Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Člověk v tísni, o.p.s..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Člověk v tísni, o.p.s.."— Transkript prezentace:

1 Člověk v tísni, o.p.s.

2 O Člověku v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Člověk v tísni pracuje ve čtyřech hlavních oblastech: Poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc Brání lidská práva a prosazuje principy demokracie Integruje lidi ze sociálně vyloučených lokalit v České republice a na Slovensku Nabízí řadu vzdělávacích a informačních aktivit Člověk v tísni je jednou z největších nevládních organizací v postkomunistické Evropě a během posledních 20 let řídila projekty ve více než 55 zemích.

3 Naše cíle Spolupodílet se na vytváření tolerantní a otevřené společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné rozdíly zdrojem obohacení a nikoli konfliktu. Efektivně pomáhat lidem v krizových oblastech a rozvojových zemích po celém světě. Mobilizovat veřejnost k aktivní a prodemokratické české zahraniční politice, pro kterou podpora lidských práv, naplňování závazků humanitární pomoci a rozvojové podpory nejsou jen prázdné fráze.

4 Kde působíme ? V roce 2012 ČvT působil v 31 zemích
Za dobu existence pracovat v 56 státech světa

5 Oddělení humanitární a rozvojové pomoci
Působí v 23 zemích (stálé mise v 17 zemích) Zaměstnává přes 500 lidí Celkový rozpočet: KČ v roce 2012 Rozdělení pomoci v roce 2012

6 Humanitární pomoc Cíle: Zachraňovat životy Snižovat utrpení
Bránit lidskou důstojnost Kdy: Ve stavu nouze a při humanitárních krizích způsobených přírodní katastrofou či válkou Oblasti: potraviny, přístřeší, voda a sanitace, zdravotní péče, psychosociální pomoc, obnova škol…

7 Záchrana a obnova Zemětřesení na Haiti
Vyslání zdravotnického týmu (EMU) Rekonstrukce sítě škol a zajištění náhradní výuky Psychosociální podpora dětí Odborná školení Záplavy v Pákistánu Distribuce materiální pomoci Financování pracovních programů Odstraňování následků záplav Rekonstrukce škol

8 Rozvojová spolupráce Cíle:
Boj proti šíření chudoby a rozvoj lidských zdrojů Kdy: Dlouhodobá a stálá podpora Oblasti: vzdělávání, živobytí, rozvoj občanské společnosti, zdravotní péče, životní prostředí, řádná veřejná správa

9 Rozvojová pomoc Chráněné dílny zaměstnávající nakažené virem HIV
Sociálně ekonomická stabilizace rodin postižených HIV/AIDS v Namibii Chráněné dílny zaměstnávající nakažené virem HIV Sociální práce a rodinné poradenství Prevence HIV/AIDS Programy pro děti Vzdělávání v řemeslné výrobě Rozvoj občanské společnosti v Iráku Podpora při budování místních úřadů, nevládních organizací a nezávislých médií Vzdělávání školitelů Řízení počítačových center v Al Amaře

10 Skutečná pomoc a Skutečný dárek
Dlouhodobé veřejné sbírky na pomoc rozvojovým zemím Cíle: pomoc potřebným, podpora opomíjených zemí a regionů, spolufinancování grantů EU Oblasti podpory: voda, živobytí, vzdělání, zdraví Země s pilotními projekty: Afghánistán, Angola, Namibie, Etiopie, Kambodža, Mongolsko

11 Programy sociální integrace
Řešení problematiky chudoby a sociálně vyloučených lokalit v České republice Programy sociální integrace se zabývají situací nejchudších lidí a rodin žijících: v situaci dlouhodobé nezaměstnanosti / nezaměstnatelnosti v podmínkách špatného bydlení často v rámci izolovaných chudinských městských enkláv v izolaci od společenských institucí (které jsou k dispozici většině obyvatel země) dlouhodobě v závislosti na státním systému sociální ochrany bez znalosti svých práv a bez faktické možnosti je hájit bez perspektivy zlepšení této situace

12 Cíle a hlavní činnost PSI
PSI jsou komplexní rozvojové programy zahrnující řadu vzájemně provázaných sociálních a vzdělávacích služeb. PSI chtějí: přispět k minimalizaci vnitřních i vnějších faktorů sociálního vyloučení podporovat systémová řešení situace sociálně vyloučených populací a lokalit na obecní úrovni Hlavní činností PSI je: podpora sociálně integračních politik měst a obcí přímá terénní sociální práce pracovní poradenství právní poradenství doučování a volnočasové aktivity výzkumné aktivity

13 Kde PSI působí? PSI působí ve více než 100 lokalitách České republiky, tj. přibližně v 60 městech a obcích (2012):

14 Kdo pracuje pro PSI? V dnešní době tvoří tým
Programů sociální integrace více než 200 pracovníků: terénních sociálních pracovníků, jejich koordinátorů a supervizorů vzdělavatelů právníků pracovních poradců koordinátorů výzkumné činnosti mediálních zástupců lidí, kteří se snaží podporovat a spoluvytvářet sociálně integrační politiku ve městech a obcích, kde PSI působí a přibližně 350 dobrovolníků.

15 Podpora lidských práv INFORMAČNÍ PODPORA LP Jeden svět
Cena Homo Homini ZEMĚ PŮSOBENÍ Kuba Barma Bělorusko Ukrajina a Moldavsko Egypt a Libye Rusko

16 Informační a vzdělávací projekty
Varianty Jeden svět na školách Rozvojová spolupráce Migrace

17 Klub přátel Člověka v tísni
Založen v roce 2003, momentálně má přes 8500 členů Využití členských příspěvků: 50% okamžité humanitární operace 25% ochrana lidských práv 25% rozvoj společnosti Přátelé člověka v tísni získávají: Novinky em 4krát ročně Výroční zprávy Volnou akreditaci na filmový festival Jeden svět Pozvánky na další události Člověka v tísni

18 Zdroje financí Většina našich příjmů se váže na jednotlivé projekty.
Finance získané na pomoc: 627 712 milionů Kč Hlavní zdroje financí zahrnují: Vláda České republiky a místní vlády Dary jednotlivců Finanční prostředky EU Zahraniční vládní agentury Nadace a nevládní organizace OSN and IOM Sbírka Skutečná pomoc Klub přátel Člověka v tísni Ostatní zdroje


Stáhnout ppt "Člověk v tísni, o.p.s.."

Podobné prezentace


Reklamy Google