Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyjmenovaná slova po P.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyjmenovaná slova po P."— Transkript prezentace:

1 Vyjmenovaná slova po P

2 PÝCHA PYTEL PYSK ptakopysk NETOPÝR SLEPÝŠ (ještěrka) PYL (na květu)
pýchavka, hrdopyška, přepych - luxus pych (krádež, lup) pytlák PYTEL PYSK ptakopysk NETOPÝR SLEPÝŠ (ještěrka) PYL (na květu) opylený květ PÍCHÁ (jehlou) SLEPÍŠ (lepidlem) PIL (na žízeň) OPILOVANÝ pilníkem

3 TŘPYTIT SE třpytka na ryby ZPYTOVAT svědomí, zamýšlet se nad sebou
KOPYTO lichokopytník KLOPÝTAT TŘPYTIT SE třpytka na ryby ZPYTOVAT svědomí, zamýšlet se nad sebou NEVYZPYTATELNÝ (neodhadnutelný) PYKAT nést trest PÝR plevel PIKAT při hře na schovávanou pikola

4 PÝŘIT SE (červenat se) ČEPÝŘIT SE PAMATUJ !!!
PŘEPYCH, CHROPYNĚ, PYŠELY SPYTIHNĚV PAMATUJ !!! PÍRKO (brk, ptačí) PILNÝ, PÍSKAT, PILA, ZPÍVAT, PÍCE (žrádlo pro dobytek), PÍSEK, PROSPÍVAT, PILÍŘ, OPILEC, ŠPÍNA, ŠPICE

5 PROCVIČOVÁNÍ p- kat za své chyby, trní tě pop- chá, Pep- k nám zp- chnul, nepop- chujte se,p- chavka je jedlá houba, přep- chový šperk, šaty z p- tloviny, p- ská na p- šťalku, ptakop- sk podivný, pop- š nesl- šný netop- ří let, p- tná voda, p- skoviště, lup- či m- vají velký p- ch, spací p- tel, p- chlavý kaktus, p- r, p- tlácká stezka, nep- plej se s tím, okop- rovaný pap- r, slep- š rozb- tý tal- ř lep- dlem, nesm- rně p- lný žák, zap- l p- lulku, nezap- rej op- sování, p- semka z pravop- su, pl- šová op- ce, klop- tavá chůze, rozp- navý pl- n, nepl- tvej p- tím, hb- tý slep- š, včela op- lovala p- voňky, p- dí se po p- hovatém Přem- slovi, p- chla ho p- lníčkem na nehty, čep- ce, p- řil se před mam - nkou, p- tvořila se na kluky, podej m- tu p- lku, koňské p- sky

6 ŘEŠENÍ pykat za své chyby, trní tě popíchá, Pepík nám zpychnul, nepopichujte se, pýchavka je jedlá houba, přepychový šperk, šaty z pytloviny, píská na píšťalku, ptakopysk podivný, popiš neslyšný netopýří let, pitná voda, pískoviště, lupiči mívají velký pych, spací pytel, pichlavý kaktus, pýr, pytlácká stezka, nepiplej se s tím, okopírovaný papír, slepíš rozbitý talíř lepidlem, nesmírně pilný žák, zapil pilulku, nezapírej opisování, písemka z pravopisu, plyšová opice, klopýtavá chůze, rozpínavý plyn, neplýtvej pitím, hbitý slepýš, včela opylovala pivoňky, pídí se po pihovatém Přemyslovi, píchla ho pilníčkem na nehty, čepice, pýřil se před maminkou, pitvořila se na kluky, podej mi tu pilku, koňské pysky

7 Autor: Mgr. M. Schaniaková
Použité zdroje: //gify.jahho.cz/?kat=177&menu=z&num=26&lang=cz


Stáhnout ppt "Vyjmenovaná slova po P."

Podobné prezentace


Reklamy Google