Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova VY_32_INOVACE_01_01 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova VY_32_INOVACE_01_01 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY."— Transkript prezentace:

1 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova VY_32_INOVACE_01_01 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 V YJMENOVANÁ SLOVA PO B být, bydlet, obyvatel, byt; příbytek, nábytek, dobytek; obyčej, bystrý, bylina; kobyla, býk; Přibyslav, Hrabyně

3 V YJMENOVANÁ SLOVA PO L Slyšet, mlýn, blýskat se; Polykat, plynout, plýtvat; Vzlykat, lysý, lýtko; Lýko, lyže, pelyněk, plyš

4 V YJMENOVANÁ SLOVA PO M my, mýt, myslit, mýlit se; hmyz, myš, hlemýžď; mýto, mýtit, zamykat, smýkat dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

5 V YJMENOVANÁ SLOVA PO P pýcha, pytel, pysk; netopýr, slepýš, pyl; kopyto, klopýtat, třpytit se; zpytovat, pykat, pýr; pýřit se, čepýřit se

6 V YJMENOVANÁ SLOVA PO S syn, sytý, sýr; syrový, sychravý, usychat; sýkory, sýček, sysel; syčet, sypat

7 V YJMENOVANÁ SLOVA PO V vy, vysoký, výt; výskat, zvykat, žvýkat; vydra, výr, vyžle; povyk, výheň slova s poředponou vy-, vý-

8 V YJMENOVANÁ SLOVA PO Z brzy, jazyk, nazývat; Ruzyně

9 A UTOR : MONIKA HALFAROVÁ - Vyjmenovaná slova - Připomenutí všech vyjmenovaných slov - Jednotlivá vyjmenovaná slova

10 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_01_02

11 V YJMENOVANÁ SLOVA PO B být, bydlet, obyvatel, byt; příbytek, nábytek, dobytek; obyčej, bystrý, bylina; kobyla, býk; Přibyslav, Hrabyně

12 K TERÁ Z TĚCHTO SLOV NEPATŘÍ MEZI VYJMENOVANÁ SLOVA PO B ? A. Bylina B. Nabít C. Obyčej D. Být E. Hrabyně

13 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV JE VYJMENOVANÉ SLOVO PO B ? A. Bil B. Bít C. Být D. Byl E. Bič

14 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU BÝT ? A. bydliště B. obydlí C. byt D. odbít E. bytovka

15 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU KOBYLA ? A. kobylka B. kobylí C. býk D. kobylinec

16 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU BÝK ? A. býček B. bičík C. býkovec

17 N AJDI A PODTRHNI VYJMENOVANÉ SLOVO PO B: Bič, pytel, hmyz, byt, pýr, výr, býk, výt, lyže Bystrý, smýkat, plýtvat, kobyla, slyšet, mýt Syn, zamykat, dobytek, mlýn, sysel, pyl, sýr Brzy, obyčej, lýko, pykat, sypat, jazyk, mýto

18 KTERÉ Z VYJMENOVANÝCH SLOV PO B CHYBÍ? DOPIŠ JE: Být, _______, ________, byt, příbytek, _________, dobytek, obyčej, bystrý, _______, kobyla,_____, Přibyslav, Hrabyně

19 DOPLŇTE – ODBÝT / ODBÍT: Na věži _____ poledne. Petr ______ domácí úkol. Při vybíjené ______ míč. Nenech se _______. Hodiny _____ půlnoc. _______ kamaráda.

20 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ - vyjmenovaná slova po B - upevňování vyjmenovaných slov po B

21 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_01_03

22 V YJMENOVANÁ SLOVA PO B Být, bydlet, obyvatel, byt; Příbytek, nábytek, dobytek; Obyčej, bystrý, bylina; Kobyla, býk; Přibyslav, Hrabyně

23 POZOR! být (existovat)*bít (tlouci) bydlo (bydliště)*bidlo (dlouhá tyč) býlí (plevel)* bílý (mající bílou barvu)

24 T AKÉ VE JMÉNECH A MĚSTECH NAJDEME Y : Bydžov Bylany Zbyněk Zbyšek

25 VYBER Z DANÝCH MOŽNOSTÍ: ______ míč ve vybíjené. (odbil/odbyl) ______ domácí úkol. (odbil/odbyl) Hubený jako _____. (bydlo/bidlo) Dobré ______. (bydlo/bidlo) ______ svetr. (bílý/býlí) Heřmánek je _____. (bílý/býlí)

26 VYBER Z DANÝCH MOŽNOSTÍ: Na talíři _____ knedlík. (zbyl/zbil) Chlapec ____kamaráda. (zbyl/zbil) Dívka _____ v kině. (byla/bílá) Ta halenka ____ modrá. (byla/bílá) _______ na váze. (přibýt/přibít) _______ hřebík. (přibýt/přibít)

27 DOPLŇ : Y,Ý / I,Í - příb_tek - b_lek - bab_čka - b_da - b_ček - b_lina - b_da sb_rat b_tná b_lá živob_tí b_t b_m,bam klub_čko

28 O DDĚL OD SEBE ČAROU VYJMENOVANÁ SLOVA PO B: dobyteknábytekbytbydletpříbytek bystrýbýkkobylabylinaobyčejbydlet kobylapříbytekbýtbýkdobytekobyčej

29 DOPLŇ : Y,Ý / I,Í - b_skup - krupob_tí - b_dliště - nebo_čejný - zb_tek - blahob_t - hřeb_k - b_ble - dob_tek - nab_zet - b_linka - b_lek - b_tovka - rozb_t

30 KTERÉ VYJMENOVANÉ SLOVO S BY-BÝ JE VÝZNAMEM NADŘAZENÉ SLOVŮM : HEŘMÁNEK, ŠALVĚJ, PELYNĚK?

31 N AJDI A PODTRHNI VYJMENOVANÁ SLOVA PO B. Naše babička bydlí v Přibyslavi. Má krásný malý byt, ve kterém bydlí s bílým kocourem, který je velice bystrý. Má starobylý nábytek. Ráda sbírá byliny, ze kterých nám vaří čaj. Stává se z toho takový malý obyčej. Chtěl bych s ní být častěji.

32 DOPLŇTE NĚKTERÉ Z VYJMENOVANÝCH SLOV PO B: Rozzuřený _____, dřevěný _______, sušené _______, stádo ________, město _______, luční _______, malý _____, _______ hoch, _______ příběh, _______ na vesnici, naše vesnice se jmenuje ______, místní ________.

