Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Věcné zpravování dokumentů. Věcné zpracování Cíl: Zpřístupnit uživateli obsah dokumentu stručnou a srozumitelnou formou Metoda: -Analýza dokumentu -Popis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Věcné zpravování dokumentů. Věcné zpracování Cíl: Zpřístupnit uživateli obsah dokumentu stručnou a srozumitelnou formou Metoda: -Analýza dokumentu -Popis."— Transkript prezentace:

1  Věcné zpravování dokumentů

2 Věcné zpracování Cíl: Zpřístupnit uživateli obsah dokumentu stručnou a srozumitelnou formou Metoda: -Analýza dokumentu -Popis dokumentu – snaha po normalizaci a unifikaci popisu – selekční jazyky

3 Věcné zpracování Typy selekčních jazyků -systematické – založené na kombinaci čísel a symbolů (MDT, Konspekt) -slovní – založené na přirozeném jazyku (předmětová hesla, volně tvořené termíny, tezaury apod.

4 Věcné zpracování  Systematické jazyky -nezávislé na jazykovém vybavení uživatele nebo katalogizátora -schopné sjednotit pro vyhledávání celý obor - ponechávají vždy všechny znaky jednoho oboru pohromadě -možnost obecného použití a unifikace – jednoznačný

5 MDT Systematický selekční jazyk, založený na desítkovém systému, používá k vyjádření obsahu dokumentu číselných řad, výjimečně v kombinaci s písmeny Systém jde od obecného k podrobnějšímu, je schopen vyjádřit nejmenší podrobnosti každého oboru

6 MDT  Základní třídníky lze zpřesňovat pomocí pomocných znaků, kombinací více znaků  Lze přizpůsobit potřebám fondu a jeho uživatelů – hrubší struktura pro malý fond, podrobnější pro velký, nebo oborově více strukturovaný fond (vybrané znaky, MFR)

7 MDT Deset základních tříd (0/9, třída 4 je prázdná, vynechaná, takže ve skutečnosti pouze 9 tříd) Pomocné znaky -Všeobecné -Speciální pro jednu třídu

8 MDT Základní třídy 0 – Všeobecnosti  1 – Filozofie, Psychologie, Etika  2 – Náboženství  3 – Společenské vědy  5 – Přírodní vědy  6 – Aplikované vědy – Lékařství. Technika

9 MDT  7 – Umění. Sport  8 – Jazykověda. Literatura  9 – Dějepis. Zeměpis

10 Konspekt 1. Nástroj pro popis a hodnocení knihovního fondu S pomocí rozboru fondu umožňuje  stanovit stav fondu  posoudit současnou akviziční politiku  vytvořit promyšlenou, zdůvodněnou strategii budování fondu  porovnat fond s fondy jiných knihoven

11 Konspekt 2. Předmětová kategorizace informačních zdrojů Rozčlenění informačních zdrojů do oborových schémat, hierarchický princip Využití v elektronickém prostředí pro vyhledávání informací (vícejazyčný přístup) 3. Minimální katalogizace

12 Konspekt Systém, kombinující slovní vyjádření se systematickým znakem (původně DDC, v českém prostředí MDT – Vybrané znaky) 24 základních kategorií 500 skupin Konspektu 4000 předmětů

13 Konspekt Zásady přidělování skupin konspektu 1.Vychází se z MDT – skupiny přidělovány podle MDT 2.Přísně řízený slovník, nelze doplňovat, možno pouze navrhnout NK 3.Přidělí se zásadně 1 skupina konspektu ke každému dokumentu, až na výjimky

14 Konspekt Výjimky: - učebnice (obor + 37.016) - jazykové slovníky (obor + 81) - oborová konverzace a terminologie (obor+81) - bibliografie (obor + 01) - biografie (obor + 929) - dětská literatura ( obor + 821-93) - staré tisky (obor + 094)

15 Slovní selekční jazyky  Jazyky založené na přirozeném jazyku -srozumitelné -uživatelsky příjemné -více závislé na intelektu katalogizátora -omezené jazykovými znalostmi

16 Slovní selekční jazyky  Prostředky unifikace věcného zpracování v ČR: -soubory autorit NK -přebírání záznamů, kooperace

