Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o účetnictví Obraty MD x Dal – denně pokud nenaplníme v jiné účetní knize (§13 odst. 2) Sestavení CF + přehled o změnách vlastního kapitálu – vždy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o účetnictví Obraty MD x Dal – denně pokud nenaplníme v jiné účetní knize (§13 odst. 2) Sestavení CF + přehled o změnách vlastního kapitálu – vždy."— Transkript prezentace:

1 Zákon o účetnictví Obraty MD x Dal – denně pokud nenaplníme v jiné účetní knize (§13 odst. 2) Sestavení CF + přehled o změnách vlastního kapitálu – vždy pokud splníme zároveň (aktiva 40M, obrat 80M) (§18 odst.1) Mezitímní účetní závěrka – ne použití účetních metod k rozvahovému dni (§19 odst. 3) – –V průběhu roku není nutné použít opravné položky, rezervy, časové rozlišení… Správní delikt (nepředání do CSÚIS = 5000,- Kč) – –Nepředpokládá se uplatnění v blízké době Připravovaná novela ZoÚ – schvalování účetních závěrek

2 Výkaznictví (vyhl. č. 383/2009) Sestavování účetní závěrka v Kč Termíny – –Do 25. dne pro MUZ – –Do 20.2. pro RUZ Pomocný konsolidační přehled – rok 2012

3 Vyhláška č. 410/2009 Sb. SU 346, 348 – –Zejména dotace, příspěvky, dávky, dary SU 347, 349 – –Zejména dotace, příspěvky, dávky, dary SU 672 – –od všech typů poskytovatelů (AU členění) – –Dotace, příspěvky, dávky, dary,… (pokud není upraveno jinak) SU 401 – –Bezúplatně předání, převzetí majetku (ne darování) – pokud nepřísluší jinému účtu vlastního jmění - SU 403 – –? Bezúplatného převzetí zásob, pohledávek (zřizovatel, třetí osoba) SU 543 – pouze nepeněžní dary, – –peněžní dary – vždy transfer

4 Opravné položky k zásobám a dlouhodobému majetku – –K 31.12.2011 jako změna metody (SU 406)?!? – –Ne k drobnému majetku Změnu metody odpisování (soulad s vyhláškou a ČÚS) – –ÚSC Oprávky 31.12.2011 Odpisy 2012 – –Příspěvkové organizace max. k 1.1.2013 = novela zák. č. 250/2000 Sb. Pokračování odpisů ve stávajícím režimu

5 Definice (pro potřeby účetnictví) – –peněžní prostředky – –Nezáleží na formě (přednost obsahu před formou) – dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory, dary – –Nezáleží na subjektu poskytující transfer Dotace zřizovatele na pořízení DM příspěvkové organizaci + odvod z investičního fondu – –Není pro potřeby účetnictví transfer – –Důvody Zřízená pro plnění úkolu zřizovatele Povinnost majetkově vybavit (věcné x peněžní plnění)

6 Průtokové transfery – –Poskytovatel určil příjemce a výši transferu + transfer je zprostředkován – –O výši transferu rozhoduje „zprostředkovatel“ v rámci výkonu přenesené působnosti – –? Účtu pohledávky – –? AU členění transferu (SU 672) Investiční transfer (účetně) – určen k financování dlouhodobého majetku Příspěvkové organizace - přednost ČÚS 704 – fondy – –Pokud upraveno v ČÚS 704 platí postup zde uvedený

7 Transfery jako zálohy – –Peněžní prostředky poskytnuty před Vyúčtováním Nejpozději k okamžiku finančního vypořádání – –Nerozlišujeme krátkodobé a dlouhodobé Transfery a podrozvaha – –Ze zahraničí – okamžik žádosti případně rozhodnutí či platnost smlouvy – –Tuzemský – schválení rozhodnutí nebo platnost smlouvy

8 Transfery přijaté Vyúčtování, finanční vypořádání Účty záloh – 374 (krátkodobé i dlouhodobé) Vypořádání k 31.12. 672 – neinvestiční 403 – investice Vratka (SU 374) Doplatek (SU 346, 348) Více účetních období, není vypořádání k 31.12. Dohadný účet (SU 388) ve výši realizovaných nákladů Bez finančního vypořádání Zúčtování 672 – neinvestiční 403 – investice Časové rozlišení SU 384

