Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD – charakteristické rysy krajiny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD – charakteristické rysy krajiny"— Transkript prezentace:

1 ÚVOD – charakteristické rysy krajiny
Český ráj a okolí ÚVOD – charakteristické rysy krajiny HISTORIE OBLASTI MĚSTA A OBCE HISTORICKÉ PAMÁTKY PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI CHKO ČESKÝ RÁJ

2 1. ÚVOD – charakteristické rysy krajiny
Oblast Českého ráje byla v geologickém období mořem a dnešní krásné pískovcové útvary i mohutná skalní města vznikly zvětráváním tehdejších usazenin. Pro okrajové oblasti jsou typické čedičové vyvřeliny (ohraničují oblast zvláště na jihu), ve středu Českého ráje se tyčí zřícenina hradu Trosky, jejíž dvě čedičové věže se staly trvalým symbolem této krajiny. Pro sever je charakteristická hranice zalesněných kopců s dominantou Tábora, Košova a Kozákova. Lesy zde nejsou původní, jedná se převážně o smrkové a borové monokultury a jen místy se uchovaly zbytky smíšených porostů. Dochovaly se tady nedotčené typické chalupy a mnoho historických památek. Nenavštěvovanějšími místy jsou oblasti Drábské světničky, Prachovské skály, Hruboskalsko, Příhrazské, Klokočské, Betlémské skály a Skalní bludiště Kalicha s krásným výhledem do hor (ráj turistů a horolezců). Člověk si tu připadá jako v opravdovém ráji a čarovném světě pohádek. MENU

3 2. HISTRIE OBLASTI Lidé tuto oblast osídlili již před lety – nejprve to byli v době kamenné lovci mamutů, později v 6 – 5 tisíciletí př. n. l. zemědělci. Okolo roku 2000 př. n. l. byl Český ráj osídlen lidem popelnicových polí, kteří budovali pevná hradiště (Mužský, Prachovské skály). Asi ve 4. stol. př. n. l. se na jihu oblasti usadili Keltové a v posledním století př. n. l. je vystřídali Germáni a po nich přišli Slované. Od 10. století spadá území pod nadvládu Přemyslovců, dále tady vládl rod Markvarticů (tj. Valdštejni, Vartemberkové a Lemberkové, kteří zanechali většinu kulturních památek) a během tažení husitů došlo k vypálení mnoha z nich. Poté se upevnila moc šlechty, zakládala se města, sklárny, hutě a rozvíjela se těžba železné rudy. Došlo k povstání českých stavů, zkonfiskovaného majetku se zmocnil Albrecht z Valdštejna a za něj se střediskem stal Jičín, který se měl stát centrem vzdělanosti a moci. V průběhu třicetileté války byla tato oblast vydrancována. Přibližně o 200 let později byla oblast Českého ráje a Podkrkonoší postižena prusko-rakouskými válkami (bitvy se konaly u Mnichova Hradiště, Kosti, Jičína a Turnova). MENU

4 3.MĚSTA A OBCE a) větší města dané oblasti MENU
Český ráj má dvě okresní města – Jičín a Semily, mezi další velká města patří Turnov,Lomnice nad Popelkou,Hořice atd. JIČÍN Má obyvatel a je městskou památkovou rezervací. Největší rozmach zaznamenalo město za vlády Albrechta z Valdštejna, který nechal vystavět nový zámek a začal upravovat okolní krajinu. SEMILY V údolí Jizery bylo založeno jako osada s kostelem a tvrzí ve 14. stol. Městem jsou Semily od 15. stol. díky rozvoji těžby zlata a mědi. V Semilách žije přes 9250 obyvatel. Dnes převládá průmysl textilní, strojírenský a je tady továrna na výrobu hraček HAMIRO. Rodiště spisovatele Ivana Olbrachta. TURNOV Město bylo založeno v polovině 13. stol. Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů. Rozvíjelo se ve významné centrum obchodu a řemesel. Broušení drahých kamenů a ojedinělá výroba šperků z českých granátů proslavily Turnov po celém světě. Roku 1884 se zde zakládá odborná šperkařská škola, jediná svého druhu v Evropě. V Okresním muzeu Českého ráje je rozsáhlá expozice drahých kamenů, šperků, geologie, archeologie, historie a národopisu. MENU

