Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUM - Digitální Učební Materiál Název školy:Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 _________________________________________________________________________________________________.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUM - Digitální Učební Materiál Název školy:Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 _________________________________________________________________________________________________."— Transkript prezentace:

1 DUM - Digitální Učební Materiál Název školy:Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 _________________________________________________________________________________________________ Vzdělávací oblast:Občanská nauka Název a číslo DUMu:Politické ideologie.; VY_32_INOVACE_D2_04 Anotace:Interaktivní výklad:politické ideologie,pojem, typy politických ideologií Třída a datum ověření :2.A ; 25.1.2013 AutorMgr. Ludmila Muchová Registrační číslo:CZ.1.07/1.5.00/34.0701

2 POLITICKÉ IDEOLOGIE

3 IDEOLOGIE  Ideologie...? je soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny  Zabývá se základními problémy společnosti a státu, vnitřní i mezinárodní politiky, problematikou hospodářského a sociálního vývoje.  Souvisí vždy s politickou praxí

4 Ideologie mají 4 základní funkce:  1) Pomáhají vysvětlovat politické jevy a události (např..příčiny krizí, válek)  2) Poskytují hodnotový systém a jeho kritéria (co je dobré, horší)  3) Poskytují vědomí identity a (sou)náležitosti k určité sociální skupině  4) Nabízejí základní rysy politického programu a cíle politické činnosti

5 1) LIBERALISMUS  Z latinského libertas, anglického liberty = svoboda  Formoval se hlavně v Anglii v 17.st  Liberalismus...? = Svoboda jednotlivce a důraz na jeho individualitu  = Stát by měl plnit pouze funkce ochrany svobody a majetku občanů  = Mají být maximálně omezeny pravomoci vlády ve prospěch svobody podnikání  Vládní formou liberalismu – parlamentní demokracie

6 2) KONZERVATISMUS  Z latinského conservare = zachovávat  Konzervatismus..? = Věří v hodnoty, které co nejvíce zachovávají přítomný politický, sociální a ekonomický řád.  Preferuje tradiční hodnoty a osvědčené principy života společnosti  Směr vznikl v 18. století

7 3) SOCIALISMUS  Z latinského socialis = společenský, socius = společník  Socialismus..? = Snahou je podřídit jedince společnosti  Moderní socialismus vznikl jako reakce na modernizaci, průmyslovou revoluci a její důsledky (špatné životní podmínky dělnictva) v průběhu 19. století  Významným teoretikem = Karl Marx

8 Karl Marx Obr. č. 1 – Karl Marx

9 4) KOMUNISMUS  Z latinského communis = společný, obecný  Jeho základem je myšlenka...? = sociální rovnosti a beztřídní společnosti, v níž není třeba státu jako utlačované instituce  Jeho budování je předpokládáno v teorii marxismu – leninismu po vybudování socialismu

10 5) NACIONALISMUS  Z latinského natio = kmen, národ  Nacionalismus..? = Ideologie, jejíž základní hodnotou je národ, který má nadřazenou pozici nad ostatními hodnotami.  Hlavní cil nacionalismu...? = prosazení zájmů vlastního národa  Moderní nacionalismus se formuje v průběhu 19. století v souvislosti s modernizací

11 6) FAŠISMUS  Z latinského fascis = sjednocení  Fašismus..? = nedemokratická forma vlády, která vychází z nesouhlasu s modernitou a jejíž základem jsou silná protidemokratická východiska, uctívání státu, jednota a další znaky  Poprvé uplatněn v Itálii roku 1922..kým? = Benitem Mussolinim  V meziválečném období kromě fašismu také nacismus = podstatou např. extrémní rasismus

12 Benito Mussolini Obr. č. 2 – Benito Mussolini

13 7) RASISMUS  Rasismus...? = Snaží se legitimizovat biologické nerovnosti mezi lidmi, a tím společensky i právně zvýhodňovat jednu rasu před ostatními  Diskriminace „nižší“ rasy spočívá v nerovnosti před zákonem, nižší mzdě za stejnou práci atd.  Rasismus hlavně v nacistickém Německu + v USA

14 8) ANARCHISMUS  Z řeckého anarchia = bezvládí  Anarchismus..? = Odmítá jakoukoliv formu politické autority, státní moc i právní řád  Hlásí neomezenou svobodu jednotlivce  Radikální anarchismus používá k dosažení svých cílů i násilné prostředky

15 9) ENVIRONMENTALISMUS  Z anglického environment = prostředí  Zabývá se...? = vztahy mezi přírodou a společností  Usiluje o změnu společenských, ekonomických a politických mechanismů, které brání snahám o ochranu životního prostředí

16 10) FEMINISMUS  Je ideologie...? = ženského hnutí, které prosazuje společenské, politické, a ekonomické zrovnoprávnění s muži  Přívrženci feministického hnutí zakládají sdružení, poukazují na vžité sexuální stereotypy nebo organizují kampaně týkající se potratů, pornografie, domácího násilí vůči ženě či stejných platových a rovných příležitostí

17 Použitá literatura  Odmaturuj: ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, 2008, s. 28-30. ISBN 978-80-7358-122-0.  http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx  http://usstony.bloger.cz/Osobnosti-2-svetove- valky/Benito-Mussolini http://usstony.bloger.cz/Osobnosti-2-svetove- valky/Benito-Mussolini  Barbora Čadová a kol., Maturitní otázky-Občanský a společenskovědní základ, Praha:Fragment,2008, stran224, ISBN 978-80-253-0600-0


Stáhnout ppt "DUM - Digitální Učební Materiál Název školy:Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 _________________________________________________________________________________________________."

Podobné prezentace


Reklamy Google