9 Transfery přijaté Účet 346 348 377 939, 941 942, 943 Text Státní rozpočet, státní fond, PO zřizovaná OSS Obec, kraj, DSO, regionální rada, PO zřizovaná ÚSC Ostatní subjekty Vztah k zahraničí – vždy (pouze přímé transfery ze zahraničí) Tuzemské transfery

10 Podrozvahová evidence – –Ze zahraničí – podání žádosti (SU 939, 941) - povinně – –Od českého subjektu – rozhodnutí, smlouva apod. Významnost pro účetní jednotku – –Odúčtování – pohledávka, záloha – ne dohad! Průtokový transfer – –Potřeby konsolidace Pohledávka – –Nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí – –Známe termín případně lhůtu poskytnutí transferu – –Známe výši nároku Dohad – –Není známá výše transferu – –Výše transferu je zpochybnitelná Kurzové rozdíly Časové rozlišení, dohadné účty v průběhu účetního období

11 Přijaté transfery – neinvestiční – bez vyúčtování PopisMDDalČástka Předpis celkové výše transferu3466722 400 000 Inkaso platby231348200 000 Předpis celkové výše transferu – časově rozlišeno 3463842 400 000 Inkaso platby231348600 000 Zúčtování výnosu – v návaznosti na náklady384672220 000 Transfer na více účetních období 348672200 000 348384100 000 Inkaso transferu231348300 000 Zúčtování výnosu v následujícím období348672100 000

12 Přijaté transfery – neinvestiční – s vyúčtováním PopisMDDalČástka Schválení žádosti o transfer9429991 000 000 Inkaso zálohy231374400 000 Zúčtování podrozvahy999942400 000 Vyúčtování dotace (k 31.12.) – vratka 346672998 500 374346998 500 Vyplacení vratky3742311 500 Vyúčtování dotace (k 31.12.) - doplatek 3466721 010 000 374346400 000 Zúčtování podrozvahy999942600 000 Inkaso doplatku231346610 000 V průběhu účetního období – interní potřeby účetní jednotky (ne povinnost) 388672100 000

13 Přijaté transfery tuzemské – neinvestiční – s vyúčtováním PopisMDDalČástka K 31.12. není známa výše transferu388672990 000 Vyúčtování v následujícím období 346388989 000 6723881 000 374346989 000 Odvod vratky37423111 000

14 Přijaté transfery tuzemské – investiční – s vyúčtováním PopisMDDalČástka Schválení žádosti o transfer942999500 000 Inkaso zálohy231374400 000 Zúčtování podrozvahy999942400 000 Vyúčtování dotace (k 31.12.) – doplatek 346403(388)490 000 374346400 000 Zúčtování podrozvahy999942100 000 Inkaso doplatku23134690 000 V průběhu účetního období – zařazení majetku, maximálně k 31.12. 388403200 000

15 Porušení rozpočtové kázně PopisMDDalČástka Předpis porušení rozpočtové kázně542347,91 000 000 Odvod347, 92411 000 000 !!! ne kompenzace 672, 403 !!!

16 Investiční dotace vlastní PO PopisMDDalČástka Předpis dotace4013491 000 000 Inkaso dotace3492311 000 000

17 Zboží (kniha) s účelovou dotací Účelová dotace - zjednodušeně231384100 000 Náklady na pořízení zboží (příprava, tisk, grafika,…) 5xxxxx200 000 Aktivace zboží13162x200 000 Zařazení na sklad – příjemka132131200 000 Prodej - vyřazení ze skladu50413210 000 Tržba za prodej knihy26160418 000 Zúčtování dotace3846725 000


Stáhnout ppt "Zákon o účetnictví Obraty MD x Dal – denně pokud nenaplníme v jiné účetní knize (§13 odst. 2) Sestavení CF + přehled o změnách vlastního kapitálu – vždy."

Podobné prezentace


Reklamy Google