5 b) města, která se něčím proslavila
KONECCHLUMÍ Dochovalo se tady bývalé pravěké sídliště prvního zemědělského obyvatelstva z doby neolitické (kolem r př. n. l.), asi v 10. stol. sídliště slovanské. LOMNICE NAD POPELKOU Dnes je to průmyslové město známé především výrobou lomnických sucharů, oplatek a piškotů a výrobou stanů. Dochovaly se zde ROUBENÉ CHALUPY na Karlovském náměstí a v okolních osadách Rváčov, Skuhrov, Košov a Morcínov. ROVENSKO POD TROSKAMI V dřevěné zvonici původně postavené r jsou tři tzv. REBELSKÉ ZVONY OBRÁCENÉ SRDCEM VZHŮRU. Pocházejí ze 17. stol. Do pohybu se uvádějí šlapáním. SEDMIHORKY Šlechtou zde byly založeny VODOLÉČEBNÉ LÁZNĚ, které byly pojmenovány po vydatném prameni "Sedmihorka". Lázeňští hosté, k nimž patřili čeští umělci, spisovatelé, hudebníci a herci, pojmenovali tento původní a romantický kraj Český ráj. Dnes rekreační středisko. SOBOTKA Nikde se neuchovalo tolik a tak rázovitých dřevěných staveb, jako na Sobotecku. Sobotka je RODIŠTĚM BÁSNÍKÚ V.ŠOLCE A F.ŠRÁMKA - v jeho rodném domě je stálá expozice. MENU

6 VESEC U SOBOTKY Roku 1995 byl vyhlášen vesnickou památkovou rezervací – zachovaly se tu roubené stavby představující různé typy usedlostí. Vyznačují se dokonalou tesařskou prací. ŽELEZNÝ BROD Přívlastek „Železný" získalo podle TĚŽBY ŽELEZNÉ RUDY. Od 18. století se zde rozvíjí sklářství a r byla založena sklářská škola. VÝROBA SKLA zůstala i dnes nejvýznamnější oblastí průmyslu pro Železný Brod i okolí. MENU

7 4.HISTORICKÉ PAMÁTKY MENU Dlaskův statek Drábské světničky Frýdštejn
K častým cílům turistů patří zámek Hrubý Rohozec, hrad Valdštejn a Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova. Dlaskův statek Typická a vzácně dochovaná ukázka formy pojizerského domu byla postavena v malebném údolí řeky Jizery v roce Od svého vzniku prodělal objekt četné stavební úpravy. Statek je obklopen trámcovou hradbou se dvěma branami – horní zděnou s dřevěnou zvoničkou. Drábské světničky Drábské světničky představují typický skalní hrad. Zachovalo se 18 světniček skalního hradu založeného ve 2 polovině 13. stol. Hrad byl obýván do 15. stol., v době protireformace se zde skrývali protestanti. Frýdštejn Zřícenina hradu, který je z části vystavěný v pískovcových skalách a pochází z 2. poloviny 14. stol. Hrubá skála Renesanční zámek byl vystavěn na pískovcových skalách v místě středověkého hradu ze 14. stol a další úpravy objektu byly provedeny po požáru v roce 1710. V r vznikl anglický park. Dnes je Hrubá Skála velkým rekreačním střediskem. Veřejnosti je umožněn vstup na nádvoří i na věž s krásným výhledem na Hruboskalsko, Trosky a Kozákov. Okolí zámku posloužilo mnohokrát k natáčení filmů – z nichž nejznámější je pohádka o princi Bajajovi. Hrubý Rohozec Původní hrad přestavěný na zámek. Patří mezi dominanty a nejstarší stavební památky na Turnovsku. Byl založen ve 2. polovině 13. stol. a několikrát byl přestavěn. Dnes je přístupný veřejnosti. V současnosti jsou v zámku sbírky barokního, empírového a secesního nábytku a odívání z majetku Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

8 MENU Kost Hrad, který patří mezi nejzachovalejší gotické hrady v Čechách . Roku 1346 Beneš z Vartemberka koupil Sobotku a celé sobotecké panství. Krátce nato se rozhodl pro stavbu bezpečnějšího sídla a původní skromný hrádek přestavěl a do dnešní podoby Petr z Vartemberka. Skládá se z předhradí a vlastního hradu, na předhradí jsou hospodářská stavení a pivovar. Na hradě je mimo jiné expozice historických zbraní z vojenského muzea. Mnichovo Hradiště Zámek byl založen na místě původní gotické tvrze. Postupem času došlo k jeho rozšíření a přestavění do dnešních podob. Expozice zahrnuje dochované původní dobové interiéry, uměleckohistorické sbírky, portrétní a jiné obrazové výzdoby. Sychrov Zámek byl postaven koncem 17. stol. Francouzští Rohanové v 19. stol. Zámek přestavěli a vybavili hodnotnými uměleckořemeslnými pracemi a naplnili sbírkami. Zámek je obklopen chráněným přírodním parkem s cizokrajnými stromy. Trosky Pozůstatky hradu Vartenberků vystavěného ve 14. stol. na strmé čedičové vyvřelině, jež se rozdělila na dvě samostatné věže. Vyšší z nich, čtyřhranná, se nazývá Panna, nižší a robustnější Baba. Jádro hradu tvořil hradní palác a nádvoří s hospodářskými staveními. Díky obranné kamenné zdi a výhodné strategické poloze hrad dobře čelil všem vojenským útokům. Od třicetileté války hrad zpustl. Je tady daleký rozhled. Roku 1998 byly Trosky vyhlášeny přírodní památkou Valdštejn Hrad byl založen ve druhé polovině 13.století Markvartici a na čas se stal pevností husitů a sídlem loupežníků. V průběhu 16.stol. zpustl a v roce 1621 se stal součástí rozlehlého panství Albrechta z Valdštejna, za jehož vlády bylo vybudováno barokní poutní místo. Během 19.stol. proběhly romantické úpravy.

