Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika Hradecké ekonomické dny 2013 Hradec Králové, 19. února 201 3 Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika Hradecké ekonomické dny 2013 Hradec Králové, 19. února 201 3 Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka."— Transkript prezentace:

1 Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika Hradecké ekonomické dny 2013 Hradec Králové, 19. února 201 3 Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka

2 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 2 Obsah Dluhová krize v eurozóně Aktuální makroekonomický vývoj v ČR Nejnovější prognóza ČNB

3 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 3 Některé země si před krizí žily „nad poměry“ (Řecko dlouhodobě!) Jiné země (např. Španělsko, Irsko) sice hospodařily poměrně střídmě, ale: 1) záchrana bank 2) podpora poptávky během krize 3) hospodářský pokles následně výrazně zhoršily jejich fiskální situaci Dva měsíce po vypuknutí finanční krize začaly trhy diferencovat mezi bonitou vládních dluhů různých členských zemí  růst výnosů Dluhová krize: financování veřejného dluhu na trhu se pro některé země v určité chvíli stalo příliš drahé (či nemožné), přičemž růst dluhu hrozil, že se vymkne kontrole (roztočení dluhové spirály) Fiskální politika se tak v zejména periferních zemích EMU stala dodatečným zdrojem šoků, místo aby byla jejich tlumičem Dluhová krize: veřejné finance dané země se dostanou do natolik špatného stavu, že před proticyklickým (tj. stabilizačním) působením veřejných financí dostane přednost jejich konsolidace  přispívá k recesi Dluhová krize

4 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 4 Vládní deficity a dluhy v eurozóně (2006–2013; jako % HDP) I když deficity začaly po roce 2009 klesat, vládní zadlužení nadále roste (a poroste) Pramen: Eurostat, MMF Poznámka: roky 2012 a 2013 jsou předpovědi MMF

5 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 5 Finanční fragmentace v eurozóně Finanční fragmentace zesílila v první polovině 2012, kdy kapitál odplýval z periferních zemí do zemí jádra i mimo EMU Klesaly objemy přeshraničních bankovních půjček Finanční fragmentace se projevovala v nárůstu spreadů pojistek úvěrového selhání (CDS) Odliv kapitálu přispíval k růstu nerovnováh v TARGET2 Po zavedení programu Outright Monetary Transactions (OMT) se objevují známky toho, že se finanční fragmentace již dále neprohlubuje Finanční fragmentace snižuje účinnost měnové politiky ECB a tlumí (eliminuje) přínos nízkých úrokových sazeb

6 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 6 Bankovní vklady v Řecku, v Irsku a ve Španělsku v posledním období klesaly  cena úvěrů je ceteris paribus vyšší než v zemích jádra (desintegrace) Pramen: ECB, Eurostat Bankovní vklady ve vybraných zemích EMU (jako % HDP) Pozn.: Údaje o HDP Řecka počínaje 2.Q 2011: podle odhadu Eurostatu

7 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 7 Doposud přijaté politiky přispěly ke snížení rizik a ke zlepšení finančních podmínek  Eurozóna:  Outright Monetary Transactions (OMT)  Zřízení Europan Stabilisation Mechanism (ESM)  První kroky k Bankovní unii  Národní úroveň  Fiskální konsolidace  Dílčí strukturální reformy (např. Itálie, Řecko) Hospodářský růst v eurozóně je však zatím velmi slabý Ochablost se šíří z periferie do jádra eurozóny (do periferie směřuje velký podíl exportu Německa) Akutní nebezpečí otřesu eurozóny se snížilo, ale rychlejšímu oživení brání pokračující oddlužování (bank, vlád, domácností) a strukturální nedostatky Nejnovější vývoj v eurozóně

8 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 8 Vývoj spreadů 10Y vl. dluhopisů vůči něm. dluhopisům (7.1.2008-12.2.2013; p.b.) Po vyhlášení programu OMT (5.9.2012) začaly spready systematicky klesat Pramen: Bloomberg, vlast. výpočet Pozn. LTRO: longer-term refinancing operation

9 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 9 HDP v EU v 4Q2012 (předběžný odhad; sezónně očištěno) Růst v EU byl ve 4Q2012 velmi nerovnoměrný Pramen: EurostatPoznámka: Údaje u zemí označených * jsou za 3Q2012

