Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojem „příroda“. Pohled na vztah člověka a přírody. Přednáška 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojem „příroda“. Pohled na vztah člověka a přírody. Přednáška 1."— Transkript prezentace:

1 Pojem „příroda“. Pohled na vztah člověka a přírody. Přednáška 1

2 Co je to příroda Lidské pojetí přírody Ochrana přírodního prostředí. Co konkrétní lidé chápou pod pojmem „příroda“? „Příroda“ není jen jedna, lidé ji chápou rozmanitě.

3

4

5

6

7

8 Klasifikace podle nizozemského institutu Natuurbeschermingsraad Divoká příroda: původní, volná příroda Sekundární příroda: příroda s patrnými lidskými zásahy Zásobující příroda: rybolov, lov Produkční příroda: pro jídlo, vodní elektrárny apod. Regulující příroda: mikroklima, čištění vody Škodlivá příroda: plevel, komáři, záplavy, hurikány Léčivá příroda: pro psychický odpočinek, čistý vzduch, přírodní medicína Estetická příroda: prostředí pro odpočinek, hru, práci apod. Zázračná příroda: zdroj překvapení, objekt údivu a zkoumání Informující příroda: indikátor kyselých dešťů, eutrofizace Domestikovaná příroda: domácí mazlíčci, domácí rostliny

9 Buijs a Volker - lidská pojetí přírody Faktorová analýza - 5 základních představ přírody Lidé přírodu rozlišují na více druhů (1) podle jejího funkčního využití nebo (2) na základě míry její ovlivněnosti člověkem. Elementy –slunce, moře, vítr. Živelná, samovolná příroda –divoké rostliny, hmyz, bažina, zvěř, houby, ptáci ve městě, plevel na poli. Produkční příroda –louky, pole, krávy a prasata. Pěstovaná příroda –městské parky, zahrady, zeleninové zahrádky, lesní pozemky, aleje. Domestikovaná příroda –domácí květiny, zahrady, zeleninové zahrádky, prasata a krávy, kočky a psi.

10 van den Born a kol.,2000 lidské představy přírody hodnocení stupně „skutečné přírody“ Tropický deštný prales2,96 Divoká příroda2,49 –zemětřesení, vítr, gravitace, severní pól Kulturní krajina2,07 –vrby na loukách a pastvinách, ovce na louce, krávy ve venkovním výběhu, sbírání borůvek, obilné pole „Vetřelcovská“ příroda1,59 –komáři, plevel na zahradě, pampelišky na trávníku, krysy v chlívku Domestikovaná příroda0,91 –psi a kočky, domácí květiny, akvárium tropických rybiček

11 Venkované esteticky nejvýše hodnotí kulturní krajinu s lesy, poli a loukami, na níž je vidět zásah člověka. Lidé žijící ve městě spíše divočejší krajinu. Rozdíl mezi estetickým hodnocením a místem, kde by jedinec chtěl bydlet.

12 Preference krajiny etnickými minoritami. V Evropě je krajina za městem je „bílá“ krajina. Příklad z Nizozemí – Amsterdam, Rotterdam – 50% mladých jsou přistěhovalci. Do přírody chodí výrazně méně než etničtí Nizozemci.

13 Pohled na vztah člověka a přírody Uvažování ekologicky orientovaných filosofů: –Je člověk pánem přírody, ochráncem přírody, či součástí přírody? Antropocentrismu s Biocentrismus

14 Pohled na vztah člověka a přírody Antropocentrismus – biocentrismus Panský postoj Správce přírody (Steward) Partner přírody Mystický vztah (Matka příroda)

15 Zweers (1989) 1. Despota –absolutní pán, stojí nad přírodou, může s ní dělat cokoliv se mu zlíbí, není zatěžován morálními omezeními nebo znalostmi o křehkosti přírody. Věří, že ekonomický růst a technologie vyřeší možné problémy. 2. Osvícený despota –rovněž stojí nad přírodou, ale má větší porozumění pro autonomii přírody, konečnost jejích zdrojů a omezenou možnost zátěže ekosystémů.. Víra v technologii je daleko slabší než v případě pravého despotického přístupu. 3. Správce přírody –Správce řídí něco pod autoritou někoho. Není vlastník, ale dluží odpovědnost svému představenému.