17 Slovní selekční jazyky  Prekoordinace Skládání jednotlivých prvků do řetězců, pracuje se pak s celým řetězcem Př. PHNK  Postkoordinace Jednotlivé popisné prvky se skládají až v bib. záznamu, nebo až při formulaci dotazu

18 PHNK Charakteristika: Prekoordinovaný selekční jazyk – skládá jednotlivé popisné údaje do krátkých řetězců, kde v záhlaví je hlavní téma a to je rozvíjeno zpřesňujícími údaji věcnými, geografickými, chronologickými. Každý pojem v řetězci musí být ve shodě se souborem autorit NK Cíl: - vytvořit nástroj věcného zpracování vhodný i k vyhledávání v elektronickém prostředí -dosáhnout unifikace a směnitelnosti záznamů v prostředí NK, na úrovni národní i mezinárodní (LCSH) - urychlit věcné zpracování

19 Autority  Autoritní záznam se skládá ze: – Záhlaví ( 1--) – odkazového aparátu (4--, 5--) – notačního znaku MDT – skupiny konspektu – poznámkového aparátu – propojení s anglickým ekvivalentem  Formát : MARC 21/Autority

20 Základní pole MARC autority 072 Konspekt 082 MDT 1-- Záhlaví 4-- Odkaz viz (vyloučený pojem) 5-- Odkaz nadřízený pojem, podřízený pojem, příbuzný pojem – rozliší se pomocí podpole w : nevyplněno - viz též  hodnota g - nadřazený  hodnota h - podřazený  6-- Poznámky

21 Autority Typy autoritních záhlaví -personální (osoba, rodina, rod) (100) -korporativní (110) -akce (111) - specifická jména a názvy (př. unifikované názvy) (130)

22 Autority -věcné téma (150) -geografická jména (151) - forma (155) -chronologické termíny (148)

23 Autorita- Osobní jméno Indikátory (pro pole 100, 400, 500) 1.0 jméno začíná křestním jménem 1 jméno začíná příjmením 3 jméno rodu 2. Nespecifikován 100 záhlaví 400 odkaz viz (vyloučená forma jména) 500 odkazy příbuzných autorit 670 zdroj citace 678 biografická poznámka

24 Autorita- Osobní jméno 100 $a Osobní jméno $q (rozpis iniciál) $b římské číslice, $c doplňky ke jménu jiné než data, $d data. $t název díla

25 Autorita- Osobní jméno  100 1 $aNovák, Karel, $d1925-1998  400 1 $aNowak, Carl, $d1925-1998  500 0 $aAlfons veliký $ d1925-1998  670 $aBibliografický slovník českých osobností  678 0 $aNarozen roku 1925 v Praze, zemřel 12.5.1998 v Praze. Profesor gymnázia, překladatel z ruštiny.

26 Autorita - Osobní jméno 100 07 $aJan Pavel $bII., $cpapež, $d1920-2005 Karel IV., český král a římský císař, 1316-1378 Blanka z Valois, česká královna, choť Karla IV., českého krále a římského císaře, 1316-1348 100 17 $aHavel, Václav, $d1936- $tDopisy Olze Čapek, Karel, 1890-1938. Hordubal

27 Autorita - Rod, rodina  100 3 $aRožmberkové (rod) $2czenas  400 3 $a Rožmberka (rod)  670 $aLexikon českých šlechtických rodů  678 $a Šlechtický rod v jižních Čechách

28 Osobní jméno – bibl. záznam Pole MARC 21 600 1. indikátor jako u autority - (0, 1, 3) 2. indikátor informace o zdroji autority (pokud je známý pak 7, pokud není, pak 4) $a osobní jméno $q rozpis iniciál $b římské číslice $c doplňky ke jménu jiné než data $d data související se jménem $2 kód zdroje

29 Osobní jméno – Bibl. záznam 600 17 $a Masaryk, Tomáš Garrigue, $d1850-1937 $2 czenas 600 17 $a Ahnefeld, F. W. $q(Friedrich Wilhelm), $d1924- $2czenas 600 17 $aHavel, Václav, $d1936-. $tDopisy Olze $2 czenas 600 14 $a Koldová, Marie $d1959- $2