33 DOPLŇTE ZBÝT / ZBÍT: V míse ______ trochu salátu. Z dovolené nám ______jen vzpomínka. Maminka _____ neposlušného chlapce. Z nákupu mi ______ devět korun. Muž chtěl ______ zlého psa. V tělocviku nám ______ ještě deset minut.

34 DOPLŇTE NABÝT / NABÍT: Voják _____ pušku. Studiem _____ vzdělání. ______ jsem přesvědčení, že spolužák lže. Starší kluk _____ mladšímu. _____ jsem vzduchovku. Výhrou ______ mnoho peněz.

35 V ŘADĚ DOPIŠ CHYBĚJÍCÍ VYJMENOVANÉ SLOVO : příbytek, ________, dobytek obyčej, _______, bylina kobyla, ______, ________, Hrabyně Být, _______, obyvatel, ______

36 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ - Problémová vyjmenovaná slova - Upevňování vyjmenovaných slov po B - Příbuzná slova - ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

37 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_01_04

38 V YJMENOVANÁ SLOVA PO L Slyšet, mlýn, blýskat se; Polykat, plynout, plýtvat; Vzlykat, lysý, lýtko; Lýko, lyže, pelyněk, plyš

39 K TERÁ Z TĚCHTO SLOV NEPATŘÍ MEZI VYJMENOVANÁ SLOVA PO L? A. plyš B. slyšet C. pytel D. lyže E. lýtko

40 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV JE VYJMENOVANÉ SLOVO PO L ? A. líže B. lízátko C. lípa D. lýko E. liška

41 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ VYJMENOVANÉ SLOVO PO L ? A. plýtvat B. mlýn C. vzlykat D. klopýtat E. polykat

42 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU MLÝN? A. mlýnské B. mlýnice C. mlynář D. mléčný E. mlynářka

43 DOPLŇTE LY,LÝ / LI,LÍ: - ___sá hora - s__šet hlasy - __zat zmrzlinu - b___ská se - léčivá by__na - ko__krát - pob___ž domu - ve__ké domy - ___bí se mi - m___nice - p___šová hračka - sladké ma__ny - __s na ovoce - __nkovaný sešit

44 DOPLŇTE Y,Ý / I,Í : L_ná dívka, pl_tvat silami, hora L_sá, byl_na, venku se zabl_sklo, sl_šeli jsme krásnou hudbu, strašl_vě jsme se vylekali, L_da byla na návštěvě, l_dové tradice, l_tostivý vzl_kot, sjezdové l_že, pl_tvání jídlem, l_ná l_ška, l_sinka.

45 Které z vyjmenovaných slov začíná na písmeno S a má šest písmen? Vymysli k němu co nejvíce příbuzných slov a napiš je:

46 VYTVOŘ VĚTU Z TĚMITO VYJMENOVANÝMI SLOVY: Mlýn – blýskat se – polykat - pelyněk

47 URČI SLOVNÍ DRUHY VYJMENOVANÝCH SLOV PO L: - slyšet – - mlýn – - blýskat se – - polykat – - plynout – - plýtvat – - vzlykat - - lysý – - lýtko – - lýko – - lyže – - pelyněk – - plyš -

48 AUTOR : MONIKA HALFAROVÁ - Vyjmenovaná slova po L - Procvičování vyjmenovaných slov po L - Řada vyjmenovaných slov po L

49 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_01_05

50 V YJMENOVANÁ SLOVA PO L Slyšet, mlýn, blýskat se; Polykat, plynout, plýtvat; Vzlykat, lysý, lýtko; Lýko, lyže, pelyněk, plyš

51 POZOR! mlýn(vodní)* mlít (obilí, kávu) blýská se*blízká (nedaleká) (při bouřce) lýčí(lýko)*líčí (maluje se, vypravuje,klade past) lyže*líže (zmrzlinu) lyska (pták)*líska (keř,dřevěná bedýnka)

52 VYBER SPRÁVNĚ Z DANÝCH SLOV: Lano z ______.(lýčí/líčí) _____ si oči.(lýčí/líčí) Starý dřevěný _____. (mlýn/mlít) ____ kávu na ručním mlýnku. (mlýn/mlít)

53 VYBER SPRÁVNĚ Z DANÝCH SLOV: Za kopcem se ______. (blýská/blízká) _______ vesnice. (blýská/blízká) ______ je vodní pták. (lyska/líska) Na zahradě nám vyrostla _____. (lyska/líska) :

54 DOPLŇ : Y,Ý / I,Í - posl_š - l_zátko - l_tovat - pel_ňkový - zabl_sklo se - kl_če - nepl_tvat - l_žař - vzl_k - úkl_d - hl_dač - pl_žil se - l_pový - pol_kal

55 N AJDETE VE VĚTÁCH VYJMENOVANÁ SLOVA PO L. VydalijsmesepodívatnavýletdoměstaPři byslavi,kdejsmevidělistarýdřevěnýmlýn. Cestoubylabouře,blýskaloseapršeloamyz mokli. Domajsmesiuvařilihorkýpelyňkovýčaj,kt erýjsmepolykaliještěhorký.

56 S EŘAĎ VYJMENOVANÁ SLOVA TAK, JAK JDOU SPRÁVNĚ ZA SEBOU : mlýn, slyšet, polykat, blýskat se, plýtvat, plynout, lyže, lýtko, vzlykat, lýko, pelyněk, plyš, lysý

57 DO VÝRAZŮ DOPLŇ: Y,Ý / I,Í Ml_t obilí ve ml_ně, l_ják a hromobití, telefonní l_nka, vl_dná ml_nářka, l_s z l_py, hl_dat obydlí, bílá l_l_e, pel_ňkový čaj, malý tal_ř, sl_bil mi ĺ_zátko, zbytečná l_tost, l_dské obydlí, L_sá hora, pl_žil se.

58 K TERÉ VYJMENOVANÉ SLOVO CHYBÍ V ŘADĚ ? slyšet - _______ - blýskat se, polykat - _______ - plýtvat, vzlykat - _______ - lýtko, lýko - _____ - pelyněk - ______.

