Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova"— Transkript prezentace:

1 JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova VY_32_INOVACE_01_01

2 Vyjmenovaná slova po B být, bydlet, obyvatel, byt; příbytek, nábytek, dobytek; obyčej, bystrý, bylina; kobyla, býk; Přibyslav, Hrabyně

3 Vyjmenovaná slova po L Slyšet, mlýn, blýskat se; Polykat, plynout, plýtvat; Vzlykat, lysý, lýtko; Lýko, lyže, pelyněk, plyš

4 Vyjmenovaná slova po M my, mýt, myslit, mýlit se; hmyz, myš, hlemýžď; mýto, mýtit, zamykat, smýkat dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

5 Vyjmenovaná slova po P pýcha, pytel, pysk; netopýr, slepýš, pyl; kopyto, klopýtat, třpytit se; zpytovat, pykat, pýr; pýřit se, čepýřit se

6 Vyjmenovaná slova po S syn, sytý, sýr; syrový, sychravý, usychat; sýkory, sýček, sysel; syčet, sypat

7 Vyjmenovaná slova po V vy, vysoký, výt; výskat, zvykat, žvýkat; vydra, výr, vyžle; povyk, výheň slova s poředponou vy-, vý-

8 Vyjmenovaná slova po Z brzy, jazyk, nazývat; Ruzyně

9 Autor: MONIKA HALFAROVÁ
Vyjmenovaná slova Připomenutí všech vyjmenovaných slov Jednotlivá vyjmenovaná slova

10 Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_01_02
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_01_02

11 Vyjmenovaná slova po B být, bydlet, obyvatel, byt;
příbytek, nábytek, dobytek; obyčej, bystrý, bylina; kobyla, býk; Přibyslav, Hrabyně

12 Která z těchto slov nepatří mezi vyjmenovaná slova po B ?
Bylina Nabít Obyčej D. Být E. Hrabyně

13 Které z těchto slov je vyjmenované slovo po B ?
Bil Bít Být Byl Bič

14 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU BÝT ?
bydliště obydlí byt odbít bytovka

15 Které z těchto slov není příbuzné k vyjmenovanému slovu kobyla ?
kobylka kobylí býk kobylinec

16 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU BÝK ?
býček bičík býkovec

17 Najdi a podtrhni vyjmenované slovo po B:
Bič, pytel, hmyz, byt, pýr, výr, býk, výt, lyže Bystrý, smýkat, plýtvat, kobyla, slyšet, mýt Syn, zamykat, dobytek, mlýn, sysel, pyl, sýr Brzy, obyčej, lýko, pykat, sypat, jazyk, mýto

18 KTERÉ Z VYJMENOVANÝCH SLOV PO B CHYBÍ? DOPIŠ JE:
Být, _______, ________, byt, příbytek, _________, dobytek, obyčej, bystrý, _______, kobyla,_____, Přibyslav, Hrabyně

19 DOPLŇTE – ODBÝT / ODBÍT:
Na věži _____ poledne. Petr ______ domácí úkol. Při vybíjené ______ míč. Nenech se _______. Hodiny _____ půlnoc. _______ kamaráda.

20 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ
- vyjmenovaná slova po B - upevňování vyjmenovaných slov po B

21 Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_01_03
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po B VY_32_INOVACE_01_03

22 Vyjmenovaná slova po B Být, bydlet, obyvatel, byt;
Příbytek, nábytek, dobytek; Obyčej, bystrý, bylina; Kobyla, býk; Přibyslav, Hrabyně

23 POZOR! být (existovat) * bít (tlouci)
bydlo (bydliště) * bidlo (dlouhá tyč) býlí (plevel) * bílý (mající bílou barvu)

24 Také ve jménech a městech najdeme Y :
Bydžov Bylany Zbyněk Zbyšek

25 VYBER Z DANÝCH MOŽNOSTÍ:
______ míč ve vybíjené. (odbil/odbyl) ______ domácí úkol (odbil/odbyl) Hubený jako _____. (bydlo/bidlo) Dobré ______. (bydlo/bidlo) ______ svetr. (bílý/býlí) Heřmánek je _____ (bílý/býlí)

26 VYBER Z DANÝCH MOŽNOSTÍ:
Na talíři _____ knedlík. (zbyl/zbil) Chlapec ____kamaráda. (zbyl/zbil) Dívka _____ v kině (byla/bílá) Ta halenka ____ modrá (byla/bílá) _______ na váze (přibýt/přibít) _______ hřebík (přibýt/přibít)

27 DOPLŇ : Y,Ý / I,Í příb_tek b_lek bab_čka b_da b_ček b_lina sb_rat
b_tná b_lá živob_tí b_t b_m,bam klub_čko

28 Odděl od sebe čarou vyjmenovaná slova po B:
dobyteknábytekbytbydletpříbytek bystrýbýkkobylabylinaobyčejbydlet kobylapříbytekbýtbýkdobytekobyčej

29 DOPLŇ : Y,Ý / I,Í b_skup krupob_tí b_dliště nebo_čejný zb_tek blahob_t
hřeb_k b_ble dob_tek nab_zet b_linka b_lek b_tovka rozb_t

30 KTERÉ VYJMENOVANÉ SLOVO S BY-BÝ JE VÝZNAMEM NADŘAZENÉ SLOVŮM : HEŘMÁNEK, ŠALVĚJ, PELYNĚK?

31 Najdi a podtrhni vyjmenovaná slova po B.
Naše babička bydlí v Přibyslavi. Má krásný malý byt, ve kterém bydlí s bílým kocourem, který je velice bystrý. Má starobylý nábytek. Ráda sbírá byliny, ze kterých nám vaří čaj. Stává se z toho takový malý obyčej. Chtěl bych s ní být častěji.

32 DOPLŇTE NĚKTERÉ Z VYJMENOVANÝCH SLOV PO B:
Rozzuřený _____, dřevěný _______, sušené _______, stádo ________, město _______, luční _______, malý _____, _______ hoch, _______ příběh, _______ na vesnici, naše vesnice se jmenuje ______, místní ________.

