Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB"— Transkript prezentace:

1 Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB
Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka 79. Zasedání Rady ředitelů Sdružení automobilového průmyslu Praha, 5. června 2012

2 Obsah Krize eurozóny – několik poznámek Makroekonomický vývoj v ČR
Prognóza ČNB a její rizika

3 Vývoj spreadů 10Y vl. dluhopisů vůči něm. dluhopisům (1. 1. 2010-4. 6
Vývoj spreadů 10Y vl. dluhopisů vůči něm. dluhopisům ( ; p.b.) Pozn. LTRO: longer-term refinancing operation Pramen: Bloomberg, vlast. výpočet Přestože ECB podpořila trh koncem února novou likviditou, irské, italské a španělské spready v posledních týdnech opět rostou

4 Vládní deficity a dluhy v eurozóně (2006 – 2013; jako % HDP)
Pozn a 2013: prognóza Pramen: Eurostat, MMF Deficity po roce 2009 se sice snižují a budou snižovat, ale vládní dluh dále poroste

5 MMF nebo EMF – proporce poskytnutí úvěrů podle regionů (1944-2014)
Podíl na celkových úvěrech MMF Pramen: MMF Evropa (a v ní eurozóna!) se během krize stala nejvýznamnějším zákazníkem MMF

6 Nejnovější vývoj v eurozóně
2 injekce likvidity ECB ( a ) Určitý pokrok ve fiskální konsolidaci (Irsko) a započaly dílčí reformy (Itálie) Krátkodobé zmírnění řecké krize po odpuštění části dluhů (březen), ale její opětovné vyostření po květnových volbách Dochází k rychlému odlivu kapitálu ze zemí jižního křídla (Řecko, Španělsko) Roste napětí v bankovním sektoru V posledních týdnech nejistoty v eurozóně rychle narůstají

7 Přichází další fáze krize?
Hypotéční krize v USA: (červ. 2007) spouštěč krize Pád Lehman Brothers: září 2008 Řecká krize: jaro 2010 Finanční krize II ? (Špan.) Akutní fáze finanční krize: riziko zhroucení systému Náběh na krizi: dlouhodobá kumulace faktorů: bubliny, nerovnováhy Latentní fáze finanční krize Krize reálné ekono-miky Dluhová krize Měnová krize ? (Řecko) 2010 2012 před 2007 2007 2008 2009 Dluhová krize + stagnace ekonomik zvyšují rizika vzniku finanční krize II, resp. měnové krize

8 Neplnění inflačního cíle
Trojúhelník rizik ECB Neplnění inflačního cíle (při kolapsu ekonomiky a následné deflační spirále) Absolutní morální hazard (při bailoutu vlád natisknutím eur) Ztráta apolitičnosti a nezávislosti (při vyvíjení tlaků k různým množinám strukturálních a fiskálních politik) V jakémkoliv rohu trojúhelníka by ECB brzy ztratila to nejcennější, co CB má – kredibilitu; i pouhé kličkování mezi třemi rohy vede k její postupné erozi

9 Rizika dalšího vývoje Finanční: Makroekonomická: Regulatorní:
Zranitelnost finančního systému  méně úvěrů Pomalé snižování finanční páky a oddlužování Nejistoty o dostatečnosti protikrizových opatření (Španělsko, It.) Makroekonomická: Prohloubení krize v Evropě Fiskální konsolidace (procyklická politika)  bude zpomalovat růst (klíčové je správné dávkování fiskální restrikce) Regulatorní: Nadměrná a špatně zacílená regulace v EU Posilování (prohlubování) evropské integrace „za každou cenu“ Politická: (volby v Řecku; růst extrémismu v Evropě) Krize eurozóny nespočívá v tom, že by ji některé země mohly v budoucnu opustit, ale v přetrvávání dosavadního způsobu jejího (ne)fungování

10 Makroekonomický vývoj v ČR

11 HDP v ČR a EMU (1998Q1-2011Q4; mzr. změny v %)
Pramen: Eurostat Během krize se zvýšila synchronizace hospodářského cyklu v ČR s cyklem v EMU

12 Struktura HDP v ČR (meziroční změny v %; příspěvky v procentních bodech; sezónně očištěno)
Pramen: ČSÚ Čistý vývoz byl jediným faktorem růstu ve druhé polovině roku 2011 a hlavním faktorem růstu v polovině první

13 HDP v 2012/Q1: bleskový odhad (z 15. 5. ) (mzr
HDP v 2012/Q1: bleskový odhad (z 15.5.) (mzr. změny v %; sezónně očištěno) Pramen: Eurostat V prvním čtvrtletí 2012 byl růstový obrázek v EU velmi pestrý; ČR patřila k méně úspěšným zemím

14 Průmyslová produkce (mzr. změny v %)
Pramen: ČSÚ Sezónně očištěné tempo růstu průmyslové produkce zpomalilo z 0,5% v lednu na 0,4% v únoru a zrychlilo na 2,0% v březnu

15 Bariéry růstu v průmyslu (mzr. změny v %)
Pramen: ČSÚ Vliv nedostatečné poptávky, jakožto hlavní bariéry růstu v průmyslu, se zvyšuje

16 Tržby v maloobchodě (meziroční změny v %; stálé ceny)
Pramen: ČSÚ Růst tržeb v maloobchodě osciloval v posledních měsících kolem nuly (-0,1% v lednu, -0,7% v únoru a 1% v březnu) v důsledku pomalého růstu mezd, vysoké úrovně nezaměstnanosti a nejistot