59 Z VYJMENOVANÝCH SLOV PO L VYBER VŠECHNA SLOVESA A POUŽIJ JE VE VĚTÁCH:

60 Které z vyjmenovaných slov po L má dvě slabiky? Které z vyjmenovaných slov po L má tři slabiky?

61 DOPLŇ : Y,Ý / I,Í - pl_tvání - pl_noměr - l_pa - l_sý - l_ko - l_žování - opl_vá - upl_nulý - pl_ve - l_vanec - l_monáda - L_buška - ml_nice - Al_k

62 N AJDI A PODTRHNI VYJMENOVANÁ SLOVA PO L: Kamarád Zbyšek bydlí ve starém mlýně. Vyprávěl mi, jak to u nich při bouřce hřmí a blýská se. Někdy je to až strašidelné a on vzlyká. Slyšel jsem o mlýnech vyprávět příběhy. Poté jsem polykal čaj z pelyňku. Za mlýnem je kopec, na kterém jezdíme na lyžích. Čas nám tak lépe plyne.

63 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ - Problémová vyjmenovaná slova po L - Procvičování vyjmenovaných slov po L - Příbuzná slova

64 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po B a L VY_32_INOVACE_01_06

65 V YJMENOVANÁ SLOVA PO L Slyšet, mlýn, blýskat se; Polykat, plynout, plýtvat; Vzlykat, lysý, lýtko; Lýko, lyže, pelyněk, plyš

66 POZOR! mlýn(vodní)* mlít (obilí, kávu) blýská se*blízká (nedaleká) (při bouřce) lýčí(lýko)*líčí (maluje se, vypravuje,klade past) lyže*líže (zmrzlinu) lyska (pták)*líska (keř,dřevěná bedýnka)

67 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU BYSTRÝ ? A. bystřina B. Bystrouška C. bystře D. zbystřit E. zbytek

68 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU H RABYNĚ ? A. Hrabyňka B. hrabyňák C. habr D. hrabyňáci

69 VYPIŠ Z VYJMENOVANÝCH SLOV PO L VŠECHNA PODSTATNÁ JMÉNA A URČI U NICH ROD:

70 MEZI OSTATNÍMI VYJMENOVANÝMI SLOVY NAJDI A PODTRHNI JEN TY PO L A VYTVOŘ S NIMI JEDNODUCHÉ VĚTY Pýcha, myslit, plynout, kopyto, syn, vysoký, sysel, plyš, mýlit se, chmýří, pelyněk, zpytovat, netopýr, lysý, mýt, mlýn, mýtit, lyže, syrový, lýko, výt, vydra, hmyz, blýskat se, slyšet, bystrý, vzlykat, vyžle, slepýš, mýto.

71 DOPLŇTE VHODNĚ NĚKTERÉ Z VYJMENOVANÝCH SLOV: Není dobré ______ jídlem. _______ hlasité výkřiky. Koupit si nové _____. Kopl mě do ______. _______ je léčivá bylina. Starý, dřevěný _____. Při bouřce se ______. Měkký _____. Starší muž byl _____. Řeka _____ krajinou.

72 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU LYŽE ? A. lyžařský B. lyžovat C. plyš D. lyžaři E. lyžařka

73 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU NÁBYTEK ? A. nábytkářství B. nábyteček C. bytelný D. nábytkový

74 S EŘAĎ VYJMENOVANÁ SLOVA TAK, JAK JDOU SPRÁVNĚ ZA SEBOU : bydlet, byt, být, obyvatel; nábytek, dobytek, příbytek, bystrý, obyčej, kobyla, bylina, býk Hrabyně, Přibyslav

75 DOPLŇTE BY,BÝ / BI,BÍ : - ná__tek - do__tek - z___tek jídla - ú___tek váhy - léčivá ___lina - od___t míč - při___t hřebík - o___čejná váza - ___valý závodník - s___t budku - měsíc u___vá - na___t pušku - na____t baterii - luxusní ___t

76 DOPLŇTE PŘIBÝT / PŘIBÍT: _______ hřebík. _______ na váze. V páté třídě nám _____ nový předmět. Na strom jsme ______ ptačí budku. V řece ______ hodně vody. Na plotě nám chybí laťka, musíme ji ______. Na stěnu ______ skobu a pověsíme obraz. Ve třídě _____ nový spolužák.

77 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ - procvičování a opakování vyjmenovaných slov po B a L

78 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po M VY_32_INOVACE_01_07

79 V YJMENOVANÁ SLOVA PO M my, mýt, myslit, mýlit se; hmyz, myš, hlemýžď; mýto, mýtit, zamykat, smýkat dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

80 K TERÁ Z TĚCHTO SLOV NEPATŘÍ MEZI VYJMENOVANÁ SLOVA PO M ? A. my B. mýt C. myš D. mít E. mýto

81 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV JE VYJMENOVANÉ SLOVO PO M ? A. slepýš B. netopýr C. sýkora D. myš E. výr F. hlemýžď

82 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU MYŠ ? A. myška B. myšička C. myšlenka D. myší

83 K TERÉ VYJMENOVANÁ SLOVA V ŘADÁCH CHYBÍ ? D OPLŇ JE : my- ____- myslit- _________ hmyz- ______ - hlemýžď ______- mýtit- ________- smýkat dmýchat-______- nachomýtnout se ________

84 U VYJMENOVANÝCH SLOV URČI SLOVNÍ DRUHY: my, mýt, myslit, mýlit se; hmyz, myš, hlemýžď; mýto, mýtit, zamykat, smýkat dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

85 DOPLŇ SPRÁVNĚ Y,Ý / I,Í: M_lena um_vadlo m_ška m_nerál m_dlo hm_zožravec m_nistr M_chal m_šlenka m_nuta hlem_ždí chm_říčko odem_kat m_r om_l m_č

86 DOPLŇTE Y,Ý/I,Í: Král M_roslav, malá M_luška, m_lá M_ša, Litom_šl v Čechách, škola sm_ku, pět m_nut, m_rně prší, voňavé m_dlo, m_slivec M_loš

87 P ŘIŘAĎ SLOVA, KDE PATŘÍ : MI M_ša m_dlit se úm_sl m_nerálka Litom_šl m_ška M_lan m_lost MI m_č um_vadlo m_nistr m_šlenka m_lovaná úm_sl

88 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ - vyjmenovaná slova po M - upevňování vyjmenovaných slov po M

89 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po M VY_32_INOVACE_01_08

90 V YJMENOVANÁ SLOVA PO M my, mýt, myslit, mýlit se; hmyz, myš, hlemýžď; mýto, mýtit, zamykat, smýkat dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

91 POZOR! my (já a ty) *mi(mně – půjč mi to) mýt (umývat) * mít (vlastnit) mýval (medvídek) * míval ( vlastníval)

92 VYBER VHODNĚ Z VYJMENOVANÝCH SLOV PO M: Ve spíži jsme měli malou šedou ____. Na ledě dostal ______. Chlapec se učil ______ dveře. Šel si ____ ruce. Obtížný _______. _______ vzduch do ohně.