33 DOPLŇTE ZBÝT / ZBÍT: V míse ______ trochu salátu.
Z dovolené nám ______jen vzpomínka. Maminka _____ neposlušného chlapce. Z nákupu mi ______ devět korun. Muž chtěl ______ zlého psa. V tělocviku nám ______ ještě deset minut.

34 Výhrou ______ mnoho peněz.
DOPLŇTE NABÝT / NABÍT: Voják _____ pušku. Studiem _____ vzdělání. ______ jsem přesvědčení, že spolužák lže. Starší kluk _____ mladšímu. _____ jsem vzduchovku. Výhrou ______ mnoho peněz.

35 V řadě dopiš chybějící vyjmenované slovo:
příbytek, ________, dobytek obyčej, _______, bylina kobyla, ______, ________, Hrabyně Být, _______, obyvatel, ______

36 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ
Problémová vyjmenovaná slova Upevňování vyjmenovaných slov po B Příbuzná slova ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

37 Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_01_04
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_01_04

38 Vyjmenovaná slova po L Slyšet, mlýn, blýskat se;
Polykat, plynout, plýtvat; Vzlykat, lysý, lýtko; Lýko, lyže, pelyněk, plyš

39 Která z těchto slov nepatří mezi vyjmenovaná slova po L?
plyš slyšet pytel lyže lýtko

40 Které z těchto slov je vyjmenované slovo po L ?
líže lízátko lípa lýko liška

41 Které z těchto slov není vyjmenované slovo po L ?
plýtvat mlýn vzlykat klopýtat polykat

42 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU MLÝN?
mlýnské mlýnice mlynář mléčný mlynářka

43 DOPLŇTE LY,LÝ / LI,LÍ: ___sá hora s__šet hlasy __zat zmrzlinu
b___ská se léčivá by__na ko__krát pob___ž domu ve__ké domy ___bí se mi m___nice p___šová hračka sladké ma__ny __s na ovoce __nkovaný sešit

44 DOPLŇTE Y,Ý / I,Í : L_ná dívka, pl_tvat silami, hora L_sá, byl_na, venku se zabl_sklo, sl_šeli jsme krásnou hudbu, strašl_vě jsme se vylekali, L_da byla na návštěvě, l_dové tradice, l_tostivý vzl_kot, sjezdové l_že, pl_tvání jídlem, l_ná l_ška, l_sinka.

45 Které z vyjmenovaných slov začíná na písmeno S a má šest písmen?
Vymysli k němu co nejvíce příbuzných slov a napiš je:

46 VYTVOŘ VĚTU Z TĚMITO VYJMENOVANÝMI SLOVY:
Mlýn – blýskat se – polykat - pelyněk

47 URČI SLOVNÍ DRUHY VYJMENOVANÝCH SLOV PO L:
slyšet – mlýn – blýskat se – polykat – plynout – plýtvat – vzlykat - lysý – lýtko – lýko – lyže – pelyněk – plyš -

48 AUTOR : MONIKA HALFAROVÁ
Vyjmenovaná slova po L Procvičování vyjmenovaných slov po L Řada vyjmenovaných slov po L

49 Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_01_05
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po L VY_32_INOVACE_01_05

50 Vyjmenovaná slova po L Slyšet, mlýn, blýskat se;
Polykat, plynout, plýtvat; Vzlykat, lysý, lýtko; Lýko, lyže, pelyněk, plyš

51 POZOR! mlýn (vodní) * mlít (obilí, kávu) blýská se * blízká (nedaleká)
(při bouřce) lýčí (lýko) * líčí (maluje se, vypravuje,klade past) lyže * líže (zmrzlinu) lyska (pták) * líska (keř,dřevěná bedýnka)

52 VYBER SPRÁVNĚ Z DANÝCH SLOV:
Lano z ______. (lýčí/líčí) _____ si oči. (lýčí/líčí) Starý dřevěný _____. (mlýn/mlít) ____ kávu na ručním mlýnku. (mlýn/mlít)

53 VYBER SPRÁVNĚ Z DANÝCH SLOV:
Za kopcem se ______. (blýská/blízká) _______ vesnice (blýská/blízká) ______ je vodní pták. (lyska/líska) Na zahradě nám vyrostla _____. (lyska/líska) :

54 DOPLŇ : Y,Ý / I,Í posl_š l_zátko l_tovat pel_ňkový zabl_sklo se kl_če
nepl_tvat l_žař vzl_k úkl_d hl_dač pl_žil se l_pový pol_kal

55 Najdete ve větách vyjmenovaná slova po L.
VydalijsmesepodívatnavýletdoměstaPři byslavi,kdejsmevidělistarýdřevěnýmlýn Cestoubylabouře,blýskaloseapršeloamyz mokli. Domajsmesiuvařilihorkýpelyňkovýčaj,kt erýjsmepolykaliještěhorký.

56 Seřaď vyjmenovaná slova tak, jak jdou správně za sebou:
mlýn, slyšet, polykat, blýskat se, plýtvat, plynout, lyže, lýtko, vzlykat, lýko, pelyněk, plyš, lysý

57 DO VÝRAZŮ DOPLŇ: Y,Ý / I,Í Ml_t obilí ve ml_ně, l_ják a hromobití, telefonní l_nka, vl_dná ml_nářka, l_s z l_py, hl_dat obydlí, bílá l_l_e, pel_ňkový čaj, malý tal_ř, sl_bil mi ĺ_zátko, zbytečná l_tost, l_dské obydlí, L_sá hora, pl_žil se.

58 Které vyjmenované slovo chybí v řadě?
slyšet - _______ - blýskat se, polykat - _______ - plýtvat, vzlykat - _______ - lýtko, lýko - _____ - pelyněk - ______.

