Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český jazyk Český jazyk Slovní druhy. Slovní druhy  OHEBNÉ 1. Podstatná jména 2. Přídavná jména 3. Zájmena 4. Číslovky 5. Slovesa  NEOHEBNÉ 6. Příslovce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český jazyk Český jazyk Slovní druhy. Slovní druhy  OHEBNÉ 1. Podstatná jména 2. Přídavná jména 3. Zájmena 4. Číslovky 5. Slovesa  NEOHEBNÉ 6. Příslovce."— Transkript prezentace:

1 Český jazyk Český jazyk Slovní druhy

2 Slovní druhy  OHEBNÉ 1. Podstatná jména 2. Přídavná jména 3. Zájmena 4. Číslovky 5. Slovesa  NEOHEBNÉ 6. Příslovce 7. Předložky 8. Spojky 9. Částice 10. Citoslovce

3 Podstatná jména -názvy osob, zvířat nebo věcí -názvy činností, vlastností, dějů… Např. : Novák, žák, kůň, žena, Praha, tabule, práce, píle, radost, míč…

4 Přídavná jména -vlastnosti osob, zvířat nebo věcí Např. : zdravý, nejhodnější, dobrý, malý, smutný, jarní, barevný…

5 Zájmena -používají se místo názvů osob, zvířat, věcí, vlastností nebo dějů Např. : já, ty, která, čí, ona, jeho, ten…

6 Číslovky -vyjadřují počet, pořadí… Např. : mnoho, stý, osm, pětkrát, troje, sedmero…

7 Slovesa -vyjadřují děj, činnost nebo stav Např. : psát, chytit, vidět, chodit, pít, radovat se, cítit…

8 Příslovce -Upřesňují okolnosti činností, určují míru, čas, způsob, příčinu… Např. : domů, dost, proto, už…

9 Předložky -spojují se se jmény Např. : z (lesa), k (babičce), o (knize), s (tebou), na (stůl)…

10 Spojky -spojují slova nebo věty Např. : a, ale, protože, že, i, aby, nebo, když, však…

11 Částice -uvozují věty a naznačují jejich druh Např. : ať, nechť, kéž, asi, zejména…

12 Citoslovce -označují hlasy a zvuky nebo vyjadřují nálady a city Např. : fuj, oj, mňau, bác, krá, žbluňk, buch, pst, brr…

13 Podstatná Podstatná jména

14 Číslo podstatného jména JEDNOTNÉ Např. :dívka morče tužka MNOŽNÉ Např. :dívky morčata tužky

15 Pádové otázky 1. Kdo, co?(Petr) 2. Koho, čeho?( bez Petra) 3. Komu, čem?(dám to Petrovi) 4. Koho, co?(vidím Petra) 5. Oslovujeme, voláme!(Petře!) 6. O kom, o čem?(o Petrovi) 7. S kým, s čím?(s Petrem)

16 Rod podstatného jména MUŽSKÝ – ten(klíč) ŽENSKÝ – ta(tužka) STŘEDNÍ – to(pravítko)

17 Vzory rodu mužského ŽIVOTNÉ  PÁN (bez pána)  MUŽ (bez muže) NEŽIVOTNÉ  HRAD (bez hradu)  STROJ (bez stroje)

18 Vzory rodu ženského  ŽENA (bez ženy)  RŮŽE (bez růže)  PÍSEŇ (bez písně)  KOST (bez kosti)

19 Vzory rodu středního  MĚSTO (bez města)  MOŘE (bez moře)  KUŘE (bez kuřete)  STAVENÍ (bez stavení)

20 Slovesa Slovesa …

21 Osoby Jednotné číslo 1. Já 2. Ty 3. On Ona Ono Množné číslo 1. My 2. Vy 3. Oni Ony Ona

22 Časy 1. Čas minulý(bylo) 2. Čas přítomný(je) 3. Čas budoucí(bude)

23 Vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova B, F, L, M, P, S, V, Z

24 B Být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav, aby, Zbyněk, Zbyšek, babyka, Bydžov

25 F Fyzika

26 L Slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, plyš

27 M My, mýt, myslet, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtina, zamykat, smýkat, dmýchat, mýto, Přemysl, Lytomyšl

28 P Pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se

29 S Syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

30 V Vy, vykat, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, slova s předponou vy- a vý-

31 Z Brzy, jazyk, nazývati se, Ruzyně

32 Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen …

33 1. Na začátku každé věty.

34 2. Po dvojtečce, následuje-li přímá řeč.

35 3. K vyjádření společenské nebo náboženské úcty. Tvůj, Ty, Vaše ctihodnosti, Bůh, Hospodin apod.

36 4. Ve jménech vlastních, i u názvů, které mají úlohu jmen vlastních: Karel, Čechy

37 U zeměpisných názvů dvojslovných: Velká Británie, Vysoké Tatry U zeměpisných názvů s předložkou píšeme malým písmenem předložku: Brandýs nad Labem, apod.

38 U zeměpisných názvů, které obsahují i obecné jméno druhové, píšeme velkým písmem jen konkrétní název: Pyrenejský poloostrov, poloostrov Apeninský

39 Ostatní názvy místní píšeme velkým písmenem i když obsahují předložku: Na Příkopě, U Lípy Názvy ulic, náměstí apod. – velkým písmenem píšeme až vlastní jméno: náměstí Míru, ulice Jana Masaryka

40 5. Názvy institucí a škol mají i v názvu víceslovném pouze první písmeno VELKÉ. Střední a základní školy však musí být konkrétně označeny: Ministerstvo financí ČR Fond národního majetku Okresní úřad Praha západ Střední zdravotnická škola ve Štěpánské ulici

41 Přídavná jména odvozená ze jmen vlastních píšeme velkým písmenem. Přídavná jména odvozená z názvů píšeme malým písmenem. Nebeská tělesa a souhvězdí píšeme velkým písmenem.


Stáhnout ppt "Český jazyk Český jazyk Slovní druhy. Slovní druhy  OHEBNÉ 1. Podstatná jména 2. Přídavná jména 3. Zájmena 4. Číslovky 5. Slovesa  NEOHEBNÉ 6. Příslovce."

Podobné prezentace


Reklamy Google