93 DOPLŇTE Y,Ý/I,Í: m_t čokoládu, zam_ká dveře, fotbalový m_č, hlem_ždí ulita, m_nulost, plus a m_nus, m_nout branku, m_ tam nejdeme, m_cí linka, deset m_nut

94 S POJ SPRÁVNĚ SLOVA, KDE PATŘÍ : MY M_ša m_dlit se m_slet m_nerálka Litom_šl m_ška M_lan m_lost MY m_č um_vadlo m_nistr m_šlenka m_lovaná úm_sl

95 D OPLŇ SPRÁVNĚ MY / MI : - Podal ___ tužku. - ___ půjdeme na výlet do ZOO. - Maminka ___ koupila nový svetr. - Ukaž ____ ty fotografie. - ____ to víme. - ____ to umíme. - Povedlo se ____ to.

96 VYMYSLI PŘÍBUZNÁ SLOVA K VYJMENOVANÉMU SLOVU CHMÝŘÍ: ----------

97 DOPLŇ: Y,Ý / I,Í - m_ška - M_chal - vym_tit - mam_nka - hlem_žď - neum_tý - m_slivec - zam_kej - m_r - chm_ří - m_lý - m_láček - m_dliny - vým_k

98 V TEXTU JSOU NĚJAKÉ CHYBY ? O PRAV JE : Mi jsme šli na výlet na zbořeninu Kamík. Misleli jsme, že uvidíme neznámý hmiz, spoustu myšý a také nějaké hlemíždě. Ale mílili jsme se, viděli jsme jenom netopíry. Na louce poletovalo chmířý, které padalo z odkvetlých pampelišek.

99 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ - problémová vyjmenovaná slova po M - příbuzná vyjmenovaná slova - opakování a procvičování vyjmenovaných slov po M

100 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po P VY_32_INOVACE_01_09

101 V YJMENOVANÁ SLOVA PO P pýcha, pytel, pysk; netopýr, slepýš, pyl; kopyto, klopýtat, třpytit se; zpytovat, pykat, pýr; pýřit se, čepýřit se

102 K TERÁ Z TĚCHTO SLOV NEPATŘÍ MEZI VYJMENOVANÁ SLOVA PO P? A. pytel B. piškot C. slepýš D. pyl E. piliny

103 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV JE VYJMENOVANÉ SLOVO PO P ? A. Bil B. Bít C. Být D. Pyl E. Pil

104 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU PÝCHA ? A. pyšný B. hrdopýšek C. čepýřit se D. pyšnilka E. pyšnit se

105 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV JE PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU KOPYTO ? A. kopýtko B. klopýtat C. zakopnout D. zakopat E. kopýtek

106 DOPLŇ VYJMENOVANÁ SLOVA K DANÝM SLOVNÍM DRUHŮM: slovesapodstatná jména

107 K TERÁ VYJMENOVANÁ SLOVA V ŘADÁCH CHYBÍ ? D OPLŇ JE : pýcha - ______ - pysk - ________ slepýš- ____- kopyto - ________ třpytit se- ______ - _______- pýr pýřit se - ________

108 P ŘIŘAĎTE SPRÁVNĚ : koup_t p_rát p_tel p_ják posp_chá p_smo p_kat zp_chnout pop_š Sp_tihněv I, Í p_la p_l p_snička p_řit se p_cha p_chavý zp_tovat p_lník zp_vat p_lulka

109 VYMYSLETE SLOVA, VE KTERÝCH JE PO P: Y, Ý I,Í Y,ÝY,Ý

110 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ - vyjmenovaná slova po P - upevňování vyjmenovaných slov po P ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

111 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po P VY_32_INOVACE_01_10

112 V YJMENOVANÁ SLOVA PO P pýcha, pytel, pysk; netopýr, slepýš, pyl; kopyto, klopýtat, třpytit se; zpytovat, pykat, pýr; pýřit se, čepýřit se

113 POZOR! pýcha (domýšlivost) * píchá (bodá) pykat (nést trest) * pikat (při hře na schovávanou) pyká (nese trest) * píka (kopí) pyl (prášek z květů) * pil (požil nápoj) opylují (oplodňují pylem) * opilují (opracují pilníkem) slepýš (plaz) * slepíš (spojíš lepidlem)

114 V YBER SPRÁVNÉ SLOVO Z DANÉ NABÍDKY : ______ předchází pád. (pýcha/píchá) ______ do mraveniště. (pýcha/píchá) ______ tu krabičku? (slepíš/slepýš) Na zahradě byl _____. (slepíš/slepýš)

115 V YBER SPRÁVNÉ SLOVO Z DANÉ NABÍDKY : _______ za své zločiny. (pikat/pykat) _______ při schovávané. (pikat/pykat) ___ z květů létal nad loukou. (pil/pyl) ___ ovocnou limonádu. (pil/pyl)

116 DOPLŇ : Y,Ý / I,Í P_tel plný odpadků. Vyp_l bylinkový čaj. P_l sbírají včelky. Fena je p_šná na svá štěňata. Netop_r žije většinou v jeskyních. Každý vězeň by měl zp_tovat své svědomí. Ptáci si v ranní rose čep_ří své peří.

