Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MĚNÍME ŠTĚTSKO K LEPŠÍMU Náš volební program najdete na

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MĚNÍME ŠTĚTSKO K LEPŠÍMU Náš volební program najdete na"— Transkript prezentace:

1 MĚNÍME ŠTĚTSKO K LEPŠÍMU Náš volební program najdete na
ČSSD Náš volební program najdete na

2 Kandidáti ČSSD = lidé, kteří pro Štětí
již něco dokázali.

3 ČSSD Mgr. Tomáš Ryšánek - starosta
„Vztah k městu nebo vesnici získávají občané také díky atraktivnímu a jedinečnému centru – zasadím se o dotvoření středu města i návsí na obcích v souladu s novým komunitně vznikajícím územním plánem. Moderní, otevřená, komunikující a bezbariérová radnice je mojí prioritou.“

4 ČSSD Mgr. Ing. Miroslav Andrt - místostarosta
„Prosazuji systematické zvelebování městského majetku včetně oživení veřejných prostranství a občanské vybavenosti na sídlištích i na vesnicích při aktivním zapojování veřejnosti do rozhodování – pro nové investice pomohu získat maximum financí z evropských fondů, státu i kraje.“

5 ČSSD Mgr. Alena Kořínková – ředitelka MŠ
„Děti jsou naše budoucnost – v duchu mezinárodního projektu Zdravá mateřská škola a Zdravá škola usiluji o provázaný systém předškolního a školního vzdělávání, který pomůže nejen integrovat děti s hendikepem, ale nabídne příležitosti i pro talentované a nadané jedince.“

6 ČSSD Mgr. Václav Pištora - důchodce
„Stále více přibývá důchodců, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, a mohou skončit tak říkajíc na ulici, protože nebudou mít na placení nájmu. Podporuji výstavbu cenově dostupných malometrážních bezbariérových bytů pro seniory s možností využívání pečovatelské služby.“

7 ČSSD Bc. Stanislava Linhartová – ředitelka CŠJ
„Při úklidu města i spádových obcí a údržbě veřejné zeleně se osvědčily Štětské komunální služby, které tak zároveň zaměstnávají desítky dlouhodobě nezaměstnaných osob – preferuji rozšíření jejich aktivit o drobné opravy chodníků, komunikací a polních i lesních cest.“

8 ČSSD Jiří Lavko – soukromý podnikatel
„Dlouhodobě neutěšená situace ohledně nedostatku parkovacích míst uvnitř města mě vede k nutnosti přijmout srozumitelnou a prosaditelnou koncepci rozvoje parkovacích míst, která bude veřejně projednána, a následně se podle ní budou závazně realizovat jednotlivá opatření.“

9 Den matek a MDŽ ČSSD Domníváme se, že si ženy naši úctu zaslouží.
Proto od nás dostávají každý rok k svátku růži.

10 ČSSD Mgr. Jiří Novák – soukromý podnikatel
„Dostatek příležitostí pro sport a aktivní trávení volného času patří mezi mé priority – zasadím se o dokončení rekonstrukce školních sportovních areálů jakož i modernizaci městského stadionu. Zastávám též vyváženou podporu všech sportovních i zájmových organizací.“

11 ČSSD Karel Holeček – soukromý podnikatel
„I na vesnicích chceme mít komfort jako ve městě – usiluji o odkanalizování největších obcí a o zajištění mobilního svozu fekálií pro všechny ostatní. Podporuji výstavbu stezky pro pěší i cyklisty do Počeplic a chodníku do Stračí – bezpečnost silničního provozu nelze podceňovat.“

12 ČSSD Martina Stráníková – výkonná ředitelka
„Uplatním své zkušenosti především pro odpovědné, transparentní a dlouhodobě udržitelné hospodaření města za využití vnitřních úspor a hledání dalších zdrojů financí třeba i ze soukromé sféry. Přeji si žít ve městě bez bariér – jak těch fyzických v prostoru, ale i duševních v hlavách a srdcích.“

13 ČSSD Jana Nešvarová – důchodce
„Ráda jezdím na kole a proto podporuji budování a údržbu cyklostezek a cyklotras jakož i obnovu tradičních polních a lesních cest – především prostupnost pravého břehu Labe od Pelunce až k jezu. Pěší zóna má sloužit chodcům a cyklistům – do města patří více bezpečných stojanů na kola.“

