Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PHNK Předmětová hesla Národní knihovny. PHNK Dokončení koncepce - 1998 Cíl: - vytvořit nástroj věcného zpracování vhodný i k vyhledávání v elektronickém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PHNK Předmětová hesla Národní knihovny. PHNK Dokončení koncepce - 1998 Cíl: - vytvořit nástroj věcného zpracování vhodný i k vyhledávání v elektronickém."— Transkript prezentace:

1 PHNK Předmětová hesla Národní knihovny

2 PHNK Dokončení koncepce - 1998 Cíl: - vytvořit nástroj věcného zpracování vhodný i k vyhledávání v elektronickém prostředí - dosáhnout unifikace a směnitelnosti záznamů v prostředí NK, na úrovni národní i mezinárodní - urychlit věcné zpracování

3 PHNK- charakteristiky 1.Slovní vyjádření obsahu, případně formy dokumentu na základě obsahové analýzy 2.Sestává z jednoho nebo více prvků (vstupní prvek+zpřesnění). Každý prvek musí být ve shodě se souborem věcných autorit 3.Vychází z pravidel pro tvorbu LCSH 4.Zachovává přirozený slovosled 5.Pro jména osob, korporací a geografické názvy platí pravidla AACR2R

4 Věcné autority  Osoba jako předmět  Korporace jako předmět  Akce jako předmět  Unifikovaný název  Tématické autority  Geografické autority  Formální autority  Chronologické autority

5 Unifikovaný název ve věcném popisu  Bible a její části - vždy BEZ jazykové mutace  Další díla bez známého autora – Rukopis královédvorský  Názvy dalších uměleckých děl – filmy, televizní pořady, seriály, sochy, obrazy - Svatá Rodina (obraz) – opět bez známého autora

6 Tématické autority  řízený a měnitelný abecedně uspořádaný soubor autoritních záhlaví předmětových věcných hesel a s nimi věcně souvisejících znaků MDT a skupin konspektu. Součástí autority je též anglický ekvivalent pojmu ze záhlaví  Autoritní záznam sestává ze: - záhlaví - odkazového aparátu - notačního znaku MDT - skupiny konspektu - poznámkového aparátu

7 Tématická autorita – MARC 21  072 Konspekt  089 MDT  150 Záhlaví věcné téma  450 Odkazovaná forma viz  550 Odkazy viz též, nadřízený, podřízený (použije se řídící $w – prázdné = viz též g = nadřízený h = podřízený  680 Poznámky

8 072 7 $a 591 $x Obecná zoologie $2 Konspekt $9 2 089 $a 591 150 $a obecná zoologie 450 $a biologie živočichů $0 o 550 1 $w h $a abnormality (zoologie) 550 1 $w h $a anatomie živočichů 550 1 $w h $a ekologie živočichů 550 1 $w h $a fyziologie živočichů 550 1 $w h $a genetika živočichů 550 1 $w h $a morfologie živočichů 550 9 $w g $a zoologie 750 07$a general zoology $2 eczenas

9 Věcné téma Tvar lexikálních jednotek -jednoslovná podstatná jména (bytí, civilizace, programování, stereochemie, věznice) -víceslovné pojmy, základem podstatné jméno -spojení adjektiva se substantivem bytové právo, elektronická pošta -genitivní spojení dvou substantiv ochrana spotřebitele, užívání drog -spojení s předložkovou vazbou daň z příjmů, péče o zdraví -komplexního termínu děti a mládež, konkurs a vyrovnání, kultura a společnost

10 Věcné téma  dodržuje se pravopisná forma  jednotné a množné číslo – počitatelné pojmy v množném čísle, abstraktní pojmy, počitatelné pojmy použité v abstraktním významu, vědecké obory v jednotném čísle (román – romány)  cizojazyčné termíny – kde není český výraz, nebo je-li termín běžně používán v oboru  zkratky – přednost má rozepsaná forma, zkratka se odkáže  synonymie – odkaz viz (450), preferovaný pojem a nepreferovaný  homonymie – zpřesněním termínu ve víceslovném pojmu nebo kvalifikátorem v kulaté závorce umělá inteligence inteligence (schopnost) x inteligence (společenská třída)