117 DOPLŇ : Y,Ý / I,Í - p_rko - op_lený - šp_navý - p_líř - zp_tavě - p_rátský - op_čka - klop_tavě - p_škot - strašp_tel - dop_s - p_voňka - p_chavka - ptakop_sk

118 D OPLŇ DO VĚT SLOVA Z NABÍDKY : 1. U schovávané se musí _____. 2. ______ je jedlá houba. 3. _____ šaty za jediný večer. 4. Zpěvačka slávou_____. 5. Krádež je ______. 6. Každý musí za chyby ______. Pýchavka Pykat Pikat Spíchla Pych Zpychla

119 V YJMENOVANÁ SLOVA PO P ROZDĚL DO SKUPIN : SLOVESAPODSTATNÁ JMÉNA

120 POUŽIJ TYTO VYJMENOVANÁ SLOVA VE VĚTÁCH: TŘPYTIT SE, ZPYTOVAT, KLOPÝTAT, PYKAT

121 VYMYSLI SLOVA, VE KTERÝCH BUDOU SLABIKY: PY,PÝ/PI,PÍ Py,pýPi,pí

122 K VYJMENOVANÉMU SLOVU VYBER SLOVA PŘÍBUZNÁ : Pyšnit se čepýřit se pyšnit se strašpytel třpytit se Pýcha zpychla pych Pyšný Zpytovathrdopýšek pyšnilka čepýří se třpytka

123 DOPLŇ: Y,Ý / I,Í - p_ják - ptakop_sk - p_dit se - strašp_tel - p_vo - p_tlák - p_lník - šp_navý - zp_vat - pap_r - dop_s - sp_sovatel - ptakop_sk - p_šnit se

124 V YJMENOVANÁ SLOVA PO P ROZDĚL NA SLOVA : JEDNOSLABIČNÁ, DVOUSLABIČNÁ, TROJSLABIČNÁ

125 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ - problémová vyjmenovaná slova po P, jejich procvičování - příbuzná slova - opakování vyjmenovaných slov po P ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

126 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po M a P VY_32_INOVACE_01_11

127 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU MYSLIT ? A. myšlenka B. myslitel C. myslivna D. mýlit se E. myslivec

128 R OZDĚL VYJMENOVANÁ SLOVA PO M DO SLOVNÍCH DRUHŮ : slovesapodstatná jména

129 K TERÁ VYJMENOVANÁ SLOVA V ŘADÁCH CHYBÍ ? D OPLŇ JE : my- _____ - ______ - myslit, hmyz- _____ - mýlit se - _____, hlemýžď- _____ - zamykat - _____, ______ - dmýchat - _________ - mys

130 U DANÝCH DVOJIC OZNAČTE ZÁKLADY SLOV: myš, myšlenka průmysl, nesmysl Smýkat, smýčit míchat dmýchat Myšlenka, průmysl mydlit, mýdlo Umyvadlo, mydlinky myslivna, myslivec

131 VYMYSLETE SLOVA, VE KTERÝCH JSOU SLABIKY MY,MÝ/MI,MÍ: my,mými,mí

132 DO VÝRAZŮ DOPLŇ NĚKTERÉ Z VYJMENOVANÝCH SLOV PO M: Ve spíži jsme měli šedou _____. Byli jsme ve městě _________. Auto dostalo nebezpečný _____. Po odkvetu pampelišek létá _____. Ruce si _______ v _________. V létě nás obtěžuje drobný ______.

133 V PSANÍ OZNAČTE CHYBY : Ahoj Mýlo, lytuji, že jsem nebila v Přybislavi, jak jsem slýbyla. Zlomyla jsem si na ližích nohu a musím pobívat v klydu. Nezbilo, než zůstat doma. Lýbýl se ty můj dárek? Napiš, jak se máš. Lýbá tě Mýša

134 KTERÁ DALŠÍ VYJMENOVANÁ SLOVA SE SKUPINOU MY-MÝ SE SKRÝVAJÍ V TĚCHTO SLOVECH? OZNAČ JE: HMYZ LITOMYŠL NACHOMÝTNOUT SE

135 S EŘAĎ VYJMENOVANÁ SLOVA PO M TAK, JAK JDOU SPRÁVNĚ ZA SEBOU : Zamykat, my, nachomýtnout se, myš, chmýří, mýlit se, mýto, mýt, mýtit, Litomyšl, dmýchat, myslit,hmyz, hlemýžď, smýkat.

136 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ - opakování a procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po M a P ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

137 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po M a P VY_32_INOVACE_01_12

138 V YJMENOVANÁ SLOVA PO S syn, sytý, sýr; syrový, sychravý, usychat; sýkora, sýček, sysel; syčet, sypat

139 K TERÁ Z TĚCHTO SLOV NEPATŘÍ MEZI VYJMENOVANÁ SLOVA PO S ? A. sýr B. usychat C. sýkora D. síra E. sytý

140 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV JE VYJMENOVANÉ SLOVO PO S ? A. siréna B. Bylina C. Pytel D. Pyl E. sypat

141 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU SYČET ? A. syčící B. usyčený C. sípe D. syčí E. sykavky

142 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU SYN ? A. synovec B. synek C. synčisko D. syslí

143 K TERÉ VYJMENOVANÉ SLOVO PO S V ŘADĚ CHYBÍ ? _____- sytý - ________syrový Sychravý- ________- _________ Sýček- ______- ________- sypat

144 K DE PATŘÍ SLABIKA SY? P ŘIŘAĎ KE SLOVŮM : s_n s_ra s_sel s_pe s_čící s_slí S_mona S_lvie s_rová s_rka nas_pat SY zas_čet s_rovinky s_rečky s_ta s_láž s_gnály měs_c vys_chá ús_lí

145 U VYJMENOVANÝCH SLOV URČI SLOVNÍ DRUHY: syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat,sýkora, sýček, sysel,syčet, sypat

146 DOPLŇ: Y,Ý / I,Í - s_pe - s_lo - náp_s - s_čkovat - kdos_ - s_reček - s_rový - s_fon - měs_c - s_pat (chraptět) - s_láž - s_korčí - s_lnice - S_chrov

147 R OZDĚL VYJMENOVANÁ SLOVA PO S NA : SLOVESA, PODSTATNÁ JMÉNA, PŘÍDAVNÁ JMÉNA SlovesaPříd.jménaPod.jména

148 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ - vyjmenovaná slova po S - upevňování vyjmenovaných slov po S ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

149 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po S VY_32_INOVACE_01_13

150 V YJMENOVANÁ SLOVA PO S syn, sytý, sýr; syrový, sychravý, usychat; sýkora, sýček, sysel; syčet, sypat

151 POZOR! Sytá (najedená)* síta (na přesívání) Sýrový (ze sýru)* sírový (ze síry) Sypat (přesypávat) * sípat (chraptět)

152 D OPLŇ DO ŘADY CHYBĚJÍCÍ VYJMENOVANÉ SLOVO. Syn - _____ - sýr _______ - sychravý -________ sýkora - _______ - sysel ________ - sypat

