Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň
KDYŽ NÁS BOLÍ DUŠE…ANEB JAK SI PORADIT S DEPRESÍ A JINÝMI NEGATIVNÍMI POCITY Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň

2 Můžeme vidět věci z různého pohledu

3 Kde se skrývá úzkost Sabina Terezka 45 let Vdaná Tři děti zdravá
Svobodná Bezdětná Po úrazu na invalidním vozíku

4 Co vidíte vy?

5 Rozdělení emocí podle intenzity a délky trvání:
afekt – velmi intenzivní, krátkodobá emoce, nálada – méně intenzivní, dlouhodobější emoce, vášeň – intenzivní, dlouhodobá emoce. 

6 Druhy emocí emoce podnět reakce strach nebezpečí útěk (únik), boj hněv
překážka, nepřítel útok, agrese radost zisk, úspěch uvolnění, úsměv smutek ztráta hodnoty, neúspěch pláč, apatie překvapení nečekaná situace nástup další emoce podle situace (strach, radost, očekávání aj

7 Jak rozeznat Deprese Smutná nálada
běžný stav, má to během života každý nejčastěji reakce na změnu (lehká nemoc, bydliště, školy, zaměstnání) vážná životní rozhodnutí – spojení se stresem (rozvod,..) ztráta blízké osoby nebo objektu je intenzivnější a hlubší trvá déle nepříznivě ovlivňuje výkonnost

8

9 Jak je deprese častá? Deprese je jedním z nejčastějších problémů, který můžeme zažít. U každého pátého člověka se alespoň 1x za život objeví klinicky významná depresivní nálada. Každoročně jí onemocní kolem 5% obyvatelstva různého věku, ženy asi 2x častěji než muži. 

10 JAKÉ JSOU TYPICKÉ PROJEVY DEPRESE?
Psychické Tělesné přetrvávající smutná, úzkostná nebo "prázdná" nálada sebepodceňující myšlenky pocity beznaděje, pesimismu nebo bezmoci sebeobviňování a ztráta smyslu života ztráta zájmu a radosti Poruchy spánku Porucha příjmu potravy pokles energie, únava, ospalost, malátnost nezájem o sexuální život  tíha na hrudi, ztuhlost nebo ochablost svalstva, snadná unavitelnost přetrvávající tělesné příznaky, jako je bolest hlavy, poruchy trávení, zácpa, dlouhodobé bolesti

11 neklid, nervozita, nadměrná podrážděnost
potíže se soustředěním, zapamatováním si, rozpomínáním se a s pamětí vůbec (naštěstí přechodné) a problémy s rozhodováním nadměrné polehávání nebo posedávání, neschopnost se přinutit k činnosti, odkládání činnosti myšlenky na smrt nebo sebevraždu

12 Jaké typy deprese se rozlišují?
Lehká Takový člověk se musí do všeho nutit, nic ho netěší, stahuje se do sebe, nicméně plus minus udělá, co je potřeba doma i v práci. Léčí se ambulantně. Středně těžká Tento člověk je nešťastný, jeho stav mu neumožňuje pracovat, nic ho nebaví. Léčí se buď ambulantně nebo v rámci hospitalizace. Těžká Takový člověk je v tak hlubokém útlumu, že se nedokáže postarat ani sám o sebe; celkově je zpomalený, jen leží a zaobírá se svými černými myšlenkami. Existuje i agitovaná forma těžké deprese, pro kterou je typický neklid a dezorganizované chování.