11  V rámci jednoho prvku převažuje prekoordinace – víceslovné termíny se nerozkládají výživa zvířat, ne zvířata + výživa  Součástí záhlaví může být i časový údaj – u konkrétních historických událostí maďarské povstání, 1956 Srpen, 1968 vietnamská válka, 1961-1975 Tvorba nových autorit – pouze výjimečně, pro zpracování běžné literatury lze vystačit s vytvořenými. Lze posílat návrhy, nebo doplnit chybějící výraz do klíčových slov

12 Geografické termíny Pole 089 - MDT 151 záhlaví 451 vyloučené formy, varianty v jiném jazyku 551 asociované, nadřazené, podřazené pojmy 670 zdroj informací 680 vysvětlující poznámka

13 Geografické termíny  Příklad  034 $d E014.2970 $e E014.2970 $f N048.9661 $g N048.9661  089 $a(437.319)  151 $aJankov (České Budějovice, Česko)  451 $aJankov u Českých Budějovic (Česko)  551 $w h $aHolašovice (Jankov, České Budějovice, Česko)  670 $awww(Adresy ČR-MVČR)  680 $iObec v okrese České Budějovice  856 4 $u http://aleph.nkp.cz/aleph- cgi/show_map?ll=48.96611,14.29703&z=12 $y Zobrazit na mapě

14 Geogr. termíny - pravidla Označují: správní celky a jejich části (stát, kraj, město, obec, část obce…) Česko Jihočeský kraj (Česko) České Budějovice (Česko : okres) České Budějovice (Česko) Čtyři Dvory (České Budějovice, Česko)

15 Geogr. termíny - pravidla přírodní útvary (kontinenty, oceány, moře, řeky, pohoří, hory, rybníky, lesy) Asie Tichý oceán Egejské moře Labe (Česko a Německo) Bezdrev (Česko) Šumava Třístoličník (Šumava)

16 Geogr. termíny - pravidla umělé útvary (ulice, mosty, přehrady, turistické a dopravní trasy apod.) Lannova třída (České Budějovice, Česko) Karlův most (Praha, Česko) Slapy, přehradní nádrž (Česko) České Budějovice-Linec (železniční trať) Tábor-Bechyně (Česko : železniční trať) Babiččino údolí (Česko : naučná stezka) Pomalší-Thurytal (cykloturistická trasa) Moravská vinná stezka (Česko : cykloturistická trasa)

17 Geogr. termíny - pravidla Obecná pravidla  geografické jméno definováno názvem a kvalifikátorem (doplňkem) správního celku – stát, příp. nižší správní celek – blízké nebo významné místo  kvalifikátory v kulatých závorkách  v kvalifikátoru se název místa oddělí od názvu vyššího správního celku čárkou  př. Lhota (Jihlava, Česko)  Při změně názvu se vytvoří geografický termín pro obě formy, vytvoří se odkaz „viz též“ (551) Při popisu dokumentu se pak používá poslední platná forma jména

18 Geogr. termíny - pravidla  Nachází-li se místo na území více států - dva státy - uvedou se oba, spojí se spojkou „a“ – abecední pořadí - tři a více - bez kvalifikátoru Př. Labe (Česko a Německo) Dunaj Krkonoše (Česko a Polsko) Šumava

19 Geogr. termíny - pravidla Názvy státních - správních celků  používá se česká forma jména, pokud neexistuje, pak v úředním jazyce země  použije se konvenční jméno, oficiální se odkáže Francie x Francouzská republika Česko x Česká republika Státy v Austrálii, USA, Velké Británii  jednotlivé státy se nekvalifikují názvem vyššího celku, jsou bez kvalifikátoru NE !! Anglie (Velká Británie), Kalifornie (Spojené státy americké)

