Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných Část první: „B“ Výukový program Autorem materiálu je Mgr. Eva Švarcová, ZŠ Dobříš, Komenského nám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných Část první: „B“ Výukový program Autorem materiálu je Mgr. Eva Švarcová, ZŠ Dobříš, Komenského nám."— Transkript prezentace:

1 Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných Část první: „B“ Výukový program Autorem materiálu je Mgr. Eva Švarcová, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram. Dostupné z portálu www.1zsdobrisprojekt.cz financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. www.1zsdobrisprojekt.cz

2 Informační zdroj Petra Jebavá, Jana Svobodová: BFLMPSVZ Vyjmenovaná slova Český dialog Praha

3 Vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) je skupina českých slov domácího původu, v jejichž kořenech (a v kořenech jejich tvarů) a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná, se po obojetné souhlásce píše (tvrdé) y (ý). Obojetnými souhláskami jsou: B F L M P S V Z Na zapamatování obojetných souhlásek se užívá mnemotechnická pomůcka BeFeLeMe Pes Se VeZe. Slova cizího původu v seznamu vyjmenovaných slov nejsou, používá se v nich pravopis původního jazyka. V některých případech se rozdílným pravopisem rozlišuje význam slov, která jinak znějí stejně (homofona). K vyjmenovaným slovům se také tradičně přiřazují slova s předponami vy- a vý- a s příponou -yně (jako horákyně, podobně i např. kolegyně; některá vlastní jména jsou uvedena v seznamu).

4 Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po B být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka Jména Jména Bydžov, Babyka, Přibyslav, Bylany, Hrabyně, Zbyněk, Zbyšek POZOR!! býlí (plevel) x bílí (zbarveni bíle) býlí (plevel) x bílí (zbarveni bíle) být (existovat) x bít (tlouct) být (existovat) x bít (tlouct) bydlo (příbytek) x bidlo (tyč), bydlo (příbytek) x bidlo (tyč), dobýt (zmocnit se) x dobít (baterii, zvěř) dobýt (zmocnit se) x dobít (baterii, zvěř) nabýt (získat) x nabít (pušku) nabýt (získat) x nabít (pušku)

5 poctivě. poctivě. Vyber správné slovo nabyl nabil Majetek Majetek

6 baterku do foťáku. Vyber správné slovo Nabyj Nabij

7 hrad snadno. Vyber správné slovo dobili dobyli Bojovníci

8 své děti. Vyber správné slovo byli bili Rodiče Rodiče

9 Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po B být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka Jména Jména Bydžov, Babyka, Přibyslav, Bylany, Hrabyně, Zbyněk, Zbyšek POZOR!! POZOR!! býlí (plevel) x bílí (zbarveni bíle) býlí (plevel) x bílí (zbarveni bíle) být (existovat) x bít (tlouct) být (existovat) x bít (tlouct) bydlo (příbytek) x bidlo (tyč), bydlo (příbytek) x bidlo (tyč), dobýt (zmocnit se) x dobít (baterii, zvěř) dobýt (zmocnit se) x dobít (baterii, zvěř) nabýt (získat) x nabít (pušku) nabýt (získat) x nabít (pušku) Návrat k testu Návrat k testu Návrat k testu

10 Být Být (být někde, existovat) nebýt, bytí, živobytí, starobylý, bytost, blahobyt, přibýt, přibývat, dobýt, dobývat, dobyvatel dobyvačný, nedobytný, nabýt, nabytý, nabývat, odbýt, odbývat, odbyt, neodbytný, neodbytně, pobyt, pobýt, pozbýt, ubýt, úbytek, bývat, bývalý, nebývale, ledabyle, starobylý, vybýt, přibýt, přebytek, zabývat se, zbýt, nazbyt, nezbytně, zbývat, zbytek, zbytečný, zbytečnost, zbytečně, nadbytečný, všudybyl, abych, abys, aby, abychom, abyste, kdybych,kdybys, kdyby, kdybychom, kdybyste nebýt, bytí, živobytí, starobylý, bytost, blahobyt, přibýt, přibývat, dobýt, dobývat, dobyvatel dobyvačný, nedobytný, nabýt, nabytý, nabývat, odbýt, odbývat, odbyt, neodbytný, neodbytně, pobyt, pobýt, pozbýt, ubýt, úbytek, bývat, bývalý, nebývale, ledabyle, starobylý, vybýt, přibýt, přebytek, zabývat se, zbýt, nazbyt, nezbytně, zbývat, zbytek, zbytečný, zbytečnost, zbytečně, nadbytečný, všudybyl, abych, abys, aby, abychom, abyste, kdybych,kdybys, kdyby, kdybychom, kdybyste

