Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Siemens AG. All rights reserved. Moderní kolejová vozidla pro regionální dopravu Bohdaneč, dne 17.5.2011 © Siemens, s.r.o. 2011 Jiří Pohl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Siemens AG. All rights reserved. Moderní kolejová vozidla pro regionální dopravu Bohdaneč, dne 17.5.2011 © Siemens, s.r.o. 2011 Jiří Pohl."— Transkript prezentace:

1 © Siemens AG. All rights reserved. Moderní kolejová vozidla pro regionální dopravu Bohdaneč, dne 17.5.2011 © Siemens, s.r.o. 2011 Jiří Pohl

2 Siemens s.r.o. Strana 2 Změny v osídlení Trendy 20 i 21. století: Technizace a chemizace zemědělství vedla k úbytku pracovních příležitostí na venkově. => Lidé se stěhují do měst, respektive dojíždějí do měst za prací (ve městech již žije na světě 50 % obyvatelstva, v České republice 70 % obyvatelstva). Zvyšuje se bohatství obyvatelstva a spolu tím rostou i nároky na bydlení => Roste obliba bydlení v rodinných domcích v obcích v okolí velkých měst. Společný výsledek: Zvyšuje se význam na dopravní spojení města s jeho okolím

3 Siemens s.r.o. Strana 3 Individuální automobilová doprava Dva základní směry moderní společnosti: - růst osobní svobody, - růst bohatství občanů individualizace dopravy individuální automobilová doprava - nemá kvalitativní meze (auta jsou a budou stále lepší) - má kvantitativní meze:  automobilismus obtěžuje obyvatelstvo měst i vesnic,  automobilismus negativně působí na přírodu,  automobilizmus je závislý na kapalných palivech (na ropě)

4 Siemens s.r.o. Strana 4 Technika Ekonomika Ekologie Principy demokratické společnosti: - žádné restrikce (nic nelze zakázat či nařizovat), - dobrovolné rozhodování většiny. → Jediné možné řešení vedoucí ke zvýšení podílu kolejové dopravy: Preference kolejové dopravy (tam, kde je vytížena a tam, kde odpovídá potřebám a standardům 21. století) před silniční dopravou (tam, kde je přetížená a škodlivá) Dopravní politika Evropské unie pozitivní motivace obyvatelstva nabídkou kvalitních služeb

5 Siemens s.r.o. Strana 5 Potenciál železnice v regionu 1.více než sto let železnice stimulovala osídlení a výstavbu bydlení v obcích, kterými prochází, => dokáže nabídnout své služby početně velké skupině obyvatelstva, 2.železnice si zachovala relativně rychle průjezdnou stopu postupně se rozšiřujícím městem z jeho okrajů do centra => dokáže projet městem rychleji, než pouliční doprava (IAD i MHD) Tyto dvě vlastnosti jsou strategickou výhodou každého města a přilehlého regionu, který železnici má. Jde jen o to, jak tento potenciál využít.

6 Siemens s.r.o. Strana 6 Základní energetickou předností železnice je nízký valivý odpor Doprava soli na koňské dráze Budějovice - Linec v porovnání s dopravou po císařské silnici. Jeden kůň utáhl na kolejích 70 vídeňských centů, na silnici pouze 10 centů a ještě potřeboval v obtížných úsecích přípřež.

7 Siemens s.r.o. Strana 7 Valení a erodynamika Výhody železnice proti automobilu: - osmkrát nižší valivý odpor (1 ‰ proti 8 ‰ – ocel versus pneumatika), - výrazně nižší aerodynamické ztráty. Tato vlastnost je dána schopností vozidel tvořit vlak – za jednou čelní plochou je dopravováno mnoho řad cestujících. Význam této výhody se zvyšuje s rostoucí rychlostí.