13 Nepomáhá: přílišné nároky na sebe (musím se z toho hned dostat, přece nejsem úplně k ničemu…) obviňování se ze slabošství a neschopnosti stud za útlum (útlum je normální) zatajování sebevražedných myšlenek (má je skoro každý) změny (stěhování, změna zaměstnání, dovolená…) „léčba“ alkoholem (krátkodobě přináší úlevu, ale konečná bilance je hrubě záporná – snižuje se už tak nízká hladina potřebných neurotransmiterů a hrozí riziko vzniku závislosti) stažení se do sebe nedůvěra k lékařům

14 Pomáhá být na sebe vlídný (smířit se s tím, že deprese je nemoc je každá jiná a ne neschopnost) dohodnout se s lékařem, říci mu vše důležité brát léky tak, jak se brát mají na každý den si připravit plán činnosti > zpočátku stačí třeba jen vynést koš, pak k tomu přidat např. přečtení tří stran knížky atp. – POMALU zvyšovat počet i náročnost úkolů a za cokoli, co se vám splní, se něčím příjemným odměňte; tuto odměnu si stanovte už předem a může to být cokoli od čokolády přes nový kus oblečení až po masáž

15 Kdo nám podá ruku..? Rodina Přátele Psycholog Léčitel Kouč Víra
Lidé ve stejné situaci…

16 Skupinová psychoterapie
Účinnými faktory při skupinové psychoterapii jsou : příslušnost ke skupině lidí, kteří mají podobný problém (klient si nepřipadá výlučný a osamělý), možnost pomáhat druhým (klient si připadá užitečný, zvyšuje to jeho sebevědomí), možnost zpracovat konstruktivně minulé zážitky, možnost aktivně se učit novým druhům chování, příležitost k vytvoření nové naděje.

17 Individuální psychoterapie (Pt)
Krizová intervence Podpůrná psychoterapie Zaměřená na řešení akutního problému  zklidnění, uvolnění napětí, identifikace problému, hledání stabilních opor v krizové situaci, znovunastolení sebeovládání Plán dalšího postupu (další odborná pomoc, co zvládne pac. sám,…) Intervence = přímá podpora klienta k aktivnímu přístupu řešení situace. bio-psycho-sociální model, širší uplatnění v medicíně somatická on. (sdělení závažné dg., chronické onemocnění), psychiatrická onemocnění, náročné životní situace 

18

19 Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. dva základní proudy: terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány. 

20

21 Muzikoterapie Hudba ovlivňuje vegetativní funkce – srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, motoriku, termoregulaci a pod. Používá se ke zmírnění bolesti, úzkosti, strachu (např. při chirurgických nebo stomatologických zákrocích), u poinfarktových stavů, při léčbě dlouhotrvajících chorob (např. tuberkulózy).

22 Muzikoterapie Metody:
1.poslech hudby (tzv. receptivní muzikoterapie), slova 2.aktivní provozování hudby

23

24 Dysexekutivní syndrom
Nezvládá jednoduché úkoly Vyřízení úkolů zabírá neadekvátně moc času Chybí adekvátní náhled na existenci těchto problémů Opakované selhávání a vlastně ani neví proč.

25 Trénink kognitivních funkcí
Nepočítačové metody Počítačové metody Tvorba individuálních nestrukturovaných programů metodou „tužka - papír“ Rehabit strukturovaný program pro nápravu neuropsyhologických schopností (Reitan19 Trein the brain (demence, nootropika) CogReHab Nová generace

26 Kognitivní trénink

27 TKF tužka papír

28 Happy neuron Tanec světlušek
Sledujete dráhu letu světlušek a máte určit, jaké obrazce ve vzduchu kreslí. Hra posiluje koncentraci a vizuální pracovní paměť.

29 Happy neuron Písmenkový salát
Hledáte slova, jež jsou ukryta v tabulce. Hra posiluje zejména řečové funkce.

30 Happy neuron Basketbal
V této hře počítáte z hlavy, kolikrát je třeba přemístit některý z míčů, abyste dosáhli požadované kombinace. Hra posiluje logické myšlení.

31 Happy neuron Obratem ruky
Určujete, zda na obrázcích vidíte levou či pravou ruku, někdy v zrcadle, jindy v akci. Hra posiluje vizuálně- prostorovou orientaci

32 Děkuji za pozornost……;o))


Stáhnout ppt "Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň"

Podobné prezentace


Reklamy Google