekonomických podmínek, ve kterých lidé v méně rozvinutých zemích světa žijí a na hledání způsobu, jak tyto podmínky zlepšit

5 Definice humanitární pomoci, rozvojová spolupráce, pojmy, pravidla
Hlavními aktéry RS jsou téměř výlučně vlády rozvinutých západních zemí, jejich protějšky v rozvojových zemích a konkrétní příjemci v terénu Mezinárodní finanční instituce: Mezinárodní měnový fond (MMF) Světová banka Obdobné nadnárodní instituce, vytvořené k regulaci a rozvíjení globálního ekonomického trhu

6 Definice humanitární pomoci, rozvojová spolupráce, pojmy, pravidla
Agentury OSN: Rozvojový program OSN (UNDP) Světová zdravotnická organizace (WHO) Dětský fond OSN (UNICEF)

7 UNOCHA ČR podporuje zásadní roli OSN v oblasti koordinace humanitární akce (Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí UNOCHA = United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)

8 Oblast města Goma, Kongo

9 Sýrie

10 Konsolidovaná humanitární výzva OSN na rok 2014
Konsolidovaná humanitární výzva OSN (CAP = Consolidated Appeals Process) – každý rok vyhlašuje kancléř OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (UNOCHA) CAP na rok 2014, který je nově rozdělen do několika strategických dokumentů s důrazem na kvalitní vyhodnocení potřeb a následný monitoring, zahrnuje výzvy na financování humanitárních potřeb 52 mil. lidí v hodnotě 12,9 mld. USD v 17 zemích (vedle zemí a regionů subsaharské Afriky také Afghánistán, Filipíny, Haiti, Jemen, Palestina a Sýrie)

11 Konsolidovaná humanitární výzva OSN na rok 2014
Oproti roku 2013 se do CAP opět vrátily Haiti a Filipíny z důvodu loňských přírodních katastrof, rozšířil se počet zemí zahrnutých do regionální výzvy pro Sahel a naopak vypadlo Zimbabwe.   Polovinu z celkových prostředků v rámci CAP žádá OSN na pomoc lidem postiženým konfliktem v Sýrii. UNOCHA vyhlásila Humanitární plán pomoci pro Sýrii (SHARP – uvnitř Sýrie počítá s pomocí až 9 mil. lidem a náklady 2,3 mld. USD) a Syrský regionální plán pomoci (RPP - v sousedních zemích očekává pomoc pro 4,1 mil. uprchlíků ze Sýrie a dalších 2,7 mil. místních obyvatel, s náklady ve výši 4,2 mld. USD).

12 Ulice Homsu připomíná džungli

13 Děti v ulicích Homsu topí vším, co najdou

14 Konsolidovaná humanitární výzva OSN na rok 2014
CAP žádá nejvíce peněz (mimo syrské krize) pro: oba Súdány Konžskou demokratickou republiku Filipíny Středoafrickou republiku Největší operace probíhají v: Sýrii Afghánistánu

15 Definice humanitární pomoci, pojmy, pravidla, organizace
ČR rovněž podporuje působení Mezinárodního červeného kříže (ČK) a národních organizací ČK zejména v nestabilních oblastech, při prosazování mezinárodního humanitárního práva a při řešení a prevenci katastrof v místním měřítku.

16 Český Červený kříž

17 Humanitární výzva Mezinárodního Červeného kříže na rok 2014
Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) shrnuje ve Výzvě na katastrofy požadavky na financování operací zejména ve prospěch vnitřně vysídlených, zraněných, zadržených nebo znásilněných lidí v konfliktních oblastech V r.2014 budou největší operace probíhat v: Sýrii Afghánistánu Konžské demokratické republice Jižním Súdánu Iráku

18 Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC)
ICRC je také přítomna v: Barmě/Myanmaru Jemenu Kolumbii Mali Palestině Středoafrické republice