59 Z VYJMENOVANÝCH SLOV PO L VYBER VŠECHNA SLOVESA A POUŽIJ JE VE VĚTÁCH:

60 Které z vyjmenovaných slov po L má dvě slabiky?
Které z vyjmenovaných slov po L má tři slabiky?

61 DOPLŇ : Y,Ý / I,Í - pl_tvání - pl_noměr - l_pa - l_sý - l_ko
- l_žování - opl_vá upl_nulý pl_ve l_vanec l_monáda L_buška ml_nice Al_k

62 Najdi a podtrhni vyjmenovaná slova po L:
Kamarád Zbyšek bydlí ve starém mlýně. Vyprávěl mi, jak to u nich při bouřce hřmí a blýská se. Někdy je to až strašidelné a on vzlyká. Slyšel jsem o mlýnech vyprávět příběhy. Poté jsem polykal čaj z pelyňku. Za mlýnem je kopec, na kterém jezdíme na lyžích. Čas nám tak lépe plyne.

63 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ
Problémová vyjmenovaná slova po L Procvičování vyjmenovaných slov po L Příbuzná slova

64 Vyjmenovaná slova po B a L VY_32_INOVACE_01_06
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po B a L VY_32_INOVACE_01_06

65 Vyjmenovaná slova po L Slyšet, mlýn, blýskat se;
Polykat, plynout, plýtvat; Vzlykat, lysý, lýtko; Lýko, lyže, pelyněk, plyš

66 POZOR! mlýn (vodní) * mlít (obilí, kávu) blýská se * blízká (nedaleká)
(při bouřce) lýčí (lýko) * líčí (maluje se, vypravuje,klade past) lyže * líže (zmrzlinu) lyska (pták) * líska (keř,dřevěná bedýnka)

67 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU BYSTRÝ ?
bystřina Bystrouška bystře zbystřit zbytek

68 Které z těchto slov není příbuzné k vyjmenovanému slovu Hrabyně ?
Hrabyňka hrabyňák habr hrabyňáci

69 VYPIŠ Z VYJMENOVANÝCH SLOV PO L VŠECHNA PODSTATNÁ JMÉNA A URČI U NICH ROD:

70 MEZI OSTATNÍMI VYJMENOVANÝMI SLOVY NAJDI A PODTRHNI JEN TY PO L A VYTVOŘ S NIMI JEDNODUCHÉ VĚTY
Pýcha, myslit, plynout, kopyto, syn, vysoký, sysel, plyš, mýlit se, chmýří, pelyněk, zpytovat, netopýr, lysý, mýt, mlýn, mýtit, lyže, syrový, lýko, výt, vydra, hmyz, blýskat se, slyšet, bystrý, vzlykat, vyžle, slepýš, mýto.

71 DOPLŇTE VHODNĚ NĚKTERÉ Z VYJMENOVANÝCH SLOV:
Není dobré ______ jídlem. _______ hlasité výkřiky. Koupit si nové _____. Kopl mě do ______. _______ je léčivá bylina. Starý, dřevěný _____. Při bouřce se ______. Měkký _____. Starší muž byl _____. Řeka _____ krajinou.

72 Které z těchto slov není příbuzné k vyjmenovanému slovu lyže ?
lyžařský lyžovat plyš lyžaři E. lyžařka

73 Které z těchto slov není příbuzné k vyjmenovanému slovu nábytek ?
A. nábytkářství B. nábyteček C. bytelný D. nábytkový

74 Seřaď vyjmenovaná slova tak, jak jdou správně za sebou:
bydlet, byt, být, obyvatel; nábytek, dobytek, příbytek, bystrý, obyčej, kobyla, bylina, býk Hrabyně, Přibyslav

75 DOPLŇTE BY,BÝ / BI,BÍ : ná__tek do__tek z___tek jídla ú___tek váhy
léčivá ___lina od___t míč při___t hřebík o___čejná váza ___valý závodník s___t budku měsíc u___vá na___t pušku na____t baterii luxusní ___t

76 DOPLŇTE PŘIBÝT / PŘIBÍT:
_______ hřebík. _______ na váze. V páté třídě nám _____ nový předmět. Na strom jsme ______ ptačí budku. V řece ______ hodně vody. Na plotě nám chybí laťka, musíme ji ______. Na stěnu ______ skobu a pověsíme obraz. Ve třídě _____ nový spolužák.

77 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ
- procvičování a opakování vyjmenovaných slov po B a L

78 Vyjmenovaná slova po M VY_32_INOVACE_01_07
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po M VY_32_INOVACE_01_07

79 Vyjmenovaná slova po M my, mýt, myslit, mýlit se; hmyz, myš, hlemýžď;
mýto, mýtit, zamykat, smýkat dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

80 Která z těchto slov nepatří mezi vyjmenovaná slova po M ?
my mýt myš mít mýto

81 Které z těchto slov je vyjmenované slovo po M ?
slepýš netopýr sýkora myš výr hlemýžď

82 Které z těchto slov není příbuzné k vyjmenovanému slovu myš ?
myška myšička myšlenka myší

83 Které vyjmenovaná slova v řadách chybí? Doplň je:
my- ____- myslit- _________ hmyz- ______ - hlemýžď ______- mýtit- ________- smýkat dmýchat-______- nachomýtnout se ________

84 U VYJMENOVANÝCH SLOV URČI SLOVNÍ DRUHY:
my, mýt, myslit, mýlit se; hmyz, myš, hlemýžď; mýto, mýtit, zamykat, smýkat dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

85 DOPLŇ SPRÁVNĚ Y,Ý / I,Í: M_lena um_vadlo m_ška m_nerál m_dlo
hm_zožravec m_nistr M_chal m_šlenka m_nuta hlem_ždí chm_říčko odem_kat m_r om_l m_č

86 DOPLŇTE Y,Ý/I,Í: Král M_roslav, malá M_luška,
m_lá M_ša, Litom_šl v Čechách, škola sm_ku, pět m_nut, m_rně prší, voňavé m_dlo, m_slivec M_loš

87 Přiřaď slova, kde patří: mi
M_ša m_dlit se úm_sl m_nerálka Litom_šl m_ška M_lan m_lost MI m_č um_vadlo m_nistr m_šlenka m_lovaná úm_sl

88 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ
- vyjmenovaná slova po M - upevňování vyjmenovaných slov po M

89 Vyjmenovaná slova po M VY_32_INOVACE_01_08
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po M VY_32_INOVACE_01_08

90 Vyjmenovaná slova po M my, mýt, myslit, mýlit se; hmyz, myš, hlemýžď;
mýto, mýtit, zamykat, smýkat dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl

91 POZOR! my (já a ty) * mi(mně – půjč mi to)
mýt (umývat) * mít (vlastnit) mýval (medvídek) * míval ( vlastníval)

92 VYBER VHODNĚ Z VYJMENOVANÝCH SLOV PO M:
Ve spíži jsme měli malou šedou ____. Na ledě dostal ______. Chlapec se učil ______ dveře. Šel si ____ ruce. Obtížný _______. _______ vzduch do ohně.