30 Rod, rodina – Bibl. záznam 600 37 $aMasarykovi (rodina) $2czenas 600 37 $aHabsburkové (rod) $2czenas

31 Osobní jméno  Použije se forma jména obecně známá. Ostatní formy je třeba odkázat  Pokud osoba publikuje pod různými jmény, na každou formu se vytvoří samostatná autorita a propojí se odkazy v poli 500 Seznam citačních zdrojů pro jmenné autority http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_cit ace.htm Seznam kódů zdrojových souborů do pole $2 http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_ko dovnik.htm

32 Popis biografie  Jméno bez zpřesňujících informací (600)  Chronologická autorita - odpovídá životním datům osoby (není nezbytné) (648)  Obecné heslo pro kategorii osob (650), zpřesněné geograficky, chronologicky  Forma (655) Havel, Václav, $d1932- prezidenti -- Česko -- 20. stol. korespondence

33 Korporace - Autorita  Pole: 110, 410, 510, 670 …  Indikátory 1.Hodnoty 0 – invertovaná podoba jména 1 - jméno jurisdikce 2 - jméno v přímém pořadí 2.Nedefinován Podpole: $a Jméno korporace nebo jurisdikce $b Podřízená složka (opakovatelná)

34 Korporace - Autorita  Příklad: 110 1 _ $aČesko. $bArmáda. $bGenerální štáb 410 2 _ $aGenerální štáb armády ČR 670 $awwwArmáda ČR

35 Korporace - Autorita 110 2 _ $a Akademie věd ČR. $b Vědecká rada 410 2 _ $a Vědecká rada Akademie věd ČR 670 $a Novák, J.: Dějiny Akademie ČR

36 Entity, pro které se vytváří korporativní záhlaví  akademie  akciové společnosti  akvária (veřejná)  arboreta  azylové domy  banky  bary  botanické zahrady  budovy (pojmenované)  církve  divadelní budovy  divadelní společnosti  domovy (s pečovatelskou službou, aj.)  elektrárny

37  festivaly (pojmenované)  firmy  galerie  hotely  hrady  hry, turnaje (sportovní)  hřbitovy  kaple  katedrály  kláštery  k luby  knihovny  koleje  koncentrační tábory  koncertní haly  kosmické lodi

38  kostely  krematoria  laboratoře  lázeňské domy  letadla (pojmenovaná)  letiště  letohrádky  lidové slavnosti (pojmenované)  mincovny  motely  muzea  nádraží  nákupní centra  nemocnice

39  noční kluby  obchodní komory  observatoře  opatství  opery  paláce  panská sídla  planetária  policejní stanice  požární stanice  radnice  rekreační zařízení  restaurace  rozhlasové stanice  sbírky uměl. předmětů, starožitností (pojmenované)

40  slavnosti  soutěže (sportovní….)  sportovní stadiony  správní rady  těžní zařízení - doly  továrny (dílny)  trhy  tvrze  umělé družice  univerzity  veřejné budovy  věznice  vily, sídla  vojenské pevnosti  vojenské výpravy  vyslanectví  výstaviště

41  výzkumné stanice  výzkumné, vědecké expedice  vzdělávací instituce  zámky  zbrojnice  zdravotnická zařízení  zoologické zahrady  železnice (společnosti)

42 Korporace – bibl. záznam  Pole MARC 21 610  Indikátory: 1. 0 Invertovaná podoba jména 1 Jméno jurisdikce 2 Jméno v přirozeném pořadí 2. 7 zdroj uveden v podpoli $2

43 Jméno korporace - bib. záznam  $a Jméno korporace, akce nebo jurisdikce  $b Podřízená složka  $2 czenas

44 Jméno korporace - bib. záznam Příklady 1  610 17 $aKarlovy Vary (Česko : okres).$bOkresní úřad$2czenas  610 17 $aČesko (Československo). $bVláda (8.1.1969-29.9.1969)$2czenas Karlovy Vary (Česko : okres). Okresní úřad Česko. Vláda (8.1.1969-29.9.1969)

45 Jméno korporace - bib. záznam Příklady 2  610 27 $aKarlštejn (hrad) $2czenas Buchenwald (koncentrační tábor) Klášter kartuziánů (Dolany, Olomouc,Česko) Základní škola v ulici Matice školské (České Budějovice, Česko) H.P. Kraus (firma)

46 Popis dokumentu o korporaci  Jméno korporace bez zpřesňujících informací (610)  Obecné heslo vyjadřující kategorii korporace + geografické + chronologické zpřesnění (650)  Forma (655)

