Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 79. Zasedání Rady ředitelů Sdružení automobilového průmyslu Praha, 5. června 2012 Miroslav Singer guvernér, Česká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 79. Zasedání Rady ředitelů Sdružení automobilového průmyslu Praha, 5. června 2012 Miroslav Singer guvernér, Česká."— Transkript prezentace:

1 Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 79. Zasedání Rady ředitelů Sdružení automobilového průmyslu Praha, 5. června 2012 Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka

2 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 2 Obsah Krize eurozóny – několik poznámek Makroekonomický vývoj v ČR Prognóza ČNB a její rizika

3 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 3 Vývoj spreadů 10Y vl. dluhopisů vůči něm. dluhopisům (1.1.2010-4.6.2012; p.b.) Přestože ECB podpořila trh koncem února 2012 novou likviditou, irské, italské a španělské spready v posledních týdnech opět rostou Pramen: Bloomberg, vlast. výpočet Pozn. LTRO: longer-term refinancing operation

4 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 4 Vládní deficity a dluhy v eurozóně (2006 – 2013; jako % HDP) Deficity po roce 2009 se sice snižují a budou snižovat, ale vládní dluh dále poroste Pramen: Eurostat, MMFPozn. 2012 a 2013: prognóza

5 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 5 MMF nebo EMF – proporce poskytnutí úvěrů podle regionů (1944-2014) Pramen: MMF Podíl na celkových úvěrech MMF Evropa (a v ní eurozóna!) se během krize stala nejvýznamnějším zákazníkem MMF

6 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 6 Nejnovější vývoj v eurozóně 2 injekce likvidity ECB (21.12.2011 a 29.2.2012) Určitý pokrok ve fiskální konsolidaci (Irsko) a započaly dílčí reformy (Itálie) Krátkodobé zmírnění řecké krize po odpuštění části dluhů (březen), ale její opětovné vyostření po květnových volbách Dochází k rychlému odlivu kapitálu ze zemí jižního křídla (Řecko, Španělsko) Roste napětí v bankovním sektoru V posledních týdnech nejistoty v eurozóně rychle narůstají

7 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 7 Přichází další fáze krize? 200720082009před 2007 Náběh na krizi: dlouhodobá kumulace faktorů: bubliny, nerovnováhy Hypotéční krize v USA: (červ. 2007) spouštěč krize Latentní fáze finanční krize Akutní fáze finanční krize: riziko zhroucení systému Krize reálné ekono- miky Dluhová krize Dluhová krize + stagnace ekonomik zvyšují rizika vzniku finanční krize II, resp. měnové krize 2010 Řecká krize: jaro 2010 Pád Lehman Brothers: září 2008 2012 Finanční krize II ? (Špan.) Měnová krize ? (Řecko)

8 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 8 Neplnění inflačního cíle (při kolapsu ekonomiky a následné deflační spirále) Absolutní morální hazard (při bailoutu vlád natisknutím eur) Ztráta apolitičnosti a nezávislosti (při vyvíjení tlaků k různým množinám strukturálních a fiskálních politik) Trojúhelník rizik ECB V jakémkoliv rohu trojúhelníka by ECB brzy ztratila to nejcennější, co CB má – kredibilitu; i pouhé kličkování mezi třemi rohy vede k její postupné erozi

9 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 9 Finanční:  Zranitelnost finančního systému  méně úvěrů  Pomalé snižování finanční páky a oddlužování  Nejistoty o dostatečnosti protikrizových opatření (Španělsko, It.) Makroekonomická:  Prohloubení krize v Evropě  Fiskální konsolidace (procyklická politika)  bude zpomalovat růst (klíčové je správné dávkování fiskální restrikce) Regulatorní:  Nadměrná a špatně zacílená regulace v EU  Posilování (prohlubování) evropské integrace „za každou cenu“ Politická: (volby v Řecku; růst extrémismu v Evropě) Rizika dalšího vývoje Krize eurozóny nespočívá v tom, že by ji některé země mohly v budoucnu opustit, ale v přetrvávání dosavadního způsobu jejího (ne)fungování

10 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 10 Makroekonomický vývoj v ČR

11 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 11 HDP v ČR a EMU (1998Q1-2011Q4; mzr. změny v %) Během krize se zvýšila synchronizace hospodářského cyklu v ČR s cyklem v EMU Pramen: Eurostat

12 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 12 Struktura HDP v ČR (meziroční změny v %; příspěvky v procentních bodech; sezónně očištěno) Pramen: ČSÚ Čistý vývoz byl jediným faktorem růstu ve druhé polovině roku 2011 a hlavním faktorem růstu v polovině první

13 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 13 HDP v 2012/Q1: bleskový odhad (z 15.5.) (mzr. změny v %; sezónně očištěno) Pramen: Eurostat V prvním čtvrtletí 2012 byl růstový obrázek v EU velmi pestrý; ČR patřila k méně úspěšným zemím

14 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 14 Průmyslová produkce (mzr. změny v %) Pramen: ČSÚ Sezónně očištěné tempo růstu průmyslové produkce zpomalilo z 0,5% v lednu na 0,4% v únoru a zrychlilo na 2,0% v březnu

15 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 15 Bariéry růstu v průmyslu (mzr. změny v %) Vliv nedostatečné poptávky, jakožto hlavní bariéry růstu v průmyslu, se zvyšuje Pramen: ČSÚ

16 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 16 Tržby v maloobchodě (meziroční změny v %; stálé ceny) Pramen: ČSÚ Růst tržeb v maloobchodě osciloval v posledních měsících kolem nuly (-0,1% v lednu, -0,7% v únoru a 1% v březnu) v důsledku pomalého růstu mezd, vysoké úrovně nezaměstnanosti a nejistot