93 DOPLŇTE Y,Ý/I,Í: m_t čokoládu, zam_ká dveře, fotbalový m_č, hlem_ždí ulita, m_nulost, plus a m_nus, m_nout branku, m_ tam nejdeme, m_cí linka, deset m_nut

94 Spoj správně slova, kde patří: my
M_ša m_dlit se m_slet m_nerálka Litom_šl m_ška M_lan m_lost MY m_č um_vadlo m_nistr m_šlenka m_lovaná úm_sl

95 Doplň správně my/mi: Podal ___ tužku. ___ půjdeme na výlet do ZOO.
Maminka ___ koupila nový svetr. Ukaž ____ ty fotografie. ____ to víme. ____ to umíme. Povedlo se ____ to.

96 VYMYSLI PŘÍBUZNÁ SLOVA K VYJMENOVANÉMU SLOVU CHMÝŘÍ:
-

97 DOPLŇ: Y,Ý / I,Í m_ška M_chal vym_tit mam_nka hlem_žď neum_tý m_slivec
zam_kej m_r chm_ří m_lý m_láček m_dliny vým_k

98 V textu jsou nějaké chyby? Oprav je:
Mi jsme šli na výlet na zbořeninu Kamík. Misleli jsme, že uvidíme neznámý hmiz, spoustu myšý a také nějaké hlemíždě. Ale mílili jsme se, viděli jsme jenom netopíry. Na louce poletovalo chmířý, které padalo z odkvetlých pampelišek.

99 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ
- problémová vyjmenovaná slova po M - příbuzná vyjmenovaná slova - opakování a procvičování vyjmenovaných slov po M

100 Vyjmenovaná slova po P VY_32_INOVACE_01_09
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po P VY_32_INOVACE_01_09

101 Vyjmenovaná slova po P pýcha, pytel, pysk; netopýr, slepýš, pyl;
kopyto, klopýtat, třpytit se; zpytovat, pykat, pýr; pýřit se, čepýřit se

102 Která z těchto slov nepatří mezi vyjmenovaná slova po P?
pytel piškot slepýš pyl piliny

103 Které z těchto slov je vyjmenované slovo po P ?
Bil Bít Být Pyl Pil

104 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU PÝCHA ?
pyšný hrdopýšek čepýřit se pyšnilka pyšnit se

105 Které z těchto slov je příbuzné k vyjmenovanému slovu KOPYTO ?
kopýtko klopýtat zakopnout zakopat kopýtek

106 DOPLŇ VYJMENOVANÁ SLOVA K DANÝM SLOVNÍM DRUHŮM:
slovesa podstatná jména

107 Která vyjmenovaná slova v řadách chybí? Doplň je:
pýcha - ______ - pysk - ________ slepýš- ____- kopyto - ________ třpytit se- ______ - _______- pýr pýřit se - ________

108 Přiřaďte správně: koup_t p_rát p_tel p_ják posp_chá p_smo
p_kat zp_chnout pop_š Sp_tihněv I, Í p_la p_l p_snička p_řit se p_cha p_chavý zp_tovat p_lník zp_vat p_lulka

109 VYMYSLETE SLOVA, VE KTERÝCH JE PO P:
I,Í Y,Ý

110 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ
- vyjmenovaná slova po P - upevňování vyjmenovaných slov po P ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

111 Vyjmenovaná slova po P VY_32_INOVACE_01_10
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po P VY_32_INOVACE_01_10

112 Vyjmenovaná slova po P pýcha, pytel, pysk; netopýr, slepýš, pyl;
kopyto, klopýtat, třpytit se; zpytovat, pykat, pýr; pýřit se, čepýřit se

113 POZOR! pýcha (domýšlivost) * píchá (bodá)
pykat (nést trest) * pikat (při hře na schovávanou) pyká (nese trest) * píka (kopí) pyl (prášek z květů) * pil (požil nápoj) opylují (oplodňují pylem) * opilují (opracují pilníkem) slepýš (plaz) * slepíš (spojíš lepidlem)

114 Vyber správné slovo z dané nabídky:
______ předchází pád. (pýcha/píchá) ______ do mraveniště. (pýcha/píchá) ______ tu krabičku? (slepíš/slepýš) Na zahradě byl _____. (slepíš/slepýš)

115 Vyber správné slovo z dané nabídky:
_______ za své zločiny. (pikat/pykat) _______ při schovávané. (pikat/pykat) ___ z květů létal nad loukou. (pil/pyl) ___ ovocnou limonádu (pil/pyl)

116 DOPLŇ : Y,Ý / I,Í P_tel plný odpadků. Vyp_l bylinkový čaj. P_l sbírají včelky. Fena je p_šná na svá štěňata. Netop_r žije většinou v jeskyních. Každý vězeň by měl zp_tovat své svědomí. Ptáci si v ranní rose čep_ří své peří.

