Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

liberalismus, konzervatismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "liberalismus, konzervatismus"— Transkript prezentace:

1 liberalismus, konzervatismus
VY_32_INOVACE_29-11 Politické ideologie 1 liberalismus, konzervatismus

2 Liberalismus-POJEM Liberál označení se užívá od 14.století
třída svobodných lidí „štědrý“, otevřenost, svobodomyslnost Liberalismus pojem byl poprvé zaznamenán v roce 1812 ve Španělsku libertas-latinsky, liberty-anglický=svoboda vznik a vývoj ideologie – 17.století, Anglie velký vliv na tuto ideologii měli teoretikové přirozených práv (Locke, Jefferson)

3 Liberalismus-vývoj základní hodnotou je svoboda jednotlivce, otevřená společnost svobodných individualit z liberalismu vychází myšlenky svobody slova, projevu, vyznání, práva na vlastnictví majetku raná fáze – ekonomická doktrína „laissez- passer, laissez-faire“ (nechat probíhat, nechat dělat) = maximální omezení pravomocí vlády ve prospěch svobody podnikání

4 Liberalismus-vývoj Stát jako „noční hlídač“ minimalizace funkcí státu
ochrana svobody, majetku, zachování - vnitřního řádu Jeremy Bentham ( ) stál u zrodu myšlenek v oblasti politické Adam Smith ( ) Dílo: Bohatství národů v díle pokládá základy teorie svobodného trhu

5 Liberalismus-vývoj Adam Smith k vysvětlení fungování trhu používá příměru o neviditelné ruce, která ukazuje směr jednotlivým subjektům trhu Koncepce společenské smlouvy (Hobbes, Locke, Rousseau) Na teoretiky společenské smlouvy navazují v 70.letech 20.století: James Buchanan Robert Nozick John Rawls

6 liberALISMUS-VÝVOJ Společenská smlouva
politická moc vychází „zdola“ – stát vytvářejí jednotlivci pro sebe a má sloužit jejich potřebám politická moc musí být přijatelná pro ty, kdo jsou jí podřízeni vláda je založena na smlouvě zmizela-li by legitimita vlády = lid se právem může vzbouřit

7 Klasický liberalismus
zdůrazňuje negativní svobodu jedinec je natolik svobodný, nakolik ostatní do jeho svobody nezasahují „stát je přinejmenším nezbytné zlo“- státu klasický liberál příliš nedůvěřuje zdůrazňuje rovnost příležitostí, přirozená práva, zájem jednotlivce

8 Moderní (sociální) liberalismus
„liberalismus 20.století“ změna postoje ke státu – počátek obhajoby intervence ze strany státu stát má možnost odstraňovat společenské nerovnosti důraz na rovnost výsledků

9 Politický program Cíl liberalismu důraz na individuální svobodu
ochrana společnosti před zásahy vlády Program liberálů snižování nezaměstnanosti odstraňování překážek podnikání snižování daní Ekonomové, zástupci neoliberalismu Milton Friedman (NC 1976) Friedrich Hayek (NC 1974)

10 konzervatismus Konzervativní chování
umírněné, opatrné chování, konvenční životní styl, odmítání změn… z lat. „conservare“ – zachovávat (hodnoty, principy života ve společnosti) řád a stabilitu staví proti chaosu a překotným změnám slovo „konzervatismus“ - poprvé se objevuje v první pol.18.století Edmund Burke Dílo: Úvahy o revoluci ve Francii

11 Konzervatismus-vývoj
„Změna je žádoucí pouze v zájmu jejich zachování“. (Burke) Edmund Burke ( ) Dílo: Úvahy o revoluci ve Francii revoluční události – odstranění tradičních institucí – aristokracie, král, církev… víra v Boha nahrazena vírou v rozum vyjadřuje se proti myšlenkám o společenské smlouvě a přirozených právech vznik státu – historickým vývojem

12 Konzervatismus-rodina
základní sociální instituce „garant“ klasických hodnot – láska, starostlivost, jistota… autorita „otce“- otec pečuje o své děti, vláda o své občany dle zásady „noblesse oblige“ (šlechtictví zavazuje)

13 Konzervatismus-vývoj
Joseph de Maistre ( ) francouzský filozof kriticky se staví k revoluci ve Francii „volá“ po návratu k politickým poměrům před revolucí 19.století konzervatismus X liberalismus, demokracie negativa liberalismu: přílišný důraz na svobodu negativa demokracie: ohrožení politické stability

14 Konzervatismus-vývoj
19.století průmyslová revoluce, nárůst sociálních rozdílů Benjamin Disraeli ( ) doktrína „jednoho národa“, zavedl sociální reformy, rozšířil volební právo 20.století rozdělení konzervatismu na dva proudy tradiční a libertariánský konzervatismus

15 Tradiční a libertariánský konzervatismus
Tradiční konzervatismus vychází z názorů E.Burka zaměřuje se na sociální jistoty, snižování nezaměstnanosti, podporují smíšenou ekonomiku (J.M.Keynes) Libertariánský konzervatismus orientován na tržní ekonomiku myšlenka svobodného trhu – návaznost na A.Smitha

16 Moderní konzervativní politici
Margaret Thatcherová Ronald Regan „thatcherismus“, „reganomika“ spojení liberálních názorů na ekonomiku a konzervativních politických teorií !!!stabilní politický systém, úcta k soukromému vlastnictví, svobodě jedince, demokracii Politický program konzervativců ochrana rodiny – př.proti interupcím… ochrana společenského řádu –př. potírání kriminality, ochrana vlastnického práva

17 Mgr. Monika Brzá Zdroj obrazového materiálu: KLIPARTY MS OFFICE
Děkuji za pozornost Mgr. Monika Brzá Zdroj obrazového materiálu: KLIPARTY MS OFFICE


Stáhnout ppt "liberalismus, konzervatismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google