Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český jazyk Slovní druhy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český jazyk Slovní druhy."— Transkript prezentace:

1 Český jazyk Slovní druhy

2 Slovní druhy OHEBNÉ NEOHEBNÉ 1. Podstatná jména 6. Příslovce
2. Přídavná jména 3. Zájmena 4. Číslovky 5. Slovesa NEOHEBNÉ 6. Příslovce 7. Předložky 8. Spojky 9. Částice 10. Citoslovce

3 Podstatná jména názvy osob, zvířat nebo věcí
názvy činností, vlastností, dějů… Např. : Novák, žák, kůň, žena, Praha, tabule, práce, píle, radost, míč…

4 Přídavná jména vlastnosti osob, zvířat nebo věcí
Např. : zdravý, nejhodnější, dobrý, malý, smutný, jarní, barevný…

5 Zájmena používají se místo názvů osob, zvířat, věcí, vlastností nebo dějů Např. : já, ty, která, čí, ona, jeho, ten…

6 Číslovky vyjadřují počet, pořadí… Např. : mnoho, stý, osm, pětkrát,
troje, sedmero…

7 Slovesa vyjadřují děj, činnost nebo stav
Např. : psát, chytit, vidět, chodit, pít, radovat se, cítit…

8 Příslovce Upřesňují okolnosti činností, určují míru, čas, způsob, příčinu… Např. : domů, dost, proto, už…

9 Předložky spojují se se jmény
Např. : z (lesa), k (babičce), o (knize), s (tebou), na (stůl)…

10 Spojky spojují slova nebo věty
Např. : a, ale, protože, že, i, aby, nebo, když, však…

11 Částice uvozují věty a naznačují jejich druh
Např. : ať, nechť, kéž, asi, zejména…

12 Citoslovce označují hlasy a zvuky nebo vyjadřují nálady a city
Např. : fuj, oj, mňau, bác, krá, žbluňk, buch, pst, brr…

13 Podstatná jména

14 Číslo podstatného jména
JEDNOTNÉ Např. : dívka morče tužka MNOŽNÉ Např. : dívky morčata tužky

15 Pádové otázky 1. Kdo, co? (Petr) 2. Koho, čeho? ( bez Petra)
3. Komu, čem? (dám to Petrovi) 4. Koho, co? (vidím Petra) 5. Oslovujeme, voláme! (Petře!) 6. O kom, o čem? (o Petrovi) 7. S kým, s čím? (s Petrem)

16 Rod podstatného jména MUŽSKÝ – ten (klíč) ŽENSKÝ – ta (tužka)
STŘEDNÍ – to (pravítko)

17 Vzory rodu mužského ŽIVOTNÉ NEŽIVOTNÉ PÁN (bez pána) MUŽ (bez muže)
HRAD (bez hradu) STROJ (bez stroje)

18 Vzory rodu ženského ŽENA (bez ženy) RŮŽE (bez růže) PÍSEŇ (bez písně)
KOST (bez kosti)

19 Vzory rodu středního MĚSTO (bez města) MOŘE (bez moře)
KUŘE (bez kuřete) STAVENÍ (bez stavení)

20 Slovesa

21 Osoby 1. Já 2. Ty 3. On Ona Ono 1. My 2. Vy 3. Oni Ony Ona
Jednotné číslo 1. Já 2. Ty 3. On Ona Ono Množné číslo 1. My 2. Vy 3. Oni Ony Ona

22 Časy 1. Čas minulý (bylo) 2. Čas přítomný (je) 3. Čas budoucí (bude)

23 Vyjmenovaná slova B, F, L, M, P, S, V, Z

24 B Být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek
nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav, aby, Zbyněk, Zbyšek, babyka, Bydžov

25 F Fyzika

26 L Slyšet, mlýn, blýskat se, polykat,
plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, plyš

27 M My, mýt, myslet, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtina, zamykat,
smýkat, dmýchat, mýto, Přemysl, Lytomyšl

28 P Pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš,
pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se

29 S Syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel,
syčet, sypat

30 V Vy, vykat, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle,
povyk, výheň, slova s předponou vy- a vý-

31 Z Brzy, jazyk, nazývati se, Ruzyně

32 Psaní velkých písmen

33 1. Na začátku každé věty.

34 2. Po dvojtečce, následuje-li
přímá řeč.

35 3. K vyjádření společenské nebo
náboženské úcty.        Tvůj, Ty, Vaše ctihodnosti, Bůh, Hospodin apod.

36 4. Ve jménech vlastních, i u názvů,
které mají úlohu jmen vlastních:   Karel, Čechy

37 U zeměpisných názvů dvojslovných: 
Velká Británie, Vysoké Tatry U zeměpisných názvů s předložkou píšeme malým písmenem předložku:   Brandýs nad Labem, apod.

38 U zeměpisných názvů, které obsahují
i obecné jméno druhové, píšeme velkým písmem jen konkrétní název:  Pyrenejský poloostrov, poloostrov Apeninský

39 Ostatní názvy místní píšeme velkým
písmenem i když obsahují předložku:   Na Příkopě, U Lípy  Názvy ulic, náměstí apod. – velkým písmenem píšeme až vlastní jméno:   náměstí Míru, ulice Jana Masaryka

40 5. Názvy institucí a škol mají
i v názvu víceslovném pouze první písmeno VELKÉ. Střední a základní školy však musí být konkrétně označeny:   Ministerstvo financí ČR   Fond národního majetku   Okresní úřad Praha západ   Střední zdravotnická škola ve Štěpánské ulici

41 Přídavná jména odvozená ze jmen
vlastních píšeme velkým písmenem.   Přídavná jména odvozená z názvů píšeme malým písmenem.    Nebeská tělesa a souhvězdí píšeme velkým písmenem.


Stáhnout ppt "Český jazyk Slovní druhy."

Podobné prezentace


Reklamy Google