Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proces strategického řízení zdravotnických zařízení Process of health organizations strategic control Josef F. Palán.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proces strategického řízení zdravotnických zařízení Process of health organizations strategic control Josef F. Palán."— Transkript prezentace:

1 Proces strategického řízení zdravotnických zařízení Process of health organizations strategic control Josef F. Palán

2 Informovat o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů. n Mapování zkoumaného procesu n Vektorový prostor strategického rozhodování n Situační analýza, formulace a implementace podnikatelské strategie n Specifická role sub-procesu učení a růstu. Cíl:

3 Proces strategického řízení Proces strategického řízení Jedinou konstantou našeho podnikání je vše prostupující změna. Musíme využít této příležitosti ke změně a nedovolit, abychom se stali její obětí. Je třeba, abychom určovali pravidla hry. Michell Dell Management změny

4 Příčiny mimořádné obtížnosti řízení zdravotnických zařízení 1. Rozpor mezi úrovní lékařské vědy a disponibilními zdroji 2. Obtížnost normování zdravotnických výkonů. 3. Nechuť většiny lékařů zabývat se otázkami ekonomie, financování a managementu vůbec. 4. Nadřazenost zdravotnické profese. 5. Působení farmaceutické, přístrojové a stavební lobby včetně lobby pacientů. 6. Mimořádně silný vliv centrálních institucí po stránce finanční /MZ, MF, MPSV a MŠMT/ a po stránce odborné, věcné / Státní ústav kontroly léčiv, Státní zdravotnický ústav etc./ i po stránce personální. 7. Zdroj mimořádného zmatku: práce některých zdravotních pojišťoven

5 Příčiny mimořádné obtížnosti řízení zdravotnických zařízení 8. Minimální pozornost věnovaná předvídání poptávky. 9. Postupná orientace některých advokátů do sféry zdravotnictví /očekávaný růst žalob a stížností/. 10. Nestabilita ukazatelů, podle nichž je hodnocena výkonnost zdravotnických zařízení /jednou body, podruhé paušál etc./ 11. Nedocenění zásady, že manažerem zdravotnického zařízení může být buď manažer-profesionál, který si osvojil základní znalosti medicíny, nebo lékař, který zvládl principy managementu. 12. Neakceptování faktu, že ZZ není izolovanou institucí, podléhající zcela jinému režimu, než ostatní firmy či organizace. 13. Nedůsledné používání nástrojů, které jsou účinným nástrojem řízení v nezdravotnických zařízeních a nejsou v rozporu s podstatou a charakterem zdravotnických aktivit. 14. Nedůsledné provádění benchmarkingu.

6 Proces strategického řízení Proces strategického řízení Mapování procesu

7 Proces strategického řízení Schéma vektorového prostoru strategického rozhodování Konkurenční výhoda Finanční výhoda Podnikové schopnosti a dovednosti Konkurenční výhoda je spojena se schopností podnikatelského subjektu vytvořit vyšší užitnou hodnotu nabízených produktů pro zákazníka ve srovnání s konkurencí, eventuelně vytvořit stejnou užitnou hodnotu, ale při nižších nákladech, nebo v kratším produkčním cyklu.

8 Proces strategického řízení Schéma vektorového prostoru strategického rozhodování Konkurenční výhoda Finanční výhoda Podnikové schopnosti a dovednosti

9 Proces strategického řízení Schéma vektorového prostoru strategického rozhodování Finanční výhoda Podnikové schopnosti a dovednosti Finanční výhoda spočívá ve schopnosti podnikatelského subjektu zaměřit obchodní činnosti na maximalizaci ekonomické hodnoty hotovostního toku (cash flow) v relacím k investicím do podnikání. Důkladné ekonomické posouzení strategických variant / projektová studie /.

10 Proces strategického řízení Schéma vektorového prostoru strategického rozhodování Finanční výhoda Podnikové schopnosti a dovednosti Rozvoj podnikových schopností a dovedností souvisí s rozvojem znalostí a dovedností lidských zdrojů podniku, s rozmnožováním jejich know-how a v neposlední řadě i s technologickým rozvojem podnikových systémů.

11 Proces strategického řízení Základní strategické přístupy k managementu změny vedení anticipace reagování Vytváření nových technologií a produktů Vstup na nové trhy Zvýšení odvětvových standardů Redefinice očekávání zákazníků Zkrácení inovačního cyklu Formy procesu strategického řízení

12 Proces strategického řízení Proces strategického řízení W. Cham Kim a Renée Mauborgne (1996) formulují strategii / myšlení hodnotové inovace. Nové myšlenkové paradigma lze přehledně vyjádřit v rámci pěti strategických dimenzí.

13 Případová studie: Hotelový řetězec Accor Manažeři Accoru museli zodpovědět následující otázky: Které zdarma poskytované hotelové služby lze vyloučit?Které zdarma poskytované hotelové služby lze vyloučit? Které faktory odvětví by měly být zredukovány pod současnou úroveň hotelového standardu?Které faktory odvětví by měly být zredukovány pod současnou úroveň hotelového standardu? Které faktory by se měly zvýšit nad současnou úroveň?Které faktory by se měly zvýšit nad současnou úroveň? Které faktory by měly být nově vytvořeny?Které faktory by měly být nově vytvořeny? Proces strategického řízení

14 Schéma hodnotové křivky Formule 1 Hotel Formule 1 nabízí vysokou užitnou hodnotu právě zákazníkům levnějších hotelů ve Francii. Uspokojuje mnohem více jejich prioritní potřeby a poskytuje jim mnohem méně z toho, co mohou postrádat. Zabezpečení možnosti stravování Architektonická estetika Salónky Velikost pokojů Dostupnost recepčních Nábytek a komfort pokojů Kvalita lůžek Hygiena Tichost pokojů Cena Průměrný * hotel Křivka Formule 1 Průměrný ** hotel nízkávysoká relativní úroveň Hotely Formule 1 přinesly společnosti výraznou finanční výhodu. Náklady na pořízení jednoho pokoje klesly na polovinu, náklady na personál se z odvětvového průměru 25-35% z tržeb snížily na 20-23%. Hotely Formule 1 umožnily společnosti získat větší tržní podíl, než byl součet podílů pěti jejích největších konkurentů.

15 Proces strategického řízení Specifická role subprocesu učení a růstu Pravidelné revize podnikatelské strategie

16 Proces strategického řízení Organizace dneška operují pod permanentním tlakem sil vnějšího a vnitřního prostředí, které se musí učit předvídat, na které by měly nejlépe v předstihu reagovat a eventuelně je přímo ovlivňovat ve svůj prospěch. Ignorování těchto skutečností má za následek vždy hospodářský úpadek.


Stáhnout ppt "Proces strategického řízení zdravotnických zařízení Process of health organizations strategic control Josef F. Palán."

Podobné prezentace


Reklamy Google