20 Geogr. termíny - pravidla Místa v USA, VB apod.  Kvalifikátorem je stát, kde se místo nachází  Dorset (Anglie)  Dublin (Maryland)  Pokud existuje česká forma, použije se  Anglie – nikoliv England Londýn (Anglie) – nikoliv London  názvy se uvádí v přirozeném slovosledu Jižní Amerika, Severní Dakota  Výjimka: nejedná se o vlastní geografický název, pouze upřesnění menší části celku – substantivní inverze Itálie severní, Čechy jižní

21 Geogr. termíny - pravidla Zápis správních jednotek:  Jihlava (Česko : okres)  Poznaň (Polsko : vojvodství)  Bern (Švýcarsko : kanton)  Zvonková (Česko : zaniklá obec)  Pohansko (Česko : archeologická lokalita)

22 Geogr. termíny - pravidla Rozlišení různých entit stejného jména:  Morava (Česko) - správní celek  Morava, řeka (Česko)  Morava, řeka-oblast (Česko)  Morava, řeka-povodí (Česko)  Pomoraví (Česko)

23 Geogr. termíny - pravidla  Vsetín (Česko)  Vsetín (Česko : okres)  Vsetín-oblast (Česko) nikoliv Vsetínsko (Česko) Pro oblast vymezenou městem, obcí se konvenční jméno území nepoužívá ale pro historické oblasti se používá  Valašsko (Česko)  Slovácko (Česko)  Prácheňsko (Česko)

24 Geogr. termíny - pravidla Pohoří Krkonoše (Česko a Polsko) Karpaty..... Více než 3 státy Podkrkonoší (Česko) Podorlicko (Česko) Pro oblasti vymezené pohořím se konvenční název používá Řeky Dunaj Labe (Česko a Německo) Polabí Pro oblasti vymezené řekou se konvenční název používá

25 Geogr. termíny - pravidla Útvary měst (čtvrti, ulice, parky a pod.) - kvalifikátorem je město  Břevnov (Praha, Česko)  Čtyři Dvory (České Budějovice, Česko)  Karlův most (Praha, Česko)  Chotkovy sady (Praha, Česko)  Vodičkova ulice (Praha, Česko)

26 Geogr. termíny - pravidla Shodná jména různých obcí se rozlišují -- běžně uváděnou frází, pokud existuje -- kvalifikátorem - okresní nebo nejbližší větší město, pokud jsou dvě obce stejného jména v okrese  Staré Město pod Landštejnem (Česko)  Staré Město (Uherské Hradiště, Česko)  Borovany (České Budějovice, Česko)  Borovany (Písek, Česko)

27 Geogr. termíny - pravidla Názvy dopravních tras  Čerčany-Ledečko-Kácov (Česko : železniční trať)  Plzeň-Čerčany (Česko : železniční trať)  Liberec-Jablonec nad Nisou (Česko: tramvajová trasa)  Dejvická-Skalka (Praha, Česko : trasa metra)  Praha-Linec (železniční trať) (více států - kvalifikátor místa se vypouští)  Vinařské stezky (Česko : cyklistické trasy)  Dunajská cesta (cyklistická trasa)  České Budějovice-Písek (cyklistická trasa)

28 Geogr. termíny - pravidla Naučné stezky  Krajem Chrudimky (Česko : naučná stezka)  Naučná vlastivědná stezka Františka Palackého (Česko) Jako záhlaví konvenční název, ostatní formy se odkazují Tvorba nových geografických autorit Většina potřebných autorit se najde v NKC, ale některé regionální autority (památná místa, naučné stezky, přírodní útvary apod.) je nutno vytvářet, i když je NK do svého souboru autorit nezařadí