8 Siemens s.r.o. Strana 8 Závislost jednotlivých druhů dopravy na ropě Lodní, letecká a z velké většiny i silniční doprava jsou z velké části závislé na kapalných uhlovodíkových palivech, tedy na ropě. V současnosti má (jen) kolejová doprava vyřešený a hromadně zavedený systém jiného energetického zásobování, a to elektrickou vozbu. lodě letadla automobily kolejová doprava elektřina ropa

9 Siemens s.r.o. Strana 9 Prognóza ropných zdrojů - Hubbertova křivka Spotřeba ropy je limitována nikoli velikostí jejích geologických zásob, ale možnou intenzitou jejich těžby

10 Siemens s.r.o. Strana 10  převis poptávky (spotřeby) nad nabídkou (těžbou) žene cenu ropy vzhůru,  vyšší cena podněcuje investice do vyšší těžby,  vyšší cena podněcuje k úsporám ve spotřebě. zvýšení těžby vysokou cenou Intenzita spotřeby [Mb/den] 75 50 25 0 spotřeba těžba snížení spotřeby vysokou cenou cena 2000 čas Cena ropy řídí rovnováhou mezi její těžbou a spotřebou

11 Siemens s.r.o. Strana 11 Aktuální realita

12 Siemens s.r.o. Strana 12 Náklady na dopravu – vyrovnaný výchozí stav (automobil – pohonné hmoty jako jediný vnímaný přímý náklad)

13 Siemens s.r.o. Strana 13 Náklady na dopravu – stav po zdražení energií o 100 % (automobil – pohonné hmoty jako jediný vnímaný přímý náklad)

14 Siemens s.r.o. Strana 14 Mez rychlosti vlaků tažených či sunutých lokomotivami je 230 km/h. Nejvyšší standard cestování při rozumné výši nákladů. Region potřebuje ke svému rozvoji nejen dopravu po ploše svého území, ale i rychlé a kvalitní spojení s centrem státu a s dalšími regiony

15 Siemens s.r.o. Strana 15 Čas strávený cestováním lze využít k práci či k odpočinku

16 Siemens s.r.o. Strana 16 Na větší vzdálenosti rychlost 160 či 200 km/h nestačí. Je potřeba 300 až 350 km/h. K tomu jsou budovány nové tratě.

17 Siemens s.r.o. Strana 17 Vsokorychlostní jednotka Sapsan (Rusko)

18 Siemens s.r.o. Strana 18 Silnice v regionu potřebují odlehčit od nákladní dopravy Moderní interoperabilní panevropské lokomotivy přebírají ze silnic a dálnic dopravu kontejnerů z Rotterdamu, Hamburgu a Brém do vnitrozemí.

19 Siemens s.r.o. Strana 19 Role a pozice železniční dopravy v regionech Nový fenomén v regionální dopravě: Diferenciace Každý region má své priority, své „koridory“: - zpravidla jsou jimi železniční tratě vycházející z krajského města radiálně do území kraje, - vytvářejí páteřový systém dopravy v regionu, na ně navazují vedlejší železniční tratě, autobusy i parkoviště individuální dopravy. Na těchto páteřových tratích regionu nejvíce záleží, obyvatelstvo má zájem o vysoce kvalitní dopravu na nich (vysoká cestovní rychlost, krátký interval mezi vlaky, vysoká spolehlivost systému, vysoký cestovní komfort).

20 Siemens s.r.o. Strana 20 Nástroje ke zlepšení železniční dopravy v regionech Infrastruktura: modernizace tratí, nástupiště výšky 550 mm nad temenem kolejnic, moderní zabezpečovací technika, přestupní terminály a parkoviště. Provozní koncepce: soustředění se na důležité tratě s potenciálem přepravní poptávky, intervalový jízdní řád s krátkým a pravidelným taktem, provázané přípoje a přestupy. Vozidla: vysoká bezpečnost, rychlé a pohodlné cestování, čistota a vlídnost, rozumná výše nákladů.

