Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUM - Digitální Učební Materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUM - Digitální Učební Materiál"— Transkript prezentace:

1 DUM - Digitální Učební Materiál
Název školy :Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská Liberec 6 IČO: REDIZO:  _________________________________________________________________________________________________ Vzdělávací oblast : Občanská nauka Název a číslo DUMu : Politické ideologie.; VY_32_INOVACE_D2_04 Anotace : Interaktivní výklad:politické ideologie,pojem, typy politických ideologií Třída a datum ověření : 2.A ; Autor Mgr. Ludmila Muchová Registrační číslo : CZ.1.07/1.5.00/

2 POLITICKÉ IDEOLOGIE

3 IDEOLOGIE Ideologie...? je soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny Zabývá se základními problémy společnosti a státu, vnitřní i mezinárodní politiky, problematikou hospodářského a sociálního vývoje. Souvisí vždy s politickou praxí

4 Ideologie mají 4 základní funkce:
1) Pomáhají vysvětlovat politické jevy a události (např..příčiny krizí, válek) 2) Poskytují hodnotový systém a jeho kritéria (co je dobré, horší) 3) Poskytují vědomí identity a (sou)náležitosti k určité sociální skupině 4) Nabízejí základní rysy politického programu a cíle politické činnosti

5 1) LIBERALISMUS Z latinského libertas, anglického liberty = svoboda
Formoval se hlavně v Anglii v 17.st Liberalismus...? = Svoboda jednotlivce a důraz na jeho individualitu = Stát by měl plnit pouze funkce ochrany svobody a majetku občanů = Mají být maximálně omezeny pravomoci vlády ve prospěch svobody podnikání Vládní formou liberalismu – parlamentní demokracie

6 2) KONZERVATISMUS Z latinského conservare = zachovávat
= Věří v hodnoty, které co nejvíce zachovávají přítomný politický, sociální a ekonomický řád. Preferuje tradiční hodnoty a osvědčené principy života společnosti Směr vznikl v 18. století

7 3) SOCIALISMUS Z latinského socialis = společenský, socius = společník
= Snahou je podřídit jedince společnosti Moderní socialismus vznikl jako reakce na modernizaci, průmyslovou revoluci a její důsledky (špatné životní podmínky dělnictva) v průběhu 19. století Významným teoretikem = Karl Marx

8 Karl Marx Obr. č. 1 – Karl Marx

9 4) KOMUNISMUS Z latinského communis = společný, obecný
Jeho základem je myšlenka...? = sociální rovnosti a beztřídní společnosti, v níž není třeba státu jako utlačované instituce Jeho budování je předpokládáno v teorii marxismu – leninismu po vybudování socialismu

10 5) NACIONALISMUS Z latinského natio = kmen, národ Nacionalismus..?
= Ideologie, jejíž základní hodnotou je národ, který má nadřazenou pozici nad ostatními hodnotami. Hlavní cil nacionalismu ...? = prosazení zájmů vlastního národa Moderní nacionalismus se formuje v průběhu 19. století v souvislosti s modernizací

11 6) FAŠISMUS Z latinského fascis = sjednocení Fašismus..?
= nedemokratická forma vlády, která vychází z nesouhlasu s modernitou a jejíž základem jsou silná protidemokratická východiska, uctívání státu, jednota a další znaky Poprvé uplatněn v Itálii roku kým? = Benitem Mussolinim V meziválečném období kromě fašismu také nacismus = podstatou např. extrémní rasismus

12 Benito Mussolini Obr. č. 2 – Benito Mussolini

13 7) RASISMUS Rasismus...? = Snaží se legitimizovat biologické nerovnosti mezi lidmi, a tím společensky i právně zvýhodňovat jednu rasu před ostatními Diskriminace „nižší“ rasy spočívá v nerovnosti před zákonem, nižší mzdě za stejnou práci atd. Rasismus hlavně v nacistickém Německu + v USA

14 8) ANARCHISMUS Z řeckého anarchia = bezvládí Anarchismus..?
= Odmítá jakoukoliv formu politické autority, státní moc i právní řád Hlásí neomezenou svobodu jednotlivce Radikální anarchismus používá k dosažení svých cílů i násilné prostředky

15 9) ENVIRONMENTALISMUS Z anglického environment = prostředí
Zabývá se...? = vztahy mezi přírodou a společností Usiluje o změnu společenských, ekonomických a politických mechanismů, které brání snahám o ochranu životního prostředí

16 10) FEMINISMUS Je ideologie...?
= ženského hnutí, které prosazuje společenské, politické, a ekonomické zrovnoprávnění s muži Přívrženci feministického hnutí zakládají sdružení, poukazují na vžité sexuální stereotypy nebo organizují kampaně týkající se potratů, pornografie, domácího násilí vůči ženě či stejných platových a rovných příležitostí

17 Použitá literatura Odmaturuj: ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, 2008, s ISBN valky/Benito-Mussolini Barbora Čadová a kol., Maturitní otázky-Občanský a společenskovědní základ, Praha:Fragment,2008, stran224, ISBN


Stáhnout ppt "DUM - Digitální Učební Materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google