47 Popis dokumentu o korporaci Příklad Univerzita Karlova (Praha, Česko) univerzity -- Česko -- 20. stol. almanachy

48 Jméno akce - Autorita Pole: 111, 411, 511 ….. Indikátory - jako u korporace (první 0,1,2, druhý prázdný) Podpole:  $a Jméno akce nebo jurisdikce  $q Jméno akce, pokud následuje za jurisdikcí  $d Datum konání akce  $c Místo konání akce

49 Jméno akce - Autorita  111 2 _ $a Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary  411 2 _ $a International Film Festival Karlovy Vary

50 Jméno akce – bib. záznam  Pole MARC 21 611  Indikátory - jako u korporace (první 0,1,2, druhý prázdný)  $a Jméno akce nebo jurisdikce  $q Jméno akce, pokud následuje za jurisdikcí  $n Pořadí akce  $d Datum konání akce  $c Místo konání akce  $2 czenas

51 Jméno akce – bib. záznam  Příklady  611 27 $ a Knihovny současnosti 2004 $ c(Seč, Chrudim, Česko) $2czenas 611 27 $aNárodní konference teraristů a herpetologů České republiky $n(28. : $d2001 : $cOsek u Duchcova, Česko) $2czenas Knihovny současnosti 2004 (Seč, Chrudim, Česko) Národní konference teraristů a herpetologů České republiky (28. : 2001 : Osek u Duchcova, Česko)

52 Věcné autority  Soubor věcných autorit NK je řízený a měnitelný, abecedně uspořádaný soubor autoritních záhlaví předmětových věcných hesel a s nimi věcně souvisejících znaků MDT a skupin Konspektu

53 Věcné autority  Indikátory – nedefinovány  Podpole $a vstupní prvek $x tématické zpřesnění $z geografické zpřesnění $y chronologické zpřesnění $w řídící pole (v poli 550)

54 Věcné autority  072 Konspekt  089 MDT  150 Záhlaví věcné téma  450 Odkazovaná forma viz  550 Odkazy viz též, nadřízený, podřízený (použije se řídící $w: prázdné = příbuzný g = nadřízený h = podřízený

55 Věcné autority - pravidla Tvar lexikálních jednotek -jednoslovná podstatná jména (bytí, civilizace, programování, stereochemie, věznice) -víceslovné pojmy, základem podstatné jméno * bytové právo, elektronická pošta * ochrana spotřebitele, užívání drog * daň z příjmů, péče o zdraví * děti a mládež, konkurs a vyrovnání, kultura a společnost)

56 Věcné autority - pravidla  dodržuje se pravopisná forma  jednotné a množné číslo – počitatelné pojmy v množném čísle, abstraktní pojmy, počitatelné pojmy použité v abstraktním významu, vědecké obory v jednotném čísle  cizojazyčné termíny – kde není český výraz, nebo je-li termín běžně používán v oboru

57 Věcné autority - pravidla  zkratky - přednost má rozepsaná forma, zkratka se odkáže  synonymie – odkaz viz preferovaný pojem a nepreferovaný  homonymie – zpřesněním termínu ve víceslovném pojmu nebo kvalifikátorem v kulaté závorce * inteligence (schopnost) * inteligence (společenská třída)

58 Věcné téma  aféry  atentáty  blokády  bombové útoky  ceny (ocenění: literární, umělecké)  dálnice  demonstrace  domy (nepojmenované)  epidemie  hladovky  hroby  inaugurace  katastrofy (neštěstí)  kmeny (etnické)  korunovace  kroužky/skupiny umělců

59  kulturní revoluce  lety  masakry  neštěstí (katastrofy)  obléhání  plavby  pohřby  politické události  povstání  požáry  procesy  silnice  sochy, památníky.  svatby  únosy letadel  věže, rozhledny apod.  vojenské události: bitvy, války, okupace, invaze, voj. operace  významné dny, týdny, významné události  vzpoury

60 Věcné autority  Příklad – autorita z NK  072 $a004.9 $xSpeciální počítačové metody. Počítačová grafika $2Konspekt  089 $a 004.9:91$2MRF  150 $a geografické informační systémy  450 $a GIS  550 $a geografické informace $w h 550 $a aplikační software $w g

