Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou Mgr. Dana Chmelařová Pk a Nk Fn Plzeň Lf Plzeň Uk Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou Mgr. Dana Chmelařová Pk a Nk Fn Plzeň Lf Plzeň Uk Praha."— Transkript prezentace:

1 Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou Mgr. Dana Chmelařová Pk a Nk Fn Plzeň Lf Plzeň Uk Praha

2 Úvod aneb O čem všem to nebude O Historie neuropsychologie O Diagnostika kognitivních funkcí

3 A o čem to tedy bude??? O Terminologie: O neurorehabilitace O neuropsychologická rehabilitace O Kognitivní deficit u roztroušené sklerózy (RS) O Dosavadní poznatky O Vlastní výzkum O Kazuistika

4 Rehabilitace O Dosažení soběstačnosti v osobním životě O Zlepšení kvality života člověka O Návrat do společnosti a znovuobnovení smysluplných aktivit

5 Neurorehabilitace Lékařská péče Logoterapie Ergoterapie Fyzioterapie Neuropsychologická rehabilitace

6 Neurorehabilitace O Součást celkové rehabilitace pac.s kognitivním deficitem O Multidisciplinární záležitost O Zahrnuje: fyzioterapie, ergoterapie, logoterapie, neuropsychologická rehabilitace: 1. Trénink kognitivních funkcí (TKF) 2. Psychoterapie (PT)

7 Neuropsychologická rehabilitace Trénink kognitivních funkcí (TKF) Psychoterapie (PT) O Přesná a cílená neuropsychologická diagnostika O Trénink „tužka papír“ O Trénink pomocí PC O Trénink kompenzačních mechanismů O Podpůrná PT O Systematická individuální (behaviorální, imaginativní, rozbor snů,…) O Muziko terapie a pohybová terapie O Arteterapie

8 Trénink kognitivních funkcí (TKF) 1. Edukace zam ěř ená na slabé i silné stránky kognitivních funkcí jedince 2. Rozvoj schopností pomocí tréninku nebo procvi č ování základních kognitivních dovedností 3. Využití vn ě jších nebo vnit ř ních kompenza č ních strategií 4. Aplikace do každodenního života

9 TKF Metody „tužka papír“ Po č íta č ové metody O Tvorba individuálních nestrukturovaných programů metodou „tužka - papír“ O Rehabit strukturovaný program pro nápravu neuropsyhologických schopností (Reitan1979 O Trein the brain (demence, nootropika) O CogReHab O Nová generace

10 Metody „tužka papír“

11

12 PC programy RehaCom BrainStim O trénování pozornosti – reakce na zvuk nebo chování, vizuálně prostorová pozornost ve 2D i 3D O trénování paměti – trénink topologické a fyziognomické paměti O trénink exekutivních funkcí – nakupování, plánování dne, logické myšlení O trénování zorného pole – trénink vizuálně motorické koordinace O navigace na mapě O hledání párů (hra typu pexeso) O zapamatování čísel (poslech a následná reprodukce čísel).

13 Happy neuron obsahuje 25 her k procvi č ení p ě ti hlavních kognitivních funkcí: 1. Stimulace pam ě ti 2. Prohlubování pozornosti 3. Rozši ř ování slovní zásoby 4. Zdokonalování logického myšlení 5. Zlepšování vizuáln ě - prostorové orientace.

14 Nová generace PC progaramů O Happy-neuron O Cognifit O Posit Science O MybrainTrainer O Brain Age 2 O Fitbrains.com O Lumosity.com O Brain Fitness O Intelligym O Aixtent O Vilat-G O Brain Stim

15 Výhody PC programů 1. Snížení nákladů (nižší časové náklady terapeuta, cestovní náklady pro pacienta) 2. Přístup pro osoby žijící v regionech s obtížně dosažitelnou přímou péčí 3. Individualizace přístupu k jedinci 4. Hravá forma spíše než dril 5. První studie ukazující na efektivitu 6. Určen pro trénování v různorodých podmínkách (stárnutí, mírný kognitivní deficit aj.) Preiss 2010

16 Nevýhody PC programů 1. Absence studií prokazující dlouhodobý prokognitivní efekt 2. Absence studií prokazující efekt aktivity v každodenním životě 3. Možnost úpadku motivace při absenci kontaktu s terapeutem

17 Konec 1.části ;o)

18 TKF u pacientů s RS O Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS): O Jedno z nejčastějších neurologických onemocnění O Jedno z nejběžnějších příčin invalidity u mladých dospělých. O Výskyt kognitivního deficitu se u pacientů s RS odhaduje na 30-70%.