29 Žánr, forma 089 MDT 155 Forma, žánr 455 Odkaz viz 555 Odkazy viz též, nadřízený, podřízený + podpole w (prázdné, g nebo h)

30 089 $a (031) 155 $a encyklopedie 455 $a encyklopedické slovníky 455 $a naučné slovníky 455 $a všeobecné naučné slovníky 555 $a biografické slovníky 555 $a obrazové slovníky 555 $a výkladové slovníky 755 07$a encyclopedias $2 eczenas

31 Chronologický termín  Pole MARC 21 – bib. záznam 648 - chronologické zpřesnění $z  MARC autorita 148 Záhlaví – chronologický termín 448 Odkazovaná forma 680 Poznámky

32 Chronol. termín-pravidla 1.Vynechává se termín rok i zkratka r. 2.V záhlaví má přednost datum vyjádřené pouze číslicemi. Výraz kombinovaný se slovy a jejich zkratkami patří do odkazované formy v poli 448  Př. 148 $a1931-1950  448 $a30.-40. léta 20. stol.  Př. 148 $a1951-2000  448 $a2. pol. 20. stol. 3. Při použití kombinace číslic a písmen platí A. dodržovat přirozený slovosled: př.: 2. pol. 14. stol. B. za tečkou je vždy mezera, pokud následuje slovo nebo zkratka, u čistě číselných údajů nebo údajů s pomlčkou se mezera nedělá - př.: 20.-30. léta

33 Chronol. termín-pravidla C. používat jen povolené zkratky: pol. – polovina, používá se pouze jako odkazovaná forma př. Kr. ( po Kr.) místo př. n. l. (n. l.) …druhou variantu dávat do odkazu poč. – zrušeno, nahrazeno do (poč.-15. stol. nahrazeno do 15. stol.) konec se v záhlaví nepoužívá, ani jeho zkratky, buďto nechat celé století, nebo rozpětí let (desetiletí) a do pole 448 variantu s koncem 4.Je možné použít i jednotlivé roky jako mezníky, nově ve formě od 1990 (místo původního 1990-) Tvorba nových autorit: Převážně vytváří katalogizátor sám podle stanovených pravidel a podle obsahu zpracovávaného dokumentu.

34 Jako autority NK jsou vytvořeny pouze termíny Periody českých a československých dějin př. 148 $a 1948-1968 680 $i Politické, hospodářské a vojenské dějiny Česka (Československa) v období sovětizace čs. ekonomiky v 50. a 60. letech; česká literatura Desetiletí, půlstoletí pro 19. a 20. stol. 148 $a 1941-1950 448 $a čtyřicátá léta 20. stol. 448 $a 40. léta 20. stol. Data př. Kr. – od 29. stol. př. Kr. po 1. stol. př. Kr.

35 Použití věcných autorit v bib. záznamu  Prekoordinace jednotlivé prvky se v bib. záznamu ukládají do řetězců – vytváří se PHNK (praxe JVK) jednotlivá PHNK je možné si vytvořit v systému předem a stahovat je pak přímo do bib. záznamů  Postkoordinace do bib. záznamu se stáhnou jednotlivé autority do příslušných polí, uživatel si je pak skládá přímo v dotazu při vyhledávání dokumentů – logické operátory

36 PHNK - pravidla Obecná pravidla:  všechny důležité informace ve vstupním prvku  zpřesňující prvky jsou shodné s autoritním záhlavím  jako tématické zpřesnění se uvádí přesně dané termíny, které samy o sobě nemají význam  Použijí se nejvýše dva zpřesňující prvky, pokud je potřeba další zpřesnění, raději se použije další heslo Př. Architektura – dějiny -- 20. stol. Architektura – Česko – 20. stol. Ne!! Architektura – dějiny – Česko – 20. stol.