16 4. Partnerství –Příroda má svoji nezávislou, vnitřní hodnotu. Partnerství znamená být spolu v dynamickém procesu interakce a vzájemného vývoje. 5. Participant (účastník) –Participant je částí přírody, ne jen biologicky, ale ve smyslu přináležení. Představa participanta má silnou spirituální dimenzi. 6. „Unio mystica“ –je přímý spirituální prožitek jednoty, kde identita subjektu je soustředěna na přírodu a zázračný proces bytí.

17 de Groot (1992) Technokrat –chápe technologické inovace jako klíč k řešení všech problémů, je skálopevným příznivcem ekonomického růstu. Manažer-inženýr –věří stejně jako technokrat v technologický pokrok, zároveň si však uvědomuje, že složitý systém společensko-industriálně-přírodních vztahů musí být řízen odpovědně, aby nedošlo k jeho kolapsu. Opatrovník –chápe člověka jako pečujícího pána a majitele přírody. Ochránce –uznává vnitřní hodnotu přírody, přesto se vidí jako lepšího, moudřejšího a dospělejšího než je ona. Partnerství s přírodou –vyznávání spolupráce, lásky a blízkosti s přírodou, bez jakékoliv dominance. Participace –cítí se jako biologická i duchovní součást přírody.

18 van den Born (2006) reprezentativní vzorek nizozemské populace. Typy vztahů: –Pán přírody –Strážce –Romantický partner –Aktivní partner –Participant (účastník)

19 Dotazník: Panský postoj –Technologický vývoj umožní, že v budoucnu budou ekologické problémy vyřešeny. –Není možné, aby příroda stála v cestě ekonomickému vývoji. –Lidé mají právo zásadně měnit přírodu. –Ochrana vzácných rostlin a živočichů je nadbytečný luxus. Strážce –Musíme nakládat s přírodním prostředím s velkou opatrností. –Přírodní prostředí může mít užitek z toho, když se lidé budou aktivně angažovat při jeho ochraně. –Lidé musí zajistit, aby bylo přírodní prostředí ochraňováno. –Lidé mají odpovědnost za ochranu přírodního prostředí.

20 Aktivní partner přírody –Lidé i příroda mají stejnou cenu. –Nemůžeme se stavět nad přírodu, ale musíme s ní spolupracovat. Romantický partner přírody –Rád bych strávil měsíc úplně sám v lese, abych zažil pocit úplného spojení s přírodou. –Bylo by báječné jednoho dne putovat společně s hejnem divokých hus v jejich cestě na sever. Participant –Když jsem obklopen přírodou, prožívám cosi vyššího, než je má lidská existence. –Majestátnost přírodního prostředí mi umožňuje pochopit, jak jsou lidské bytosti nedůležité.

21 Franěk (2006a) N = 610 Typy vztahů: –Strážce přírody. –Člověk je součástí přírody kombinací typů romantický partner a participant. –Aktivní partner přírody nechce bezohledně využívat přírodu, chce s ní spolupracovat. Oproti teoreticky určeným typům vztahů však tento typ rovněž důvěřuje vědecko-technologickému pokroku. –Člověk není pánem přírody („non-master“) nesouhlasí s bezohlednými a technokratickými přístupy k přírodnímu prostředí. Na druhé straně nemá hlubší vztah k přírodě.

22 Panský přístup

23

24

25

26 Strážce

27 Partner

28 Franěk (2006b) Studenti Fakulty informatiky a managementu UHK –Obory: Informační management, management cestovního ruchu, finanční management, sportovní management Typy vztahů: –Participant –Panský postoj –Strážce + partner –Věří v technologická řešení

29 Citát: Nic takového jako „přírodní zdroje“ totiž neexistuje. Zdrojem pro člověka je až ten přírodní materiál, pro který člověk objevil nějaké použití. Protože neexistují „přírodní zdroje“ jako takové, nemůžeme je nikdy vyčerpat. Přírodní materiály jsou bezcenné, dokud lidský mozek nevymyslí, jak je využívat.“ V. Klaus: Stát a řízení porodnosti. Lidové noviny, 26.9.1994


Stáhnout ppt "Pojem „příroda“. Pohled na vztah člověka a přírody. Přednáška 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google