Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní setkání s účetními obcí Zlínského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní setkání s účetními obcí Zlínského kraje"— Transkript prezentace:

1 Pracovní setkání s účetními obcí Zlínského kraje
Aktuální a jiné informace Zlín, 30. října 2014 Ing. Leona Kočařová Odbor ekonomický Krajského úřadu Zlínského kraje

2 Změny v organizační struktuře MF
Sekce 04 – Finanční řízení a audit (I. náměstek ministra, Ing. Lukáš Wagenknecht) Odbor 54 – Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru (ředitel odboru - RNDr. Nikolaj Terzijev, Csc., MBA) Oddělení 5407 – Legislativa účetnictví a výkaznictví veřejného sektoru (vedoucí oddělení - ing. Tomáš Sluka)

3 Opravné položky – věcná břemena k pozemku, či stavbě (ČÚS č. 706 od 1
Bod (přechodná ustanovení) ČÚS č povinnost tvořit opravnou položku k pozemku a stavbě k okamžiku, ke kterém se stane účetní jednotka osobou povinnou z věcného břemene Možné nastavení pravidel (významnost obecně pro tvorbu opravných položek): 1) Opravné položky obec tvoří k majetku, jehož ocenění dosahuje alespoň částky 2) K pozemku nebo stavbě tvoří obec opravné položky k okamžiku zřízení věcného břemene, v případě, že zřízení věcného břemene snižuje hodnotu pozemku či stavby o více než 20% (zjistit se dá např. odhadem prodejní ceny před a po zatížení pozemků věcným břemenem)

4 Možnost opravy účetních výkazů po datu předání do CSÚIS
§17, odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví – pokud obsah účetní závěrky neodpovídá skutečnému stavu, účetní jednotka účetní knihy otevře a provede případnou opravu Potřeba zvážit pracnost a významnost Termíny pro zpracování účetní závěrky krátké, nejasné – předání do CSÚIS, schválení účetní závěrky …….

5 Nulová zůstatková hodnota dlouhodobého majetku (informace zejména ze stránek www.obecuctuje.cz)
Nulová zůstatková hodnota DM je (výjimečně) možná pro vybrané účetní jednotky Obecně se jedná o běžný jev Splňuje jeden ze základních principů účetnictví – princip opatrnosti (§25, odst. 3 a §26, odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví) Odpisy vznikají na základě odpisových plánů, odpisy i pro množiny věcí, stanovuje se předpokládaná doba používání Dobrá interpretace – majetek je již starý, překročil předpokládanou dobu používání, majetková hodnota je již opotřebovaná, náklady na užívání majetku se přesouvají do jiného druhu nákladů – nejčastěji do oprav

6 Zbytková hodnota – ČÚS č. 708 od 1.1.2014
Nová definice – zdůvodnitelná kladná odhadovaná částka Možnost, nikoliv povinnost zohlednit v odpisových plánech „Zbytkové hodnoty“ aplikované dle účetních předpisů ve stavu do konce roku 2013, se od , považují za zbytkovou hodnotu dle definice v ČÚS č. 708 ve stavu platném od (zdůvodnitelná částka …) Již od doporučujeme spíše sestavovat odpisové plány bez zohlednění zbytkové hodnoty Nejpozději K doporučujeme zbytkové hodnoty spíše rušit zbytková hodnota dle výkladu účetních předpisů - §66, odst. 10, 410/2009 Sb. - povinnost

7 Návrh Konsolidační vyhlášky státu zásadní připomínky Zlínského kraje
Zlínský kraj v rámci vnějšího připomínkového řízení a následně i v reakcích na návrhy vypořádání připomínek uplatnil zásadní připomínku : odložit účinnost konsolidační vyhlášky alespoň do roku 2017 a tento čas věnovat nápravě současného stavu účetní legislativy tak, aby účetní jednotky byly schopny účtovat správně, o stejných účetních operacích stejně, aby konsolidovanou účetní závěrku bylo možné sestavit. Dřívější konsolidaci účetních výkazů, které vinou špatného stavu účetní legislativy nemohou být srovnatelné, považuje ZK za nesystémové a bezpředmětné.

8 Návrh Konsolidační vyhlášky státu změna PAP v případě schválení KVS a novely technické vyhlášky s účinností od Doplnění Části I o partnera P10 v případě SÚ 321 Doplnění části IV o SÚ 035 a 036 Rozšíření o nové Části – XIV až XVII (sestavují se a předávají ročně)- v roce 2014 bylo založena na dobrovolné bázi jednotlivých účetních jednotek. Vykazování veškerých partnerů „P2x“ nebo pouze partnerů, kteří jsou zahrnuti do konsolidačního celku ČR, ostatní partneři budou mimo konsolidační celek označeny identifikátorem „444“. Nutnost vyplňování průměrné marže – týká se pouze dlouhodobého a finančního majetku.

9 Návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví (410/2009 Sb
Návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví (410/2009 Sb.) + změny od zpřesnění práva stavby věcná břemena, u kterých ocenění nepřevyšuje částku ,- Kč - účet 028 Účet 342 – dříve jiné přímé daně, nyní dle návrhu ostatní daně, poplatky a obdobná plnění (daň silniční, daň z nemovitých věcí ….) Účet 344 – pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce (z titulu dotací, grantů, příspěvků …) Účet 375 (475) – zprostředkování krátk., dlouh. transferů Podrozvahové účty – vyřazené pohledávky, 906 – vyřazené závazky, účtová skupiny 91(95) – Krátkodobé (dlouhodobé) podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé (dlouhodobé) podm. závazky z transferů …)

10 Návrh technické vyhlášky k zákonu o účetnictví (383/2009 Sb
Návrh technické vyhlášky k zákonu o účetnictví (383/2009 Sb.) + změny od Další členění syntetických účtů pro PAP (346, 347, 349, 373, 375, 388, 389, 403, 471, 472 …) – dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU, dotace v rámci přenesené působnosti ………

11 Děkuji Vám za pozornost
Ing. Leona Kočařová Odbor ekonomický Krajského úřadu Zlínského kraje ,


Stáhnout ppt "Pracovní setkání s účetními obcí Zlínského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google