19 Charakter kognitivního deficitu O Nejčastěji charakter mírné kognitivní poruchy. O Postižena bývá zejména vizuální paměť, pozornost a rychlost zpracování informací. O Negativní efekt na sociální vztahy i kvalitu života a jsou zároveň častou příčinou ztráty zaměstnání. O Minimalizaci dopadů onemocnění na kvalitu života a sociální uplatnění pacientů má zajistit kvalitní kognitivní trénink.

20 Charakter kognitivního deficitu Četnosti poškození kognitivních oblastí u 291 pacientů s roztroušenou sklerózou

21 Cíl a metodika projektu O Vytvořit metodický postup kognitivního tréninku, který zohlední jednak aktuální psychosomatický stav pacienta i dostupnost prováděného terapeutického programu. O Ověřit, zda kognitivní trénink u pacientů s RS má pozitivní efekt, ve srovnání s kontrolní skupinou, a to jednak bezprostředně na zlepšení kognice a zároveň i na zlepšení kvality života pacientů.

22 Pracovní plán 1. Vstupní psychologické vyšet ř ení 2. Trénink kognitivních funkcí 3. Výstupní psychologické vyšet ř ení

23 Trénink Forma realizace Sledované parametry O 4x týdně O 8 týdnů tj. 32 nácviků O Jeden trénink = 30 min O Bezprostřední paměť O Vizuoprostorové vnímání O Řeč O Pozornost O Oddálené vybavení O Exekutivní funkce O Emotivita, nálada

24 Tanec světlušek O Sledujete dráhu letu světlušek a máte určit, jaké obrazce ve vzduchu kreslí. O Hra posiluje koncentraci a vizuální pracovní paměť.

25 Obratem ruky O Určujete, zda na obrázcích vidíte levou či pravou ruku, někdy v zrcadle, jindy v akci. O Hra posiluje vizuálně-prostorovou orientaci

26 Basketbal O V této hře počítáte z hlavy, kolikrát je třeba přemístit některý z míčů, abyste dosáhli požadované kombinace. O Hra posiluje logické myšlení.

27 Výsledky Test Zlepšení absolutní Zlepšení % RBANS 1214% RBANS percentil 22173% TMT A (min:sek)00:12,219% TMT B (min:sek)00:21,620% SOS 10 619% CFQ 68% BDI 520%

28 Kazuistika O Anamnéza O Muž, 35 let, RA: matka +53 letech na ca, otce nepoznal, sourozence ani děti nemá. Svobodný. O OA: běžné dětské nemoci, oprece 0, úrazy 0, alergie 0 O PA:SŠ, titul Bakalář, magisterské studium nedokončil,v době 1.vyš. na ÚP O DG: G 35, první potíže cca před 6 lety, dg. stanovena před 3 roky

29 Výsledky vstupnívýstupníkontrolní III. RBANS A (celkový skor)8610488 RBANS A (percentil)196121 TMT A (čas)52 vteřin20 vteřin24,4 vteřin TMT B (čas)2 minuty 10 vteřin49 vteřin 1 minuta 02 vteřin HAMD (hrubý skor)564 úroveň psychické, somatické pohody7, 68, 87, 6 TKO (hrubý skor)7 CFQ (hrubý skor)656355 SOS-10 (hrubý skor)342534 BDI (celkový skor)13818

30 Výsledky Zam ě stnán jako programátor V zam ě stnání spokojen, práci zvládá Rozší ř ení sociálních kontakt ů, kolegové v zam ě stnání, p ř ítelkyn ě Zdravotní stav aktuáln ě stabilizován

31 Odborná a materiální pomoc * Mgr. Lucie Valouchová * Doc. PhDr. Marek Preiss PhD * Nadační Fond Impuls * ALPELEPHANT, s.r.o. * ZČU Plzeň zastoupená Ing. Martinem Dostalem

32 Mějte rádi své pacienty.


Stáhnout ppt "Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou Mgr. Dana Chmelařová Pk a Nk Fn Plzeň Lf Plzeň Uk Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google