14 ČSSD Václav Kouba – specialista zpracování dat
„Velké množství lidí dojíždí za prací i studiem do Prahy – usiluji o co nejrychlejší vybudování odstavného parkoviště u hněvického vlakového nádraží s točnou pro autobusy a zázemím pro úschovu kol. S Ústeckým krajem chci pomoci vyjednat bezodkladnou rekonstrukci štětského mostu.“

15 ČSSD Antonín Böhm – důchodce
„Zdejší region nabízí zajímavé lokality pro výstavbu rodinných domků – prosazuji přípravu a zasíťování nových parcel pro individuální bydlení v souladu s novým územním plánem. Pro mladé rodiny chci zajistit dostatek startovacích bytů a výhodné půjčky z městského Fondu rozvoje bydlení.“

16 ČSSD Josef Veselý – pracovník OKM
„Již řadu let pracuji aktivně s dětmi a mládeží – na jedné straně je třeba pro ně zajistit odpovídající volnočasové zázemí, ale zároveň jim nabídnout smysluplný a atraktivní program – mezi mé cíle patří moderní skatepark, parkourové hřiště s venkovní posilovnou a dětská hřiště ve všech vesnicích.“

17 ČSSD Ing. Jana Ryšánková – konzultant sociálních služeb
„Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování hodlám zamezit dalšímu obchodování s chudobou v předražených privátních ubytovnách a bytech. Důraz kladu na protidluhové poradenství a vznik absolventských míst, aby mladí lidé hned po škole nezůstávali bez práce na sociálních dávkách.“

18 Každou první sobotu v říjnu se chodíme projít po krásném okolí Štětí.
Pochod s růží ČSSD Každou první sobotu v říjnu se chodíme projít po krásném okolí Štětí.

19 ČSSD Ing. Petr Podrábský - technik
„Stále více zatěžujeme přírodu odpady z našich domácností – prosazuji osvětu a zlepšení systému sběru a třídění komunálního odpadu včetně zavádění tzv. podzemních kontejnerů (omezení „hrabačů“). Na základě efektivnějšího způsobu třídění navrhuji snižovat místní poplatek za odpady.“

20 ČSSD Mgr. Blanka Pišvejcová - učitelka
„Start školní docházky je pro mnoho rodin velmi nákladnou záležitostí, proto vítám každoroční podporu města ve výši tisícikoruny pro každého prvňáčka na školní pomůcky. Za účelem rozvoje tvůrčích vloh štětských dětí prosazuji výstavbu nového výtvarného ateliéru Základní umělecké školy“.

21 ČSSD Jiří Zeman - skladník
„Osobně jsem již několikrát se svou rodinou čelil ničivému živlu labských povodní – usiluji proto o zkvalitnění a dořešení protipovodňové ochrany Štětí, Počeplic a Hněvic, ale i dalších obcí v případě přívalových dešťů. Zasadím se, aby byl na každé spádové obci ustaven funkční osadní výbor.“

22 ČSSD Hana Havířová – sociální pracovník ÚP
„Odmítám zneužívání sociálních dávek – jsem pro pečlivější terénní práci a adresnou pomoc skutečně potřebným za maximálního využití poukázek na nákup konkrétního zboží. Podporuji vznik nových pracovních míst včetně tzv. sociálních podniků pro dlouhodobě nezaměstnané bez pracovních návyků.“

23 ČSSD Jiří Kroupa - policista
„Prevence musí být následována represí – usiluji o užší spolupráci státní a městské policie za využití všech osvědčených způsobů potírání kriminality – zejména posílení pochůzkové činnosti, rozšíření kamerového systému, intenzivnější využívání fotopastí, pořízení detektoru drog a služebního psa.“

24 ČSSD Mgr. Věra Motalová - učitelka
„Velmi důležité je zůstat fit a pohyblivý i v pozdním věku a neschovávat se při tom před světem – prosazuji tudíž výstavbu štětského seniorparku, což je veřejně přístupná zóna s řadou cvičebních prvků a volnočasových aktivit (např. pétangue, kuželky, kroket aj.) pro starší a pokročilé.“

25 ČSSD Bc. Josef Podrábský - policista
„Budu hájit přírodní i kulturní krásy zdejšího regionu tak, aby byl atraktivní nejen pro místní, ale i pro návštěvníky a turisty – podporuji výstavbu veřejného přístaviště na Labi včetně zatraktivnění odpočinkové zóny Ostrov a obnovu přírodního hřiště s lanovým centrem při naučné stezce nad Stračím.“


Stáhnout ppt "MĚNÍME ŠTĚTSKO K LEPŠÍMU Náš volební program najdete na"

Podobné prezentace


Reklamy Google