Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 1000 2000 3000 4000 5000 Pohyb tělesOptikaKapalinyPlyny Hrací pole

3 Pohyb těles 1000 Jednotkou rychlosti není: Hrací pole a) km/h b) m/s c) m.s

4 Hrací pole a) k protijedoucím cyklistům, b) k vnitřnímu zrcátku, c) ke svodidlům u silnice. Pohyb těles 2000 Řidič jedoucího autobusu je v klidu vzhledem:

5 Hrací pole a) jestliže dojde k čelnímu střetu, b)jestliže automobil vrazí do vozu před nímjestliže automobil vrazí do vozu před ním jedoucím zezadu, c) nezáleží na směru jízdy obou automobilů. Pohyb těles 3000 Při střetu dvou jedoucích vozidel vzniká nejmenší nebezpečí:

6 Hrací pole Pohyb těles 4000 Rychlost 54 km/h vyjádřená v m/s je: a) 54 m/s b) 27 m/s c) 15 m/s

7 Hrací pole a) 200 m b) 450 m c) 45 m Pohyb těles 5000 Nákladní vlak se pohybuje průměrnou rychlostí 45 km/h, automobil jedoucí s ním souběžně se pohybuje rychlostí 20 m/s. O jakou vzdálenost předjede automobil vlak za 1 minutu?

8 Optika 1000 Porovnejte rychlost šíření světla ve skle a ve vakuu: Hrací pole a) ve skle je větší, b) ve skle je menší, c) obě rychlosti jsou stejné.

9 Hrací pole a) zelenou a žlutou, b) červenou a oranžovou, c) všechny barvy spektra. Optika 2000 Rozložením světla bílé barvy dostaneme:

10 Hrací pole Optika 3000 Duha vzniká: a)jako náhodný jev v atmosféře,jako náhodný jev v atmosféře, b)skládáním slunečního světla se světlem odraženýmskládáním slunečního světla se světlem odraženým od země, c)postupným rozkladem slunečního světlapostupným rozkladem slunečního světla na dešťových kapkách.

11 Hrací pole a) špatně vidí na dálku, koriguje se brýlemi rozptylkami, b) špatně vidí na blízko, koriguje se brýlemi spojkami, c) dobře vidí na blízko, koriguje se brýlemi rozptylkami. Optika 4000 Oko krátkozraké:

12 Hrací pole Optika 5000 Fotoaparát na filmu vytváří obraz, který je: a) zdánlivý, zvětšený a vzpřímený, b) zdánlivý, zmenšený a vzpřímený, c) skutečný, zmenšený a výškově převrácený.

13 Hrací pole Kapaliny 1000 Hydrostatický tlak v kapalině působí: a) jen dolů a do stran, b) všemi směry, c) jen směrem dolů.

14 Hrací pole Kapaliny 2000 Velikost vztlakové síly působící na zcela ponořené těleso závisí na: a) hmotnosti tělesa, b) hustotě látky tělesa, c) objemu tělesa.

15 Hrací pole a) zvětšila a ponor loďky se zmenšil, b) zmenšila a ponor loďky se zmenšil, c) zmenšila a ponor loďky se zvětšil. Kapaliny 3000 Loďkou byli přepravováni tři cestující a veslař. Když cestující vystoupili, vztlaková síla působící na loďku se:

16 Hrací pole Kapaliny 4000 Jestliže se v hydraulickém zařízení nahradí hustší olej olejem řidším: a) lze přenášet menší tlak, b) činnost zařízení se nezmění, c) lze přenášet větší tlak.

17 Hrací pole Kapaliny 5000 Nádoba tvaru kvádru je naplněna vodou a uzavřena. Určete, jak je třeba postavit nádobu, aby hydrostatický tlak působící na dno byl co nejmenší. a) Dnem musí být nejmenší stěna. b)Ve všech polohách je hydrostatický tlakVe všech polohách je hydrostatický tlak na dno stejný. c) Dnem musí být největší stěna.

18 Hrací pole a)Hustota plynu v balónu musí být menšíHustota plynu v balónu musí být menší než hustota okolního vzduchu. b) V balónu musí být jiný plyn než vzduch. c) Plyn musí být teplý. Plyny 1000 Při letu balónem musí být splněna tato podmínka:

19 Hrací pole a) Atmosférický tlak je způsoben prouděním vzduchu. b) Amosférický tlak je způsoben rozpínáním vzduchu. c) Atmosférický tlak je způsoben vlastní tíhou vzduchu. Plyny 2000 Které z následujících tvrzení je správné?

20 Hrací pole a) se mění, b) je veličina stálá, c) během dne se nemůže měnit. Plyny 3000 Atmosférický tlak na témže místě Země s postupem času:

21 Hrací pole a) žádnou, b) atmosférický tlak je přibližně 101 kPa, c) atmosférický tlak je větší než 8 kPa. Plyny 4000 Žáci ve škole prováděli obměnu Torricelliho pokusu. Trubici dlouhou 1 m a na jednom konci uzavřenou zcela naplnili lihem, otočili ji otevřeným koncem dolů a ten ponořili do nádoby s lihem. Zjistili, že žádný líh z trubice nevytekl. Jakou informaci o atmosférickém tlaku lze na základě tohoto pokusu získat?

22 Hrací pole Plyny 5000 Při sterilizování ovoce ve sklenici se tlak uvnitř sklenice snížil na ¾ atmosférického tlaku. Jak velká tlaková síla vzduchu přitlačuje víko ke sklenici, je-li obsah víka 80 cm 2 a atmosférický tlak 101 kPa? a) 202 N b) 2,02 N c) 20,2 N


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google