153 R OZDĚL VYJMENOVANÁ SLOVA PO S NA : SLOVESA, PODSTATNÁ JMÉNA, PŘÍDAVNÁ JMÉNA SlovesaPříd.jménaPod.jména

154 R OZDĚL VYJMENOVANÁ SLOVA PO S DLE POČTU SLABIK : Jednoslabičná- Dvojslabičná - Trojslabičná -

155 D OPLŇTE Z NABÍDKY SPRÁVNÁ SLOVA. Zapálil oheň _______. Nachladil se a _____. Našli hřiby a _______. Z tvarohu se vyrábí ______. Holoubek byl ______. Při výrobě tvarohu zbývá _______. sípá, syrovinky, sivý, sirkou, syrečky, syrovátka,

156 DO VÝRAZŮ DOPLŇ : Y,Ý / I,Í - nas_tit se kaší - s_rová zelenina - čaj v s_tku - s_pe jako chraptí - s_lo s obilím - vzorný s_n - listí us_chá - s_rová pomazánka - velká s_ta - s_ra na zápalkách - s_korka koňadra - světelné s_gnály - měs_čník - s_lný muž

157 P ODTRHNI VYJMENOVANÁ SLOVA PO S: Být, slyšet, mlýn, sysel, byt, obyvatel Syn, blýskat se, netopýr, myška, bylina Usychat, pytel, myslet, sýček, sýr, mýt

158 D O VĚT DOPLŇTE VHODNÁ SLOVA Z NABÍDKY : Když se najedla, byla _____. Při hoření zápalky je cítit ______ zápach. Písek přesíváme přes _____. Máš rád ______ květák? Marek _____ cukr do čaje. _______ chlebíček. Nachladil se a ______. síta sytá sýrový sírový syrový sípal sypal

159 V YJMENOVANÁ SLOVA NEJDOU SPRÁVNĚ ZA SEBOU, SEŘAĎTE JE : Sytý, sychravý, sysel, sypat, syčet, usychat, syn, sýček, sýkora, syrový, sýr

160 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ - Problémová vyjmenovaná slova po S - Procvičování vyjmenovaných slov po S - Slova příbuzná - ZDROJ: - Aplikace Microsoft Office

161 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po M a S VY_32_INOVACE_01_14

162 R OZDĚL VYJMENOVANÁ SLOVA PO S DLE POČTU SLABIK : Jednoslabičná- Dvojslabičná - Trojslabičná -

163 DO VÝRAZŮ DOPLŇ : Y,Ý / I,Í - nas_tit se kaší - s_rová zelenina - čaj v s_tku - s_pe jako chraptí - s_lo s obilím - vzorný s_n - listí us_chá - s_rová pomazánka - velká s_ta - s_ra na zápalkách - s_korka koňadra - světelné s_gnály - měs_čník - s_lný muž

164 P ODTRHNI VYJMENOVANÁ SLOVA PO M A S. Syn, býk, mlýn, mýtit, Přibyslav, lýko, hlemýžď, sýr, bylina, myš, nábytek, lýtko, mlýn, být, syrový, slyšet, mýt, sychravý sysel, babyka, Hrabyně, plýtvat, lyže, plyš

165 P ŘIŘAĎ SPRÁVNĚ : s_sel s_ra s_r s_lon S_mona s_n s_tý s_rový s_pal s_tko SY,SÝ s_kora nás_p s_fon s_pat s_čet s_gnál vys_chá měs_c s_dlo nenas_ta

166 D O VĚT DOPLŇTE VHODNÁ SLOVA Z NABÍDKY : Když se najedla, byla _____. Při hoření zápalky je cítit ______ zápach. Písek přesíváme přes _____. Máš rád ______ květák? Marek _____ cukr do čaje. _______ chlebíček. Nachladil se a ______. síta sytá sýrový sírový syrový sípal sypal

167 V YJMENOVANÁ SLOVA NEJDOU SPRÁVNĚ ZA SEBOU, SEŘAĎTE JE : Sytý, sychravý, sysel, sypat, syčet, syrový, usychat, syn, sýček, sytý, sýkora, syrový, sýr

168 DOPLŇTE: Y,Ý / I,Í - s_lná slova - m_lý pejsánek - s_korčí hnízdo - mal_čké m_šky - zb_tky s_ru - l_dské ob_dlí - kouřové s_gnály - zámek S_chrov - s_slí mládě - děravá s_ta - vys_pat p_sek - m_nout kam_on - b_lý m_č - m_nistr prům_slu

169 P ŘIŘAĎ SPRÁVNĚ : s_sel s_ra s_r s_lon S_mona s_n s_tý s_rový s_pal s_tko SI,SÍ s_kora nás_p s_fon s_pat s_čet s_gnál vys_chá měs_c s_dlo nenas_ta

170 DOPLŇ V TEXTU : I,Í / Y,Ý M_lan b_l vel_ký strašp_tel. B_li jsme na v_letě a v_děli jsme netop_ry. Jen je zahlédl, vzal nohy na ramena. Utíkali jsme za n_m a volali na něj. Klop_tl a upadl. Když vstal, b_l cel_ šp_navý. Musel se nam_dlit a um_t v potůčku. Cestou zpět se smál, jak se v_lekal.

171 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ - upevňování a procvičování vyjmenovaných slov po M a S ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

172 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po V VY_32_INOVACE_01_15

173 V YJMENOVANÁ SLOVA PO V vy, vysoký, výt; výskat, zvykat, žvýkat; vydra, výr, vyžle; povyk, výheň slova s poředponou vy-, vý-

174 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV NEPATŘÍ MEZI VYJMENOVANÁ SLOVA PO V? A. výskat B. zvykat C. pykat D. vysoký E. povyk

175 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU VÝT ? A. vytí B. výskot C. vyje D. zavýt E. provýt

176 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU VÝR? A. výrek B. výreček C. výří D. výt E. výři

177 D OPLŇ DO ŘADY CHYBĚJÍCÍ VYJMENOVANÁ SLOVA PO V? vy - _______- výt- _________ zvykat- _______- vydra-______ vyžle - povyk- _______ - slova s předponou vy-, vý-

178 S EŘAĎ VYJMENOVANÁ SLOVA PODLE ABECEDY : Vy - vysoký - výt- výskat - žvýkat vydra – výr – vyžle – povyk - výheň slova s předponou vy-, vý-

