Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Eko-efektivní technologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Eko-efektivní technologie"— Transkript prezentace:

1

2 Eko-efektivní technologie
Ing. Jiří Burel odbor ekologie Praha května 2010 © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 Eko-efektivní ekonomika (Eco-Efficient Economy)
Definice z SE PRES: „Agenda ekologicky efektivní ekonomiky představuje integrovanou politickou odpověď na některé tradičně oddělené politické agendy, včetně zmírnění klimatické změny, využívání udržitelné energie, produktivity a efektivity zdrojů, hospodářského růstu a tvorby pracovních míst, inovace a konkurenceschopnosti. Dotýká se politiky mezinárodní spolupráce, včetně obchodování, zahraniční a rozvojové politiky. Současně dosahuje pozitivních výsledků ve všech těchto agendách, protože využívá jejich vzájemné součinnosti a minimalizuje příslušná kompromisní řešení.“ Strategie podpory konkurenceschopnosti firem na základě ekologických zlepšení: produkce většího množství zboží a služeb s použitím menšího množství zdrojů, s menší produkcí odpadů a znečištění. Termín se stal synonymem pro filozofii v podnikání (tj. na mikroúrovni). Za SE PRES snaha rozšířit více na makroekonomickou úroveň / do hospodářské politiky (Eko-efektivní ekonomika byla jednou z priorit Švédska – rozdělena na 3 oblasti: klima, energetika a konkurenceschopnost). Poznámka: de facto se jedná součást udržitelného rozvoje.

4 Eko-efektivní ekonomika
Výsledek: snížení nákladů (zejména ekologických) větší efektivita zdrojů zlepšení image konkurenceschopnost rozvoj nových technologií – nové příležitosti, např. pro MSP zlepšení ŽP Využití postupů: optimalizace zdrojů recyklace odpadu nové služby nové environmentálně příznivé neboli „eko-efektivní“ technologie

5 Eko-efektivní technologie
Nové technologie jsou v drtivé většině nejen efektivnější, ale také šetrnější k životnímu prostředí. I proto je důležitá podpora nových investic a investic do výzkumu, vývoje a inovací ! Náklady vložené do podpory takovýchto technologií ušetří větší náklady státu na řešení následků (vč. zdravotních), ale zvýší i konkurenceschopnost firem využívajících tyto technologie. 5 5

6 Eko-efektivní technologie
Velká Británie: v letech vzrostla spotřeba energie minimálně, ale přitom se celkový HDP zvýšil o 60 %; hnací silou průmysl, který vzrostl o 40 %, ale přitom spotřeba energie o 40 % klesla! Čím dál tím více firem považuje odpovědné chování k ŽP za důležitý ukazatel výkonu a úspěchu. Mnoho dobrovolných aktivit, zavádění metod čistší produkce, analýzy životního cyklu výrobků, systémy environmentálního řízení, normy (např. ISO ). Poznámka: v současné době se připravuje norma ISO, podle níž se provádí měření a hodnocení ekologické efektivity produktů a postupů. 6 6

7 Eko-efektivní technologie
Podpora? ETAP, OPPI, TIP ETAP je akčním plánem EU pro environmentální technologie, jehož cílem je stimulovat eko-inovace a zavádět environmentální technologie v širokém měřítku. //COM (2004) 38; i v obnovené SUR EU// v rámci českého předsednictví akční plán env. technologií měl nejvyšší prioritu systém verifikace ETV pro ověření účinnosti a možných dopadů nových technologií v rámci IPPC důraz na rozvoj a uplatňování BAT (nejlepší dostupné technologie) Aktualizovaný Program podpory environmentálních technologií v České republice (ETAP ČR) byl schválen usnesením Vlády ČR č. 938 ze dne 20. července 2009 (UV 181 z 2006) 7 7