10 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 10 Negativní zpětné vazby mezi: 1) zranitelným finančním systémem, 2) pomalu rostoucími ekonomikami a 3) zadluženými veřejnými financemi, firmami i domácnostmi Fiskální konsolidace brzdí hospodářský růst  nezaměstnanost Negativní dopady na jádro  nízké exporty  nízké investice Riziko ochabnutí snah o reformy v důsledku snížení akutního rizika rozpadu eurozóny Únava z reforem v periferních ekonomikách Politické nejistoty z blízkých voleb Vnější rizika: neudržitelný vývoj veřejných financí v USA a Jap. V eurozóně nadále přetrvávají velmi vysoká rizika Rizika vývoje v eurozóně

11 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 11 Krize v eurozóně: shrnutí Přestože nejpalčivějším problémem se nadále jeví dluhová krize, hlavní problém eurozóny spočívá v její strukturální nesourodosti, nevyhovujícím institucionálním uspořádání a nedostatečném fungování (a respektování) pravidel Zatímco fiskální konsolidace a strukturální reformy představují řešení příčin krize eurozóny, politiky přijímané na nadnárodní úrovni spíše rozkládají břemeno dluhové krize na jiné a „kupují si čas“ Nemožnost přizpůsobení prostřednictvím kurzu vede k přizpůsobení prostřednictvím „vnitřní devalvace“ a pomalejšího růstu  značná růstová diferenciace Největší projekt EU s ambicí výrazně urychlit její růst na úroveň zajišťující globální konkurenceschopnost po více než dekádě svého trvání tuto ambici nenaplnil

12 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 12 Makroekonomický vývoj v ČR

13 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 13 Hrubý domácí produkt (meziroční a mezičtvrtletní změny v % ve stálých cenách; sezónně očištěné údaje; 4Q2012: předběžný odhad) Meziroční pokles HDP se ve čtvrtém čtvrtletí 2012 prohloubil na -1,7% (z -1,3% v 3Q2012) Pramen: ČSÚ

14 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 14 Struktura HDP v ČR ( 2008Q1-2012Q3 ; příspěvky v procentních bodech; sezónně očištěno) Reálný HDP byl ve třetím čtvrtletí 2012 tažen čistým vývozem; příspěvek spotřeby vlády byl nulový; příspěvek spotřeby domácností a investic byl záporný Pramen: ČSÚ

15 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 15 Mezera výstupu (v % z potenciálního výstupu) Mezera výstupu se ve třetím čtvrtletí 2012 rozevřela do více záporných hodnot Pramen: ČNB

16 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 16 Průmyslová produkce (mzr. změny v %) Ve druhé polovině roku 2012 přešla průmyslová produkce k poklesu; sezónně očištěné tempo růstu: říjen -2,9%, listopad -5,9%, prosinec -5,6% Pramen: ČSÚ

17 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 17 Bariéry růstu v průmyslu (mzr. změny v %) Vliv nedostatečné poptávky jakožto hlavní bariéry růstu v průmyslu se dále zvýšil Pramen: ČSÚ

18 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 18 Produkce zpracovatelského průmyslu v ČR a v Německu (mzr. změny v %) Během krize se výrazně zvýšila korelace mezi tempy růstu zpracovatelského průmyslu v ČR a v Německu Pramen: Eurostat

19 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 19 Tržby v maloobchodě (meziroční změny v %; stálé ceny) Pramen: ČSÚ Tržby v maloobchodě v posledním čtvrtletí 2012 klesaly (sezónně očištěné: říjen -2,5%, listopad -3,0%, prosinec -1%); příčiny: pomalý růst mezd, nezaměstnanost, nejistoty

20 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 20 Sezónně očištěné indikátory důvěry (průměr roku 2005 = 100) Podnikatelská důvěra v lednu 2013 se oproti prosinci 2012 nezměnila, důvěra spotřebitelů klesla Pramen: ČSÚ, leden 2013

21 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 21 Pokladní plnění státního rozpočtu (v mld. Kč – metodika GFS 1986) Pramen: Ministerstvo financí Státní rozpočet se v roce 2012 vyvíjel lépe, než v předešlých dvou letech; přebytek v lednu 2013 byl dvakrát vyšší než v lednu 2012

22 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 22 Vývoz a dovoz zboží (meziroční změny v %; propočet z běžných cen) Vzhledem k tomu, že tempo růstu vývozu klesalo po většinu roku pomaleji než tempo růstu dovozu … Pramen: ČNB

23 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 23 Obchodní bilance – roční kumulativy (v mld. Kč; metodika platební bilance) … zlepšil se vývoj obchodní bilance; obchodní přebytek za rok 2012 byl nejvyšší v historii Pramen: ČNB

