Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentální ekonomie Úvod a obecné principy Jan Brůha UK, VŠE Připraveno pro Letní školu ve Křtinách „Alternativní směry v ekonomii“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentální ekonomie Úvod a obecné principy Jan Brůha UK, VŠE Připraveno pro Letní školu ve Křtinách „Alternativní směry v ekonomii“"— Transkript prezentace:

1 Environmentální ekonomie Úvod a obecné principy Jan Brůha UK, VŠE Jan_bruha@yahoo.com Připraveno pro Letní školu ve Křtinách „Alternativní směry v ekonomii“

2 Struktura prezentace Obecné principy neoklasické ekonomie Environmentální ekonomie Ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí Současné trendy v environmentální ekonomii

3 Ekonomie jako společenská věda Ústřední problém: Jak alokovat vzácné statky? Dva pohledy na daný problém: Pohled pozitivní: K jaké alokaci dojde za dané situace? Pohled normativní: Jaká alokace je žádoucí? Každé ekonomické paradigma musí specifikovat metodologii pro odpověď na tyto otázky

4 Principy neoklasické ekonomie Vzácnost: Omezené zdroje, které jsou poptávané Pozitivní pohled: Předpoklad racionality = efektivní sledování cílů Normativní pohled Utilitarismus: společenské preference jsou odvozeny z preferencí individuálních

5 „Ekonomie rovnováhy a blahobytu“ Pochopit jak ekonomické subjekty skutečně jednají Odlišit od toho, jak bychom si přáli, aby jednali Je tržní výsledek žádoucí? Pokud ne, existují nástroje, jak situaci vylepšit? =>Neoklasická ekonomie neznamená požehnání k tržním selháním

6 Kritika neoklasické ekonomie Kritici „zprava“ i „zleva“ obvykle kritizují ekonomii rovnováhy i blahobytu Kritika ekonomie rovnováhy Rakouská škola, post-keynesiánci Nabídli tito kritici lepší predikce? Nakolik jsou jejich hypotézy falsifikovatelné?

7 Kritika ekonomie blahobytu - utilitarismu Naivní Lidé mají a sledují i jiné než „sobecké“ zájmy Nepochopení utilitarismu Duální role preferencí: Amartya Sen Spotřebitel versus občan Meta-preference „Vnitřní hodnota přírody“ Kritika „zprava“ Škola vlastnických práv

8 Environmentální ekonomie Aplikace principů neoklasické ekonomie na problematiku životního prostředí Vzácnost: Kvalita ŽP Omezení Substituce mezi kvalitou ŽP a spotřebou Preference Jak lidé oceňují kvalitu ŽP? Teorie optimálního znečištění

9 Další rozměr Vzácnost Vyčerpatelné zdroje Omezení Jak dostupnost vyčerpatelných zdrojů omezí blahobyt budoucích generací? Preference Altruismus vůči budoucím generacím

10 Funkce ŽP Stanoviště Zdroje Tokové zdroje (sluneční záření) Stavové zdroje Obnovitelné (flóra, fauna) Neobnovitelné (suroviny) Ukládání odpadů (materiálové odpady, znečištění) Spotřební funkce (služby spjaté s volným časem, rekreace)

11 Kapitálová zásoba Produkce (firmy)Spotřeba (domácnosti) Životní prostředí Volný čas Odpady Zdroje Recyklace Substituce

12 Externality Nezamýšlený dopad spotřeby / výroby na jiný subjekt Příklad tržního selhání Náklady / přínosy nenese daný subjekt Související problémy: Problém černého pasažéra Vyčerpání zdrojů (náklady přeneseny na budoucí generace)

13 Nabízená řešení Administrativní nástroje Příkazy, zákazy, limity Ekonomické nástroje A. Pigou (1932) Daně, obchodovatelná povolení, poplatky, Přístupy založené na vyjednávání R. Coase Dobrovolné dohody Další (výchova, vzdělávání, … )

14 Administrativní nástroje Vhodné tam, kde je třeba rychle zamezit významným škodám Výhody: Rychlá implementace Srozumitelnost pro techniky, politiky, právníky, … „Předvídatelnost“ Nevýhody Statická a dynamická neúčinnost Politické aspekty: „kartel inženýrů“

15 Ekonomické nástroje Mění relativní ceny Působí buď přes ceny (daně, dotace) Nebo přes množství (dotace, obchodovatelná povolení) Změnou cen vysílají signál spotřebitelům a výrobcům Obtížněji předvídatelné Lze využít v součinnosti s dalšími opatřeními hospodářské politiky

16 Ostatní Dobrovolné dohody Hojně aplikované Skeptický pohled neoklasických ekonomů Disproporce mezi doporučeními a realizací Může za to politická ekonomie nebo ne … ?

17 Praktické rozměry politiky ochrany ŽP Jednoduchost Srozumitelnost Equity Opatrnostní přístup Mezinárodní souvislosti Často konfliktní cíle s cílem politiky a také mezi sebou navzájem

18 Ekologická daňová reforma (1) Komplexní ekonomický nástroj Výnosová neutralita Zvýšení zdanění environmentálně nepříznivé výroby / spotřeby Snížení zdanění práce / kapitálu Změna struktury národního hospodářství Internalizace externalit Povzbuzení zaměstnanosti / inovací Hypotéza dvojí dividendy

19 Ekologická daňová reforma (2) Možné problémy: Sociální dopady Politické překážky Výjimky ze zdanění Nutnost neustálého zvyšování ekologických daní Stabilita veřejných příjmů Environmentální efektivita

20 Přehled tematizovaných oblastí Ekonomické nástroje (ekologické daně, obchodovatelná povolení) Empirický výzkum (spotřebitelská poptávka, ochota platit, eko-labeling) Management vyčerpatelných zdrojů Ekonomický růst, klimatická změna Ostatní (politická ekonomie, společenská volba, externality, …)

21 Přehled tematizovaných oblastí Ekonomické nástroje (ekologické daně, obchodovatelné povolení) 29,3 % Empirický výzkum (spotřebitelská poptávka, ochota platit) 25,9 % Management vyčerpatelných zdrojů 19 % Růst, klimatická změna 8,6 % Ostatní (politická ekonomie, společenská volba, externality, …)


Stáhnout ppt "Environmentální ekonomie Úvod a obecné principy Jan Brůha UK, VŠE Připraveno pro Letní školu ve Křtinách „Alternativní směry v ekonomii“"

Podobné prezentace


Reklamy Google