37 PHNK - pravidla téma adaptivní řídicí systémy; ústavní sociální péče téma– tém. zpřesnění škola – humor; nemocnice – financování téma– tém. zpřesnění – čas knihovny – ekonomické aspekty – 21. stol. téma – čas české malířství –20. stol. hudba – 1920 –1980 téma – místo – čas hudba – Česko – 18. stol. architektura – Polsko – 1918-2000 místo – tém. zpřesnění – čas Česko – dějiny – 19. stol. Polsko – politika a vláda – 20. stol.

38 Tématická zpřesnění  Autorita se stejnou strukturou jako základní věcné téma  Doplněno poznámkou v poli 680 o použití termínu  Jako zpřesnění může být použit pouze ten věcný termín, který je vymezen poznámkou  http://autority.nkp.cz/vecne-autority/soubor-tematickych- autorit/tematicka-zpresneni/ http://autority.nkp.cz/vecne-autority/soubor-tematickych- autorit/tematicka-zpresneni/

39 Tématické zpřesnění - příklad 089 $a 908 072 7$a 9 $x Geografie. Biografické studie. Dějiny $2 Konspekt $9 8 150 $a vlastivěda 550 $a reálie 550 $a regionální geografie 550 $a vlastivědné společnosti 550 $a vlastivědné spolky 550 $a vlastivědná muzea 680 9 $i Používá se ve vstupním prvku jako název vyučovacího předmětu a jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí a obcí.

40 Tématické zpřesnění - příklad 072 7$a 33 $x Ekonomie $2 Konspekt $9 4 089 $a 33 150 $a ekonomické aspekty 680 9 $i Používá se jako tematické zpřesnění. 750 07$a economic aspects $2 eczenas

41 Termín „dějiny“ Pro dějiny jednotlivých zemí, států se termín „dějiny” uvádí jako témat. zpřesnění 651 $aČesko $xdějiny $y1968  Pro dějiny odvětví, oborů, řemesel a studijních předmětů – vytvořeny samostatné autority, termín „dějiny“ se nepoužívá. K těmto termínům „dějiny oboru…“ připojeny dvouprvkové odkazy: "obor – dějiny". Příklad: "právní dějiny", odkaz: "dějiny práva" a "právo – dějiny".právní dějiny

42 Termín „dějiny“  U konkrétnější části oboru - použije se opakovaně pole 650, jednou pro dějiny základního oboru, jednou pro podrobnější téma, nevytváří se další autorita.  Př. 650 $a právní dějiny  650 $a trestní právo

43 Geografické zpřesnění  Jako geografické zpřesnění se použije geografická autorita  Pokud obsah dokumentu popisuje konkrétní místo, pak se jako geografické zpřesnění použije autorita státu, konkrétní místo se dá do samostatného pole pro geografický pojem  Příklad v M21: publikace o dějinách gymnázia v Písku 650 $a školy $z Česko 651 $a Písek (Česko)

44 Chronologické zpřesnění  Používá se chronologického termínu ze souboru autorit  Používá se obecnějšího časového období – století, půlstoletí (vyjádřeno 1951-2000), desetiletí (1951-1960)  Výjimečně lze použít i konkrétní rok sčítání obyvatelstva, významné jednotlivé roky (z hlediska obsahu dokumentu) – významné události (které nejsou vyjádřeny specifickým tematickým termínem obsahujícím chronologický údaj)

45 Metoda Konspektu 1. Nástroj pro popis a hodnocení knihovního fondu Rozbor fondu umožňuje  - stanovit stav fondu (zastoupení oborů, odbornou úroveň dokumentů, fyzický stav apod.)  - posoudit současnou akviziční politiku  - vytvořit promyšlenou, zdůvodněnou strategii budování fondu  - porovnat fond s fondy jiných knihoven

46 Metoda Konspektu 2. Předmětová kategorizace informačních zdrojů Rozčlenění informačních zdrojů do oborových schémat, hierarchický princip Využití v elektronickém prostředí pro vyhledávání informací (vícejazyčný přístup) 3. Minimální katalogizace 4. Tématická mapa fondu

47 Metoda Konspektu Vznik: USA, konsorcium vysokoškolských knihoven Důvody: nedostatek financí, možnost obhájení akviziční politiky, budování fondů i s ohledem na fondy jiných informačních pracovišť stejné oblasti, oborová specializace apod. Postupně se metoda rozšířila do řady zemí (Austrálie, Anglie, Francie, Holandsko atd.)

