Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

socialismus komunismus feminismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "socialismus komunismus feminismus"— Transkript prezentace:

1 socialismus komunismus feminismus
VY_32_INOVACE_29-15 Politické ideologie 2 socialismus komunismus feminismus

2 Socialismus socialis – společenský, socius – společník
ekonomická i politická koncepce inspirována ideálem spravedlnosti snaha podřídit jednotlivce společnosti ve společnosti je cílem vítězství obecného dobra nad individuálním zájmem je protipólem individualismu a ekonomickému liberalismu odmítá soukromé vlastnictví výrobních prostředků odmítá volnou konkurenci

3 socialismus kritizuje kapitalistický ekonomický systém – nespravedlivost trhu vede k nárůstu sociálních rozdílů nerovnosti ve společnosti by měly být zmírněny – př. progresivním zdaněním ekonomické teorie smíšeného typu John Maynard Keynes (1883 – 1947) anglický finanční expert, stoupenec regulované ekonomiky a státních zásahů v boji proti nezaměstnanosti a inflaci. jeden ze zakladatelů MMF a Světové banky Dílo: „Obecná teorie zaměstnanosti, úroků a peněz“

4 Vývoj socialistických myšlenek
Historie Platón Renesanční utopisté T. More, T. Campanella (dílo: „Sluneční stát“) Utopičtí socialisté Charles Fourier (1772 – 1837) Robert Owen (1771 – 1858) – pokus o vytvoření beztřídní společnosti v praxi (ve státě Indiana v USA)

5 Vývoj socialistických myšlenek
19. století Ferdinand Lasalle (1825 – 1864) „železný zákon hospodářský“ – kritika kapitalismu „Gothajský kompromis“ Sociálně demokratický program sociální jistoty zaměstnanost rovný přístup ke vzdělání

6 komunismus communis – společný, obecný výrazná kritika kapitalismu
vychází z myšlenky beztřídní společnosti a sociální rovnosti představa společnosti založené na kolektivním vlastnictví utopická ideologie – nereálnost cíle

7 Vývoj komunistických myšlenek
Historie Platón: „Ústava“ Renesanční utopisté Thomas More „Utopie“ Thomas Campanella „Sluneční stát“ Zakladatelé Karl Marx (1818 – 1883) díla: „Komunistický manifest“, „Kapitál“ Friedrich Engels (1820 – 1895)

8 Komunismus - Marxismus
kritika kapitalismu – kapitalismus nerozděluje materiální bohatství spravedlivě odsouzení „zotročení člověka“ v práci vykořisťování dělnické třídy – revoluce – svržení kapitalistického řádu – socialismus Proletářský internacionalismus základem je mezinárodní solidarita dělníků „Internacionály“

9 Komunismus - marxismus
Po smrti Marxe vzniklo několik proudů pokračovatelé Marxových teorií Karl Kautsky (1854 – 1938) totalitní ideologie Vladimír Lenin (1870 – 1924) Josef Stalin ( ) Lev Trockij (1879 – 1940) Stalinův kritik, byl donucen k emigraci Neomarxismus směr rozšířený v západní Evropě od 60.let 20.století syntéza některých marxistických představ s anarchistickými, psychologickými, existencialistickými

10 Feminismus ideologie ženského hnutí prosazující společenské, ekonomické a politické zrovnoprávnění s muži poukazují na rozdíly mezi pohlavími a na nadřazenost muže postavení ženy v minulosti – v domácnosti, neměly přístup ke vzdělání, nevykonávaly některá povolání Mary Wollstonecraftová dílo: Obrana práv žen (jako první se vyjadřovala pro rovná práva s muži)

11 Feminismus - vývoj v 19. a z části 20.století byla aktivita zaměřena zejména na získání volebního práva první země, kde ženy získaly volební právo – Nový Zéland 1893 i v dnešní době je v některých zemích ženám volební právo omezeno Simone de Beauvoirová dílo: Druhé pohlaví (1949) Betty Friedanové dílo: Ženské mystično (1963)

12 Feminismus - vývoj Kate Milletová dílo: Sexuální politika (1969)
Aktivita dnešních feministek šíření osvěty, zakládání spolků organizace kampaní, které se týkají domácího násilí, potratů, stejných odměn za práci usilují o zastoupení ve vládách svých zemí Liberální proud – snaha postavit ženu na úroveň muže Socialistický proud – ženy mohou svých práv dosáhnout jen svržením řádu, který je ovládán muži

13 Mgr. Monika Brzá Zdroj obrazového materiálu: KLIPARTY MS OFFICE
Děkuji za pozornost Mgr. Monika Brzá Zdroj obrazového materiálu: KLIPARTY MS OFFICE


Stáhnout ppt "socialismus komunismus feminismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google