Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyjmenovaná slova po B.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyjmenovaná slova po B."— Transkript prezentace:

1 Vyjmenovaná slova po B

2 ZBYTEK, nezbytný – nezbude NABÝT jmění, majetku – nabude
BÝT (existovat – BUDE) BYTOST, ŽIVOBYTÍ ZBYTEK, nezbytný – nezbude NABÝT jmění, majetku – nabude DOBÝT hrad, dobyvatel - získá ho STAROBYLÁ POBYT v přírodě – pobude ODBYT zboží – odbude BÍT ( tlouct, BIJE) HROMOBITÍ ODBÍT přihrávku, půlnoc ZBÍT psa – zbije NABÍT pušku, kredit – nabije DOBÍT zvíře – usmrtit ODBÍJENÁ BITVA

3 BYDLIT bydlení, obydlí, zabydlit OBYVATEL obývací, neobyvatelný
BYT ubytovna, bytová, bytná, bytelný PŘÍBYTEK NÁBYTEK nábytkářský BIDLO tyč-bidýlko, na prádlo

4 dobytčí, dobytkářství, dobytče OBYČEJ obyčejný, neobyčejně BYSTRÝ
DOBYTEK dobytčí, dobytkářství, dobytče OBYČEJ obyčejný, neobyčejně BYSTRÝ bystře, bystřina, bystrozraký, zbystřit, Bystřice, Bystrouška, Bystrovany BYLINA bylinka, bylinářka, býlí, býložravec BÍLÝ bílá barva, bíle zbarvený

5 KOBYLA kobylka, Kobylisy BÝK býček, býčí, býkovec PŘIBYSLAV přibyslavský BYDŽOV, ZBYŠEK, ZBYNĚK

6 PROCVIČOVÁNÍ přib- l hřeb- k, neodb- tný člověk, bab-čka sb- rá léčivé b- lí, b- lý ryb- z, zb- střil pozornost, B- střice pod Pernštejnem, B- strozraký je pohádková b- tost, hb- tě odb- přihrávku ve vyb- jené, sídlo b- skupa, nezb- lo mu na živob- tí, bab- kový list, Rob- nův táta pracuje se sb- ječkou, kob- la a b-k jsou b- ložravci, v Přib- slavi dlouho nepob- l,cesta do B- džova rychle ub- hala, dob- vá pařez, líb- vý obraz, b- cí hodiny, neob- čejný starob- lý náb- tek, knižní nab- dka, velké krupob- tí, obyvatelé Hrab- ně, vyb- lený sklep, rozb- l vázu od Gáb- ny, Sabina jí b- lkové pusinky, nepob- hej v ob- lí, sb- l stůl z b- telných prken,nab- l jmění, dob- l kredit mob- lu, váb- vá hudba, neob- vatelný příb- tek, b- zon, odpíchl se b- dlem

7 ŘEŠENÍ přibil hřebík, neodbytný člověk, babička sbírá léčivé býlí, bílý rybíz, zbystřil pozornost, Bystřice pod Pernštejnem, Bystrozraký je pohádková bytost, hbitě odbil přihrávku ve vybíjené, sídlo biskupa, nezbylo mu na živobytí, babykový list, Robinův táta pracuje se sbíječkou, kobyla a býk jsou býložravci, v Přibyslavi dlouho nepobyl,cesta do Bydžova rychle ubíhala, dobývá pařez, líbivý obraz, bicí hodiny, neobyčejný starobylý nábytek, knižní nabídka, velké krupobití, obyvatelé Hrabyně, vybílený sklep, rozbil vázu od Gábiny, Sabina jí bílkové pusinky, nepobíhej v obilí, sbil stůl z bytelných prken, nabyl jmění, dobil kredit mobilu, vábivá hudba, neobyvatelný příbytek, bizon, odpíchl se bidlem

8 Autor: Mgr. M. Schaniaková
Použité zdroje:


Stáhnout ppt "Vyjmenovaná slova po B."

Podobné prezentace


Reklamy Google