Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Liberalismus, konzervatismus VY_32_INOVACE_29-11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Liberalismus, konzervatismus VY_32_INOVACE_29-11."— Transkript prezentace:

1 liberalismus, konzervatismus VY_32_INOVACE_29-11

2  Liberál  označení se užívá od 14.století třída svobodných lidí „štědrý“, otevřenost, svobodomyslnost  Liberalismus  pojem byl poprvé zaznamenán v roce 1812 ve Španělsku  libertas-latinsky, liberty-anglický=svoboda  vznik a vývoj ideologie – 17.století, Anglie  velký vliv na tuto ideologii měli teoretikové přirozených práv (Locke, Jefferson)

3  základní hodnotou je svoboda jednotlivce, otevřená společnost svobodných individualit  z liberalismu vychází myšlenky svobody slova, projevu, vyznání, práva na vlastnictví majetku  raná fáze – ekonomická doktrína „laissez- passer, laissez-faire“ (nechat probíhat, nechat dělat) = maximální omezení pravomocí vlády ve prospěch svobody podnikání

4  Stát jako „noční hlídač“  minimalizace funkcí státu ochrana svobody, majetku, zachování - vnitřního řádu  Jeremy Bentham (1748-1832)  stál u zrodu myšlenek v oblasti politické  Adam Smith (1723-1790)  Dílo: Bohatství národů v díle pokládá základy teorie svobodného trhu

5  Adam Smith  k vysvětlení fungování trhu používá příměru o neviditelné ruce, která ukazuje směr jednotlivým subjektům trhu  Koncepce společenské smlouvy (Hobbes, Locke, Rousseau)  Na teoretiky společenské smlouvy navazují v 70.letech 20.století: James Buchanan Robert Nozick John Rawls

6  Společenská smlouva  politická moc vychází „zdola“ – stát vytvářejí jednotlivci pro sebe a má sloužit jejich potřebám  politická moc musí být přijatelná pro ty, kdo jsou jí podřízeni  vláda je založena na smlouvě  zmizela-li by legitimita vlády = lid se právem může vzbouřit

7  Klasický liberalismus  zdůrazňuje negativní svobodu jedinec je natolik svobodný, nakolik ostatní do jeho svobody nezasahují „stát je přinejmenším nezbytné zlo“- státu klasický liberál příliš nedůvěřuje  zdůrazňuje rovnost příležitostí, přirozená práva, zájem jednotlivce

8  „ liberalismus 20.století“  změna postoje ke státu – počátek obhajoby intervence ze strany státu  stát má možnost odstraňovat společenské nerovnosti  důraz na rovnost výsledků

9  Cíl liberalismu  důraz na individuální svobodu  ochrana společnosti před zásahy vlády  Program liberálů  snižování nezaměstnanosti  odstraňování překážek podnikání  snižování daní  Ekonomové, zástupci neoliberalismu  Milton Friedman (NC 1976)  Friedrich Hayek (NC 1974)

10  Konzervativní chování  umírněné, opatrné chování, konvenční životní styl, odmítání změn…  z lat. „conservare“ – zachovávat (hodnoty, principy života ve společnosti)  řád a stabilitu staví proti chaosu a překotným změnám  slovo „konzervatismus“ - poprvé se objevuje v první pol.18.století  Edmund Burke Dílo: Úvahy o revoluci ve Francii

11  „Změna je žádoucí pouze v zájmu jejich zachování“. (Burke)  Edmund Burke (1729-1797) Dílo: Úvahy o revoluci ve Francii revoluční události – odstranění tradičních institucí – aristokracie, král, církev… víra v Boha nahrazena vírou v rozum vyjadřuje se proti myšlenkám o společenské smlouvě a přirozených právech vznik státu – historickým vývojem

12  Rodina  základní sociální instituce  „garant“ klasických hodnot – láska, starostlivost, jistota…  autorita „otce“- otec pečuje o své děti, vláda o své občany dle zásady „noblesse oblige“ (šlechtictví zavazuje)

13  Joseph de Maistre (1753-1821)  francouzský filozof  kriticky se staví k revoluci ve Francii  „volá“ po návratu k politickým poměrům před revolucí  19.století  konzervatismus X liberalismus, demokracie  negativa liberalismu: přílišný důraz na svobodu  negativa demokracie: ohrožení politické stability

14  19.století  průmyslová revoluce, nárůst sociálních rozdílů  Benjamin Disraeli (1801-1881) doktrína „jednoho národa“, zavedl sociální reformy, rozšířil volební právo  20.století  rozdělení konzervatismu na dva proudy  tradiční a libertariánský konzervatismus

15  Tradiční konzervatismus  vychází z názorů E.Burka  zaměřuje se na sociální jistoty, snižování nezaměstnanosti,  podporují smíšenou ekonomiku (J.M.Keynes)  Libertariánský konzervatismus  orientován na tržní ekonomiku  myšlenka svobodného trhu – návaznost na A.Smitha

16  Margaret Thatcherová  Ronald Regan  „thatcherismus“, „reganomika“ spojení liberálních názorů na ekonomiku a konzervativních politických teorií !!!stabilní politický systém, úcta k soukromému vlastnictví, svobodě jedince, demokracii  Politický program konzervativců  ochrana rodiny – př.proti interupcím…  ochrana společenského řádu –př. potírání kriminality, ochrana vlastnického práva

17 Mgr. Monika Brzá Zdroj obrazového materiálu: KLIPARTY MS OFFICE


Stáhnout ppt "Liberalismus, konzervatismus VY_32_INOVACE_29-11."

Podobné prezentace


Reklamy Google