21 Siemens s.r.o. Strana 21 Proč nová vozidla Proč cestovat pohodlně a rychle v regionální dopravě? Občan, který denně dojíždí do města do práce 30 minut železnicí tam a 30 minut zpět, stráví ročně ve vlaku zhruba 240 hodin, tedy 10 dnů. Stojí za to, aby byl tento čas prožit v příjemném prostředí moderního vozidla. Vysoká kultura cestování již u příměstských a regionálních spojů (pohodlí, klimatizace, vakuová WC, informační systémy, …) Zkrácení doby cestování při každodenním dojíždění o 1 minutu znamená roční efekt úspory 8 hodin. Vysoká dynamika jízdy a krátké cestovní časy mají v regionální dopravě své opodstatnění

22 Siemens s.r.o. Strana 22 Nová vozidla Přepravní výkony v osobní přepravě 1970 1997 2001 2005 1950 1960 1980 1990 1996 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2006 2007 0 5 10 15 20 25 30 35 1 počet cestujících v miliónech 34miliónů cestujících Osobní železniční doprava v České republice neprošla tak zásadními změnami, jako železnice v Izraeli, ale přesto je inspirující řádový nárůst počtu přepravených cestujících, motivovaných k jízdě vlakem moderní železnicí. Start programu "Railways 2000 and New Deal„ (3 miliony cestujících)

23 Siemens s.r.o. Strana 23 Struktura nákladů vlakové dopravy Struktura nákladů vlakové dopravy je výrazně odlišná u moderních vozidel (lehká ucelená jednotka) a u starších vozidel v nevhodné struktuře (těžká lokomotiva a vozy): Moderní vozidla se vyznačují: - nutností splácet investici do nové techniky, - nízkou spotřebou energie, - nižšími náklady na údržbu, - nižšími náklady na dopravní cestu, - nižšími režijními náklady. Starší vozidla se vyznačují: - již odepsanými investicemi, - vyšší spotřebou energie, - vyššími náklady na údržbu, - vyššími náklady na dopravní cestu, - vyššími režijními náklady.

24 Siemens s.r.o. Strana 24 Snížení nákladů vlakové dopravy Moderní lehká ucelená jednotka (nižší hmotnost a vyšší operabilita snižují provozní náklady) Starší těžká lokomotiva s vozy (převažují vysoké náklady na energii, dopravní cestu, posun při obratech a údržbu) Účelně řešená nová moderní vozidla jsou nástrojem ke snížení nákladů a zvýšení atraktivity osobní železniční dopravy

25 Siemens s.r.o. Strana 25 Čtyřbodová metoda výpočtu kompenzace vlakové dopravy Náklady vlakové dopravy jsou rozděleny na dvě složky: F … fixní (Kč/den) - běží s časem nezávisle na použití vozidla (odpis, finanční náklady), v … variabilní (Kč/km) – úměrné ujeté dráze (dopravní cesta, energie, mzdy, údržba). Denní náklady vlakové dopravy: N = F + V = F + v. L (Kč/den) Měrné náklady vlakové dopravy: n = N / L = (F + v. L) / L = F / L + v (Kč/km) L … denní běh vozidla (km)

26 Siemens s.r.o. Strana 26 Čtyřbodová metoda výpočtu kompenzace vlakové dopravy Jak fixní, tak i variabilní náklady vlakové dopravy jsou dále rozděleny na dvě části: základní (nezávisí na velikosti vlaku), proporční (úměrné velikosti vlaku, tedy počtu sedadel Ns) Fixní složka nákladů má základní a proporční část: F = Fz + Fp = Fz + fp. Ns Fz … základní část fixní složky nákladů (odpis a financování základní části vozidla), fp … proporční část fixní složky nákladů (odpis a financování proporční části vozidla), Fixní složka nákladů má základní a proporční část: v = vz + vp = vz + vp. Ns vz … základní část proporční složky nákladů (mzda strojvedoucího, provoz dopravní cesty, aerodynamika), vp … proporční část proporční složky nákladů (údržba dopravní cesty, údržba vozidla, energie).

