Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 5. – 6. června 2014 doc. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. Institut geodézie a důlního měřictví Hornicko – geologická fakulta VŠB –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 5. – 6. června 2014 doc. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. Institut geodézie a důlního měřictví Hornicko – geologická fakulta VŠB –"— Transkript prezentace:

1 11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 5. – 6. června 2014 doc. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. Institut geodézie a důlního měřictví Hornicko – geologická fakulta VŠB – TU Ostrava O VZDĚLÁVÁNÍ GEODETŮ V ČR Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)

2 2 POHLED DO HISTORIE VÝCHOVY ZEMĚMĚŘIČŮ 17. stol – trigonometrie a geometrie součást studia matematiky na šlechtických akademiích rozvoj …stavovské inženýrské školy polytechnické učiliště v Praze 1896 …dvouletý učební obor zakončený odbornou státní závěrečnou zkouškou 1912 …úsilí o čtyřleté studium zakončené dvěma státními zkouškami s promočním právem Zdroj: KOVAŘÍK, J.: Vývoj civilních vysokých a středních zeměměřických škol v Československu, Geodetický a kartografický obzor, ročník 14 (58), číslo 4/1968, str Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)

3 3 POHLED DO HISTORIE VÝCHOVY ZEMĚMĚŘIČŮ 1920 …ČVUT ….Vysoká škola speciálních nauk prvním oddělením se stává učební obor pro vzdělání zeměměřičů 1927….zákon o rozšíření studia na 3 roky a o přiznání práva absolventů získávat hodnost doktora technických věd dvě státní závěrečné zkoušky uplatnění absolventů: základní geodetické práce, mapování aplikační uplatnění geodézie-pozemkové úpravy, stavebnictví, měření podzemních prostor Zdroj: KOVAŘÍK, J.: Vývoj civilních vysokých a středních zeměměřických škol v Československu, Geodetický a kartografický obzor, ročník 14 (58), číslo 4/1968, str Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)

4 4 POHLED DO HISTORIE VÝCHOVY ZEMĚMĚŘIČŮ 1927 ….nový katastrální zákon…zvyšuje nároky na výchovu zeměměřičů 1946 …. rozšíření studia zeměměřického oboru na 4 roky studijní program obsahoval 57 předmětů semestrální průměr byl 34 vyučovacích hodin za týden 1950 … otevřeno střední zeměměřické studium při průmyslové škole stavební v Praze - Smíchově 1951 … samostatná Střední průmyslová škola zeměměřická střední zeměměřické studium zavedeno: střední průmyslové škole stavební a zeměměřické v Košicích střední průmyslové škole v Brně, Bratislavě a Žilině Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)

5 5 VÝCHOVA ZEMĚMĚŘIČŮ V ČR – SOUČASNOST - SŠ Střední vzdělání zeměměřičů střední stavební odborné průmyslové školy čtyřleté studium ukončené státní maturitní zkouškou Střední průmyslová škola zeměměřickáPraha Odborné povinné předměty: Fotogrammetrie Geodézie Katastr nemovitostí Kartografické rýsování Kartografie Mapování Praxe Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)

6 6 Zdroj: MŠMT ČR, Výběr z rejstříku škol a školských zařízení Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)

7 7 VÝCHOVA ZEMĚMĚŘIČŮ V ČR - SOUČASNOST Zdroj: OS - IG, ČSGK POČET ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V LETECH průměr SPŠ zeměměřická v Praze SPŠ stavební v Brně SPŠ stavební v Opavě SPŠ stavební v Ostravě SPŠ stavební v Duchcově Celkem SŠ SPŠ.. střední průmyslová škola Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)

8 8 VÝCHOVA ZEMĚMĚŘIČŮ V ČR – SOUČASNOST - VŠ Veřejné vysoké školy: Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra speciální geodézie Katedra geomatiky Fakulta stavební, VUT v Brně pouze prezenční studium Ústav geodézie Bc....studium v prezenční i kombinované formě Nmg...studium v prezenční formě Zdroj: Koncepce rozvoje zeměměřictví, VÚGTK v.v.i. Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)

9 9 VÝCHOVA ZEMĚMĚŘIČŮ V ČR – SOUČASNOST - VŠ Hornicko-geologická fakulta v Ostravě Institut geodézie a důlního měřictví Inženýrská geodézieDůlní měřictví Bc., Nmg. …v prezenční i kombinované formě Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Katedra matematiky, oddělení geomatiky Zdroj: Koncepce rozvoje zeměměřictví, VÚGTK v.v.i. Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)

10 10 VÝCHOVA ZEMĚMĚŘIČŮ V ČR – SOUČASNOST - VŠ Státní vysoké školy Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany Katedra Vojenská geografie a meteorologie Zdroj: Koncepce rozvoje zeměměřictví, VÚGTK v.v.i. Uplatnění absolventů: v Geografické službě AČR v Hydrometeorologické službě AČR v podmínkách mezinárodních zahraničních misí jako součást oboru Vojenská geografie a meteorologie Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)

11 11 VYSOKÁ ŠKOLA průměr průměr FSv ČVUT Praha???? VUT v Brně VŠB - TU Ostrava ZČU v Plzni9847?13710 Univerzita obrany Celkem VÝCHOVA ZEMĚMĚŘIČŮ V ČR – SOUČASNOST - VŠ Bakalářské studium Navazující magisterské studium Zdroj: OS – IG, ČSGK Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)

12 12 SETKÁNÍ PEDAGOGŮ A ZÁSTUPCŮ PRAXE KE KONCEPCI VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU GEODÉZIE A KARTOGRAFIE 20. února 2014Účastnící setkání: 5 zástupců VŠ VŠB – Technická univerzita Ostrava VUT Brno ZČÚ Plzeň Žilinská univerzita v Žilině 4 zástupci SŠ: SPŠ Stavební, Opava PSŠ Letohrad SPŠ Zeměměřická SPŠ Stavební, Opava

13 13 SETKÁNÍ PEDAGOGŮ A ZÁSTUPCŮ PRAXE KE KONCEPCI VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU GEODÉZIE A KARTOGRAFIE 20. února 2014Účastnící setkání: 9 zástupců praxe GESPO, v.o.s. Ostrava VÚGTK, v.v.i. GIS – Stavinvex, a.s. Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Opava Geodézie PP, Praha PRAGOPROJEKT, a.s. GEFOS, a.s. SŽDC, s.o., Praha

14 14 SETKÁNÍ PEDAGOGŮ A ZÁSTUPCŮ PRAXE KE KONCEPCI VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU GEODÉZIE A KARTOGRAFIE 20. února 2014Diskutovaná témata: Úroveň znalostí SŠ a VŠ absolventů včetně právního povědomí Schopnost absolventů aplikovat znalosti ze školy do praxe Malá snaha absolventů o samovzdělávání v oboru Počty absolventů v rámci ČR Úroveň vzdělanosti pedagogů a problematika jejich praxe Problematika nízké znalosti terminologie a systému řízení lidí Posílení sebevědomí geodeta, především ÚOZI Přiblížení absolventů SŠ a VŠ k praxi poměrem odborných předmětů Postavení geodeta jako komplexního odborníka Problematika povinného přezkušování D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 5. – 6. června 2014 doc. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. Institut geodézie a důlního měřictví Hornicko – geologická fakulta VŠB –"

Podobné prezentace


Reklamy Google