11 hrad má velkou zahradu. Starobilý Starobylý Vyber správné slovo

12 Volal na nás, se nezdržovali. Vyber správné slovo abichom abychom

13 Maminka měla o děti strach. Vyber správné slovo zbitečný zbytečný

14 Být Být (být někde, existovat) Nebýt, bytí, živobytí, starobylý, bytost, blahobyt, přibýt, přibývat, dobýt, dobývat, dobyvatel dobyvačný, nedobytný, nabýt, nabytý, nabývat, odbýt, odbývat, odbyt, neodbytný, neodbytně, pobyt, pobýt, pozbýt, ubýt, úbytek, bývat, bývalý, nebývale, ledabyle, starobylý, vybýt, přibýt, přebytek, zabývat se, zbýt, nazbyt, nezbytně, zbývat, zbytek, zbytečný, zbytečnost, zbytečně, nadbytečný, všudybyl, abych, abys, aby, abychom, abyste, kdybych, kdybys, kdyby, kdybychom, kdybyste Nebýt, bytí, živobytí, starobylý, bytost, blahobyt, přibýt, přibývat, dobýt, dobývat, dobyvatel dobyvačný, nedobytný, nabýt, nabytý, nabývat, odbýt, odbývat, odbyt, neodbytný, neodbytně, pobyt, pobýt, pozbýt, ubýt, úbytek, bývat, bývalý, nebývale, ledabyle, starobylý, vybýt, přibýt, přebytek, zabývat se, zbýt, nazbyt, nezbytně, zbývat, zbytek, zbytečný, zbytečnost, zbytečně, nadbytečný, všudybyl, abych, abys, aby, abychom, abyste, kdybych, kdybys, kdyby, kdybychom, kdybyste Návrat k testu Návrat k testu

15 Bydlit bydlit (bydlet) obydlí, bydliště, bydlo, obydlit, obydlený, neobydlený, zabydlit, zabydlený

16 Napiš adresu svého Vyber správné slovo. bidliště. bydliště.

17 Pálí ho dobré bidlo. bydlo. Vyber správné slovo.

18 Pomocí zachránili tonoucího. Vyber správné slovo. bydla bidla

19 Bydlit bydlit (bydlet) obydlí, bydliště, bydlo (domov), obydlit, obydlený, neobydlený, zabydlit, zabydlený !! POZOR: bidlo (klacek, dřevěný kůl) Návrat k testu Návrat k testu

20 Obyvatel obyvatel obývat, obyvatelstvo, obyvatelka, obývací, obyvatelný, neobyvatelný, obývání

21 republiky stárne. Vyber správné slovo Obivatelstvo Obyvatelstvo

22 V pokoji máme novou televizi. Vyber správné slovo obívacím obývacím

23 Po povodni zůstal dům Vyber správné slovo neobidlený. neobydlený.

24 Obyvatel obyvatel obývat, obyvatelstvo, obyvatelka, obývací, obyvatelný, neobyvatelný, obývání Návrat k testu Návrat k testu

25 Byt Byt, příbytek ubytovna, ubytovat, ubytovací, bytová, obytný, bytná, bytelný.

26 je na okraji města. Vyber správné slovo Ubitovna Ubytovna

27 Na chalupu si koupili stůl. Vyber správné slovo bitelný bytelný

28 Z tělesné hmotnosti nemá táta radost. Vyber správné slovo. příbitku příbytku

29 Byt byt, příbytek ubytovna, ubytovat, ubytovací, bytová, obytný, bytná, bytelný (pevný). Návrat k testu Návrat k testu