27 Siemens s.r.o. Strana 27 Čtyřbodová metoda výpočtu kompenzace vlakové dopravy Vstupy pro vytvoření matematického modelu: -obecné parametry vozidla (základní a proporční část ceny, doba odepisování, doba splácení úvěru, základní a proporční část nákladů na údržbu, základní a proporční část spotřeby energie, cena energie), -obecné parametry dopravní cesty (poplatek za provoz, poplatek za údržbu), -parametry personálních nákladů (měrné mzdové náklady, oběhová rychlost, produktivita), -parametry výnosů (tarif, slevy, DPH). Vstupy pro konkrétní výpočet: -denní běh vozidla (vl. km), -přepravní kapacita vozidla (sedadel), -střední obsazení (%), Výstupy konkrétního výpočtu: -náklady (Kč/vl. km), -tržby (Kč/vl.km), -kompenzace (Kč/vl.km)

28 Siemens s.r.o. Strana 28 Čtyřbodová metoda výpočtu kompenzace vlakové dopravy Poznatky: 1.Aplikace nových moderních vozidel snižuje řadu nákladových položek: energie, údržba, režijní náklady (odpadá posun), dopravní cesta (vliv hmotnosti), mzdy (kratší obraty), 2.Dominantní položkou se stávají náklady spojené s pořízením vozidla. V objednávce dopravy je rozumné učinit kroky k jejich minimalizaci: - kumulace dopravních úloh a shodnost požadavků na vozidla (výhodná cena při početnějších dodávkách, snížení počtu záložních vozidel), -úměrnost velikosti vozidla střednímu přepravnímu proudu (rozumné střední obsazení), -co nevyšší denní proběh (zvyšování cestovní a obratové rychlosti, prodlužování vozebních ramen, využití i o víkendech, prioritní využívání nových vozidel i v době slabší přepravní poptávky), -smluvní jistota (exkluzivita dopravních výkonů, dlouhodobá smlouva) jako předpoklad získání výhodného úvěru, tedy nízkých finančních nákladů a dlouhé doby odepisování (nikoliv projektové, ale podnikové financování)

29 Siemens s.r.o. Strana 29 Vozidlo sedadel

30 Siemens s.r.o. Strana 30 Fixní náklady sedadel

31 Siemens s.r.o. Strana 31 Měrné fixní náklady – denní běh 300 km sedadel

32 Siemens s.r.o. Strana 32 Měrné fixní náklady – denní běh 600 km sedadel

33 Siemens s.r.o. Strana 33 Měrné variabilní náklady sedadel

34 Siemens s.r.o. Strana 34 Výpočtový kalkulátor

35 Siemens s.r.o. Strana 35 Výchova budoucích inženýrů Spolupráce s DF JP Univerzity Pardubice Katedra řízení a technologie dopravy Studenti 3. ročníku oboru Technologie a řízení dopravy Předmět Provozování dráhy a drážní dopravy III. Samostatná úloha: optimalizace nákladů a výnosů vlakové dopravy -přednášky, -přednášky externích odborníků z praxe, -cvičení, -týmová úloha (2 týmy) -víkendový seminář v Lanšperku, -závěrečná prezentace za přítomnosti děkana fakulty Prof. Culka

36 Siemens s.r.o. Strana 36 Moderní vozidla pro regionální dopravu - Desiro

37 Siemens s.r.o. Strana 37 Desiro Classic: trakční vlastnosti vysoký výkon (2x335 kW), aerodynamický tvar čela, maximální rychlost 120 km/h, vysoké rozjezdové zrychlení, pohon 4 dvojkolí ze 6, vysoce účinné kotoučové brzdy, retardér a elektromagnetické kolejnicové brzdy

38 Siemens s.r.o. Strana 38 Desiro Classic: design prostoru pro cestující Transparentnost a světlost díky panoramatickým oknům Linie průchodnosti ve vnitřním prostoru Matné nepřímé osvětlení Použití vysoce jakostních materiálů (dřevo, sklo, ušlechtilá ocel)

39 Siemens s.r.o. Strana 39 Desiro Classic: komfort pro cestující Pohodlné uspořádání sedadel Neomezený výhled ze všech sedadel Klimatizovaný prostor Nízká úroveň hluku Vysoký jízdní komfort a skvělé vypružení Hygienické vakuové WC