61 Věcné téma - bib. záznam Pole MARC 21 650 Indikátory 1. - úroveň hodnota 0 2. - zdroj hodnota 7 (zdroj uveden v $2) nebo 4 (zdroj není specifikován)

62 Věcné téma - bib. záznam  Podpole  $a věcné téma jako vstupní prvek  $x tématické zpřesnění *  $z geografické zpřesnění  $y chronologické zpřesnění  $2 zdroj záhlaví (czenas)

63 Věcné téma - pravidla Obecná pravidla:  všechny důležité informace ve vstupním prvku  zpřesňující informace pouze v omezené míře, raději použít další vstupní prvek výtvarníci – Česko výtvarníci – 20. stol.  jako tématické zpřesnění se uvádí přesně dané termíny – i ty jsou součástí souboru věcných autorit NK

64 Geografické autority Pole 089 - MDT, 151, 451, 551, 670, 680 – pozn. Indikátory nedefinovány Podpole $a Geografické jméno jako vstupní prvek $x tématické zpřesnění $y chronologické zpřesnění $w řídící pole (551)

65 Geografické autority  Příklad  089 $a(437.319)  151 $aJankov (České Budějovice, Česko)  551 $w h $aHolašovice (Jankov, České Budějovice, Česko)  670 $awww(Adresy ČR-MVČR)  680 $iObec v okrese České Budějovice

66 Geografické autority - pravidla Označují: - správní celky a jejich části, - přírodní útvary (kontinenty, oceány moře, řeky, pohoří, hory, přír. památky, rybníky) - umělé útvary (ulice, mosty, přehrady, turistické a dopravní trasy a pod.

67 Záhlaví Geografické jméno  cyklistické trasy  doky  farmy  historická místa  hřiště  chráněné oblasti  kanály  lesy (pojmenované)  lokality  lomy  města  městské čtvrti  mosty

68  náměstí, parky  průplavy  přírodní rezervace  ranče  regiony  sídliště  tábory (rekreační)  tunely  turistické trasy  ulice  zábavní parky  zahrady

69 Geografické autority - pravidla Obecná pravidla  geografické jméno definováno názvem a kvalifikátorem (doplňkem) správního celku  kvalifikátory v kulatých závorkách  v kvalifikátoru se název místa oddělí od názvu vyššího správního celku čárkou  př. Lhota (Jihlava, Česko)

70 Geografické autority - pravidla Nachází-li se místo na území více států - dva státy - uvedou se oba, spojí se spojkou „a“ - tři a více - bez kvalifikátoru Př. Krkonoše (Česko a Polsko) Šumava zasahuje do 3 států

71 Geografické autority - pravidla  Při změně názvu se vytvoří geografický termín pro obě formy, vytvoří se odkaz „viz též“  Při popisu dokumentu se používá poslední forma jména

72 Geografické autority - pravidla Názvy státních - správních celků  používá se česká forma jména, pokud neexistuje, pak v úředním jazyce země  použije se konvenční jméno, oficiální se odkáže Francie x Francouzská republika Česko x Česká republika

73 Geografické autority - pravidla Názvy státních - správních celků Státy v Austrálii, USA, Velké Británii  jednotlivé státy se nekvalifikují názvem vyššího celku, jsou bez kvalifikátoru  NE !! Anglie (Velká Británie), Kalifornie (Spojené státy americké)

74 Geografické autority - pravidla Názvy státních - správních celků Místa v USA, VB a pod.  Kvalifikátorem je stát, kde se místo nachází  Dorset (Anglie)  Dublin (Maryland)  Pokud existuje česká forma, použije se

75 Geografické autority - pravidla Názvy se uvádějí v přirozeném slovosledu Jižní Amerika Severní Dakota ale Itálie severní (invertuje se, není to vlastní geografické jméno)

76 Geografické autority - pravidla Zápis správních jednotek:  Jihlava (Česko : okres) X  Jihlava (Česko)

77 Geografické autority - pravidla Rozlišení různých entit stejného jména  Morava (Česko) - území  Morava, řeka (Česko)  Morava, řeka-oblast (Česko)  Morava, řeka-povodí (Česko)  Pomoraví (Česko) název pro oblast vymezenou řekou se používá

78 Geografické autority - pravidla  Vsetín (Česko)  Vsetín (Česko : okres)  Vsetín-oblast (Česko) nikoliv Vsetínsko (Česko) Název pro oblast vymezenou městem, obcí se nepoužívá ale Historické oblasti se používají  Valašsko (Česko)  Slovácko (Česko)  Prácheňsko (Česko) a pod.