117 DOPLŇ : Y,Ý / I,Í p_rko op_lený šp_navý p_líř zp_tavě p_rátský op_čka
klop_tavě p_škot strašp_tel dop_s p_voňka p_chavka ptakop_sk

118 Doplň do vět slova z nabídky:
1. U schovávané se musí _____. 2. ______ je jedlá houba. 3. _____ šaty za jediný večer. 4. Zpěvačka slávou_____. 5. Krádež je ______. 6. Každý musí za chyby ______. Pýchavka Pykat Pikat Spíchla Pych Zpychla

119 Vyjmenovaná slova po P rozděl do skupin:
SLOVESA PODSTATNÁ JMÉNA

120 POUŽIJ TYTO VYJMENOVANÁ SLOVA VE VĚTÁCH: TŘPYTIT SE, ZPYTOVAT, KLOPÝTAT, PYKAT

121 VYMYSLI SLOVA, VE KTERÝCH BUDOU SLABIKY: PY,PÝ/PI,PÍ

122 K vyjmenovanému slovu vyber slova příbuzná:
Pyšnit se čepýřit se pyšnit se strašpytel třpytit se Pýcha zpychla pych Pyšný Zpytovat hrdopýšek pyšnilka čepýří se třpytka

123 DOPLŇ: Y,Ý / I,Í p_ják ptakop_sk p_dit se strašp_tel p_vo p_tlák
p_lník šp_navý zp_vat pap_r dop_s sp_sovatel ptakop_sk p_šnit se

124 Vyjmenovaná slova po P rozděl na slova:jednoslabičná, dvouslabičná, trojslabičná

125 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ
- problémová vyjmenovaná slova po P, jejich procvičování - příbuzná slova - opakování vyjmenovaných slov po P ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

126 Vyjmenovaná slova po M a P VY_32_INOVACE_01_11
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po M a P VY_32_INOVACE_01_11

127 Které z těchto slov není příbuzné k vyjmenovanému slovu myslit ?
myšlenka myslitel myslivna mýlit se myslivec

128 Rozděl vyjmenovaná slova po M do slovních druhů:
slovesa podstatná jména

129 Která vyjmenovaná slova v řadách chybí? Doplň je:
my- _____ - ______ - myslit, hmyz- _____ - mýlit se - _____, hlemýžď- _____ - zamykat - _____, ______ - dmýchat - _________ - mys

130 U DANÝCH DVOJIC OZNAČTE ZÁKLADY SLOV:
myš, myšlenka průmysl, nesmysl Smýkat, smýčit míchat dmýchat Myšlenka, průmysl mydlit, mýdlo Umyvadlo, mydlinky myslivna, myslivec

131 VYMYSLETE SLOVA, VE KTERÝCH JSOU SLABIKY MY,MÝ/MI,MÍ:

132 DO VÝRAZŮ DOPLŇ NĚKTERÉ Z VYJMENOVANÝCH SLOV PO M:
Ve spíži jsme měli šedou _____. Byli jsme ve městě _________. Auto dostalo nebezpečný _____. Po odkvetu pampelišek létá _____. Ruce si _______ v _________. V létě nás obtěžuje drobný ______.

133 V psaní označte chyby: Ahoj Mýlo,
lytuji, že jsem nebila v Přybislavi, jak jsem slýbyla. Zlomyla jsem si na ližích nohu a musím pobívat v klydu. Nezbilo, než zůstat doma. Lýbýl se ty můj dárek? Napiš, jak se máš. Lýbá tě Mýša

134 KTERÁ DALŠÍ VYJMENOVANÁ SLOVA SE SKUPINOU MY-MÝ SE SKRÝVAJÍ V TĚCHTO SLOVECH? OZNAČ JE:
HMYZ LITOMYŠL NACHOMÝTNOUT SE

135 Seřaď vyjmenovaná slova po M tak, jak jdou správně za sebou:
Zamykat, my, nachomýtnout se, myš, chmýří, mýlit se, mýto, mýt, mýtit, Litomyšl, dmýchat, myslit,hmyz, hlemýžď, smýkat.

136 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ
- opakování a procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po M a P ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

137 Vyjmenovaná slova po M a P VY_32_INOVACE_01_12
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po M a P VY_32_INOVACE_01_12

138 Vyjmenovaná slova po S syn, sytý, sýr; syrový, sychravý, usychat;
sýkora, sýček, sysel; syčet, sypat

139 Která z těchto slov nepatří mezi vyjmenovaná slova po S ?
sýr usychat sýkora síra sytý

140 Které z těchto slov je vyjmenované slovo po S ?
siréna Bylina Pytel Pyl sypat

141 Které z těchto slov není příbuzné k vyjmenovanému slovu syčet ?
syčící usyčený sípe syčí sykavky

142 Které z těchto slov není příbuzné k vyjmenovanému slovu syn ?
synovec synek synčisko syslí

143 Které vyjmenované slovo po S v řadě chybí?
_____- sytý - ________syrový Sychravý- ________- _________ Sýček- ______- ________- sypat

144 Kde patří slabika SY? Přiřaď ke slovům:
s_n s_ra s_sel s_pe s_čící s_slí S_mona S_lvie s_rová s_rka nas_pat SY zas_čet s_rovinky s_rečky s_ta s_láž s_gnály měs_c vys_chá ús_lí

145 U VYJMENOVANÝCH SLOV URČI SLOVNÍ DRUHY:
syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat,sýkora, sýček, sysel,syčet, sypat

146 DOPLŇ: Y,Ý / I,Í s_pe s_lo náp_s s_čkovat kdos_ s_reček s_rový s_fon
měs_c s_pat (chraptět) s_láž s_korčí s_lnice S_chrov

147 Rozděl vyjmenovaná slova po S na : slovesa, podstatná jména, přídavná jména
Slovesa Příd.jména Pod.jména

148 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ
- vyjmenovaná slova po S - upevňování vyjmenovaných slov po S ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

149 Vyjmenovaná slova po S VY_32_INOVACE_01_13
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po S VY_32_INOVACE_01_13

150 Vyjmenovaná slova po S syn, sytý, sýr; syrový, sychravý, usychat;
sýkora, sýček, sysel; syčet, sypat

151 POZOR! Sytá (najedená) * síta (na přesívání)
Sýrový (ze sýru) * sírový (ze síry) Sypat (přesypávat) * sípat (chraptět)

152 Doplň do řady chybějící vyjmenované slovo.
Syn - _____ - sýr _______ - sychravý -________ sýkora - _______ - sysel ________ - sypat

