Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o účetnictví Obraty MD x Dal – denně pokud nenaplníme v jiné účetní knize (§13 odst. 2) Sestavení CF + přehled o změnách vlastního kapitálu – vždy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o účetnictví Obraty MD x Dal – denně pokud nenaplníme v jiné účetní knize (§13 odst. 2) Sestavení CF + přehled o změnách vlastního kapitálu – vždy."— Transkript prezentace:

1 Zákon o účetnictví Obraty MD x Dal – denně pokud nenaplníme v jiné účetní knize (§13 odst. 2) Sestavení CF + přehled o změnách vlastního kapitálu – vždy pokud splníme zároveň (aktiva 40M, obrat 80M) (§18 odst.1) Mezitímní účetní závěrka – ne použití účetních metod k rozvahovému dni (§19 odst. 3) V průběhu roku není nutné použít opravné položky, rezervy, časové rozlišení… Správní delikt (nepředání do CSÚIS = 5000,- Kč) Nepředpokládá se uplatnění v blízké době Připravovaná novela ZoÚ – schvalování účetních závěrek

2 Výkaznictví (vyhl. č. 383/2009) Sestavování účetní závěrka v Kč
Termíny Do 25. dne pro MUZ Do pro RUZ Pomocný konsolidační přehled – rok 2012

3 Vyhláška č. 410/2009 Sb. SU 346, 348 SU 347, 349 SU 672 SU 401
Zejména dotace, příspěvky, dávky, dary SU 347, 349 SU 672 od všech typů poskytovatelů (AU členění) Dotace, příspěvky, dávky, dary,… (pokud není upraveno jinak) SU 401 Bezúplatně předání, převzetí majetku (ne darování) – pokud nepřísluší jinému účtu vlastního jmění - SU 403 ? Bezúplatného převzetí zásob, pohledávek (zřizovatel, třetí osoba) SU 543 – pouze nepeněžní dary, peněžní dary – vždy transfer

4 Opravné položky k zásobám a dlouhodobému majetku
K jako změna metody (SU 406)?!? Ne k drobnému majetku Změnu metody odpisování (soulad s vyhláškou a ČÚS) ÚSC Oprávky Odpisy 2012 Příspěvkové organizace max. k = novela zák. č. 250/2000 Sb. Pokračování odpisů ve stávajícím režimu

5 Definice (pro potřeby účetnictví)
peněžní prostředky Nezáleží na formě (přednost obsahu před formou) – dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory, dary Nezáleží na subjektu poskytující transfer Dotace zřizovatele na pořízení DM příspěvkové organizaci + odvod z investičního fondu Není pro potřeby účetnictví transfer Důvody Zřízená pro plnění úkolu zřizovatele Povinnost majetkově vybavit (věcné x peněžní plnění)

6 Příspěvkové organizace - přednost ČÚS 704 – fondy
Průtokové transfery Poskytovatel určil příjemce a výši transferu + transfer je zprostředkován O výši transferu rozhoduje „zprostředkovatel“ v rámci výkonu přenesené působnosti ? Účtu pohledávky ? AU členění transferu (SU 672) Investiční transfer (účetně) – určen k financování dlouhodobého majetku Příspěvkové organizace - přednost ČÚS 704 – fondy Pokud upraveno v ČÚS 704 platí postup zde uvedený

7 Transfery a podrozvaha
Transfery jako zálohy Peněžní prostředky poskytnuty před Vyúčtováním Nejpozději k okamžiku finančního vypořádání Nerozlišujeme krátkodobé a dlouhodobé Transfery a podrozvaha Ze zahraničí – okamžik žádosti případně rozhodnutí či platnost smlouvy Tuzemský – schválení rozhodnutí nebo platnost smlouvy

8 Bez finančního vypořádání
Transfery přijaté Vyúčtování, finanční vypořádání Účty záloh – 374 (krátkodobé i dlouhodobé) Vypořádání k 672 – neinvestiční 403 – investice Vratka (SU 374) Doplatek (SU 346, 348) Více účetních období, není vypořádání k Dohadný účet (SU 388) ve výši realizovaných nákladů Bez finančního vypořádání Zúčtování 672 – neinvestiční 403 – investice Časové rozlišení SU 384

9 Transfery přijaté Text Účet
Státní rozpočet, státní fond, PO zřizovaná OSS Obec, kraj, DSO, regionální rada, PO zřizovaná ÚSC Ostatní subjekty Vztah k zahraničí – vždy (pouze přímé transfery ze zahraničí) Tuzemské transfery Účet 346 348 377 939, 941 942, 943

10 Podrozvahová evidence
Ze zahraničí – podání žádosti (SU 939, 941) - povinně Od českého subjektu – rozhodnutí, smlouva apod. Významnost pro účetní jednotku Odúčtování – pohledávka, záloha – ne dohad! Průtokový transfer Potřeby konsolidace Pohledávka Nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí Známe termín případně lhůtu poskytnutí transferu Známe výši nároku Dohad Není známá výše transferu Výše transferu je zpochybnitelná Kurzové rozdíly Časové rozlišení, dohadné účty v průběhu účetního období

11 Přijaté transfery – neinvestiční – bez vyúčtování
Popis MD Dal Částka Předpis celkové výše transferu 346 672 Inkaso platby 231 348 Předpis celkové výše transferu – časově rozlišeno 384 Zúčtování výnosu – v návaznosti na náklady Transfer na více účetních období Inkaso transferu Zúčtování výnosu v následujícím období

12 Přijaté transfery – neinvestiční – s vyúčtováním
Popis MD Dal Částka Schválení žádosti o transfer 942 999 Inkaso zálohy 231 374 Zúčtování podrozvahy Vyúčtování dotace (k ) – vratka 346 672 Vyplacení vratky 1 500 Vyúčtování dotace (k ) - doplatek Inkaso doplatku V průběhu účetního období – interní potřeby účetní jednotky (ne povinnost) 388

13 Přijaté transfery tuzemské – neinvestiční – s vyúčtováním
Popis MD Dal Částka K není známa výše transferu 388 672 Vyúčtování v následujícím období 346 1 000 374 Odvod vratky 231 11 000

14 Přijaté transfery tuzemské – investiční – s vyúčtováním
Popis MD Dal Částka Schválení žádosti o transfer 942 999 Inkaso zálohy 231 374 Zúčtování podrozvahy Vyúčtování dotace (k ) – doplatek 346 403(388) Inkaso doplatku 90 000 V průběhu účetního období – zařazení majetku, maximálně k 388 403

15 Porušení rozpočtové kázně
Popis MD Dal Částka Předpis porušení rozpočtové kázně 542 347,9 Odvod 347, 9 241 !!! ne kompenzace 672, 403 !!!

16 Investiční dotace vlastní PO
Popis MD Dal Částka Předpis dotace 401 349 Inkaso dotace 231

17 Zboží (kniha) s účelovou dotací
Účelová dotace - zjednodušeně 231 384 Náklady na pořízení zboží (příprava, tisk, grafika,…) 5xx xxx Aktivace zboží 131 62x Zařazení na sklad – příjemka 132 Prodej - vyřazení ze skladu 504 10 000 Tržba za prodej knihy 261 604 18 000 Zúčtování dotace 672 5 000


Stáhnout ppt "Zákon o účetnictví Obraty MD x Dal – denně pokud nenaplníme v jiné účetní knize (§13 odst. 2) Sestavení CF + přehled o změnách vlastního kapitálu – vždy."

Podobné prezentace


Reklamy Google