Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934."— Transkript prezentace:

1 VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934

2 Základní údaje: Délka přípravy:3 roky Učební obor je určen pro:hochy a dívky s ukončenou povinnou školní docházkou Způsob ukončení přípravy:závěrečná zkouška (výuční list) Poskytované vzdělání:střední vzdělání s výučním listem Přijímací zkoušky:ne Zdravotní způsobilost žáka ke studiu zvoleného oboru posoudí příslušný lékař dle nařízení vlády č. 224/2007

3 Uplatnění absolventa: Absolventi se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech. Uplatní se jako univerzální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při obsluze číslicově řízených obráběcích strojů apod. Jsou také připraveni pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů Možnosti dalšího studia Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou. Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo večerní (trvá 3 roky). Stipendium Ke zvýšení motivace žáků studující v technicky zaměřených učebních oborech, jejichž je na trhu práce nedostatek, vyhlásil k 1.9.2010 pro tyto obory v rámci Programu rozvoje kraje Grantový program "Stipendijní motivační program pro žáky středních škol v podporovaných učebních oborech„ (obráběč kovů a zedník)

4 Žáci jsou připravováni: a) Používat technickou dokumentaci, tzn. aby absolventi:  četli výkresovou a technologickou dokumentaci, využívali číselné a slovní údaje uvedené na výkrese, vyhledávali údaje v normách; b) Obrábět materiály, tzn. aby absolventi:  rozlišovali obráběné materiály podle platných norem, znali jejich vlastnosti z hlediska obrobitelnosti;  určovali vhodný druh a typ stroje pro výrobu na základě pracovních podkladů, prováděli jeho celkové seřízení, obsluhu;  upínali obrobky s ohledem na jejich tvar a velikost, způsob obrábění a požadavky na rozměrové, tvarové a polohové tolerance;  volili a používali nástroje, upínací prostředky nástrojů a obrobků, měřidla a měřicí pomůcky, podle stanoveného postupu výroby;  nastavovali řezné podmínky obráběcího stroje v závislosti na materiálu a tvaru obrobku, materiálech  obráběli obrobky buď na základních druzích konvenčních obráběcích strojů, nebo na číslicově řízených obráběcích strojích, včetně provádění korekcí programů;  ovládali měření běžnými i speciálními měřidly c) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:  znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;  byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

5 Obráběč kovů Předměty všeobecnéPředměty odborné Český jazyk Informační a komunikační technologie Cizí jazykEkonomika a finance Občanská naukaTechnická dokumentace FyzikaStrojírenství Základy ekologie a chemieTechnologie MatematikaOdborný výcvik Literární a estetická výchova Tělesná Výchova

6 1. ročník o seznámení s pracovištěm a školním řádem, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární předpisy; o ruční zpracování kovů; o soustružení: obsluha stroje, řezné podmínky, nástroje, upínání obrobků; o měřidla, soustružení válcových ploch i s osazením, zápichů, řezání vnějších a vnitřních závitů závitníky a závitovými čelistmi; o frézování: obsluha stroje, řezné podmínky, nástroje, upínání obrobků, měřidla; o frézování rovinných, pravoúhlých a šikmých ploch, drážek, vrtání; o broušení: obsluha stroje, řezné podmínky, upínání, orovnávání a vyvažování; o brusných kotoučů, upínání obrobků, měřidla, broušení rovinných a válcových ploch, drážek, úkosů;

7

8 2. ročník o soustružení: vnějších a vnitřních kuželových ploch, tvarových ploch, dokončovací práce, řezání závitů noži; o frézování: tvarových ploch, řezání materiálu, pomocí dělicího přístroje; o frézování drážek na kuželi, při složitém upnutí; o broušení: vnějších válcových ploch, tvarových ploch, ostření nástrojů; o základy programování a obsluhy strojů s řízením ;

9

10 3. ročník o výuka probíhá na provozních pracovištích o prohloubení znalostí z 2. ročníku o nastavení a seřízení klasických obráběcích strojů o programování a obsluha CNC strojů o upevňování a prohlubování vědomostí a dovedností na produktivních pracích;

11

12

13

14

15 Závěrečné zkoušky JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Reforma závěrečných zkoušek má podobně jako u maturit zvýšit jejich úroveň, prestiž a vzájemnou srovnatelnost. Nová závěrečná zkouška je založená na tom, že školy vyučující stejný obor provádějí závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Významným rysem nové závěrečné zkoušky je širší spolupráce škol s odborníky z praxe. Odborníci z praxe se účastní realizace závěrečné zkoušky na školách jako členové zkušební komise.


Stáhnout ppt "VOŠ, SPŠ, SOŠ ŘEMESEL A SLUŽEB, STRAKONICE, ZVOLENSKÁ 934."

Podobné prezentace


Reklamy Google