Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Pracovní skupina GD – Správa dat (MKOOpZ) Charakteristika a přehled činností 2006 - 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Pracovní skupina GD – Správa dat (MKOOpZ) Charakteristika a přehled činností 2006 - 2007."— Transkript prezentace:

1 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Pracovní skupina GD – Správa dat (MKOOpZ) Charakteristika a přehled činností 2006 - 2007

2 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Členové pracovní skupiny GD za českou stranu  mluvčí – do 31.8.2007 – P.Tušil – VÚV  mluvčí – od 1.9.2007 – RNDr.E.Sovjáková – OOV MŽP  člen – Ing.R.Teuchner – Povodí Odry s.p  experti – od 1.1.2008 M.Jakš a E.Štěpánková – VÚV  expert – Ing.P.Dvořáček - ČÚZK

3 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Organizační schéma MKOOpZ

4 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Mandát GD – Správa dat 1. Zpracování jednotné koncepce a vytvoření společného GIS pro potřeby zavádění WFD v MOPO Koncepce utvoření jednotné, společně využívané databáze, Problematika využití a aktualizace společné databáze Koncepce GIS a sledování procesu zavádění WFD Informování veřejnosti prostřednictvím internetu

5 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Mandát PS GD – Správa dat 2. Podpora ostatních skupin kartografické oblasti a v oblasti GIS řízení procesu zpracování map a statistik pro Zprávy EK (Zpráva 2007, RBMP MOPO) poskytování odborné informační podpory ostatním pracovním skupinám

6 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Mandát PS GD – Správa dat 3. Zpracování projektu HWSGIS – zpracování map povodňového ohrožení se zohledněním zavádění Směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (povodňová směrnice ES), Ve spolupráci s pracovní skupinou G2 – „Povodeň“ definovat podmínky poskytování geodetických, hydrologických a vodohospodářských dat a materiálů Koncepce prototypu GIS pro otázky relevantní pro povodně v pilotních úsecích Odry Koncepce zpracování map povodňového ohrožení podle pokynů EK

7 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Mandát PS GD – Správa dat 4. Plnění úkolů uložených Řídící skupinou G1 v mezích koncepce a zpracování RBMP 5. Předkládat zprávy o plnění úkolů uložených Řídící skupinou G1

8 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Výsledky prací GD v období 2006-2007  Zpracování map a statistik pro Zprávu 2007 o monitoringu stavu povrchových vod, stavu podzemních vod a chráněných územích  Zpracování koncepce projektu GIS- WFD-RBD Odra  Zpracování koncepce projektu „HWSGIS-Oder/Flood Mapping“

9 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Zpráva 2007 – Monitoring v MOPO  Podle čl. 8 směrnice 2000/60/ES  Monitorování stavu povrchových vod  Monitorování podzemních vod  Zvláštní požadavky v chráněných územích

10 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 GIS-WFD – RBD Odra  Vytvoření a provozování jednotné harmonizované GIS databáze včetně metadat shromážděných v rámci činností MKOOpZ,  Vytvoření jednotného mapového servisu na bázi internetu, jako WebMapService, pro prezentaci výsledků MKOOpZ.

11 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 GIS Prototype „HWSGIS- Oder/Flood Mapping“  Shromažďování potřebných odborných, technických a organizačních zkušeností, včetně poskytování dat relevantních pro povodně v MOPO,  Pro realizaci společného jednotného GIS prostředí pro úkoly MKOOpZ vztahující se k povodním

12 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Podrobná koncepce projektů 1.GIS-WFD a 2.HWSGIS  Plán projektu  Manuál projektu  Analýzy současného stavu  Odborná koncepce systému, přístupová práva, testování, zavádění a školení  Hodnocení nákladů  Odborné a informačně-technické podklady pro realizaci a implementaci systému  Analýza synergie pro případ společné realizace projektů 1 a 2

13 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Analýza synergie projektů  Společné dokumenty obou projektů: Popis koncepce Plán projektu Manuál projektu Analýzy synergie Podklad k realizaci a implementaci systému pro varianty každý projekt samostatně nebo oba současně z hlediska nákladovisti.

14 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 GIS WFD-RBD Odra – uživatelský přístup Veřejný uživatel Neregistrován Rešerše metadat Mapový servis v internetovém prostředí pro vizualizaci map Zpráv dle WFD na základě společné databáze MKOOpZ. Odborný uživatel Registrace přístupu Rešerše metadat Mapový servis v internetovém prostředí pro vizualizaci map Zpráv dle WFD na základě společné databáze MKOOpZ, Download dat v souladu s podmínkami užívání a poskytování dat z databáze MKOOpZ

15 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 GIS-prototyp „HWSGIS-Oder/Flood Mapping  Veřejný uživatel Výhradně pro pilotní oblasti řeky Odry – 1. Od ústí Opavy po Ratiboř a 2. Od Polecka po Eisenhuttenstadt, Neregistrován Rešerše metadat Mapový servis v prostředí internetu pro vizualizaci záplavových území, aktuálních vodních stavů a předpovědních údajů  Odborný uživatel Registrace Zapojení externích WebMapService, Download vybraných GIS dat Správa přístupových práv přísluší KZGW Varšava jako systémovému a odbornému administrátorovi, který bude postupovat v souladu s „Podmínkami využití dat ze souboru dat MKOOpZ“

16 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Pilotní úseky Odry

17 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Návrh realizace – GIS-WFD  GIS-WFD-RBD Odra realizovat jako součást geoportálu KZGW,  KZGW bude zodpovědným subjektem za realizaci a zavedení systému  Zahájení provozu v létě 2008  Databáze: již existujíxí data ze Zpráv 2004, 2005 a 2007 a harmonizovaná a aktualizovaná data GIS v souvislosti s pracemi pro návrh společného Plánu MOPO

18 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Návrh realizace GIS-prototyp „HWSGIS-Oder/Flood Mapping  Prostřednictvím plánovaného projektu „Oder-FlaDaMa“ (Flood and Data Management), který bude financován v rámci INTERREGu s finanční spoluúčastí EU a členských zemí MKOOpZ  Projekt Oder-FlaDaMa by měl sloužit a podporovat zavedení požadavků „povodňové směrnice“ v národním a mezinárodním měřítku,  Počátek realizace ihned po schválení projektu Oder- FlaDaMa a zahájení provozu systému po cca 6 měsících  Nouzová alternativa realizace tohoto projektu je z financováním pouze z národních a/nebo zdrojů MKOOpZ

19 Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Závěr  10.plenární zasedání z prosince 2007, schválilo předložené dokumenty skupinou GD, které se týkaly obou GIS systémů,  Do konce února 2008 se má polská strana vyjádřit, kdo konkrétně převezme roli Lead Partnera projektu Oder-FlaDaMa a zahájit přípravu žádosti o spolufinancování z EU ve spolupráci s GD a G2. (KZGW Varšava)  Úkoly GD při odborné podpoře zavádění obou GIS systémů – posouzení obou systémů před jejich zprovozněním a zajištění průběžné informovanosti o průběhu zavádění obou systémů všechny společná grémia MKOOpZ.


Stáhnout ppt "Interní seminář VÚV TGM, v.v.i. - 20.3.2008 Pracovní skupina GD – Správa dat (MKOOpZ) Charakteristika a přehled činností 2006 - 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google