Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

B býtbydlit obyvatelbyt příbytek dobytek nábytek obyčej bystrý bylina kobyla Přibyslav býk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "B býtbydlit obyvatelbyt příbytek dobytek nábytek obyčej bystrý bylina kobyla Přibyslav býk."— Transkript prezentace:

1

2 B býtbydlit obyvatelbyt příbytek dobytek nábytek obyčej bystrý bylina kobyla Přibyslav býk

3 Musí být hodný. X Nemusíš bít psa. Byl vždycky nejhezčí. X Proč jsi Vaška bil. Chlapci odbyli úlohu. X Věžní hodiny odbily osm. Lehce nabyl, lehce pozbyl. X Myslivec nabil pušku. být – byl (bude) X bít – bil (bije) obr. 1

4 být bydlit bývat nabývat nebyla dobýt bydliště obydlí obydlit bydlo obyvatel obývat přebývat obyvatelstvo byt bytový bytný obydlí příbytek přibývat ubývat obývat obývací nábytek nábytkový nábytkář dobytek dobytčí dobytče obyčej obyčejný obyčejně bystrý bystře bystřina bystrozraký bylina býložravec bylinka bylinný čaj kobyla kobylka kobylí býk Býček býčí Přibyslav přibyslavský

5 POBYČEJKALSEP KOKETYBÁNBDAŘ OLETAVYBOYONI BDFATSIOPDBIB YKÝBYMBYTLYLY LASTBONVCITYS AKETYBÍŘPTEBL UMRVÝRTSYBKNA NAESLTEIPDGHV

6  léčivé b_liny  b_lo slyšet b_tí hodin  b_lý motýl  ob_vací pokoj  nový b_t  zb_lo rozb_té auto  děti pob_haly venku  Jana b_la rychlá  starý ob_čej  rozzuřený b_k  ob_vatel Přib_slavi  veselá kob_lka  sb_rka známek  život v blahob_tu  b_lá břízka  hb_tý počtář  bab_ččin příb_tek  zlaté ob_lí  přib_t hřebík

7 Neodb_tný pes, b_t kamaráda, b_t doma, hodiny b_ly poledne, srdce mi hlasitě b_lo, nab_t pušku, b_t spokojený, b_la jsem zkoušená, Pepa hraje na b_cí nástroje, b_lo to dávno, b_valý host, žák odb_l úlohu, kočí b_li koně, rozb_té koleno, děti b_ly na výletě, Pepa chce b_t lékařem, přijď k nám pob_t, nechci b_t b_t.

8 P B B B K O B O N D PB B

9 POBYČEJKALSEP KOKETYBÁNBDAŘ OLETAVYBOYONI BDFATSIOPDBIB YKÝBYMBYTLYLY LASTBONVCITYS AKETYBÍŘPTEBL UMRVÝRTSYBKNA NAESLTEIPDGHV

10  léčivé byliny  bylo slyšet bití hodin  bílý motýl  obývací pokoj  nový byt  zbylo rozbité auto  děti pobíhaly venku  Jana byla rychlá  starý obyčej  rozzuřený býk  obyvatel Přibyslavi  veselá kobylka  sbírka známek  život v blahobytu  bílá břízka  hbitý počtář  babiččin příbytek  zlaté obilí  přibít hřebík

11 Neodbytný pes, bít kamaráda, být doma, hodiny bily poledne, srdce mi hlasitě bilo, nabít pušku, být spokojený, byla jsem zkoušená, Pepa hraje na bicí nástroje, bylo to dávno, bývalý host, žák odbyl úlohu, kočí bili koně, rozbité koleno, děti byly na výletě, Pepa chce být lékařem, přijď k nám pobýt, nechci být bit.

12 PŘIBYSLAV BÝT BÝK BYLINA KOBYLA OBYČEJ BYSTRÝ OBYVATEL NÁBYTEK DOBYTEK PŘÍBYTEKBYT BYDLIT

13  Obr. 1 cit.[ 2012/11.20] Sada klipartů Microsoft Office 2010


Stáhnout ppt "B býtbydlit obyvatelbyt příbytek dobytek nábytek obyčej bystrý bylina kobyla Přibyslav býk."

Podobné prezentace


Reklamy Google