19 Humanitární pomoc ČR ČR využívá 3 základní formy pomoci: Finanční
Materiální Expertní

20 Humanitární pomoc ČR v r.2013
Shrnutí humanitární pomoci (HP) ČR poskytnuté do zahraničí v roce 2013: 27 humanitárních projektů ve 30 zemích Souhrnná částka ,-Kč 47,5 mil Kč vynaloženo na HP v souvislosti s konflikty 12,5 mil. Kč vynaloženo na pomoc v souvislosti s přírodními katastrofami 13 mil. Kč bylo rozděleno mezi země s komplexními humanitárními problémy

21 Humanitární pomoc ČR v r.2013
Na realizaci humanitární pomoci ČR v zahraničí se v roce 2013 podílely: české i zahraniční nevládní organizace (55,6 % prostředků), mezinárodní organizace (36,78 %) a ZÚ ČR v Ammánu a Bejrútu (7,62 %).

22 Filipíny – řádění tajfunu Haiyan

23 Filipíny – řádění tajfunu Haiyan

24 Katastrofy a jejich oběti

25 Humanitární pomoc ČR v roce 2014
Schválena stejná částka jako v r.2013 (73 mil. Kč) Podpora zemí s komplexními humanitárními potřebami Podpora zemí zasažených přírodními katastrofami velkého rozsahu Zohlednění potřeb pomoci po katastrofách r.2013 Vyčleněny prostředky pro potravinovou pomoc

26 Humanitární pomoc ČR v roce 2014
Podpora humanitárních projektů NNO Návrh na uvolnění prostředků na obnovu Filipín Zohlednění potřeb v zemích, kterým ČR poskytla pomoc v r.2013 (Jemen, Konžská demokratická republika, Somálsko, Zimbabwe) Pokrytí potřeb v Sýrii, Jižním Súdánu a Středoafrické republice Monitoring potřeb v Afghánistánu a Palestině

27 Evropský rámec pro poskytování humanitární pomoci
Humanitární akce musí být prováděny: S ohledem na koordinaci, soudržnost a doplňkovost dotčených stran (sdílení informací a odborných znalostí, posuzování situací i v mezinárodním měřítku, prostřednictvím koordinace OSN) Odpovídajícím a účinným způsobem S ohledem na zásady kvality, účinnosti a odpovědnosti dárců S lepší schopností rychle reagovat

28 Nadace a fondy ČLOVĚK V TÍSNI www.clovekvtisni.cz
nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity stovek zaměstnanců a dobrovolníků, jak v České republice, tak v desítkách zemí a z důvěry a podpory, kterou pro svoji práci získávají od jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí. Oblasti a priority činnosti si určují sami, podle naléhavosti situace a podle jejich reálných možností něco změnit.

29 Člověk v tísni - působnost

30 Nadace a fondy ADRA (Adventist Development and Relief Agency)
mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 125 zemích světa. V České republice pracuje od roku 1992. Poskytuje okamžitou humanitární pomoc v zahraničí při mimořádných událostech (povodně, zemětřesení, válečné konflikty apod.). Realizuje dlouhodobé rozvojové projekty s cílem poskytnout lidem žijícím v chudobě a ve špatných životních podmínkách takovou podporu, aby dokázali vzít život do vlastních rukou. Podporuje rozvoj občanské společnosti v zemích, které procházejí demokratickou transformací

31 Adra – africká Keňa Označení terénního auta logem Adry ČR a informace
o humanitární pomoci.

32 Nadace a fondy Dobrý skutek, o.s.
Fond drobného dárcovství – Český Telecom, a.s. Impuls Nadace Archa Chantal Nadace manželů Havlových VIZE 97 Nadace PRO FUTURO Nadace Syner Nadace Zdraví pro Moravu Nadační fond Kapka naděje Nadační fond Václava Klause Nadační fond J&T Nadace Charty 77 Konto Bariéry Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových NFOZP Olivova nadace Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, …

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Michaela Čermáková NMgr. SACH"

Podobné prezentace


Reklamy Google