30 Nábytek nábytek nábytkářský, nábytková, nábytkářství, nábytkář

31 průmysl má u nás dobrou tradici. Vyber správné slovo Nábitkářský Nábytkářský

32 Nábytek nábytek nábytkářský, nábytková, nábytkářství, nábytkář Návrat k testu Návrat k testu

33 Dobytek dobytek dobytčí, dobytkářství, dobytče

34 Při převozu se jedno zranilo. Vyber správné slovo. dobitče dobytče

35 Strýc má velkou farmu. Vyber správné slovo. dobitčí dobytčí

36 Dobytek dobytek dobytčí, dobytkářství, dobytče Návrat k testu Návrat k testu

37 Obyčej obyčej (zvyk, tradice). obyčejný, obyčejně, neobyčejný, neobyčejně.

38 snídám chléb s máslem. Vyber správné slovo Običejně Obyčejně

39 Poslouchali jsme příběh. Vyber správné slovo. neobičejný neobyčejný

40 Obyčej obyčej (zvyk, tradice). obyčejný, obyčejně, neobyčejný, neobyčejně. Návrat k testu Návrat k testu

41 Bystrý bystrý bystře, bystrost, bystřina, Bystřice, bystrozrak, bystrozraký, zbystřit, Bystrouška, Bystrovany !! POZOR: bistro (prodejna občerstvení)

42 Jan patří mezi žáky. Vyber správné slovo bistré bystré

43 V mají párek v rohlíku. Vyber správné slovo bystru bistru

44 Rád poslouchám o lišce Vyber správné slovo Bistroušce. Bistroušce. Bystroušce.

45 Napili jsme se z horské Vyber správné slovo. bistřiny. bystřiny.

46 Bystrý bystrý bystře, bystrost, bystřina, Bystřice, bystrozrak, bystrozraký, zbystřit, Bystrouška, Bystrovany !! POZOR: bistro (prodejna občerstvení) Návrat k testu Návrat k testu

47 Bylina bylina bylinky, bylinkový, bylinářka, býlí, býložravec, býložravý, černobýl, zlatobýl

48 Kráva je bíložravec. býložravec. Vyber správné slovo

49 Babička si vaří čaj. bilinkový bylinkový Vyber správné slovo

50 je vytrvalá rostlina. Zlatobíl Zlatobýl Vyber správné slovo

51 pomohla mnoha lidem. Bilinářka Bylinářka Vyber správné slovo

52 Zahrada byla zarostlá bílím. býlím. Vyber správné slovo

53 Bylina bylina bylinky, bylinkový, bylinářka, býlí, býložravec, býložravý, černobýl, zlatobýl Návrat k testu Návrat k testu

54 Kobyla kobyla kobylka, kobylí, Kobylisy, Kobylnice

55 Teta bydlí v Praze v Teta bydlí v Praze v Kobilisích. Kobylisích. Vyber správné slovo

56 se nechala pohladit. Kobilka Kobylka Vyber správné slovo

57 má malý bok. Kobila Kobyla Vyber správné slovo

58 Kobyla kobyla kobylka, kobylí, Kobylisy, Kobylnice Návrat k testu Návrat k testu

59 Býk býk býček, býčí, býkovec, Býkovice

60 zápasy začaly tragédií. Bíčí Býčí Vyber správné slovo

61 Býk býk býček, býčí, býkovec, Býkovice Návrat k testu Návrat k testu

62 Přibyslav Přibyslavpřibyslavský

63 škola má pěkné hřiště. Přibislavská Přibyslavská Vyber správné slovo

64 Přibyslav Přibyslavpřibyslavský Návrat k testu Návrat k testu

65 Další slova a vlastní jména Babyka (strom), Bydžov (město), Zbyněk, Zbyšek (jména osob)

66 a Lukáš hrají dobře kopanou. Zbiněk Zbyněk Vyber správné slovo.

67 Děda se narodil v Bydžově. Bidžově. Vyber správné slovo

68 Další slova a vlastní jména Babyka (strom), Bydžov (město), Zbyněk, Zbyšek (jména osob) Návrat k testu Návrat k testu

69 Hurá…. Konec! Znovu od začátku ? Ano Ne


Stáhnout ppt "Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných Část první: „B“ Výukový program Autorem materiálu je Mgr. Eva Švarcová, ZŠ Dobříš, Komenského nám."

Podobné prezentace


Reklamy Google