48 Metoda Konspektu Koncepce budování fondu - fáze práce: 1.Indexování dokumentů předmětovými skupinami Konspektu 2.Rozbor fondu podle jednotlivých předmětových skupin 3.Stanovení cíle při budování fondu 4.Stanovení koncepce pro dosažení cíle

49 Konspektus- věcné hledisko systém, kombinující slovní vyjádření se systematickým znakem (původně DDC, v českém prostředí MDT – Vybrané znaky) Pole M21 - 072 Systém tvoří 26 základních kategorií cca 500 skupin Konspektu

50 Konspektus – předmětové kategorie: 1.Antropologie, etnografie 316.7 Sociologie kultury Kulturní životSociologie kultury Kulturní život 304 Kulturní politikaKulturní politika 39 Etnologie. Etnografie. FolklorEtnologie. Etnografie. Folklor 391 Oděv, móda, ozdobyOděv, móda, ozdoby 392 Zvyky, mravy, obyčeje v soukromém životěZvyky, mravy, obyčeje v soukromém životě 393 Smrt. Pohřby. Obyčeje při úmrtíSmrt. Pohřby. Obyčeje při úmrtí 394 Veřejný a společenský život. Každodenní životVeřejný a společenský život. Každodenní život 395 Společenské chování. EtiketaSpolečenské chování. Etiketa 398 FolklorFolklor 599.89 Hominidae. Hominidi - lidéHominidae. Hominidi - lidé 572 AntropologieAntropologie

51 Konspektus – předmětové kategorie 2. Biologické vědy 3. Divadlo, tanec, film 4. Ekonomické vědy, obchod 5. Filozofie a náboženství 6. Fyzika a příbuzné vědy 7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi 8. Historie a pomocné vědy historické. Biografické studie 9. Hudba 10.Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

52 11. Jazyk, lingvistika, literatura 12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura 13. Lékařství 14. Matematika 15. Politické vědy (politologie, politika, veřejná správa, vojenství) 16. Právo 17. Psychologie 18. Sociologie 19. Technika, technologie, inženýrství 20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

53 Konspektus – předmětové kategorie 21. Umění, architektura, muzeologie 22. Výchova a vzdělávání 23. Výpočetní technika 24. Zemědělství 25. Beletrie pro dospělé 26. Literatura pro děti a mládež 0/9-053 Literatura pro děti a mládež (naučná)Literatura pro děti a mládež (naučná) 821-93 Literatura pro děti a mládež (beletrie)Literatura pro děti a mládež (beletrie)

54 Zásady přidělování skupin Konspektu 1.Vychází se z MDT – skupiny řazeny podle toho 2.Přísně řízený slovník, úpravy minimální, (poslední 2010 – dvě nové kategorie) 3.Přidělí se zásadně 1 skupina Konspektu ke každému dokumentu x výjimečně nejvýš 2 skupiny

55 Dvě skupiny Konspektu se přidělují: 1. spadá-li obsah dokumentu do dvou odlišných tematických oblastí a nelze určit převládající tematickou oblast - jen ve výjimečných případech 2. k vyjádření určitých formálních charakteristik (v pořadí druhý znak skupiny Konspektu, jako první se vždy uvádí hlavní téma dokumentu, tedy obor) při popisu: učebnic (obor + 37.016) jazykových slovníků (obor + 81) bibliografií (obor + 01) biografií (obor + 092) literatury pro děti a mládež (obor + 821-93 nebo 0/9- 053.2) rukopisů a vzácných tisků (obor + 09)

