Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České dráhy, a. s. – projekt „Outplacement pro velké podniky“ Ing. Pavel Koucký, zástupce ředitele odboru personálního, ČD, a. s. Best Western Hotel Vladimir,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České dráhy, a. s. – projekt „Outplacement pro velké podniky“ Ing. Pavel Koucký, zástupce ředitele odboru personálního, ČD, a. s. Best Western Hotel Vladimir,"— Transkript prezentace:

1 České dráhy, a. s. – projekt „Outplacement pro velké podniky“ Ing. Pavel Koucký, zástupce ředitele odboru personálního, ČD, a. s. Best Western Hotel Vladimir, Ústi nad Labem, Masarykova 36 15. února 2007

2 Obsah prezentace Úvod Prezentace společnosti ČD, a.s. Personalistika Systém zaměstnaneckých výhod Asistence poskytovaná zaměstnancům při propouštění Projekt „Outplacement pro velké podniky“ Očekávání Rizika Závěr

3 České dráhy, a. s. vznik k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb. právní forma – akciová společnost (100% vlastněná státem) liberalizace trhu železniční dopravy k 1.1.1995 na základě zákona č.266/1994 Sb. přepravní, dopravní a další služby provoz na celostátních i regionálních tratích údržba, oprava a modernizace infrastruktury

4 Mapa Evropy

5 České dráhy, a. s. Základní údaje o společnosti: 1.1.1993 - vznik ČD, s.o. 1.1.2003 - SŽDC, s.o. a ČD, a. s. (zákon č. 77/2002 Sb.) 9500 km tratí 2700 stanic a zastávek 178 mil. cestujících ročně 76,3 mil. tun zboží za rok Poslání: Poskytování veřejné přepravní služby cestujícím a přepravcům Provozování a údržba celostátních i regionálních tratí

6 Organizační změny: 1993 - zrušení oblastních ředitelství jako odštěpných závodů + vznik divizí DOP a DDC 1993 – 2003 vznik a optimalizace správ dopravní cesty 1993 – 2004 optimalizace počtu železničních stanic a dep kolejových vozidel 1995 – rozdělení divizí, regionálních ředitelství a železničních stanic 1996 – sloučení divizí, sloučení regionálních ředitelství a železničních stanic

7 Organizační změny: 2003 – zánik divizí 2004 – prodej stavebních správ 2004 – zánik regionálních obchodně provozních ředitelství 2004 – vznik uzlových železničních stanic 2004 – vznik dílen pro opravu vozidel 2004 – 2005 - vznik produktově orientované dvoustupňové organizační struktury 2004 – 2005 - vznik dceřinných společností 2006 – 2008 - vznik dceřiných společností jádrového podnikání

8 Vývoj počtu zaměstnanců ČD, a. s. v letech 1993 - 2006

9 Pokles muži na 61%, ženy na 52% stavu roku 1996

10

11 Vznik dceřiných společností 21674941673Celkem 30.09.2005 1105753ÚPV 30.06.2005 1093178VÚŽ 31.03.2005 1 250311939Telematika 31.12.2004 69895603TSS Ke dniCelkemŽenyMuži Počet zaměstnanců (Stop stav) Od 1.1.2007 vznik další dceřiné společnosti DPOV, a.s. - odchod z ČD, a.s. dalších 484 zaměstnanců - 420 mužů, 64 žen.

12 obecné zaměstnanecké výhody ve smyslu předpisů ČD Ok 10, ČD Ok 9 a ČD Ok 12 připojištění zaměstnanců zvláštní odměny zvýšené jednorázové odškodnění pozůstalým v případě smrtelného pracovního úrazu zaměstnance stejnokroje pro specifické funkce ochranné osobní pracovní pomůcky včetně příspěvků na jejich čistění atd. Standardně poskytované výhody Systém zaměstnaneckých výhod

13 Výhody plynoucí z podnikové kolektivní smlouvy uzavřené na rok 2007 fond pracovní doby dovolená nad rámec Zákoníku práce zvýšené odstupné při odchodu zaměstnance nad rámec Zákoníku práce (§ 67 ZP) doplatek ke mzdě při ztrátě zdravotní způsobilosti kondiční pobyty pro specifikované profese podmínky pro tuzemské a mezinárodní soutěže atd.

14 Příspěvky ze sociálního fondu ČD, a. s. úhrada jazykového vzdělávání (ročně cca 3,5 - 4 mil. Kč, cca 750 zaměstnanců), příspěvky na kulturní a sportovní činnost, příspěvky na stravování, sociální výpomoci a sociální půjčky zaměstnancům, odměny a dary k životním a pracovním výročím, příspěvky na tuzemské a mezinárodní sportovní soutěže železničářů, příspěvky na tuzemské i zahraniční rekreace, zájezdy a sportovní akce a dětské tábory

