Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JOB after 50 – DUTCH MIRACLE práce po 50 – holandský zázrak Okresní hospodářská komora Přerov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JOB after 50 – DUTCH MIRACLE práce po 50 – holandský zázrak Okresní hospodářská komora Přerov."— Transkript prezentace:

1 JOB after 50 – DUTCH MIRACLE práce po 50 – holandský zázrak Okresní hospodářská komora Přerov

2 Informace o projektu Program OP Lidské zdroje a zaměstnanost Výzva č. 77 – Mezinárodní spolupráce projekty zahraničních partnerů zaměřené na přenos zkušeností a jejich zavedení do praxe. Harmonogram projektu 12/1012 – 11/2014

3 HLAVNÍ CÍL PROJEKTU Přenos dobré praxe v zaměstnávání osob starších 50 let z Nizozemska do ČR

4 Proč byl projekt připraven? Stárnutí obyvatelstva Prodlužování střední délky života Zvyšování věku odchodu do důchodu Nutnost řešit zaměstnanost starších lidí

5 Proč bylo zvoleno Nizozemsko? Holandský zázrak V roce 1982 byla v Nizozemsku nezaměstnanost více než 10%. Do do roku 1990 ji výrazně snižuje na 5% až 6% a dlouhodobě ji udržuje kolem této hranice. Zaměstnanost osob ve věkové kategorii 55 až 64 let dosahuje 56,1 %, zatímco v ČR je na úrovni 47,6 % (údaj z roku 2010).

6 Partneři Zahraniční partner z Nizozemí – TECHPEOPLE Společnost poskytující poradenský servis v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti, podílí se na realizaci mezinárodních projektů, realizuje aktivity na podporu aktivního stárnutí. Partner z ČR – SENIOR TRADE s.r.o. Sociální podnik, jehož předmětem činnosti je poradenství, vzdělávání, organizace volnočasových aktivit pro občany nad 50 let.

7 Fáze realizace projektu Provedení „Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR“ Souhrn mechanismů podporujících zaměstnávání 50+ v Nizozemských firmách, studijní cesta do Nizozemí. Přenos a pilotní ověření vhodných mechanismů pro podporu zaměstnávání osob nad 50 let z Nizozemska do českých firem. Navržení možných směrů řešení problematiky zaměstnanosti osob 50+ v ČR.

8 3 směry řešení Změna negativního postoje zaměstnavatelů ke starším zaměstnancům Zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání 50+ ze strany státu Zavedení opatření na podporu zaměstnávání 50+ ze strany firem

9 Změna negativního postoje ke starším zaměstnancům

10  Negativa vyplývající z dotazníkového šetření: 50% zaměstnavatelů vnímá zaměstnance 50+ jako „spíše neatraktivní“ Důvody, které zaměstnavatelé zmiňují: Starší pracovníci jsou zejména méně výkonní, neovládají nové technologie, nejsou jazykově vybaveni, mají zdravotní problémy, jsou vyčerpaní z práce, nejsou ochotni za prací dojíždět.

11 Změna negativního postoje ke starším zaměstnancům  Pozitiva vyplývající z dotazníkového šetření: 44% zaměstnavatelů vnímá zaměstnance 50+ jako „spíše atraktivní“, 6% jako velmi atraktivní Důvody, které zaměstnavatelé zmiňují: Zodpovědnější přístup k plnění pracovních povinností, správné pracovní návyky, loajalitu, ochotu pracovat přesčas a na směny a ochotu předávat své pracovní, životní zkušenosti a praktické dovednosti.

12 Změna negativního postoje ke starším zaměstnancům  Návrh řešení: Zavést do právního řádu ČR opatření na „ochranu staršího zaměstnance“ (zejména proti propouštění a diskriminaci) Zavést opatření na zvýšení atraktivity starších zaměstnanců (např. slevu pro zaměstnavatele na platbách sociálního a zdravotního pojištění při přijetí zaměstnance staršího 50 let) Usnadnit starším zaměstnancům práci (např. úprava pracoviště, úprava pracovní doby, převedení na méně náročnou práci)

13 Zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání 50+ ze strany státu

14  Zdroje Srovnávací analýza situace v ČR a v NL Právní rozbor použitelnosti jednotlivých opatření Dotazníkové šetření mezi českými podnikateli

15 Zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání 50+ ze strany státu  Bonus mobility pro zaměstnavatele zaměstnavatelé, kteří přijmou osoby ve věku 50 let a starší, pobírající sociální podporu v nezaměstnanosti nebo přijmou osoby s handicapem, obdrží bonus ve výši 7000 EUR ročně po dobu tří let formou slev z povinných plateb pojistného za zaměstnance. DOPORUČENÍ: Doporučujeme zařadit do právního řádu ČR.

16  Pracovní bonus 61+ pro pracující osoby od 61 do 65 let s nízkým příjmem (do výše 175 % minimální mzdy), bonus se odečítá z daně ve prospěch zaměstnance DOPORUČENÍ: Doporučujeme zvážit zařazení do právního řádu ČR. Zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání 50+ ze strany státu

17  Práce na zkoušku uchazeč o zaměstnání pracuje u zaměstnavatele 2 měsíce na zkoušku, aniž by mu zaměstnavatel platil mzdu, uchazeč dále pobírá podporu v nezaměstnanosti. Zaměstnavatel pak musí pracovníka přijmout alespoň na 6 měsíců. DOPORUČENÍ: Doporučujeme zvážit zařazení do právního řádu ČR.