17 Sezónně očištěné indikátory důvěry (průměr roku 2005 = 100)
Pramen: ČSÚ, Důvěra podnikatelů i spotřebitelů v květnu dále poklesla; důvěra spotřebitelů je nižší než v roce 2009

18 Pokladní plnění státního rozpočtu (v mld. Kč – metodika GFS 1986)
Pramen: Ministerstvo financí Státní rozpočet se do května 2012 vyvíjel podobně jako v roce 2011 a o něco lépe než v roce 2010

19 Obchodní bilance – roční kumulativy (v mld
Obchodní bilance – roční kumulativy (v mld. Kč; metodologie platební bilance) Poznámka: březen 2012 – předběžné údaje Pramen: ČNB Vývoj obchodní bilance v 2012/Q1 byl doposud nejlepší v historii

20 CZK/EUR ( – ) Pramen: Eurostat Bez ohledu na: 1) příznivý vývoj obchodní bilance a běžného účtu 2) fiskální konsolidaci a 3) vysokou finanční stabilitu, koruna v posledních týdnech znehodnocuje a odchyluje se od dlouh. trendu

21 Inflace (meziroční změny v %)
Pramen: ČSÚ Inflace zpomalila z 3,8% v březnu na 3,5% v dubnu; hlavní faktory inflace: zvýšení DPH, ceny PH, potraviny, zpožděné dopady depreciace

22 Základní sazby ČNB (v %)
Pramen: ČNB ČNB od května 2010 základní sazby nezměnila

23 Fiskální politika Fiskální politika byla v minulosti převážně procyklická (tj. zesilovala cyklický vývoj na obě strany); fiskální stimulace v roce 2009 zpomalila hospodářský pokles (byla proticyklická) Fiskální politika má nyní na ekonomiku stagflační dopady: nižší domácí poptávka + vyšší inflace v důsledku zvýšení DPH Vládní dluh byl až do roku 2008 stabilní a poměrně nízký; trend zvyšování dluhu po roce bude možno zastavit pouze dlouhodobou a systematickou fiskální konsolidací Fiskální konsolidace bude ekonomiku po několik příštích let brzdit

24 Vládní dluh/HDP v ČR (v %)
Předpověď Pramen: CNB Poměr vládního dluhu k HDP počínaje rokem setrvale roste

25 Vládní dluh/HDP v EU-27 v roce 2011 (jako % HDP)
Pramen: Eurostat Úroveň vládního dluhu ČR patří v EU k nejnižším

26 Česká ekonomika: stávající situace
Kromě rychlého růstu přebytku obchodní bilance, většina makroekonomických indikátorů zhruba stagnuje Ekonomika vykazuje vnitřní nerovnováhu (mezera výstupu) Kurz koruny v důsledku vnějšího vývoje oslabil Na inflaci působí především zvýšení DPH a nákladové faktory; rizika poptávkou tažené inflace jsou nulová; inflační očekávání jsou dobře ukotvená Stávající mix politik: přísná fiskální politika a uvolněná měnová politika Nejdůležitějšími hybateli české ekonomiky jsou vývoj vnějšího prostředí a domácí fiskální politika

27 Prognóza ČNB (květen 2012) HDP: základní a alter. scénář Inflace: zákl. a alter. scénář 3M PRIBOR: základní a alter. scénář CZK/EUR: základní a alter. scénář Alt. scénář: dodatečná fiskální konsolidace v r. 2013

28 Prognóza ČNB: rizika BR ponechala v květnu 2T repo sazbu na úrovni 0,75% (4 členové hlasovali pro ponechání, 2 pro snížení a 1 pro zvýšení) Rizika prognózy: Směrem dolů (nižší poptávka v důsledku dodatečné fiskální konsolidace – alternativní scénář) Směrem nahoru: Případné zvýšení inflačních očekávání Slabší koruna Vyšší ceny komodit Oběma směry: vývoj vnějšího prostředí Rizika vnějšího prostředí v poslední době rychle narůstají

29 Příznivé faktory budoucího vývoje
Makroekonomické: Vnější rovnováha Nízká úroveň zahraničního dluhu Nízká a stabilní inflace a dobře ukotvená inflační očekávání Pružný měnový kurz (nárazník proti externím šokům) a cílování inflace (i v krizi se zcela osvědčilo) Mikroekonomické: Pružný podnikatelský sektor Konkurenční struktura většiny (exportních) odvětví Finanční sektor: Zdravé banky (ziskovost, kapitalizace, likvidita, odolnost) Dostatek zdrojů pro půjčky (značné primární vklady) Źádné půjčky v cizích měnách : klienti nečelí kurzovému riziku

30 Rizika Přetrvávající vnější nejistoty (další vývoj dluhové krize)
Závislost ekonomiky na exportech a citlivost ekonomiky na hospodářském cyklu Nedostatečně pružný trh práce Fiskální konsolidace: bude brzdit hospodářský růst Nestabilní daňový systém (časté změny daní) Přenášení (vynucené) regulatorních a dohledových pravomocí na evropskou úroveň Hlavním rizikem je prohloubení krize v eurozóně

31 Děkuji za pozornost Miroslav Singer Česká národní banka Na Příkopě 28
Praha 1 Tel:


Stáhnout ppt "Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB"

Podobné prezentace


Reklamy Google