Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení CE Regulační přístup k volnému pohybu zboží.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení CE Regulační přístup k volnému pohybu zboží."— Transkript prezentace:

1 Označení CE Regulační přístup k volnému pohybu zboží

2 Základní informace (1) Označení CE má prvořadou důležitost pro správné fungování vnitřního trhu. Tato značka byla zavedena do evropské legislativy s cílem poskytnout národním orgánům informace o shodě výrobku a rovněž s cílem zaručit jejich volný pohyb v rámci Evropského společenství. Značka není určena k tomu, aby poskytovala informace spotřebitelům.  Studie vypracované pro Evropskou komisi a Evropským sdružením volného obchodu (EFTA) ukazují, že při nákupním rozhodování spotřebitelé ne vždy toto označení hledají. Označení CE je symbol, který je viditelně vyobrazen na mnoha výrobcích, jež kupují spotřebitelé a/nebo odborníky.

3 Základní informace (2) Zatímco povědomí o označení CE na trhu je dobré, jeho význam je často nejasný nebo je špatně chápán. Mezi ekonomickými subjekty, hlavně pak v řadách malých a středních podniků, existuje nedostatek pochopení toho, co CE znamená.  Ačkoli se jedná vždy o výrobce, kdo připojuje označení CE na výrobek a kdo je zodpovědný za shodu výrobku, ekonomické subjekty na nižším stupni zásobovacího a distribučního řetězce také hrají svou roli v zajištění toho, že se na trhu budou prodávat pouze bezpečné a vyhovující výrobky.  Je proto důležité, aby si např. dovozci a distributoři prověřili přítomnost označení CE na výrobcích, které budou uvádět na trh EU, protože označení CE je prvním signálem toho, že výrobek je ve shodě. Omezená znalost označení CE v řadách profesionálů - distributorů může mít negativní vliv na bezpečnost výrobků.

4 Cíle kampaně Odstranit nesprávné výklady CE Pomoci cílovým skupinám, především zástupcům MSP (výrobci, dovozci, distributoři) pochopit význam označení CE Podpořit a doplnit národní iniciativy

5 Úkoly kampaně Dodavatel: Media Consulta GmbH (www.media-consulta.com)www.media-consulta.com Informační webové stránky o označení CE na webu GŘ pro podniky a průmysl Brožury a video klip na téma označení CE Vzdělávací akce / semináře na téma označení CE Přítomnost na významných obchodních / odborných veletrzích v Evropě Výskyt v médiích se zvláštním důrazem na online a tisková média ve členských státech EU a EFTA

6 Význam označení CE (1) Co je označení CE? Označení CE připevněné na výrobek je jediným označením shody, které ukazuje, že výrobek je ve shodě s harmonizovanou legislativou Společenství, která se touto otázkou zabývá. Jak se označení CE používá? „Označení CE“ připevněné na výrobek znamená, že výrobce udává, že tento produkt a/nebo výrobce sám byl přezkoušen a že tento výrobek je ve shodě s příslušnými požadavky vytyčenými v rámci harmonizované legislativy Společenství, která se na tento produkt vztahuje a která se zabývá označením CE.

7 Význam označení CE (2) Připevnění označení CE na výrobek  Připevnění označení CE na výrobek probíhá předtím, než je výrobek uveden na trh. Je výsledkem úspěšného dokončení zkušebního procesu posouzení stanoveného v legislativě Společenství, jež se vztahuje na daný výrobek.  Označení CE na výrobek připevňuje vždy výrobce. Ten je také zodpovědný za shodu daného výrobku.  Ekonomické subjekty na úrovni distribuce (např. distributoři, dovozci atd.) ovšem musí zajistit, že budou prodávány pouze bezpečné a vyhovující výrobky tím že prověří, kromě jiného, přítomnost označení CE na výrobcích, jež budou uvádět na trh v rámci EU / které zpřístupní na trhu EU.

8 Význam označení CE (3) Připevnění označení CE na výrobek (pokračování)   Připevňování označení, značek či nápisů, jenž by mohly uvést v omyl třetí osoby, jak z hlediska významu, tak z hlediska formy označení CE, je zakázáno.  Na výrobek mohou být připevněna jakákoli další označení za předpokladu, že nenaruší viditelnost, čitelnost a význam označení CE.  Označení CE musí být připevněno na výrobek nebo na jeho informační štítek viditelně a čitelně. Tam, kde to není vzhledem k povaze výrobku možné, musí být připevněno na obal a na připojenou dokumentaci.

9 Význam označení CE (4) Jak je chráněn veřejný zájem?  Označení CE je prvním signálem, že výrobek je ve shodě.  Nic nebrání orgánům, aby přistoupily k doplňujícím kontrolám s cílem chránit veřejný zájem. Produkty s označením CE jsou ostatně předmětem přísných kontrol, které provádějí orgány tržního dozoru.  Označení CE může mít význam pro spotřebitele a hospodářské subjekty pouze v případě, že jeho upevnění na výrobek splňuje podmínky dané zákony Společenství.  Členské státy by proto měly zabezpečit řádné vymáhání těchto podmínek a stíhat porušení a zneužívání označení CE legálními či dalšími vhodnými prostředky.

10 Význam označení CE (5) Jak je chráněn veřejný zájem? (pokračování)  Označení CE symbolizuje celý regulační systém, který je pevný a spolehlivý z hlediska právního i technického.  V Novém legislativním rámci (NLF) se Evropská komise rozhodla posílit kontrolu notifikovanými orgány a zlepšit dohled trhu, aby se tak systém označení CE stal ještě důvěryhodnějším.  To dává orgánům i soudům další možnosti k tomu, aby podnikly právní kroky proti zneužití a/nebo nekalé praktiky, a přispěly tak dále k důvěryhodnosti uvedeného označení.

11 Odkazy na web http://ec.europa.eu/CEmarking Nový legislativní rámec (NLF): http://ec.europa.eu/enterprise/policies /single-market-goods/regulatory- policies-common-rules-for- products/index_en.htm

12 Otázky? ENTR-REG-APPROACH-FOR- FREE-MOVEMENT@ec.europa.eu


Stáhnout ppt "Označení CE Regulační přístup k volnému pohybu zboží."

Podobné prezentace


Reklamy Google