18 Zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání 50+ ze strany státu  Příplatek na dovolenou je vyplácen zaměstnavatelem minimálně jednou ročně (většinou v červnu). Zaměstnavatel musí uvést výši příspěvku ve výplatní pásce. Příplatek na dovolenou činí 8 % průměrného výdělku zaměstnance. DOPORUČENÍ: Doporučujeme zvážit zařazení do právního řádu ČR.

19 Zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání 50+ ze strany státu  Sociální dávky IOAW dávka pro nezaměstnané osoby starší 50 let, dávku poskytuje obec IOW dávka pro nezaměstnané osoby od 60 let do důchodového věku, které nedostávají podporu v nezaměstnanosti, výše dávky je 70 % minimální mzdy IOAZ dávka pro osoby OSVČ ve věku od 55 let do důchodového věku, které ukončí podnikatelskou činnost, dávku vyplácí obec DOPORUČENÍ: Není nutné zavádět další sociální dávky, mohou působit demotivačně. Doporučujeme odstranit limity při získávání přivýdělku předčasných penzistů.

20 Zavedení opatření na podporu zaměstnávání 50+ ze strany firem

21 Zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání 50+ ze strany firem  Zdroje Srovnávací analýza Dotazníkové šetření mezi českými podnikateli Studijní cesta do Nizozemí (25.11 až 29.11.2013) Ověřování metod na podporu zaměstnanosti osob starších 50 let ve firmách (10 měsíců od 11/2013 do 8/2014)

22 Zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání 50+ ze strany firem  Pružná pracovní doba Zaměstnavatelé doporučují zavést pružnou pracovní dobu. Vhodné pracovní pozice pro využití pružné pracovní doby jsou na základě výsledků pilotního ověření především manažeři, ekonomové a obchodníci. Využitelnost pružné pracovní doby se bude u jednotlivých firem měnit dle oboru činnosti a složení pracovních pozic.

23 Zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání 50+ ze strany firem  Práce z domova pro THP Práce z domova se osvědčila především u manažerů a obchodníků. Zaměstnavatelé na základě výsledků z pilotního ověření tohoto opatření upozorňují především na nutnost technicky zaměstnance vybavit a zabezpečit firemní data při vzdáleném přístupu. Zaměstnanci možnost práce z domova vnímají jako jeden z hlavních benefitů firmy.

24 Zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání 50+ ze strany firem  Snížit přesčasy a práci o víkendu Zaměstnavatelé doporučují toto opatření provést, pokud je to možné s ohledem na situaci firmy. Řešení je několik (snížením množství přijatých zakázek, přenechání přesčasů mladším zaměstnancům, zlepšit organizaci práce nebo přijmout nové pracovní síly.

25 Zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání 50+ ze strany firem  Úprava pracoviště - pořízení manipulační techniky Zaměstnavatelé doporučují investovat především do úprav pracoviště, které vedou ke snížení námahy zaměstnanců. Z hlediska péče o zaměstnance se firmám vyplatí pořídit různé ergonomické nářadí, nástroje a vybavení.

26 Zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání 50+ ze strany firem  Převedení zaměstnance na jinou pracovní pozici Zaměstnavatelé doporučují zavést toto opatření, pokud je to možné. Nejlepší cestou je strategický plán pracovních míst. Jedná se vytvoření plánu obsazování pracovních míst staršími zaměstnanci s výhledem na 5 až 10 let dopředu.

27 Zavedení nástrojů na podporu zaměstnávání 50+ ze strany firem  Finanční odměny při dosažení určitého věku nebo odchodu do důchodu Finanční odměny pro starší zaměstnance doporučují zaměstnavatelé zavést především tehdy, pokud má podnik zájem udržet si ve firmě zkušené zaměstnance a přispět k rozvoji dobrého jména firmy.

28 Další opatření na podporu zaměstnávání 50+ ze strany firem (nebyla pilotně ověřena v projektu)

29 Další opatření na podporu zaměstnávání 50+ Práce na částečný úvazek Zaměstnanci neměli o takové opatření zájem z důvodu výpadku části příjmu. V některých odvětvích v Nizozemí (stavebnictví) je v kolektivních smlouvách zavedena pro starší zaměstnance 4 denní pracovní doba při zachování původního 5 denního platu. Mezigenerační vzdělávání Vzdělávání, kdy jsou využívány znalosti a dovednosti úspěšných a zkušených pracovníků starších 50 let. Tito předávají své zkušenosti dalším pracovníkům. Vzdělávání starších pracovníků staršími lektory Vzdělávání pracovníků starších 50 let, kdy lektory jsou starší kolegové. Starší zaměstnanci raději přijímají výuky od stejně starých kolegů než od mladších.

30 Další opatření na podporu zaměstnávání 50+ Plán osobního rozvoje Individuální vzdělávací a kariérní plán pro všechny pracovníky starší 50 let. Komplexní strategický plán RLZ firmy Celopodnikový strategický plán v oblasti dalšího rozvoje pracovníků starších 50 let. Dodatečná dovolená jedná se o dohodu o dodatečné dovolené, např. 5 dnů dovolené na rekondiční pobyt.

31 Další opatření na podporu zaměstnávání 50+ Zavedení Age managementu Řízení zaměstnanců s ohledem na jejich věk, např.: Zohlednit specifika jednotlivých věkových skupin Tvorba kariérních plánů Tvorba vzdělávacích plánů Rovnoměrné obsazování pracovních pozic s ohledem na věk

32 Děkuji Vám za pozornost. Martin Dýčka vedoucí projektu JOB after 50 Okresní hospodářská komora Přerov Tel: 581 208 735 E-mail: hkprerov@hkprerov.cz


Stáhnout ppt "JOB after 50 – DUTCH MIRACLE práce po 50 – holandský zázrak Okresní hospodářská komora Přerov."

Podobné prezentace


Reklamy Google