Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakujeme vyjmenovaná slova P-S-V-Z Český jazyk 2. stupeň 1 Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy VY_32_INOVACE_07_Opakujeme vyjmenovaná slova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakujeme vyjmenovaná slova P-S-V-Z Český jazyk 2. stupeň 1 Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy VY_32_INOVACE_07_Opakujeme vyjmenovaná slova."— Transkript prezentace:

1 Opakujeme vyjmenovaná slova P-S-V-Z Český jazyk 2. stupeň 1 Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy VY_32_INOVACE_07_Opakujeme vyjmenovaná slova P-S-V-Z

2 Vyluštíš text? VS jsem, že vám babička slovo s předponou vy novou pohádku o řece v zemi, která se VS Rychlá. I řeka tu teče VS. Na řece stál VS. V něm VS starý VS a jeho VS. Jejich VS bylo pracovat rychle a dobře, proto byli VS bohatí. Ale nebyli vůbec VS. Lidé přijížděli s VS obilí a odváželi si krásnou mouku. Všichni je měli rádi. Slyšela jsem, že vám babička vyprávěla novou pohádku o řece v zemi, která se nazývá Rychlá. I řeka tu teče bystře. Na řece stál mlýn. V něm bydlel starý mlynář a jeho syn. Jejich zvykem bylo pracovat rychle a dobře, proto byli brzy bohatí. Ale nebyli vůbec pyšní. Lidé přijížděli s pytli obilí a odváželi si krásnou mouku. Všichni je měli rádi. Jak pohádka pokračuje? VS – vyjmenované slovo nebo slovo příbuzné

3 Vypiš slova, v nichž má být Y - Ý chlub…l se, bl…zko, ml…n, jel seml…t ob…lí, starob…lá stavba, chodil po b…tě, nesl…šně, v l…skovém keři, nab…j baterii v mob…lu, oni dob…li hradby, známé ob…čeje, hb…tě se pl…žil, čas pl…ne, malý b…ček mlýn, starobylá stavba, chodil po bytě, neslyšně, oni dobyli hradby, známé obyčeje, čas plyne, malý býček

4 Pozor! visí, vidí, vítá, viní, vítr, vidle, vine, vítěz, viklat… a)v-borná žákyně b)v-tí vlka c)v-dí dobře d)v malé v-šce e)nejv-šší vrchol f)v-ko krabice g)přiv-tej v-těze h)nav-klý pohyb i)v-tečný žák j)v-v-klaný zub k)uv-t věneček a)výborná žákyně b)vytí vlka c)vidí dobře d)v malé výšce e)nejvyšší vrchol f)víko krabice g)přivítej vítěze h)navyklý pohyb i)výtečný žák j)vyviklaný zub k)uvít věneček

5 Doplň slova vyjmenovaná nebo příbuzná - P 1.Je dobře, že XXX svědomí. 2.Budeš XXX za své činy. 3.V očích se objevily XXX slzy. 1.Je dobře, že zpytuješ svědomí. 2.Budeš pykat za své činy. 3.V očích se objevily třpytivé slzy. Mohou věty spolu souviset?

6 Doplň 1.Nenas-tné s-korky přilétají ke krmítku. 2.Do s-tě se chytil s-sel. 3.Přes-pal mouku přes s- to. 4.Pozor na kyselinu s- rovou. 1.Nenasytné sýkorky přilétají ke krmítku. 2.Do sítě se chytil sysel. 3.Přesypal mouku přes síto. 4.Pozor na kyselinu sírovou.

7 Napiš větu jednoduchou, v níž užiješ všechna vyjmenovaná slova po Z Např.: Brzy se kolem nás ozývaly různé cizí jazyky.

8 Které slovo je těžké pro tebe? blízko – blýská se mlýn – semlít zívá únavou – nazývá se pyl – pil síto hbitě visí vidí ?


Stáhnout ppt "Opakujeme vyjmenovaná slova P-S-V-Z Český jazyk 2. stupeň 1 Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy VY_32_INOVACE_07_Opakujeme vyjmenovaná slova."

Podobné prezentace


Reklamy Google