179 DOKAŽTE, ŽE V UVEDENÝCH SLOVECH JE PŘEDPONA VY-,VÝ-, TAK, ŽE MÍSTO NÍ UVEDETE JINOU PŘEDPONU. výběr – vybírat- vybídnout- vybočit- vyčkat- vycpat- výdělek- vývoz- vysvědčení- vyčnívat- výmluva- výčet- výbor- výskok-

180 ZKONTROLUJ, ZDA JSOU NAPSANÁ SLOVA PŘÍBUZNÁ K ZADANÝM VYJMENOVANÝM SLOVŮM. CHYBY OZNAČ. Vysoký – vysoko, výška, vížka, nejvyšší, vysočina Zvykat – zlozvyk, zvykám, nezvyk, zvyklý, zviklat, nezvykle Žvýkat – žvýkačka, přežvýkavec, žvýkání, zvykat, žvýkací, rozžvýkat

181 DOPLŇ : Y,Ý / I,Í - v_nice - v_myk - v_dle - přiv_klý - v_savač - ov_jí - ov_vá - V_sočina - sv_tání - kv_tek - pov_šeně - v_klat - cv_čit - v_ří

182 A UTOR : M ONIKA H ALFAROVÁ - procvičování vyjmenovaných slov po V, předpona vy-, vý- ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

183 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po V VY_32_INOVACE_01_16

184 V YJMENOVANÁ SLOVA PO V vy, vysoký, výt; výskat, zvykat, žvýkat; vydra, výr, vyžle; povyk, výheň slova s poředponou vy-, vý-

185 POZOR! vy (oslovení)* ví (zná) výš (do výšky)* víš (znáš) výři (ptáci)* víří (točí se) vyká (oslovuje „vy“)* víka (poklopy) výška (rozměr)* vížka (malá věž) výra (ptáka)* víra (důvěra) zvyklá (přivyklá)* zviklá (znejistí)

186 POZOR! výr (pták) * vír (krouživý pohyb) *vir (virus) výt (vydávat táhlý zvuk) *vít (plést) * Vít (jméno) vyla (vydávala táhlý zvuk) *vila (pletla) *víla (pohádková bytost) výská (jásá) *víská (hladí vlasy) * víska (vesnička) vikýř (střešní výstupek s oknem)

187 KTERÉ ZE SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ SLOVO KE SLOVU: VÝSKAT? A. vískat B. vyskočit C. zavýsknout D. výskot E. výskání

188 KTERÉ ZE SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ KE SLOVU: ŽVÝKAT? A. žvýkačka B. žvýká C. zvykat D. požvykuje E. žvýkání

189 Z NABÍDKY PÍSMEN POSKLÁDEJ CO NEJVÍCE VYJMENOVANÝCH SLOV PO V. VSKÝYTORVSKÝYTOR

190 DO VÝRAZŮ DOPLŇ: Y,Ý / I,Í - v_la věnce - dobra v_la - vlčice v_la - v_děl v_ra - křesťanská v_ra - chřipkový v_r - vodní v_r - dlouhé v_nice - hroznové v_no - skočil nejv_š - v_š to? - v_ to v_te - v_ská radostí - v_ská ve vlasech

191 O PRAV CHYBY V TEXTU. O ZNAČ JE BAREVNĚ. Pohádková výla vyla věnce. Maminka mi výská ve vlasech. Radek víská radostí, že vihrál. Jsem zviklá na svůj svetr. Tatínek mi zvyklá můj bolavý zub. Chytil jsem nějaký vyr.

192 PODTRHNI SLOVA S PŘEDPONOU: VY-, VÝ- - výskat - výskok - vyskočit - žvýkat - vyžle - vypsát - výběh - vyčíst - vydra - povyk - výheň - vyčkat - výmluva - výkon

193 AUTOR: M ONIKA H ALFAROVÁ - opakování vyjmenovaných slov po V

194 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po V VY_32_INOVACE_01_17

195 U VYJMENOVANÝCH SLOV PO V URČI SLOVNÍ DRUHY: vy, vysoký, výt; výskat, zvykat, žvýkat; vydra, výr, vyžle; povyk, výheň slova s poředponou vy-, vý-

196 DOPLŇTE: Y,Ý / I,Í - v_pon - v_skok - v_běh - v_drž - v_krok - v_piš - v_lij - zv_klá - ov_jí - ov_vá - v_dle - v_nice - v_r - v_ra

197 KTERÉ Z DANÝCH SLOV JE PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU: POVYK? A. zvyk B. návyk C. povykovat D. výskat E. zvyklá

198 VYSVĚTLI VÝZNAM SLOV A TVOŘ S NIMI VĚTY: VYLA, VÍLA, VILA

199 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU VYSOKÝ? A. výška B. vyskočit C. vysoko D. vysoká

200 V E VĚTÁCH NAJDI VYJMENOVANÁ SLOVA PO V, OZNAČ JE : Katce upadla do trávy drahocennost. Vyskočilovi odpovídali za školní zahradu. Peníze na autobus vybere Petr Levý s Katkou Pravou. Zítra si napíšeme nový test. Na kořist číhal hladový rys.

201 D OPLŇ DO ŘADY CHYBĚJÍCÍ VYJMENOVANÁ SLOVA PO V? ___ - vysoký - výt- _________ _______ - žvýkat - ______ - výr vyžle- ________ - _______ slova s předponou ____________

202 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV JE VYJMENOVANÉ SLOVO PO V ? A. sytý B. pýr C. výt D. lysý E. myš

203 NAJDI VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH PO V: SLOVESAPODSTATNÁ JMÉNA

204 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ - procvičování slov s předponou VY-, VÝ- ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

205 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po Z VY_32_INOVACE_01_18

206 V YJMENOVANÁ SLOVA PO Z brzy, jazyk, nazývat; Ruzyně

207 POZOR! brzy * brzičko nazývat se*zívat

208 K TERÁ Z TĚCHTO SLOV NEPATŘÍ MEZI VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z ? A. jazyk B. brzy C. zima D. nazývat se E. Ruzyně

209 K TERÉ Z TĚCHTO SLOV JE VYJMENOVANÉ SLOVO PO Z ? A. zima B. zítra C. zinek D. brzy E. zídka

210 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU :NAZÝVAT SE ? A. ozývat se B. zíval C. nazývaný D. ozývalo se

211 P ŘIŘAĎ SPRÁVNĚ : jaz_ček zimn_k Z_ta jaz_k brz_čko naz_ván ZI, ZÍ Ruz_ně z_ma ciz_na brz_ z_vat naz_vat se z_dka jaz_kolam z_tra z_vat

212 DOPLŇ V TEXTU Y,Ý / I,Í: Brz_čko budou Vánoce a m_ máme tajná přání. Mam_nka b_ chtěla jaz_- kový kurz, tatínek si přeje nové l_že. Bratr b_lou m_šku a já chlupatou čep_ci. Bab_čka b_ chtěla na v_let do L_tom_šle a děda se chce stát m_slivcem.