24 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 24 Roční klouzavé poměry obchodní bilance a běžného účtu k HDP (v %) V posledních čtvrtletích poměr obchodní bilance k HDP dosahuje nejvyšších hodnot Pramen: ČNB

25 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 25 CZK/EUR (3.1.2000 – 13.2.2013) Pramen: Eurostat V posledních měsících se koruna odchyluje na slabší stranu od dlouhodobého trendu

26 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 26 Inflace (meziroční změny v %) Celková inflace v lednu 2013 pokračovala ve zpomalování - mzr. růst činil 1,9%; měnověpolitická inflace stagnovala na 1,1% Pramen: ČSÚ

27 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 27 Struktura inflace (meziroční změny v %, příspěvky v p.b.) V roce 2012 přispívaly k inflaci nejvíce regulované ceny a nepřímé daně; v lednu byly nejvýznamnějším faktorem ceny potravin, i když administrativní faktory inflace v souhrnu nadále převažovaly Pramen: ČSÚ

28 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 28 ČNB v listopadu 2012 snížila základní úrokové sazby na „technicky nulovou“ úroveň Pramen: ČNB Základní sazby ČNB (v %)

29 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 29 Shrnutí stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok a půl v recesi V prvním čtvrtletí 2013 pravděpodobně procházíme dnem poklesu (mezera výstupu dosáhne nejvyšší hodnoty) Jediným faktorem růstu zůstává čistý export Pružný kurz koruny působí jako nárazník proti externím poptávkovým šokům Hlavními faktory inflace jsou nadále administrativní vlivy (regulované ceny a daně); rizika poptávkou tažené inflace jsou nulová; inflační očekávání jsou dobře ukotvená Stávající mix politik: přísná fiskální a uvolněná měnová politika Fiskální politika působí na ekonomiku stagflačně Příčinami recese jsou ochablost vnějšího prostředí a domácí fiskální konsolidace

30 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 30 Nejnovější prognóza ČNB (únor 2013)

31 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 31 Prognóza růstu HDP Prognóza růstu HDP (meziroční změny v %; sezónně očištěno) HDP v letošním roce celkově klesne, postupně však bude docházet k oživování Pramen: ČNB

32 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 32 Prognóza celkové inflace Prognóza celkové inflace (mzr změny v %) Celková inflace se v letošním roce navzdory daňovým změnám bude pohybovat v blízkosti cíle ČNB, na začátku příštího roku klesne pod cíl Pramen: ČNB

33 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 33 Prognóza měnověpolitické inflace Prognóza měnověpolitické inflace (mzr změny v %) Měnověpolitická inflace se bude na celém výhledu, tj. i na horizontu měnové politiky, nacházet v dolní polovině tolerančního pásma cíle Pramen: ČNB

34 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 34 Prognóza úrokových sazeb Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR v %) S prognózou je konzistentní mírný pokles tržních úrokových sazeb a jejich následný růst až od poloviny roku 2014 Pramen: ČNB

35 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 35 Prognóza měnového kurzu Prognóza měnového kurzu (CZK/EUR) Nominální měnový kurz bude velmi pozvolna posilovat z aktuální oslabené úrovně Pramen: ČNB

36 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 36 Shrnutí Příznivé faktory budoucího vývoje české ekonomiky:  Makroekonomické: obchodní přebytek; nízká úroveň zahraničního dluhu; nízká a stabilní inflace; dobře ukotvená inflační očekávání; pružný měnový kurz – nárazník proti externím šokům; cílování inflace – v krizi se osvědčilo  Mikroekonomické: pružný podnikatelský sektor; konkurenční struktura většiny exportních odvětví  Finanční sektor: ziskové, kapitalizované, likvidní a odolné banky (tlumič šoků); vysoká úroveň primárních vkladů Rizika: pokračující krize v eurozóně; vysoká exportní závislost; nedostatečně pružný trh práce; fiskální konsolidace (zpomalování růstu); vynucené přenášení regulatorních a dohledových pravomocí na evropskou úroveň Hlavním rizikem je prohloubení krize v eurozóně

37 M. Singer – Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika 37 Děkuji za pozornost Miroslav Singer Česká národní banka Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 Miroslav.Singer@cnb.cz Tel: 224 412 000


Stáhnout ppt "Dluhová krize v eurozóně a česká ekonomika Hradecké ekonomické dny 2013 Hradec Králové, 19. února 201 3 Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka."

Podobné prezentace


Reklamy Google