153 Rozděl vyjmenovaná slova po S na : slovesa, podstatná jména, přídavná jména
Slovesa Příd.jména Pod.jména

154 Rozděl vyjmenovaná slova po S dle počtu slabik:
Jednoslabičná- Dvojslabičná - Trojslabičná -

155 Doplňte z nabídky správná slova.
Zapálil oheň _______. Nachladil se a _____. Našli hřiby a _______. Z tvarohu se vyrábí ______. Holoubek byl ______. Při výrobě tvarohu zbývá _______. sípá, syrovinky, sivý, sirkou, syrečky, syrovátka,

156 DO VÝRAZŮ DOPLŇ : Y,Ý / I,Í nas_tit se kaší s_rová zelenina
čaj v s_tku s_pe jako chraptí s_lo s obilím vzorný s_n listí us_chá s_rová pomazánka velká s_ta s_ra na zápalkách s_korka koňadra světelné s_gnály měs_čník s_lný muž

157 Podtrhni vyjmenovaná slova po S:
Být, slyšet, mlýn, sysel, byt, obyvatel Syn, blýskat se, netopýr, myška, bylina Usychat, pytel, myslet, sýček, sýr, mýt

158 Do vět doplňte vhodná slova z nabídky:
Když se najedla, byla _____. Při hoření zápalky je cítit ______ zápach. Písek přesíváme přes _____. Máš rád ______ květák? Marek _____ cukr do čaje. _______ chlebíček. Nachladil se a ______. síta sytá sýrový sírový syrový sípal sypal

159 Vyjmenovaná slova nejdou správně za sebou, seřaďte je:
Sytý, sychravý, sysel, sypat, syčet, usychat, syn, sýček, sýkora, syrový, sýr

160 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ
Problémová vyjmenovaná slova po S Procvičování vyjmenovaných slov po S Slova příbuzná ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

161 Vyjmenovaná slova po M a S VY_32_INOVACE_01_14
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po M a S VY_32_INOVACE_01_14

162 Rozděl vyjmenovaná slova po S dle počtu slabik:
Jednoslabičná- Dvojslabičná - Trojslabičná -

163 DO VÝRAZŮ DOPLŇ : Y,Ý / I,Í nas_tit se kaší s_rová zelenina
čaj v s_tku s_pe jako chraptí s_lo s obilím vzorný s_n listí us_chá s_rová pomazánka velká s_ta s_ra na zápalkách s_korka koňadra světelné s_gnály měs_čník s_lný muž

164 Podtrhni vyjmenovaná slova po M a S.
Syn, býk, mlýn, mýtit, Přibyslav, lýko, hlemýžď, sýr, bylina, myš, nábytek, lýtko, mlýn, být, syrový, slyšet, mýt, sychravý sysel, babyka, Hrabyně, plýtvat, lyže, plyš

165 Přiřaď správně: s_sel s_ra s_r s_lon S_mona s_n s_tý s_rový s_pal
s_tko SY,SÝ s_kora nás_p s_fon s_pat s_čet s_gnál vys_chá měs_c s_dlo nenas_ta

166 Do vět doplňte vhodná slova z nabídky:
Když se najedla, byla _____. Při hoření zápalky je cítit ______ zápach. Písek přesíváme přes _____. Máš rád ______ květák? Marek _____ cukr do čaje. _______ chlebíček. Nachladil se a ______. síta sytá sýrový sírový syrový sípal sypal

167 Vyjmenovaná slova nejdou správně za sebou, seřaďte je:
Sytý, sychravý, sysel, sypat, syčet, syrový, usychat, syn, sýček, sytý, sýkora, syrový, sýr

168 DOPLŇTE: Y,Ý / I,Í s_lná slova m_lý pejsánek s_korčí hnízdo
mal_čké m_šky zb_tky s_ru l_dské ob_dlí kouřové s_gnály zámek S_chrov s_slí mládě děravá s_ta vys_pat p_sek m_nout kam_on b_lý m_č m_nistr prům_slu

169 Přiřaď správně: s_sel s_ra s_r s_lon S_mona s_n s_tý s_rový s_pal
s_tko SI,SÍ s_kora nás_p s_fon s_pat s_čet s_gnál vys_chá měs_c s_dlo nenas_ta

170 DOPLŇ V TEXTU : I,Í / Y,Ý M_lan b_l vel_ký strašp_tel. B_li jsme
na v_letě a v_děli jsme netop_ry. Jen je zahlédl, vzal nohy na ramena. Utíkali jsme za n_m a volali na něj. Klop_tl a upadl. Když vstal, b_l cel_ šp_navý. Musel se nam_dlit a um_t v potůčku. Cestou zpět se smál, jak se v_lekal.

171 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ
- upevňování a procvičování vyjmenovaných slov po M a S ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

172 Vyjmenovaná slova po V VY_32_INOVACE_01_15
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po V VY_32_INOVACE_01_15

173 Vyjmenovaná slova po V vy, vysoký, výt; výskat, zvykat, žvýkat;
vydra, výr, vyžle; povyk, výheň slova s poředponou vy-, vý-

174 Které z těchto slov nepatří mezi vyjmenovaná slova po V?
výskat zvykat pykat vysoký povyk

175 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU VÝT ?
vytí výskot vyje zavýt provýt

176 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU VÝR?
výrek výreček výří výt výři

177 Doplň do řady chybějící vyjmenovaná slova po V?
vy - _______- výt- _________ zvykat- _______- vydra-______ vyžle - povyk- _______ - slova s předponou vy-, vý-

178 Seřaď vyjmenovaná slova podle abecedy:
Vy - vysoký - výt- výskat - žvýkat vydra – výr – vyžle – povyk - výheň slova s předponou vy-, vý-

179 DOKAŽTE, ŽE V UVEDENÝCH SLOVECH JE PŘEDPONA VY-,VÝ-, TAK, ŽE MÍSTO NÍ UVEDETE JINOU PŘEDPONU.
výběr – vybírat- vybídnout- vybočit- vyčkat- vycpat- výdělek- vývoz- vysvědčení- vyčnívat- výmluva- výčet- výbor- výskok-