15 Zaměstnanecké výhody pro specifické skupiny zaměstnanců – Kondiční pobyty – pro zaměstnance vybraných provoz. profesí na exponovaných pracovištích - negativní ovlivnění zdravotního stavu (pracovní režim, psychické zatížení) – 14 dnů 1 krát za 2 nebo 3 roky – každoročně cca 7000 zaměstnanců – náklady cca 120 mil. Kč ročně (+ náhrady mezd, …) – Doplatek ke mzdě při ztrátě zdravotní způsobilosti – pro zaměstnance vybraných provozních profesí, kteří při dlouhodobém vystavení nepříznivým podmínkám ztratí smyslovou či jinou zdravotní způsobilost – náklady v r. 2005 cca 4,1 mil. Kč, v r. 2006 cca 6,6 mil. Kč

16 Struktura zaměstnanců Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2006 – 57 246 z toho v nepřetržitém a vícesměnném režimu práce – 31 320 zaměstnanců

17 Odborové organizace –Organizovanost zaměstnanců ČD v odborech: na ČD působí 6 odborových organizací Odborové sdružení železničářů (OSŽ), 39 000 členů, zam. ČD Federace strojvůdců (FS) 5 800 menší odbor. organizace (FŽ, FVČ, UŽZ, FV) 1 600 –Vysoká odborná úroveň odborových funkcionářů a zaměstnanců odborových orgánů

18 Systém vzdělávání a rekvalifikace –Druhy vzdělávání:Vzdělávací subjekty: –Povinné (provozní zaměstnanci):- Dopravní vzdělávací institut, a. s. –předpis ČD Ok 2 - vlastní zaměstnanci (GŘ, OS) –zákony a obecné předpisy - externí dodavatelé –Specifické: –- jazykové Rekvalifikace: –- informatika ( NPPG, ECDL, word, excel,...) - rekval. program České Velenice –- ostatní-vlastní, resp. prostř. DVI (výpravčí) –Způsob vzdělávání:Spolupráce s VŠ a SŠ: –klasická výuka - 9 VŠ a 14 SŠ –e-learning - praxe studentů, úprava osnov –pobytové tematické kurzy

19 Pomoc zaměstnancům při propouštění Zvýšené odstupné při odchodu zaměstnance (§ 67 ZP) nad rámec ZP Doprovodný sociální program ČD –dle vl. nař. 322/2002 Sb. ve znění nař. vl. 83/2005 Sb., –cíl: snížení počtu zaměstnanců ČD, zlepšení věkové struktury, ulehčení situace pro propouštěné zaměstnance ČD –pro zaměstnance starší (méně než 5 let do nároku na důchod), –motivační prvky pro hledání pracovního místa nebo podnikání, –v r. 2005 využilo 4 652 zaměstnanců, vyplaceno 625,7 mil. Kč, v r. 2006 2427 zaměstnanců, 490 mil. Kč Pomoc personalistů a vedoucích zaměstnanců odcházejícím –seznámení s nabídkou volných míst, nabídky i na Intranetu ČD –přednostní nabídka práce („Zápis z pohovoru a předložení nabídky nového pracovního zařazení“) –podpora zaměstnanců nad rámec běžné personální agendy –Centra psychologických služeb

20 Závěr České dráhy, a. s. jeden z největších zaměstnavatelů v ČR nadstandardní péče o zaměstnance nadstandardní péče o odcházející zaměstnance podílí se na přípravě potenciálních zaměstnanců

21 Projekt „Outplacement pro velké podniky“ - očekávání ČD, a. s. - zaměstnavatel  vytvoření obecně platné metodiky řešení otázky „outplacementu“  zprovoznění Centra pro podporu zaměstnanců  snížení negativního dopadu propouštění na zaměstnance  získání validních dat o informovanosti, potřebách a názorech zaměstnanců  zlepšení image firmy směrem k veřejnosti i k vlastním zaměstnancům  optimalizace vztahu a komunikace s odborovými organizacemi  budoucí spolupráce s dalšími velkými firmami v této oblasti  atd.

22 Projekt „Outplacement pro velké podniky“ - očekávání ČD, a. s. - zaměstnanci řešení existenčních otázek typu „jak“ a „kde“ hledat novou práci konkurenční výhoda v procesu hledání práce zvýšení personálního potenciálu snazší přístup k nabídce personálních agentur a úřadů práce atd.

23 Projekt „Outplacement pro velké podniky“ Rizika předpoklad aktivního přístupu ze strany cílové skupiny všeobecný negativní postoj a nedůvěra k novým řešením psychologický pocit „ohrožení“ při spolupráci na řešení otázek outplacementu postoj odborových organizací neochota propouštěných zaměstnanců dále spolupracovat s ČD,a.s. atd.

24 Děkuji Vám za pozornost. Ing. Pavel Koucký e-mail: koucky@gr.cd.cz České dráhy, a. s. Nábřeží Ludvíka Svobody 1222 Praha 1


Stáhnout ppt "České dráhy, a. s. – projekt „Outplacement pro velké podniky“ Ing. Pavel Koucký, zástupce ředitele odboru personálního, ČD, a. s. Best Western Hotel Vladimir,"

Podobné prezentace


Reklamy Google