Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Humanitární pomoc EU Jan Blaho Huyen Tran Thu Andrea Votroubková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Humanitární pomoc EU Jan Blaho Huyen Tran Thu Andrea Votroubková."— Transkript prezentace:

1 Humanitární pomoc EU Jan Blaho Huyen Tran Thu Andrea Votroubková

2 Důvody náboženské a etické X Důvody politické a pragmatické
Tradice pomoci Důvody náboženské a etické X Důvody politické a pragmatické

3 Základní terminologie
Humanitární krize – katastrofa zaviněná přírodními (výbuch sopky, hurikán, záplavy atd.) nebo lidskými (násilí, válka atd.) faktory. Humanitární pomoc – pomoc poskytovaná v krizové situaci do doby, než jí nahradí rekonstrukční pomoc a rozvojová spolupráce. Humanitární ochrana – akce, která má zamezit nejhorším (přímým nebo nepřímým) dopadům války na civilní obyvatele. Zaměřuje se hlavně na styl vedení války a na způsob, jakým státy, vázané mezinárodními konvencemi a úmluvami, zacházejí s lidmi, včetně uprchlíků a vnitřních uprchlíků.

4 Mezinárodní humanitární právo
Účelem mezinárodního humanitárního práva, známého rovněž pod názvem právo ozbrojených konfliktů nebo právo válečné, je zmírnit dopady ozbrojeného konfliktu prostřednictvím ochrany osob, které se neúčastní ozbrojeného konfliktu nebo se jej přestaly účastnit, jakož i prostřednictvím úpravy prostředků a způsobů vedení boje.

5 Stručný vývoj humanitární pomoci v rámci ES
60. léta 80. léta Zefektivnění – ECHO rezoluce č. 1257/96

6 Rozvojová spolupráce x humanitární pomoc
Humanitární pomoc je ve sdílené pravomoci EU a členských států (čl. 4/4, čl. 214/1, poslední věta SFEU). Pro sdílení a paralelismus pravomocí platí pro humanitární pomoc totéž, co pro oblast rozvojové spolupráce.

7 Cíle EU je globálně největším poskytovatelem humanitární a rozvojové pomoci. V roce 2004 vynaložily členské státy na rozvojovou a humanitární spolupráci prostřednictvím Evropské komise a vlastních národních programů přes 43 mld. USD, což představovalo 52% prostředků vynaložených všemi dárci na oficiální rozvojovou a humanitární pomoc.

8 Zásady poskytování pomoci
Humanitární pomoc musí být poskytována v souladu se zásadami a při dodržování mezinárodního práva. Mimo jiné mezi tyto zásady patří zásada nestrannosti, neutrality a nepřípustnosti diskriminace. Čl. 214/2 SFEU

9 Koho chránit? Obecně každého
Ženevské konvence a jejich Doplňující protokoly, obecně známé jako Mezinárodní humanitární právo (IHL) zmiňují zhruba 15 skupin obyvatel, které si ve válkách zaslouží zvláštní pozornost a ochranu. Jde například o civilisty, vězně, uprchlíky nebo zraněné. K nim jsou zařazeni humanitární pracovníci, zdravotníci, náboženští představitelé nebo novináři.

10 Negativní dopady Příliš mnoho potravin Epidemie devastuje místní trhy
daň Epidemie

11 Generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc (ECHO)
Klíčová role v oblasti humanitární pomoci Vznik v r. 1992 Organizace humanitárních operací EU Zajištění zboží (základní potraviny, lékařské vybavení, léky, palivo) a služeb (zdravotnické týmy, týmy na čištění vody, logistická podpora) pro příjemce hum. pomoci

12 Druhy pomoci Pomoc v případě přírodních katastrof
Pomoc v případě člověkem způsobených katastrof Strategická pomoc Pomoc při mimořádných událostech

13 Formy pomoci Okamžitá pomoc: v hotovosti, na nákup základních potřeb či na financování rekonstrukčních prací při přírodní pohromě. Pomoc je rychlá a pružná Potravinová pomoc: zabezpečování dodávek potravin regionům postiženým hladomorem do doby obnovy běžné produkce, okamžitá potraviná pomoc v případě katastrof Pomoc uprchlíkům a vysídleným osobám: osoby vyhnané ze svých zemí či vysídlené ve svých zemích

14 Partneři Přibližně 200 partnerů
Nevládní organizace, agentury OSN, mezinárodní organizace (Mezinárodní výbor Červeného kříže, Mezinárodní federace Červeného kříže, společnosti Červeného půlměsíce), specializované agentury čl. států EU

15 Financování V průměru 640 mil. EUR/rok na hum. Pomoc
Speciální rozpočtová položka věnována hum. pomoci, prostředky z rezervy na pomoc při mimořádných událostech, prostředky z jiných rozpočtových položek v rámci zahraniční pomoci, EDF určených na humanitární pomoc v AKT zemích Finanční zdroje: souhrnný rozpočet EU a Evropský rozvojový fond

16 Kontrola financování Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění Kontrola EP, Účetním dvorem, čl. státy Efektivita, politika nulové tolerance korupčních aktivit Audity, finanční kontroly

17 Přemnožení hlodavců v Laosu a Bangladéši
Tropické bouře a hurikány v Laosu, Indii, Kambodži a Bangladéši Sucha v západní Africe, na Madagaskaru

18 Zemětřesení na Haiti Záplavy v Austrálii Zemětřesení a tsunami v Japonsku

19 Rozdělení finančních prostředků EU na hum. Pomoc v r. 2009

20 Rozpočet GŘ ECHO na rok 2010

21 Rozpočet GŘ ECHO na rok 2011

22 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Humanitární pomoc EU Jan Blaho Huyen Tran Thu Andrea Votroubková."

Podobné prezentace


Reklamy Google