79 Geografické autority - pravidla Pohoří  Krkonoše (Česko a Polsko)  Karpaty..... Více než 3 státy  Podkrkonoší (Česko)  Podorlicko (Česko) Oblasti vymezené pohořím se používají!!

80 Geografické autority - pravidla Útvary měst (čtvrti, ulice, parky a pod.) Kvalifikátorem je město  Břevnov (Praha, Česko)  Čtyři Dvory (České Budějovice, Česko)  Karlův most (Praha, Česko)  Chotkovy sady (Praha, Česko)  Vodičkova ulice (Praha, Česko)

81 Geografické autority - pravidla Shodná jména různých obcí se rozlišují * běžně uváděnou frází, pokud existuje * kvalifikátorem - okresní nebo nejbližší větší město, pokud jsou dvě obce stejného jména v okrese)  Staré Město pod Landštejnem (Česko)  Staré Město (Uherské Hradiště, Česko)

82 Geografické autority - pravidla Názvy dopravních tras Příklady  Čerčany-Ledečko-Kácov (Česko : železniční trať)  Liberec-Jablonec nad Nisou (Česko : tramvajová trasa)  Dejvická-Skalka (Praha, Česko : trasa metra)

83 Geografické autority - pravidla Názvy dopravních tras  Praha-Linec (železniční trať) (více států - kvalifikátor místa se vypouští) Turistické trasy  Vinařské stezky (Česko : cyklistické trasy)  Dunajská cesta (cyklistická trasa)

84 Geografické autority - pravidla Naučné stezky  Krajem Chrudimky (Česko : naučná stezka)  Naučná vlastivědná stezka Františka Palackého (Česko) Jako záhlaví konvenční název, ostatní formy se odkáží

85 Geografické termíny - bibl. záznam 1. Jako zpřesňující prvek v poli 650 $z 2. Jako vstupní prvek – pole 651 Indikátory 1. Neidentifikován 2. 7 nebo 4 Podpole $a Geografický termín $x tématické zpřesnění*) $y chronologické zpřesnění $2 czenas

86 Geografické termíny – bibl. záznam  Příklady Olympia (Řecko : starověký posvátný okrsek) - - dějiny Piková dáma ( Česko ) -- topografie francouzsky mluvící země -- reálie Národní park České Švýcarsko (Česko) - přírodní poměry Amatérská jeskyně (Česko) -- geologické poměry

87 Geografické termíny - bibl. záznam Maďarsko -- dějiny -- 1956 Maďarsko -- politika a vláda -- 1945-1989

88 Autority žánr, forma  Indikátory: nedefinovány  Podpole $a základní termín 089 MDT 155 Záhlaví 455 Odkaz viz 555 Odkazy viz též

89 Žánr, forma v bib. záznamu  Pole MARC 21 655  Indikátor 2. – zdroj (7 nebo 4)  Podpole $a základní termín  $2 zdroj (czenas)

90 Chronologická autorita  Indikátory - nedefinované  Záhlaví – chronologický termín (148)  Odkazy (448)  Poznámka (680)

91 Chronologický termín v bib. záznamu *Jako chronologické zpřesnění v polích 600 $d (životopisná data) 650,651 - $y * Jako samostatný údaj v poli 648

92 Chronologický termín v bib. záznamu Pravidlo NK: ve zpřesnění obecnější údaj (století, půlstoletí, eventuelně dějepisná perioda) x v poli 648 přesná datace podle dokumentu Periodizace dějin: podle států, oborů, v současné době vzniká v NK

93 Chronologický termín v bib. záznamu Příklad 1: životopis osobnosti 600 14 $a Palacký, František, $d1798-1876 648 7 $a1798-1876 650 0 7 $a historici $z Česko $y 18.-19. stol.

94 Chronologický termín v bib. záznamu  Příklad 2 Armády českých politiků : české polovojenské jednotky 1918-1945 648 7 $a 1918-1945 650 07 $a polovojenské jednotky $z Česko $y 20. stol.

