Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Socialismus komunismus feminismus VY_32_INOVACE_29-15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Socialismus komunismus feminismus VY_32_INOVACE_29-15."— Transkript prezentace:

1 socialismus komunismus feminismus VY_32_INOVACE_29-15

2  socialis – společenský, socius – společník  ekonomická i politická koncepce inspirována ideálem spravedlnosti  snaha podřídit jednotlivce společnosti  ve společnosti je cílem vítězství obecného dobra nad individuálním zájmem  je protipólem individualismu a ekonomickému liberalismu  odmítá soukromé vlastnictví výrobních prostředků  odmítá volnou konkurenci

3  kritizuje kapitalistický ekonomický systém – nespravedlivost trhu vede k nárůstu sociálních rozdílů  nerovnosti ve společnosti by měly být zmírněny – př. progresivním zdaněním  ekonomické teorie smíšeného typu  John Maynard Keynes (1883 – 1947) anglický finanční expert, stoupenec regulované ekonomiky a státních zásahů v boji proti nezaměstnanosti a inflaci. jeden ze zakladatelů MMF a Světové banky Dílo: „Obecná teorie zaměstnanosti, úroků a peněz “

4  Historie  Platón  Renesanční utopisté T. More, T. Campanella (dílo: „Sluneční stát“)  Utopičtí socialisté Charles Fourier (1772 – 1837) Robert Owen (1771 – 1858) – pokus o vytvoření beztřídní společnosti v praxi (ve státě Indiana v USA)

5  19. století Ferdinand Lasalle (1825 – 1864) „železný zákon hospodářský“ – kritika kapitalismu  „Gothajský kompromis“  Sociálně demokratický program sociální jistoty zaměstnanost rovný přístup ke vzdělání

6  communis – společný, obecný  výrazná kritika kapitalismu  vychází z myšlenky beztřídní společnosti a sociální rovnosti  představa společnosti založené na kolektivním vlastnictví  utopická ideologie – nereálnost cíle

7  Historie  Platón: „Ústava“  Renesanční utopisté Thomas More „Utopie“  Thomas Campanella „Sluneční stát“  Zakladatelé  Karl Marx (1818 – 1883) díla: „Komunistický manifest“, „Kapitál“  Friedrich Engels (1820 – 1895)

8  kritika kapitalismu – kapitalismus nerozděluje materiální bohatství spravedlivě  odsouzení „zotročení člověka“ v práci  vykořisťování dělnické třídy – revoluce – svržení kapitalistického řádu – socialismus  Proletářský internacionalismus  základem je mezinárodní solidarita dělníků  „Internacionály“

9  Po smrti Marxe vzniklo několik proudů  pokračovatelé Marxových teorií Karl Kautsky (1854 – 1938)  totalitní ideologie Vladimír Lenin (1870 – 1924) Josef Stalin (1879 -1953)  Lev Trockij (1879 – 1940) Stalinův kritik, byl donucen k emigraci  Neomarxismus směr rozšířený v západní Evropě od 60.let 20.století syntéza některých marxistických představ s anarchistickými, psychologickými, existencialistickými

10  ideologie ženského hnutí prosazující společenské, ekonomické a politické zrovnoprávnění s muži  poukazují na rozdíly mezi pohlavími a na nadřazenost muže  postavení ženy v minulosti – v domácnosti, neměly přístup ke vzdělání, nevykonávaly některá povolání  Mary Wollstonecraftová  dílo: Obrana práv žen (jako první se vyjadřovala pro rovná práva s muži)

11  v 19. a z části 20.století byla aktivita zaměřena zejména na získání volebního práva  první země, kde ženy získaly volební právo – Nový Zéland 1893  i v dnešní době je v některých zemích ženám volební právo omezeno  Simone de Beauvoirová  dílo: Druhé pohlaví (1949)  Betty Friedanové  dílo: Ženské mystično (1963)

12  Kate Milletová  dílo: Sexuální politika (1969)  Aktivita dnešních feministek  šíření osvěty, zakládání spolků  organizace kampaní, které se týkají domácího násilí, potratů, stejných odměn za práci  usilují o zastoupení ve vládách svých zemí  Liberální proud – snaha postavit ženu na úroveň muže  Socialistický proud – ženy mohou svých práv dosáhnout jen svržením řádu, který je ovládán muži

13 Mgr. Monika Brzá Zdroj obrazového materiálu: KLIPARTY MS OFFICE


Stáhnout ppt "Socialismus komunismus feminismus VY_32_INOVACE_29-15."

Podobné prezentace


Reklamy Google