Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slova lišící se významem a psaním i, í/y, ý po B autor: Jana Slejšková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slova lišící se významem a psaním i, í/y, ý po B autor: Jana Slejšková."— Transkript prezentace:

1 Slova lišící se významem a psaním i, í/y, ý po B autor: Jana Slejšková

2 pobýt strávit nějaký čas pobít pokrýt plochu

3 Doplňte y, ý/i, í a věty napište do sešitu. Pod vodou pob_l celých 30 minut. Čím pokrývač pob_l střechu? Pob_li u nás celý týden. Tatínek pob_l prkno hřebíky.

4 Zkontrolujte si podle správného řešení. Pod vodou pobyl celých 30 minut. Čím pokrývač pobil střechu? Pobyli u nás celý týden. Tatínek pobil prkno hřebíky.

5 býlí rostlina - plevel bílý mající bílou barvu

6 Doplňte i, í/y, ý a věty napište do sešitu. Hrůzou byl celý b_lý. Babička vytrhala b_lí ze záhonu. B_lí najdeme v atlase rostlin. Sídlem amerického prezidenta je B_lý dům.

7 Zkontrolujte si podle správného řešení. Hrůzou byl celý bílý. Babička vytrhala býlí ze záhonu. Býlí najdeme v atlase rostlin. Sídlem amerického prezidenta je Bílý dům.

8 nabýt něco získat nabít vsunout náboj

9 Doplňte i, í/y, ý a věty napište do sešitu. Voják umí rychle nab_t svoji pušku. Nab_jení baterií trvá asi dvě hodiny. Na univerzitě nab_l nové vědomosti. Po smrti bohatého strýce nab_l velké jmění.

10 Zkontrolujte si podle správného řešení. Voják umí rychle nabít svoji pušku. Nabíjení baterií trvá asi dvě hodiny. Na univerzitě nabyl nové vědomosti. Po smrti bohatého strýce nabyl velké jmění.

11 zbýt zůstat poslední zbít ztlouci

12 Doplňte i, í/y, ý a věty napište do sešitu. Zb_la mi poslední sušenka. Při vloupání zb_li paní prodavačku. Zb_l svého psa a šel do vězení. Zb_tek omáčky dáme do lednice. Nezb_l ti ještě jeden koláč?

13 Zkontrolujte si podle správného řešení. Zbyla mi poslední sušenka. Při vloupání zbili paní prodavačku. Zbil svého psa a šel do vězení. Zbytek omáčky dáme do lednice. Nezbyl ti ještě jeden koláč?

14 odbýt neudělat pořádně odbít odtlouci (půlnoc)

15 Doplňte i, í/y, ý a věty napište do sešitu. Nesmíš odb_vat svoji práci. Čekáme, až odb_ jí půlnoc. Maminka se zlobila, že často odb_vám domácí úkoly. Na kostelní věži právě odb_ jí osm hodin.

16 Zkontrolujte si podle správného řešení. Nesmíš odbývat svoji práci. Čekáme, až odbíjí půlnoc. Maminka se zlobila, že často odbývám domácí úkoly. Na kostelní věži právě odbíjí osm hodin.

17 bydlo živobytí, obydlí bidlo dlouhá tyč

18 Doplňte i, í/y, ý a věty napište do sešitu. Pálí ho dobré b_dlo. Dlouhým b_dlem vyzkoušel hloubku vody. Peřiny přehodil přes b_dlo za domem. Protože byl velmi hubený, dali mu přezdívku B_dlo. Už jako malý snil o dobrém b_dle.

19 Zkontrolujte si podle správného řešení. Pálí ho dobré bydlo. Dlouhým bidlem vyzkoušel hloubku vody. Peřiny přehodil přes bidlo za domem. Protože byl velmi hubený, dali mu přezdívku Bidlo. Už jako malý snil o dobrém bydle.

20 přibýt získat navíc přibít přitlouci hřebíkem

21 Doplňte i, í/y, ý a věty napište do sešitu. Do třídy nám přib_l nový spolužák. Po sladkém můžeme začít přib_vat na váze. Tatínek přib_l na zeď náš nový obraz. Stál tam jako přib_tý.

22 Zkontrolujte si podle správného řešení. Do třídy nám přibyl nový spolužák. Po sladkém můžeme začít přibývat na váze. Tatínek přibil na zeď náš nový obraz. Stál tam jako přibitý.

23 býtbýt existovat bítbít tlouci

24 Doplňte i, í/y, ý a věty napište do sešitu. Na prázdninách jsem b_la u babičky. Vztekloun b_l pěstí do stolu. Jako malá chtěla b_t princeznou. Své spolužáky nesmíš nikdy b_t.

25 Zkontrolujte si podle správného řešení. Na prázdninách jsem byla u babičky. Vztekloun bil pěstí do stolu. Jako malá chtěla být princeznou. Své spolužáky nesmíš nikdy bít.

26 Na závěr zkuste sami vymyslet další podobné dvojice slov. Napište je do sešitu a použijte je ve větách.


Stáhnout ppt "Slova lišící se významem a psaním i, í/y, ý po B autor: Jana Slejšková."

Podobné prezentace


Reklamy Google