9 5.PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI MENU VRCH KOZÁKOV SUCHÉ SKÁLY BORECKÉ SKÁLY
Vrch Kozákov je díky své nadmořské výšce nejvýznamnější krajinnou dominantou severní části Českého ráje a zároveň nejvyšší horou krkonošského podhůří. Kozákov je také významnou lokalitou z hlediska kulturního a historického, váže se k němu mnoho pověstí, hlavně díky výskytu polodrahokamů, které se tady zpracovávají. Rozprostírá se zde národní přírodní park Kozákov, kde se nachází 14 jeskynních útvarů. Tuto oblast využívají horolezci. SUCHÉ SKÁLY Členitá skalní hradba Suchých skal je velmi atraktivní a v Čechách ojedinělý geomorfologický útvar. Skalní stěny jsou též vyhledávaným horolezeckým terénem. BORECKÉ SKÁLY Jedná se o křídové členité kvádrové pískovce porostlé borovými lesy. Tyto skály jsou pro turistiku snadno dostupné a umožňují pěkný rozhled směrem na zříceninu hradu Trosky. KLOKOČSKÉ SKÁLY Klokočské skály se nacházejí západně od Kozákova a jsou přírodní rezervací, která leží na okraji České tabule. I tyto skály jsou po botanické stránce chudé a většinu porůstá borový les. Bohatší jsou naopak vlhká údolí. Z turistického hlediska mezi zajímavá místa patří Zelený důl, kde je zároveň možno nalézt rostliny vyšších poloh. PRACHOVSKÉ SKÁLY Pískovcové skalní město a přírodní rezervace v Jičínské pahorkatině s jehličnatými a smíšenými lesy. Z nánosů křídového moře a dále působením eroze vzniklo romantické skalní město, které bylo často využíváno k natáčení filmů (Jak dostat tatínka do polepšovny aj.). MENU

10 6. CHKO ČESKÝ RÁJ Rozloha Českého ráje činí 92km2
6.CHKO ČESKÝ RÁJ Rozloha Českého ráje činí 92km2. Nejnižší nadmořskou výšku má Žabakor(234m) a nejvyšší Trosky(488m). Lesy tvoří 46%, trvalé travní porosty13%, orná půda 26% a vodní plochy 1,5%. Český ráj je naší nejstarší chráněná krajinná oblast, jejíž ochrana byla vyhlášena již v roce 1955 o rozloze 125 km2. Je krásnou oblastí k poznávání přírody, poučení a hledání klidu. Na severu ji ohraničuje předhůří Krkonoš, na jihu a západě ji odděluje od středočeské roviny pásmo čedičových kopců a na východě splývá s polabskou rovinou. Zahrnuje romantickou krajinu severovýchodních Čech, kde jsou známá pískovcová města, která byla hlavním motivem jeho ochrany. Vlivem snadné propustnosti pískovců vznikly na mnoha místech četné prameny a bažiny. V údolí říčky Žehrovky byly na několika místech založeny rybníky, které měly kromě vodohospodářského významu důležitý význam v utváření krajiny Polovinu území zaujímají lesy, jejichž přirozená skladba byla pozměněna člověkem. Na vrcholcích pískovcových skal jsou výborné podmínky pro suchomilnou vegetaci. Bohatší na vegetaci jsou stinné rokle a doliny porostlé javorovými lesy. Nachází se tu chráněné stromy a zajímavá zvířena. Nejpozoruhodnější místa se dají shlédnout na „Zlaté stezce Českého ráje“. Její vyhlídky nám otevírají daleký pohled. Turisty upoutá především nádherný obraz pískovcových skalních měst. Procházíme-li Českým rájem obdivujeme nejen přírodní krásy, ale i dlouhodobé úsilí člověka, který vytvořil klenoty lidového umění a lidové architektury. K nejkrásnějším a nejzachovalejším patří Dlaskův statek v Dolankách u Turnova a Kopicův statek v Kacanovech.   Důkazem toho, že i u nás je krásně, je Český ráj a myslím si, že by jej měl každý někdy navštívit. MENU

11 Hrubý Rohozec MENU

12 Trosky MENU

13 Prachovské skály MENU

14 Semily MENU


Stáhnout ppt "ÚVOD – charakteristické rysy krajiny"

Podobné prezentace


Reklamy Google