180 ZKONTROLUJ, ZDA JSOU NAPSANÁ SLOVA PŘÍBUZNÁ K ZADANÝM VYJMENOVANÝM SLOVŮM. CHYBY OZNAČ.
Vysoký –vysoko, výška, vížka, nejvyšší, vysočina Zvykat –zlozvyk, zvykám, nezvyk, zvyklý, zviklat, nezvykle Žvýkat –žvýkačka, přežvýkavec, žvýkání, zvykat, žvýkací, rozžvýkat

181 DOPLŇ : Y,Ý / I,Í v_nice v_myk v_dle přiv_klý v_savač ov_jí ov_vá
V_sočina sv_tání kv_tek pov_šeně v_klat cv_čit v_ří

182 Autor: Monika Halfarová
- procvičování vyjmenovaných slov po V, předpona vy-, vý- ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

183 Vyjmenovaná slova po V VY_32_INOVACE_01_16
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po V VY_32_INOVACE_01_16

184 Vyjmenovaná slova po V vy, vysoký, výt; výskat, zvykat, žvýkat;
vydra, výr, vyžle; povyk, výheň slova s poředponou vy-, vý-

185 POZOR! vy (oslovení) * ví (zná) výš (do výšky) * víš (znáš)
výři (ptáci) * víří (točí se) vyká (oslovuje „vy“) * víka (poklopy) výška (rozměr) * vížka (malá věž) výra (ptáka) * víra (důvěra) zvyklá (přivyklá) * zviklá (znejistí)

186 POZOR! výr (pták) * vír (krouživý pohyb) *vir (virus)
výt (vydávat táhlý zvuk) *vít (plést) * Vít (jméno) vyla (vydávala táhlý zvuk) *vila (pletla) *víla (pohádková bytost) výská (jásá) *víská (hladí vlasy) * víska (vesnička) vikýř (střešní výstupek s oknem)

187 KTERÉ ZE SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ SLOVO KE SLOVU: VÝSKAT?
vyskočit zavýsknout výskot výskání

188 KTERÉ ZE SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ KE SLOVU: ŽVÝKAT?
žvýkačka žvýká zvykat požvykuje žvýkání

189 Z NABÍDKY PÍSMEN POSKLÁDEJ CO NEJVÍCE VYJMENOVANÝCH SLOV PO V.
V S K Ý Y T O R

190 DO VÝRAZŮ DOPLŇ: Y,Ý / I,Í v_la věnce dobra v_la vlčice v_la
v_děl v_ra křesťanská v_ra chřipkový v_r vodní v_r dlouhé v_nice hroznové v_no skočil nejv_š v_š to? v_ to v_te v_ská radostí v_ská ve vlasech

191 Oprav chyby v textu. Označ je barevně.
Pohádková výla vyla věnce. Maminka mi výská ve vlasech. Radek víská radostí, že vihrál. Jsem zviklá na svůj svetr. Tatínek mi zvyklá můj bolavý zub. Chytil jsem nějaký vyr.

192 PODTRHNI SLOVA S PŘEDPONOU: VY-, VÝ-
výskat výskok vyskočit žvýkat vyžle vypsát výběh vyčíst vydra povyk výheň vyčkat výmluva výkon

193 AUTOR: Monika Halfarová
- opakování vyjmenovaných slov po V

194 Vyjmenovaná slova po V VY_32_INOVACE_01_17
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po V VY_32_INOVACE_01_17

195 U VYJMENOVANÝCH SLOV PO V URČI SLOVNÍ DRUHY:
vy, vysoký, výt; výskat, zvykat, žvýkat; vydra, výr, vyžle; povyk, výheň slova s poředponou vy-, vý-

196 DOPLŇTE: Y,Ý / I,Í v_pon v_skok v_běh v_drž v_krok v_piš v_lij zv_klá
ov_jí ov_vá v_dle v_nice v_r v_ra

197 KTERÉ Z DANÝCH SLOV JE PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU: POVYK?
zvyk návyk povykovat výskat zvyklá

198 VYSVĚTLI VÝZNAM SLOV A TVOŘ S NIMI VĚTY: VYLA, VÍLA, VILA

199 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU VYSOKÝ?
výška vyskočit vysoko vysoká

200 Ve větách najdi vyjmenovaná slova po V, označ je:
Katce upadla do trávy drahocennost. Vyskočilovi odpovídali za školní zahradu. Peníze na autobus vybere Petr Levý s Katkou Pravou. Zítra si napíšeme nový test. Na kořist číhal hladový rys.

201 Doplň do řady chybějící vyjmenovaná slova po V?
___ - vysoký - výt- _________ _______ - žvýkat - ______ - výr vyžle- ________ - _______ slova s předponou ____________

202 Které z těchto slov je vyjmenované slovo po V ?
sytý pýr výt lysý myš

203 NAJDI VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH PO V:
SLOVESA PODSTATNÁ JMÉNA

204 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ
- procvičování slov s předponou VY-, VÝ- ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

205 Vyjmenovaná slova po Z VY_32_INOVACE_01_18
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova po Z VY_32_INOVACE_01_18

206 Vyjmenovaná slova po Z brzy, jazyk, nazývat; Ruzyně

207 POZOR! brzy * brzičko nazývat se * zívat

208 Která z těchto slov nepatří mezi vyjmenovaná slova po Z ?
jazyk brzy zima nazývat se Ruzyně

209 Které z těchto slov je vyjmenované slovo po Z ?
zima zítra zinek brzy zídka

210 KTERÉ Z TĚCHTO SLOV NENÍ PŘÍBUZNÉ K VYJMENOVANÉMU SLOVU:NAZÝVAT SE ?
ozývat se zíval nazývaný ozývalo se

211 Přiřaď správně: jaz_ček zimn_k Z_ta jaz_k brz_čko
naz_ván ZI, ZÍ Ruz_ně z_ma ciz_na brz_ z_vat naz_vat se z_dka jaz_kolam z_tra z_vat

212 DOPLŇ V TEXTU Y,Ý / I,Í: Brz_čko budou Vánoce a m_ máme
tajná přání. Mam_nka b_ chtěla jaz_- kový kurz, tatínek si přeje nové l_že. Bratr b_lou m_šku a já chlupatou čep_ci. Bab_čka b_ chtěla na v_let do L_tom_šle a děda se chce stát m_slivcem.