56 Osoba jako předmět Karel Čapek : přijatá korespondence 1915-1936 Osoba jako předmět Čapek, Karel, 1890-1936 Chronol. termín 20. stol. Chronol. termín 1915-1936 Věcné téma čeští spisovatelé - 20. stol Forma, žánr korespondence Forma, žánr komentovaná vydání Konspekt 821.162.3.09 - Česká literatura (o ní) Konspekt 929 - Biografie MDT 821.162.3-051 * 929 * (044) * (0.072)

57 Korporace jako předmět  Pražské univerzitní národy do roku 1409  Korporace: Univerzita Karlova. Právnická fakulta  Chronologický termín: 1360-1409 * 14.-15. stol.  Věcné téma: univerzity - Česko - 14.-15. stol. právnické fakulty - Česko - 14.-15. stol. akademická samospráva - Česko - 14.-15. stol. dějiny školství - Česko - 14.-15. stol. dějiny školství - Evropa - 14.-15. stol.  Geografický termín: Česko - dějiny - 14.-15. stol.  Forma, žánr: monografie

58 Korporace jako předmět Vztah Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky : sborník referátů ze semináře…. Korporace: Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna Korporace: Česko. Parlament. Senát Věcné téma: zákonodárné orgány - Česko Geogr. termín: Česko - politika a vláda Forma, žánr: sborníky konferencí

59 Věcný popis - beletrie Používaná pole 072 Skupina Konspektu (př. 821.162.3-3 - Česká próza) 080 MDT 821.162.3-31 600 pro biografické romány apod. 650, 651 pouze u biografií, cestopisných děl, historických děl 655 forma + národní literatura (anglické romány) 655 upřesnění formy – (dobrodružné romány)

60 Věcný popis beletrie - biografie Ustláno na růžích / Jindřiška Smetanová MDT 080 821-162.3-32 * 929 Konspekt 072 821-162.3 Česká próza 072 929 Biografie Osoba jako předmět 600 Smetanová, Jindřiška, 1923- Věcné téma 650 české spisovatelky -- 20. stol. Forma, žánr 655 české povídky 655 autobiografické povídky

61 Věcný popis - beletrie Literatura pro děti a mládež Konspekt 072 821-93 072 821.112.2-3 MDT 080 821.112.2-34 080 821-93 080 (0:82-34) Forma 655 (nár. literatura) německé pohádky 655 (obecně) moderní pohádky 655 publikace pro děti

62 Věcný popis - beletrie  Biggles – zapomenuté příběhy / William Earl Johns Konspekt 072 821.111-3 Anglická próza, anglicky psaná 821-83 Literatura pro děti a mládež MDT 080 821.111-32 * 821-93 * (0:82-321.3) Forma 655 anglické povídky dobrodružné povídky publikace pro mládež

63 Dětská naučná literatura  Cestujeme za zvířátky / [illustrations Pupala ; text Daniela Řezníčková]  Věcné téma 650 zvířata zoogeografie  Forma, žánr 655 publikace pro děti leporela  Konspekt 59 - Zoologie 0/9-053.2 - Literatura pro děti a mládež (naučná)  MDT 591.9 * 592/599 * (0.025.2) * (0.053.2)

64 Věcný popis - kartografické dokumenty Turistické mapy Turistická mapa Krkonoš Konspekt 072 913(4) Geografie Evropy, reálie.... MDT 080 912 * 913(437.31) * 796.6 Téma 650 pěší turistika -- Česko Geogr. termín 651 Krkonoše (Česko a Německo) Forma, žánr 655 turistické mapy


Stáhnout ppt "PHNK Předmětová hesla Národní knihovny. PHNK Dokončení koncepce - 1998 Cíl: - vytvořit nástroj věcného zpracování vhodný i k vyhledávání v elektronickém."

Podobné prezentace


Reklamy Google