Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809. 5. ledna 2013VY_32_INOVACE_140209_Ideologie_DUM Ideologie

2  Soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny.  Zabývá se základními problémy společnosti a státu, vnitřní i mezinárodní politiky, problematikou hospodářského a sociálního vývoje.

3 Ideologie mají 4 základní funkce: pomáhají vysvětlovat politické jevy a události poskytují hodnotový systém a jeho kritéria poskytují vědomí identity a sounáležitosti k určité sociální skupině nabízejí základní rysy politického programu a cíle politické činnosti

4 Liberalismus  lat. libertas, angl. liberty = svoboda  ústřední hodnotou je svoboda jednotlivce a důraz na jeho individualitu  stát by měl plnit pouze funkce ochrany svobody, majetku občanů a zachování vnitřního řádu (tzv. minimální stát)

5  maximálně mají být omezeny pravomoci vlády ve prospěch svobody podnikání  vládní formou liberalismu je parlamentní demokracie  občané se podílejí na správě veřejných věcí prostřednictvím svých svobodně vytvořených organizací, svobodné diskuse a všeobecného a rovného hlasovacího práva

6 Konzervatismus  lat. conservare = zachovávat  věří v hodnoty, které co nejvíce zachovávají přítomný politický, sociální a ekonomický řád  preferuje tradiční hodnoty a osvědčené principy života společnosti  vznikl jako projev znepokojení šlechty a církve nad šířením liberálních idejí

7 Sociální demokracie  ideologie rovnostářská a antikapitalistická  podporu ve spol. získávala díky prohlubujícím se sociálním rozdílům (usilovali o zlepšení pracovních a životních podmínek dělnictva)  důležitým místem v jejich politice byly státní zásahy do ekonomiky

8 Socialismus  lat. socialis = společenský, socius = společník  politická a ekonomická koncepce vedená ideálem spravedlnosti a bratrství  snahou je podřídit jedince společnosti, která si stanoví za cíl vítězství obecného dobra nad individuálním zájmem  odmítání volné konkurence a soukromého vlastnictví výrobních prostředků

9 Komunismus  lat. communis = společný, obecný  vize beztřídní společnosti sociální rovnosti, v níž není třeba státu jako utlačovatelské instituce  jeho budování je předpokládáno v teorii marxismu-leninismu po vybudování socialismu

10  Socialismus i komunismus se vyznačují vizí společnosti založené na rovnosti a sociální spravedlnosti, odsuzují kapitalistický ekonomický systém a vykořisťování dělnické třídy.  Socialisté upřednostňují postupnou nenásilnou změnu.  Komunisté jsou pro revoluci vedenou komunistickou stranou.

11 Nacionalismus  vychází z přesvědčení o výjimečnosti vlastního národa  obvykle vede k netolerantnosti, nepřátelství až k agresivitě vůči jiným národům  příkladem je separatistické hnutí v Baskické provincii v severním Španělsku, třenice na území bývalého SSSR, konflikt v bývalé Jugoslávii, ale i rozdělení ČSFR

12 Fašismus  lat. fascis = sjednocení  nacionálně rasistické hnutí a diktátorská forma vlády, v praxi vyústil v agresivní politiku, terorismus, útočné války a genocidu  první typ představuje italský fašismus  druhý typ představuje německý nacismus

13 Rasismus  snaží se legitimizovat biologické nerovnosti mezi lidmi, a tím společensky i právně zvýhodňovat jednu rasu před ostatními  diskriminace „nižší“ rasy spočívá v nerovnosti před zákonem, nepřítomnosti hlasovacího práva, nižší mzdě za stejnou práci atd.  velkého rozměru nabyl rasismus zaměřený proti černošskému obyvatelstvu v USA

14  jako oficiální ideologie byl zaveden v nacistickém Německu, kde sloužil k ospravedlnění války a likvidaci některých národností

15 Anarchismus  řec. anarchia = bezvládí  odmítá jakoukoli formu politické autority, státní moc a právní řád  hlásá neomezenou svobodu jednotlivce, spravedlivé rozdělování hmotných statků a dobrovolné rozhodování  radikální anarchismus prosazuje své cíle pomocí násilných prostředků, inspiruje teroristické skupiny

16 Enviromentalismus  ang. enviroment = prostředí  zabývá se vztahy mezi přírodou a společností  usiluje o změnu společenských, ekonomických a politických mechanismů, které brání snahám o ochranu životního prostředí  ideově zastřešuje řadu protestních ekologických hnutí

17 Feminismus  ideologie ženského hnutí, které prosazuje společenské, politické a ekonomické zrovnoprávnění s muži  usiloval o získání volebního práva žen  přívrženci zakládají sdružení, poukazují na sexuální stereotypy nebo organizují kampaně týkající se potratů, pornografie, domácího násilí, stejných mezd a rovných příležitostí

18 Děkuji za pozornost Vytvořeno v programu MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google