Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná ICT “. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno 24. října 2013 Autor: Mgr. Kateřina Kyjovská

2 Nacionalismus, fašismus a nacismus, anarchismus, environmentalismus, feminismus

3  Kolektivní ideologie vycházející z přesvědčení o výjimečnosti vlastního národa  Národ = z lat „natio“ = skupina lidí spojená místem narození  Uveďte další znaky národa.  Jazyk, kultura, tradice apod.  Šovinismus – krajní nacionalismus, nenávist a odpor k jiným národům

4  Fasces = svazek prutů se sekerou  Symbol úředníků v antickém Římě  Ideologie vyznačující se vypjatým nacionalismem, militantností a autoritářstvím  Rozšíření po první světové válce

5  Antiracionalismus – vyzdvihování emocí a pudů  Propaganda  Boj – přirozená součást společnosti  Fašistický muž – připraven obětovat se pro národ  Militarismus  Vůdcovství – vůdce – charismatický typ autority, symbolicky ztělesňuje mýtus

6  Socialismus – společenství stavěno nad jednotlivce  Regulace kapitalismu  Ultranacionalismus – nadřazenost jednoho národa nad ostatními  Odvolávání se na slavnou minulost

7 ITALSKÝ FAŠISMUSNĚMECKÝ NACISMUS  Uctívání státu  Vytvoření nového, absolutně poslušného člověka  Kontrola hlavních ekonomických zájmů  Dosažení jednoty společnosti  Oslava moderních technologií a průmyslu  Důraz na lid a rasu  Antisemitismus  Politika „konečného řešení židovské otázky“  Nadřazenost „arijské“ rasy  Agresivní zahraniční politika – cíl: vláda jedné rasy

8 Benito MussoliniAdolf Hitler

9  19. století, z řečtiny – anarchie = bezvládí  Charakteristika:  Zrušení, odmítání státu (práva i vlády) - antietatismus  Odmítání nástrojů uplatňování politického vlivu  Např. politické strany, volby  Touha po svobodě  Vytvoření společnosti bez jakékoliv hierarchie

10  60. léta 20. století  Nepovažovat přírodu jako pouhý ekonomický zdroj  Charakteristika:  Důraz na dopady činnosti člověka na životní prostředí  Důraz na kvalitu života a životního prostředí  Člověk je součástí přírody  Opatrnost při zásazích do životního prostředí

11

12  Lat. Femina = žena  konec 18. století, pol. 19. st. – organizováno  Východiska:  Pohlaví je významný sociální faktor  Nerovnost pohlaví ve společnosti  Rozdíly mezi muži a ženami v rámci společnosti jsou spíše politické než přirozené  Nutná změna struktury moci mužů a žen  Nutnost zvýšení role žen ve společnosti

13  Vývoj: 1. Boj za občanská práva  Do poloviny 20. století  Sufražetky 2. 60. – 70. léta 20. století  Boj proti sexuálnímu a domácímu násilí  Radikalizace feminismu  Zaměřuje se na západní bělošské ženy 3. 90. léta  Postavení žen po celém světě

14  KÖHLEROVÁ, Tereza a Marek MOUDRÝ. Občanský a společenskovědní základ: Politologie, Člověk v mezinárodním prostředí. Kralice na Hané: Computer Media, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-7402-121-3.  PROROK, Vladimír a Aleš LISA. Politologie. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 223 s. Vysokoškolské učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978- 807-3801-410.  HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie. Praha: Victoria Publishing, 1994, 293 s. ISBN 80-858-6510-6.

15  Fasces lictoriae.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fasces_lictoriae.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fasces_lictoriae.svg  Mussolini-ggbain.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mussolini-ggbain.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mussolini-ggbain.jpg  BUNDESARCHIV. Hitler, recoloured.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hitler,_recoloured.jpg  Flag of the NSDAP (1920–1945).svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_NSDAP_(1920%E2%80%931945).svg  JSYMMETRY. BlackFlagSymbol.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BlackFlagSymbol.svg  Checkbox yes [online]. 2013 [cit. 2013-10-06]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/signs_symbol/checkmarks/checkmarks_3/checkbox_yes.png.html http://www.wpclipart.com/signs_symbol/checkmarks/checkmarks_3/checkbox_yes.png.html  NOVÁK, WIKIPEDIE, Petr. Vaclav Klaus headshot.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vaclav_Klaus_headshot.jpg


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google