213 DOPLŇ : I,Í / Y,Ý - b_lý jaz_k - přijít brz_ - p_štění a v_skot - těžký jaz_kolam - jaz_kový kurz - dlouhé b_dlo - p_šný jako páv - krutá z_ma - sl_šet hromob_tí - vel_ký l_ják - v_dl_čky a tal_ře - b_ci a kl_sny - s_korčí p_skle - v_soká v_žka

214 P ŘIŘAĎ SPRÁVNĚ : jaz_ček zimn_k Z_ta jaz_k brz_čko naz_ván ZY, ZÝ Ruz_ně z_ma ciz_na brz_ z_vat naz_vat se z_dka jaz_kolam z_tra z_vat

215 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ - vyjmenovaná slova po Z, jejich upevňování a procvičování - příbuzná slova ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

216 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova – opakování VY_32_INOVACE_01_19

217 VZPOMENEŠ SI NA ZVÍŘATA, KTERÁ SE OBJEVUJÍ VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH? NAPIŠ JE:

218 K E KTERÉMU VYJMENOVANÉMU SLOVU PATŘÍ ? Uslyšet – Zablýsklo se – Lyžař – Plýtvání – Plyšový – Lýkový – Jazykový - Polykání – Umývat – Myška – Zamykání – Zbylo – Myšlenka – Vzlykání -

219 K VYJMENOVANÉMU SLOVU PŘIPIŠ : Tvar vyjmenovaného slova: Lyže – Myš – Pyl – Výr – Lysý – Byt - Slovo příbuzné:

220 DOPLŇTE: I,Í / Y,Ý S_lný v_tr, dny pl_nou, bab_čka M_lenka, b_skupský chleb_ček, v_borné v_no, v_hodná nab_dka, l_vance a kobl_žky, v_šňová l_monáda, přes_vat p_sek, bl_zká c_z_na, měs_c pros_nec, ospale z_vat, v_soká v_žka.

221 P ŘIŘAĎ SPRÁVNĚ : P_tel p_liny slep_š p_šný netop_r p_kat p_škot p_stol p_lný p_l p_tí PI, PÍ p_smo třp_tit se p_semný p_řit se p_lník p_vo p_š klop_tat pap_r ušp_něný

222 V E VĚTÁCH VYHLEDEJ SLOVA VYJMENOVANÁ NEBO PŘÍBUZNÁ Na mýtině byly patrné stopy telat. Děti si vzaly žemli se sýrem. Šel před námi a my šli v jeho stopách. Nabarvíme si vlasy na bílo.

223 VHODNĚ DOPLŇTE SLOVESO: BÝT _______ jsme na výletě. Míša ______ na návštěvě. Já _____ si koupil myš. ________ si něco přát? Oni _______ kupovat nové auto. ______ to muset spravit. ______ tady brzy.

224 VYMYSLETE SLOVA S PŘEDPONOU : VY, VÝ Vy –

225 P ŘIŘAĎ SPRÁVNĚ : P_tel p_liny slep_š p_šný netop_r p_kat p_škot p_stol p_lný p_l p_tí PY, PÝ p_smo třp_tit se p_semný p_řit se p_lník p_vo p_š klop_tat pap_r ušp_něný

226 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ - opakování vyjmenovaných slov, jejich procvičování ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

227 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova – opakování VY_32_INOVACE_01_20

228 DOPLŇ : Y,Ý / I,Í P_la Pampel_ška Op_lený Zp_tavě Hrdop_šek B_k Netop_r P_líř P_rko P_tlovina Kob_lka M_ška Pep_k Zb_lý

229 DOPLŇ: I,Í / Y,Ý V_cekrát V_žle V_ska V_t V_drovka Záv_t V_myk S_láž S_tko S_n S_tý S_rový S_sel S_korčí

230 O DDĚL OD SEBE ČAROU VYJMENOVANÁ SLOVA Výrpylvyžležvýkatzamykatplynoutsytý Mýtousychatvydranetopýrpykatvyžlevy polykatlýkobýkHrabyněpelyněkmymýt

231 P ŘIŘAĎTE SPRÁVNĚ : p_škot p_rát p_tel p_sk dop_s op_čka b_lina b_k netop_r p_l mal_na I, Í zp_vat zp_tovat m_nout hlem_žď b_dlet m_šlenka M_ša Zb_něk kl_ště prům_sl

232 DOPLŇTE Y,Ý/I,Í A URČETE SLOVNÍ DRUHY Rob_n, b_lá, bab_čka, nab_zet, b_k l_zátko, l_pa, pol_kat, pel_něk, kl_če l_kový, úkl_d, sb_rat, dob_tek, b_ble kdyb_, klub_čko, kl_če, l_žař, l_tovat

233 V YMYSLETE SLOVA, KDE SE PO L PÍŠE : i,í y,ý

234 KOLIK VYJMENOVANÝCH SLOV DOKÁŽETE POSKLÁDAT? DANÉ PÍSMENO MŮŽETE POUŽÍT I VÍCEKRÁT. KYROTÝ S V

235 P ŘIŘAĎTE SPRÁVNĚ : p_škot p_rát p_tel p_sk dop_s op_čka b_lina b_k netop_r p_l mal_na Y, Ý zp_vat zp_tovat m_nout hlem_žď b_dlet m_šlenka M_ša Zb_něk kl_ště prům_sl

236 VYMYSLETE SLOVA, VE KTERÝCH JE PO M: i,íy,ý

237 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ - opakování a procvičování všech vyjmenovaných slov ZDROJ: Aplikace Microsoft Office


Stáhnout ppt "JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova VY_32_INOVACE_01_01 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google