Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o účetnictví Obraty MD x Dal – denně pokud nenaplníme v jiné účetní knize (§13 odst. 2) Sestavení CF + přehled o změnách vlastního kapitálu – vždy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o účetnictví Obraty MD x Dal – denně pokud nenaplníme v jiné účetní knize (§13 odst. 2) Sestavení CF + přehled o změnách vlastního kapitálu – vždy."— Transkript prezentace:

1 Zákon o účetnictví Obraty MD x Dal – denně pokud nenaplníme v jiné účetní knize (§13 odst. 2) Sestavení CF + přehled o změnách vlastního kapitálu – vždy pokud splníme zároveň (aktiva 40M, obrat 80M) (§18 odst.1) Mezitímní účetní závěrka – ne použití účetních metod k rozvahovému dni (§19 odst. 3) – –V průběhu roku není nutné použít opravné položky, rezervy, časové rozlišení… Správní delikt (nepředání do CSÚIS = 5000,- Kč) – –Nepředpokládá se uplatnění v blízké době Připravovaná novela ZoÚ – schvalování účetních závěrek

2 Výkaznictví (vyhl. č. 383/2009) Sestavování účetní závěrka v Kč Termíny – –Do 25. dne pro MUZ – –Do pro RUZ Pomocný konsolidační přehled – rok 2012

3 Vyhláška č. 410/2009 Sb. SU 346, 348 – –Zejména dotace, příspěvky, dávky, dary SU 347, 349 – –Zejména dotace, příspěvky, dávky, dary SU 672 – –od všech typů poskytovatelů (AU členění) – –Dotace, příspěvky, dávky, dary,… (pokud není upraveno jinak) SU 401 – –Bezúplatně předání, převzetí majetku (ne darování) – pokud nepřísluší jinému účtu vlastního jmění - SU 403 – –? Bezúplatného převzetí zásob, pohledávek (zřizovatel, třetí osoba) SU 543 – pouze nepeněžní dary, – –peněžní dary – vždy transfer

4 Opravné položky k zásobám a dlouhodobému majetku – –K jako změna metody (SU 406)?!? – –Ne k drobnému majetku Změnu metody odpisování (soulad s vyhláškou a ČÚS) – –ÚSC Oprávky Odpisy 2012 – –Příspěvkové organizace max. k = novela zák. č. 250/2000 Sb. Pokračování odpisů ve stávajícím režimu

5 Definice (pro potřeby účetnictví) – –peněžní prostředky – –Nezáleží na formě (přednost obsahu před formou) – dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory, dary – –Nezáleží na subjektu poskytující transfer Dotace zřizovatele na pořízení DM příspěvkové organizaci + odvod z investičního fondu – –Není pro potřeby účetnictví transfer – –Důvody Zřízená pro plnění úkolu zřizovatele Povinnost majetkově vybavit (věcné x peněžní plnění)

6 Průtokové transfery – –Poskytovatel určil příjemce a výši transferu + transfer je zprostředkován – –O výši transferu rozhoduje „zprostředkovatel“ v rámci výkonu přenesené působnosti – –? Účtu pohledávky – –? AU členění transferu (SU 672) Investiční transfer (účetně) – určen k financování dlouhodobého majetku Příspěvkové organizace - přednost ČÚS 704 – fondy – –Pokud upraveno v ČÚS 704 platí postup zde uvedený

7 Transfery jako zálohy – –Peněžní prostředky poskytnuty před Vyúčtováním Nejpozději k okamžiku finančního vypořádání – –Nerozlišujeme krátkodobé a dlouhodobé Transfery a podrozvaha – –Ze zahraničí – okamžik žádosti případně rozhodnutí či platnost smlouvy – –Tuzemský – schválení rozhodnutí nebo platnost smlouvy

8 Transfery přijaté Vyúčtování, finanční vypořádání Účty záloh – 374 (krátkodobé i dlouhodobé) Vypořádání k – neinvestiční 403 – investice Vratka (SU 374) Doplatek (SU 346, 348) Více účetních období, není vypořádání k Dohadný účet (SU 388) ve výši realizovaných nákladů Bez finančního vypořádání Zúčtování 672 – neinvestiční 403 – investice Časové rozlišení SU 384

9 Transfery přijaté Účet , , 943 Text Státní rozpočet, státní fond, PO zřizovaná OSS Obec, kraj, DSO, regionální rada, PO zřizovaná ÚSC Ostatní subjekty Vztah k zahraničí – vždy (pouze přímé transfery ze zahraničí) Tuzemské transfery

10 Podrozvahová evidence – –Ze zahraničí – podání žádosti (SU 939, 941) - povinně – –Od českého subjektu – rozhodnutí, smlouva apod. Významnost pro účetní jednotku – –Odúčtování – pohledávka, záloha – ne dohad! Průtokový transfer – –Potřeby konsolidace Pohledávka – –Nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí – –Známe termín případně lhůtu poskytnutí transferu – –Známe výši nároku Dohad – –Není známá výše transferu – –Výše transferu je zpochybnitelná Kurzové rozdíly Časové rozlišení, dohadné účty v průběhu účetního období

11 Přijaté transfery – neinvestiční – bez vyúčtování PopisMDDalČástka Předpis celkové výše transferu Inkaso platby Předpis celkové výše transferu – časově rozlišeno Inkaso platby Zúčtování výnosu – v návaznosti na náklady Transfer na více účetních období Inkaso transferu Zúčtování výnosu v následujícím období

12 Přijaté transfery – neinvestiční – s vyúčtováním PopisMDDalČástka Schválení žádosti o transfer Inkaso zálohy Zúčtování podrozvahy Vyúčtování dotace (k ) – vratka Vyplacení vratky Vyúčtování dotace (k ) - doplatek Zúčtování podrozvahy Inkaso doplatku V průběhu účetního období – interní potřeby účetní jednotky (ne povinnost)

13 Přijaté transfery tuzemské – neinvestiční – s vyúčtováním PopisMDDalČástka K není známa výše transferu Vyúčtování v následujícím období Odvod vratky

14 Přijaté transfery tuzemské – investiční – s vyúčtováním PopisMDDalČástka Schválení žádosti o transfer Inkaso zálohy Zúčtování podrozvahy Vyúčtování dotace (k ) – doplatek (388) Zúčtování podrozvahy Inkaso doplatku V průběhu účetního období – zařazení majetku, maximálně k

15 Porušení rozpočtové kázně PopisMDDalČástka Předpis porušení rozpočtové kázně542347, Odvod347, !!! ne kompenzace 672, 403 !!!

16 Investiční dotace vlastní PO PopisMDDalČástka Předpis dotace Inkaso dotace

17 Zboží (kniha) s účelovou dotací Účelová dotace - zjednodušeně Náklady na pořízení zboží (příprava, tisk, grafika,…) 5xxxxx Aktivace zboží13162x Zařazení na sklad – příjemka Prodej - vyřazení ze skladu Tržba za prodej knihy Zúčtování dotace


Stáhnout ppt "Zákon o účetnictví Obraty MD x Dal – denně pokud nenaplníme v jiné účetní knize (§13 odst. 2) Sestavení CF + přehled o změnách vlastního kapitálu – vždy."

Podobné prezentace


Reklamy Google