8 Program podpory environ
Program podpory environ. technologií v České republice (ETAP ČR) - opatření 1.A.1. Nastavit parametry poplatkového systému tak, aby podporovaly zvyšování účinnosti environmentálních technologií první generace (koncových zařízení) a zejména rozvoj environmentálních technologií druhé generace a stimulovat také poptávku po environmentálně šetrných výrobcích a službách 1.A.2. Zvýšit podíl nákupů environmentálně šetrných produktů (výrobků i služeb) při veřejných zakázkách 1.A.3. Zvyšovat energetickou účinnost na straně výroby i spotřeby 1.A.4. Podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie v oblasti výroby tepla, elektrické energie a vytápění (zejména „nespalovacích“ zdrojů) 1.A.5. Posílit environmentální kritéria v Operačních programech 1.A.6. Podporovat vyšší využívání energetického contractingu v České republice v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 1.A.7. Provozovat registr vybraných environmentálně škodlivých podpor v ČR 1.B.1.Vyvinout nástroje a zajistit odpovídající strukturu a odbornou a organizační kapacitu pro posuzování a verifikaci environmentálních technologií Podpora rizikového podnikání MSP v oblasti eko-inovací (vč. analýzy možností podpory) 8 8

9 EKODESIGN EKODESIGN: červenec 2005 – směrnice o ekodesignu energetických spotřebičů – v ČR (říjen 2007) novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií stanoví požadavky na ekodesign energetických spotřebičů Nejen energetická třída spotřebičů, ale i náročnost, efektivita, odpady (znečištění) při výrobě a náročnost na odstranění, vč. třeba možnosti recyklace? Nutno posuzovat celý životní cyklus výrobku, ne pouze jednu jeho část!! A nejen výrobku, ale i budov, energetiky ... 9 9

10 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
Struktura Úvod, UR jako součást evropské a světové budoucnosti VIZE PRIORITY A CÍLE - Prioritní osy: 1) SPOLEČNOST, ČLOVĚK, ZDRAVÍ 2) EKONOMIKA A INOVACE 3) ROZVOJ ÚZEMÍ 4) KRAJINA, EKOSYSTÉMY A BIODIVERZITA 5) STABILNÍ A BEZPEČNÁ SPOLEČNOST IMPLEMENTACE, MONITORING (vč. indikátorů) Příprava a další postup (zavedení do praxe) 10 10

11 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
11 11

12 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
„Je zřejmé, že je nutno zásadně snížit materiálovou a energetickou náročnost české ekonomiky – zejména vzhledem ke stoupajícím cenám energií a surovin na světových trzích.“ Priorita Cíl 2: Podpořit podnikání a konkurenceschopnost „... Je nezbytné zlepšit řízení organizací podporou zavádění systémů managementu kvality (ISO 9001), systémů manažerského účetnictví udržitelného rozvoje (SMA), a environmentálních systémů řízení (EMAS, ISO 14001), zvýšit využívání environmentálních technologií podporou ekoinovačního procesu (snižování energetické a materiálové náročnosti) a realizací dalších eko-efektivních opatřeních na podnikové úrovni ...“ Priorita 2.2: Zajištění energetické bezpečnosti státu a zvyšování energetické a surovinové efektivity hospodářství Cíl 3: „ ... zvýšit energetickou efektivitu; zvýšit úspory energie v jednotlivých sektorech národního hospodářství a u konečného spotřebitele a podporovat využívání efektivních a environmentálně šetrných technologií (např. BAT technologie) ... “ Cíl 4: Podporovat udržitelné materiálové hospodářství Priorita Cíl 2:Podpořit výzkum, vývoj a inovace 12 12

13 „Zelené“ veřejné zakázky
Doporučení EK obsažené ve Sdělení KOM (2008) 400 Zákon o veřejných zakázkách - § 44 odst. 8 umožňuje v zadávacích podmínkách uvést také požadavky v oblasti životního prostředí Pravidla uplatňování environmentálních kritérií při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a veřejné správy kancelářská elektronika a nábytek a vybavení do kanceláří 5-17 dalších produktových skupin do budoucna (mj. potravin a cateringových služeb, dopravy a dopravních služeb, oděvů, uniforem a jiného textilu, papíru a tiskařských služeb, čistících výrobků a služeb – vše do ; energeticky úsporných a environmentálně šetrných budov, stavby silnic, veřejného osvětlení, stěnových panelů, mobilních telefonů, kombinované výroby tepla a elektřiny, kotlů, klimatizací a teplených čerpadel, tvrdých podlahových krytin, tepelné izolace, vybavení pro zdravotnický sektor, oken – vše v návaznosti na EU) 13 13

14 Děkuji za pozornost. burel@mpo. cz tel
Děkuji za pozornost ! tel Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1


Stáhnout ppt "Eko-efektivní technologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google