17 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 17 Sezónně očištěné indikátory důvěry (průměr roku 2005 = 100) Pramen: ČSÚ, 24.5.2012 Důvěra podnikatelů i spotřebitelů v květnu dále poklesla; důvěra spotřebitelů je nižší než v roce 2009

18 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 18 Pokladní plnění státního rozpočtu (v mld. Kč – metodika GFS 1986) Pramen: Ministerstvo financí Státní rozpočet se do května 2012 vyvíjel podobně jako v roce 2011 a o něco lépe než v roce 2010

19 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 19 Obchodní bilance – roční kumulativy (v mld. Kč; metodologie platební bilance) Vývoj obchodní bilance v 2012/Q1 byl doposud nejlepší v historii Pramen: ČNB Poznámka: březen 2012 – předběžné údaje

20 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 20 CZK/EUR (3.1.2000 – 24.5.2012) Pramen: Eurostat Bez ohledu na: 1) příznivý vývoj obchodní bilance a běžného účtu 2) fiskální konsolidaci a 3) vysokou finanční stabilitu, koruna v posledních týdnech znehodnocuje a odchyluje se od dlouh. trendu

21 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 21 Inflace (meziroční změny v %) Inflace zpomalila z 3,8% v březnu na 3,5% v dubnu; hlavní faktory inflace: zvýšení DPH, ceny PH, potraviny, zpožděné dopady depreciace Pramen: ČSÚ

22 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 22 Základní sazby ČNB (v %) ČNB od května 2010 základní sazby nezměnila Pramen: ČNB

23 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 23 Fiskální politika Fiskální politika byla v minulosti převážně procyklická (tj. zesilovala cyklický vývoj na obě strany); fiskální stimulace v roce 2009 zpomalila hospodářský pokles (byla proticyklická) Fiskální politika má nyní na ekonomiku stagflační dopady: nižší domácí poptávka + vyšší inflace v důsledku zvýšení DPH Vládní dluh byl až do roku 2008 stabilní a poměrně nízký; trend zvyšování dluhu po roce bude možno zastavit pouze dlouhodobou a systematickou fiskální konsolidací Fiskální konsolidace bude ekonomiku po několik příštích let brzdit

24 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 24 Vládní dluh/HDP v ČR (v %) Poměr vládního dluhu k HDP počínaje rokem 2009 setrvale roste Pramen: CNB Předpověď

25 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 25 Vládní dluh/HDP v EU-27 v roce 2011 (jako % HDP) Úroveň vládního dluhu ČR patří v EU k nejnižším Pramen: Eurostat

26 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 26 Česká ekonomika: stávající situace Kromě rychlého růstu přebytku obchodní bilance, většina makroekonomických indikátorů zhruba stagnuje Ekonomika vykazuje vnitřní nerovnováhu (mezera výstupu) Kurz koruny v důsledku vnějšího vývoje oslabil Na inflaci působí především zvýšení DPH a nákladové faktory; rizika poptávkou tažené inflace jsou nulová; inflační očekávání jsou dobře ukotvená Stávající mix politik: přísná fiskální politika a uvolněná měnová politika Nejdůležitějšími hybateli české ekonomiky jsou vývoj vnějšího prostředí a domácí fiskální politika

27 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 27 Prognóza ČNB (květen 2012) Alt. scénář: dodatečná fiskální konsolidace v r. 2013 HDP: základní a alter. scénářInflace: zákl. a alter. scénář 3M PRIBOR: základní a alter. scénář CZK/EUR: základní a alter. scénář

28 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 28 Prognóza ČNB: rizika BR ponechala v květnu 2T repo sazbu na úrovni 0,75% (4 členové hlasovali pro ponechání, 2 pro snížení a 1 pro zvýšení) Rizika prognózy:  Směrem dolů (nižší poptávka v důsledku dodatečné fiskální konsolidace – alternativní scénář)  Směrem nahoru:  Případné zvýšení inflačních očekávání  Slabší koruna  Vyšší ceny komodit  Oběma směry: vývoj vnějšího prostředí Rizika vnějšího prostředí v poslední době rychle narůstají

29 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 29 Příznivé faktory budoucího vývoje Makroekonomické:  Vnější rovnováha  Nízká úroveň zahraničního dluhu  Nízká a stabilní inflace a dobře ukotvená inflační očekávání  Pružný měnový kurz (nárazník proti externím šokům) a cílování inflace (i v krizi se zcela osvědčilo) Mikroekonomické:  Pružný podnikatelský sektor  Konkurenční struktura většiny (exportních) odvětví Finanční sektor:  Zdravé banky (ziskovost, kapitalizace, likvidita, odolnost)  Dostatek zdrojů pro půjčky ( značné primární vklady )  Źádné půjčky v cizích měnách : klienti nečelí kurzovému riziku

30 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 30 Rizika Přetrvávající vnější nejistoty (další vývoj dluhové krize) Závislost ekonomiky na exportech a citlivost ekonomiky na hospodářském cyklu Nedostatečně pružný trh práce Fiskální konsolidace: bude brzdit hospodářský růst Nestabilní daňový systém (časté změny daní) Přenášení (vynucené) regulatorních a dohledových pravomocí na evropskou úroveň Hlavním rizikem je prohloubení krize v eurozóně

31 M. Singer – Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 31 Děkuji za pozornost Miroslav Singer Česká národní banka Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 Miroslav.Singer@cnb.cz Tel: 224 412 000


Stáhnout ppt "Ekonomický vývoj v EU a ČR z pohledu ČNB 79. Zasedání Rady ředitelů Sdružení automobilového průmyslu Praha, 5. června 2012 Miroslav Singer guvernér, Česká."

Podobné prezentace


Reklamy Google