40 Siemens s.r.o. Strana 40 Desiro Classic: bezbariérovost Pohodlný a bezpečný nástup díky nízkopodlažnímu provedení Optimální nástupní výška podlahy 575 mm pro výšku nástupišť 380 mm a 550 mm Široké vstupní dveře a nástupní prostory pro optimální tok cestujících Bezpečné ovládaní a zajištění dveří Moderní informační systém pro cestující Nástupní prostor

41 Siemens s.r.o. Strana 41 Vývojové pokračování: Desiro ML

42 Siemens s.r.o. Strana 42 Desiro ML – základní princip Vývoj techniky umožnil: nízké trakční podvozky (pohon 2/3 dvojkolí), umístění komponent elektrické výzbroje na střechu  nízkopodlažní vozidlo se 100 % využitím půdorysné plochy pro cestující,  vynikající trakční vlastnosti,  velmi příznivá cena. Další charakteristické znaky: komfort pro cestujícího, důraz na vysokou bezpečnost, vysoká spolehlivost, nízké provozní náklady.

43 Siemens s.r.o. Strana 43 Snadné přizpůsobení nabídky počtu míst přepravní poptávce => hospodárnost v širokých mezích přepravního zatížení Desiro ML - variabilita

44 Siemens s.r.o. Strana 44 Počet vozů v jednotce: 2 - 4 Desiro ML – uspořádání elektrické jednotky Čelní vůz: hnací nebo řídící Vložený vůz: netrakční Uspořádání jednotky: - Bo‘Bo‘ + 2‘2‘ nebo Bo‘Bo‘ + Bo‘Bo‘ - Bo‘Bo‘ + 2‘2‘+ Bo‘Bo‘ - Bo‘Bo‘ + 2‘2‘+ 2‘2‘+ Bo‘Bo‘

45 Siemens s.r.o. Strana 45 SNCB provozují dopravu na sítí 6 500 km tratí (2/3 ve srovnání s ČR). Rozhodly se v průběhu let 2011 až 2015 vyřadit dosud provozovaná vozidla a místo nich nakupují 305 třídílných elektrických jednotek Desiro ML. Velkým počtem dosáhly velmi nízkou cenu, vozidla budou financována převážně z úspor provozních nákladů. Příklad aplikace: Desiro ML pro SNCB (Belgie)

46 Siemens s.r.o. Strana 46 Desiro ML provedení pro SNCB (Belgii) Vysoké (prakticky 100 %) využití půdorysné plochy k přepravě cestujících „v přízemí cestující, na střeše technická zařízení“

47 Siemens s.r.o. Strana 47 Desiro ML – nastupte a užívejte si  velkoryse řešené osvětlení vytváří vlídné a příjemné prostředí,  všechny prostory pro cestující mají okna s determálními skly,  výkonný a spolehlivý klimatizační systém vytváří tepelnou pohodu,  dokonalý optický a akustický informační systém pro cestující,  ergonomicky řešená kabina strojvedoucího s ochrannými prvky proti nárazu

48 Siemens s.r.o. Strana 48 Desiro ML – nastupte a užívejte si Pohodlí i pro každodenní cesty

49 Siemens s.r.o. Strana 49 Kontinuita vývoje kolejové dopravy Stav techniky 1800190020002050 Původní tratě Původní vozidla Nová vozidla Nové tratě minulostsoučasnostbudoucnost Aktuální technická úroveň Nyní nerozhodujeme o podobě železnice v roce 2011, ale rozhodujeme o její podobě za pár let, za deset let, za dvacet let i za třicet let …

50 Siemens s.r.o. Strana 50 Děkuji Vám za Vaši pozornost !


Stáhnout ppt "© Siemens AG. All rights reserved. Moderní kolejová vozidla pro regionální dopravu Bohdaneč, dne 17.5.2011 © Siemens, s.r.o. 2011 Jiří Pohl."

Podobné prezentace


Reklamy Google