213 DOPLŇ : I,Í / Y,Ý b_lý jaz_k přijít brz_ p_štění a v_skot
těžký jaz_kolam jaz_kový kurz dlouhé b_dlo p_šný jako páv krutá z_ma sl_šet hromob_tí vel_ký l_ják v_dl_čky a tal_ře b_ci a kl_sny s_korčí p_skle v_soká v_žka

214 Přiřaď správně: jaz_ček zimn_k Z_ta jaz_k brz_čko
naz_ván ZY, ZÝ Ruz_ně z_ma ciz_na brz_ z_vat naz_vat se z_dka jaz_kolam z_tra z_vat

215 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ
- vyjmenovaná slova po Z, jejich upevňování a procvičování - příbuzná slova ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

216 Vyjmenovaná slova – opakování VY_32_INOVACE_01_19
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova – opakování VY_32_INOVACE_01_19

217 VZPOMENEŠ SI NA ZVÍŘATA, KTERÁ SE OBJEVUJÍ VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH
VZPOMENEŠ SI NA ZVÍŘATA, KTERÁ SE OBJEVUJÍ VE VYJMENOVANÝCH SLOVECH? NAPIŠ JE:

218 Ke kterému vyjmenovanému slovu patří?
Uslyšet – Zablýsklo se – Lyžař – Plýtvání – Plyšový – Lýkový – Jazykový - Polykání – Umývat – Myška – Zamykání – Zbylo – Myšlenka – Vzlykání -

219 K vyjmenovanému slovu připiš:
Tvar vyjmenovaného slova: Lyže – Myš – Pyl – Výr – Lysý – Byt - Slovo příbuzné:

220 DOPLŇTE: I,Í / Y,Ý S_lný v_tr, dny pl_nou, bab_čka
M_lenka, b_skupský chleb_ček, v_borné v_no, v_hodná nab_dka, l_vance a kobl_žky, v_šňová l_monáda, přes_vat p_sek, bl_zká c_z_na, měs_c pros_nec, ospale z_vat, v_soká v_žka.

221 Přiřaď správně: P_tel p_liny slep_š p_šný netop_r p_kat
p_škot p_stol p_lný p_l p_tí PI, PÍ p_smo třp_tit se p_semný p_řit se p_lník p_vo p_š klop_tat pap_r ušp_něný

222 Ve větách vyhledej slova vyjmenovaná nebo příbuzná
Na mýtině byly patrné stopy telat. Děti si vzaly žemli se sýrem. Šel před námi a my šli v jeho stopách. Nabarvíme si vlasy na bílo.

223 VHODNĚ DOPLŇTE SLOVESO: BÝT
_______ jsme na výletě. Míša ______ na návštěvě. Já _____ si koupil myš. ________ si něco přát? Oni _______ kupovat nové auto. ______ to muset spravit. ______ tady brzy.

224 VYMYSLETE SLOVA S PŘEDPONOU : VY, VÝ

225 Přiřaď správně: P_tel p_liny slep_š p_šný netop_r p_kat
p_škot p_stol p_lný p_l p_tí PY, PÝ p_smo třp_tit se p_semný p_řit se p_lník p_vo p_š klop_tat pap_r ušp_něný

226 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ
- opakování vyjmenovaných slov, jejich procvičování ZDROJ: Aplikace Microsoft Office

227 Vyjmenovaná slova – opakování VY_32_INOVACE_01_20
JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova – opakování VY_32_INOVACE_01_20

228 DOPLŇ : Y,Ý / I,Í P_la Pampel_ška Op_lený Zp_tavě Hrdop_šek B_k
Netop_r P_líř P_rko P_tlovina Kob_lka M_ška Pep_k Zb_lý

229 DOPLŇ: I,Í / Y,Ý V_cekrát V_žle V_ska V_t V_drovka Záv_t V_myk S_láž
S_tko S_n S_tý S_rový S_sel S_korčí

230 Odděl od sebe čarou vyjmenovaná slova
Výrpylvyžležvýkatzamykatplynoutsytý Mýtousychatvydranetopýrpykatvyžlevy polykatlýkobýkHrabyněpelyněkmymýt

231 Přiřaďte správně: p_škot p_rát p_tel p_sk dop_s op_čka
b_lina b_k netop_r p_l mal_na I, Í zp_vat zp_tovat m_nout hlem_žď b_dlet m_šlenka M_ša Zb_něk kl_ště prům_sl

232 DOPLŇTE Y,Ý/I,Í A URČETE SLOVNÍ DRUHY
Rob_n, b_lá, bab_čka, nab_zet, b_k l_zátko, l_pa, pol_kat, pel_něk, kl_če l_kový, úkl_d, sb_rat, dob_tek, b_ble kdyb_, klub_čko, kl_če, l_žař, l_tovat

233 Vymyslete slova, kde se po L píše:
i,í

234 KOLIK VYJMENOVANÝCH SLOV DOKÁŽETE POSKLÁDAT
KOLIK VYJMENOVANÝCH SLOV DOKÁŽETE POSKLÁDAT? DANÉ PÍSMENO MŮŽETE POUŽÍT I VÍCEKRÁT. S V K Y R O T Ý

235 Přiřaďte správně: p_škot p_rát p_tel p_sk dop_s op_čka
b_lina b_k netop_r p_l mal_na Y, Ý zp_vat zp_tovat m_nout hlem_žď b_dlet m_šlenka M_ša Zb_něk kl_ště prům_sl

236 VYMYSLETE SLOVA, VE KTERÝCH JE PO M:
i,í y,ý

237 AUTOR: MONIKA HALFAROVÁ
- opakování a procvičování všech vyjmenovaných slov ZDROJ: Aplikace Microsoft Office


Stáhnout ppt "JAZYK ČESKÝ Vyjmenovaná slova"

Podobné prezentace


Reklamy Google