Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celkem 16 stran1 Transparentnost komunálních rozpočtů Tento projekt byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celkem 16 stran1 Transparentnost komunálních rozpočtů Tento projekt byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha."— Transkript prezentace:

1 Celkem 16 stran1 Transparentnost komunálních rozpočtů Tento projekt byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha.

2 Celkem 16 stran2 Cíle: přiblížit proces tvorby a kontroly rozpočtů veřejnosti; přispět k efektivnímu využívání kontrolních mechanismů správy veřejných financí. Aktivity: průzkum hospodaření obcí, konkrétně přístupu k tvorbě, plnění a kontrole rozpočtu; publikace – analýza průzkumu, návod k porozumění obecnímu rozpočtu a možnostem institucionální a veřejné (laické) kontroly; veřejné debaty s občany Cíle a aktivity projektu

3 Celkem 16 stran3 Představit výsledky průzkumu hospodaření obcí, konkrétně přístupu k tvorbě, plnění a kontrole rozpočtu; konkrétně vztahující se k: obecně ke zveřejňování rozpočtů a souvisejících dokumentů rozpočtové výhledy obcí poskytování dotací externí kontrola hospodaření účast občanů a přijímání připomínek k rozpočtu Cílem prezentace

4 Celkem 16 stran4 Dotazováno 39 obcí, mezi nimi zastoupena všechna krajská města a 26 obcí různých velikostí (využití InfZ) Odpověď od 37 obcí (ověřování informací telefonicky a na webových stránkách obcí), většina mimo termín, úhradu nákladů požadovaly pouze 4 obce Oblasti dotazování – proces rozpočtování a proces zveřejňování Průzkum TIC mezi vybranými obcemi

5 Celkem 16 stran5 Vnitřní předpisy upravující rozpočtový proces má pouze ¼ dotazovaných obcí Směrnice u sledovaných obcí vždy neveřejné (výjimku tvoří Praha) Kvalita směrnic rozdílná (většinou kopie zákonných ustanovení bez hlubšího rozvedení) Zveřejňování v radničních novinách neuvádí (pouze Opava zveřejňuje, zbytek nezmiňuje) Zveřejňování rozpočtu a souvisejících dokumentů I.

6 Celkem 16 stran6 Všechny obce uvádějí, že plní zákonnou povinnost zveřejňovat návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu 15 dnů před jejich projednáváním v zastupitelstvu – zveřejňují minimálně na úřední desce v tištěné podobě a na webu v elektronické podobě Nejednotnost a nepřehlednost ve zveřejňovaných dokumentech – těžko ověřitelné výše uvedené Ztížená přístupnost (pouze v rámci zápisů z jednání ZM nebo RM) Zveřejňování rozpočtu a souvisejících dokumentů II.

7 Celkem 16 stran7 Důvodové zprávy zveřejňovány u 1/5 obcí – jinak většinou pouze tabulkové přehledy bez bližšího vysvětlení (příklad) Rozpočtová opatření téměř na každém jednání ZM nebo RM – přístupné v rámci zápisů ze ZM/RM Závěrečné účty za rok 2007 chybí na webech 50 % obcí (červenec, srpen 2008) Zveřejňování rozpočtu a souvisejících dokumentů III.

8 Celkem 16 stran8 Většina obcí pracuje s rozpočtovým výhledem Zpravidla neveřejný dokument Inkrementální metoda rozpočtování převažuje, občas sofistikovanější metody (Jeseník, Chrudim) 2-5 let (velikost obce nemá vliv na délku rozpočtového výhledu, výjimka Brno - 10 let) Rozpočtový výhled I.

9 Celkem 16 stran9 Pomocný nástroj pro vytváření rozpočtu – pomocný neznamená nepovinný Většina obcí neaktualizuje svůj rozpočtový výhled při přípravě rozpočtu na další rok, případně zapomínají aktualizovat mnoho let (Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Teplice) V novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - nový správní delikt postihující nevypracování rozpočtového výhledu (1.čtení na 38 schůzi PSP) Rozpočtový výhled II.

10 Celkem 16 stran10 Většina obcí zveřejňuje seznam poskytnutých dotací (většinou jako součást návrhu rozpočtu nebo závěrečného účtu). Téměř polovina obcí ale nemá zpracovanou směrnici na vyhodnocování jejich efektivnosti (specifikaci metodiky 3 E neobsahují) Metodiky vyhodnocování mají fádní charakter – absence výkonových indikátorů Poskytování dotací

11 Celkem 16 stran11 Vesměs externí auditor, u velmi malých obcí kraj U 20% obcí není prováděn audit výkonu (3E – účelnost, hospodárnost, efektivnost), preference auditu shody Většina výroků bez výhrad nebo s drobnými nedostatky (vesměs evidence majetku, špatné účtování dotací a výnosů cenných papírů) Některé obce však dostatečně nereagují na zjištěná pochybení Externí kontrola hospodaření

12 Celkem 16 stran12 Většina obcí nemá definované speciální postupy v případě rozpočtu (pokud vůbec nějaké mají) Při projednávání návrhu rozpočtu na zasedání ZM Před projednáváním - příjem připomínek v podatelnách, na ekonomických odborech Mezi řádky občas zpochybňují praktickou využitelnost, případně zmiňují nezájem občanů S ohledem na povahu zveřejňovaných dokumentů a odbornou náročnost rozpočtování je nezájem občanů pochopitelný Přijímání připomínek občanů I.

13 Celkem 16 stran13 Zajímavá řešení: projednávání v politických klubech s větším předstihem (Pardubice) zřízení zvláštního emailového účtu (Opava) komise místních samospráv (Hradec Králové) webový formulář (Brno) on-line fórum (Jihlava) účast občanů v odborných komisích (Uherské Hradiště) Přijímání připomínek občanů II.

14 Celkem 16 stran14 Povinně zveřejňované informace neaktualizované Často chybí řada důležitých dokumentů (závěrečné účty, vyjádření auditora, rozpočtové výhledy). Poskytované informace nejednotné a necentralizované Nedostatečný vzdálený přístup k dokumentům (např. web) Chybí uživatelský přístup – občan=uživatel, rozpočtová dokumentace je často strohá, bez vysvětlení pro neekonomicky vzdělané občany. Závěrem I. - netransparentnost

15 Celkem 16 stran15 Chybí proaktivní přístup k zveřejňování nad rámec zákona (např. závěry finančního a kontrolního výboru) Kontrola má ve většině případů charakter auditu shody (dodržení předpisů), kontrola 3E nedodržována Chybí systém umožňující objektivizaci přidělování dotací a ex-post hodnocení efektivnosti. Nutnost provázání strategických a komunitních plánů města s rozpočtovými dokumenty – důvodové zprávy, nejen komentáře (v těch lepších případech) Závěrem II. – netransparentnost

16 Celkem 16 stran16 Děkuji Vám za pozornost David Ondráčka Eliška Císařová www.transparency.cz


Stáhnout ppt "Celkem 16 stran1 Transparentnost komunálních rozpočtů Tento projekt byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google