Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POSTOJE Pozor na záměnu termínu postoj a motivace!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POSTOJE Pozor na záměnu termínu postoj a motivace!"— Transkript prezentace:

1 POSTOJE Pozor na záměnu termínu postoj a motivace!
Mezi postojem a odpovídajícím jednáním může být rozpor! Postoj determinuje způsob jednání, kdežto motiv je příčinou jednání.

2 Definice Newcomb (1950): „…postoj je pohotovost k aktivaci motivu“
„ Postojem individua vůči nějaké věci chápeme jeho predispozici vůči této věci jednat, vnímat, myslet a cítit.“ (Nakonečný,2000) = vzniká otázka, co vlastně měření postojů měří ???????????????????

3 Definice Krech, a kol., „..trvalé soustavy pozitivních nebo negativních hodnocení, emocionálního cítění a tendencí jednání pro nebo proti společenských objektům.“ (Nakonečný,2000) Tj.: mít vůči něčemu postoj, znamená zaujmout hodnotící stanovisko.

4 Definice Nakonečný: Postoje označuje jako tzv. „hodnotící vztahy“

5 Vztah postojů a jednání
Postoje determinují způsob jednání Způsoby jednání jsou konzistentní, pokud to situace dovoluje (př. přítel v nouzi, pomůžeme – pokud to nebude riskantní) Jednání má vliv i na postoje (zejména ve spojení s vykonáváním určité role: dělník- mistr x dělník – sklad)

6 Skladba postoje A) kognitivní – dominuje-li, mluvíme o smýšlení
B) emotivní – dominuje-li, mluvíme o sentimentu C) konativní – snahovou – pohotovost chovat se určitým způsobem Některá složka může být dominantní, ale obvykle jsou vyvážené

7 INTENZITA POSTOJE Určuje ji emotivní komponenta
Může být vyjádřena v prostoru kontinua: negativní neutrální pozitivní zcela – středně – mírně zcela – středně – mírně Extrémní = nejvíce odolné vůči změně.

8 Jak postoje měříme? nejčastěji prostřednictvím dotazníků na tzv. „postojových škálách“ Pozor na interpretaci výsledků! K odlišným výsledkům nejvýznamnějších agentur, které se zabývají výzkumem veřejného mínění dochází vzhledem k různým metodikám

9 Odlišné přístupy CVVM a STEM – zveřejňují aktuální volební preference
- ve výsledcích se rozcházejí o cca 2 procentní body (tj. malý rozptyl) X Factum Invenio – připočítává informace - o hlasování v minulých volbách do PS, - o předpokládanou ochotu lidí účastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti (EKONOM 45/2005 Ošidná hra čísel, s.10)

10 Funkce postoje Postoj má individuální význam
Jsou to zkušeností organizované vztahy k hodnotám Postoje jsou A) centrální (důležité)-př. k rodině, práci,.. B) periferní - př. postoj k regulovanému nájemnému pro rodinu bydlící ve vl. RD

11 Systém postojů Hodnotících vztahů máme velké množství === vzn. tak systémy postojů, které jsou zpravidla provázané kognitivní konzonance = vytváření souladu mezi poznatky Různá míra konzistence (např. vztah k církvi x vztah ke známému faráři) Čím konzistntnější systém, tím je méně odolný proti změnám

12 Vliv postojů na zapamatování
Lépe si pamatujeme to, co odpovídá našemu postoji (teorie: „the open and closed mind“) Experiment: souhlasný a protikladný materiál k politickému zaměření s odstupem reprodukce zapamatovaného – každý si pamatoval více položek, které byly v souladu s jeho zaměřením

13 Utváření postojů Utváření postoje předpokládá určitou orientaci ve světě hodnot – založená na zkušenosti Jsou tedy produktem učení Hodnotová orientace se vytváří v průběhu socializace Učí se ve dvojí rovině A) společensko – normativní (kulturní prostředí) B) subjektivní (na základě vl. zkušenosti)

14 Změny postojů Významné postoje jsou stabilizované, mění se obtížněji
Mění se na základě korektivní zkušenosti (životní krize,..) Pravděpodobnější je spíše změna intenzity postoje (a to ve smyslu + i - )než konverze (tj. extrémní změna pstoje)

15 Fáze změn postoje (Nakonečný, 2000, s. 149)
1. Prolomení hodnotové struktury - „naočkování“, sám začne pochybovat 2. Vytvoření motivace pro přijetí nového hodnocení - např. udržují se pocity viny, narušuje se sebeuznání 3. Cvičení nového postoje - pokud poničí identitu, pak jedinec přijme nový postoj, který se mu nabídne

16 Přesvědčení Opírá se o racionální i emocionální argumentaci (nejlépe kombinovanou) Kroky přesvědčování: Vzbuzení a udržení pozornosti Vyvolání příslušných motivů Spojení motivu s přesvědčováním Vytvoření specifické reakce, která je žádoucí

17 Osvědčené postupy Rytmus ano – ano odpovědí
za sebou následující otázky, na které odpovídá ANO vytvoření iluze shody Technika spoluběžce lidé chtějí někam patřit a dělat to, co většina prezentuje se: toto je normální, to dělá většina

18 PŘEDSUDKY = zvláštní druh postojů
= negativní i pozitivní atribuování (přisuzování) - např. určitých vlastností určitým jedincům Předsudky jsou: Emočně silné akcentované postoje Jsou velmi odolné vůči změnám

19 POVĚRY = výrazně iracionální druh postoje
= „druh bludného myšlení, které má kořeny v nevědomí“ (Jahoda,1969 in Nakonečný, 2000, s. 155)

20 Literatura: Nakonečný Milan, Sociální psychologie,Academia Praha, 2000, ISBN 80–200–0690-7, s Výrost Jozef, Slaměník Ivan, Sociální psychologie/Sociálna psychológia, Praha, 1997 Janoušek Jaromír a kol. Sociální psychologie, Praha 1988 Jahoda, G., The psychology of superstition, London, 1969


Stáhnout ppt "POSTOJE Pozor na záměnu termínu postoj a motivace!"

Podobné prezentace


Reklamy Google