95 Věcný popis - příklady  Atlas školství okresů: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor V: školství -- Česko V: školy -- Česko G: Čechy jižní (Česko) F: adresáře F: atlasy

96 Věcný popis - příklady  Nástin vztahů Čechů a Slováků V: Češi a Slováci V: národnostní vztahy - Československo G: Československo – národnostní poměry F: přehledy $2 czenas

97 Věcný popis - příklady Vztah Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky : sborník referátů ze semináře…. K: Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna K: Česko. Parlament. Senát V: zákonodárné orgány -- Česko G: Česko -- politika a vláda F: sborníky konferencí

98 Věcný popis - příklady --hovořil Jiří Ješ : rozhlasové komentáře z let 1999-2003 O: Ješ, Jiří, $d 1926- Ch: 1999-2003 V: rozhlasové komentáře -- Česko -- 20.-21. stol. G: Česko -- společnost a politika G: Česko -- politika a vláda F: sborníky $2 czenas

99 Věcný popis - beletrie Používaná pole: Skupina konspektu (př. 821.162.3-3 - Česká próza) MDT 821.162.3-31 Pro biografické romány apod. jméno osoby Věcné téma - pouze u biografií, cestopisných děl, historických děl Forma - národní literatura a literární žánr (př. české romány) Forma literární žánr obecně (biografické romány)

100 Věcný popis beletrie Ustláno na růžích / Jindřiška Smetanová MDT 821-162.3-32 * 929 Konspekt 821-162.3 Česká próza O: Smetanová, Jindřiška, 1923- V: české spisovatelky -- 20. stol. F: české povídky F: autobiografické povídky

101 Věcný popis beletrie Literatura pro děti a mládež Konspekt 821-93 Konspekt 821.162.3-3 MDT 821.162.3-32, MDT 821-93 Forma – národní literatura a lit. žánr Forma literární žánr obecně

102 Věcný popis beletrie Biggles – zapomenuté příběhy / William Earl Johns 072 821-83 Literatura pro děti a mládež 072 821.111-3 Anglická próza, anglicky psaná 080 821.111-32 * 821-93 655 anglické povídky 655 dobrodružné povídky 655 publikace pro mládež

103 Věcný popis kartografických dokumentů Turistické mapy: Cykloturistická mapa Čech Konspekt 913(4) Geografie Evropy, reálie.... MDT 912 * 913(437.31) * 796.6 V: cykloturistika -- Česko G: Česko F: turistické mapy

104 Věcný popis kartografických dokumentů Mapy sídel: Plán Brna Konspekt 913(4) Geografie Evropy, reálie.... MDT 912 * 913(437.322) * 911.3 V: města -- Česko G: Brno (Česko) F: mapy sídel

105 Věcný popis kartografických dokumentů Autoatlasy: Autoatlas Evropy Konspekt 913(4) Geografie Evropy, reálie.... MDT 912 * 913(4) * 656 V: doprava -- Evropa G: Evropa F: silniční mapy F: autoatlasy

106 Věcný popis kartografických dokumentů Lyžařské mapy: Jeseníky - lyžařské trasy Konspekt 913(4) Geografie Evropy, reálie.... MDT 912 * 913(437.33) * 796.9 V: lyžování -- Česko G: Hrubý Jeseník, pohoří (Česko) F: lyžařské mapy

107 Věcný popis kartografických dokumentů Vodácké mapy: Vltava pro vodáky Konspekt 913(4) Geografie Evropy, reálie.... MDT 912 * 913(437.31) * 797.1 V: vodní turistika -- Česko G: Vltava (Česko) F: vodácké mapy

108 Věcný popis kartografických dokumentů Historické mapy, Atlasy: Školní atlas československých dějin Konspekt 912 Mapy, atlasy MDT 912 * 94(437) G Česko -- dějiny F atlasy

109 Věcný popis - UNIMARC/MARC 21  600/UNI - 600/MARC 21 osobní jméno použité jako předmět  601/UNI - 610, 611/MARC 21 korporace nebo akce použité jako předmět  602/UNI - 600, 1. ind. 3/MARC 21 jméno rodiny (rodu) použité jako předmět  604/UNI - 600, 610, 611 + podpole $t/ MARC 21 jméno/název použité jako předmět  605/UNI - 630/MARC 21 název použitý jako předmět d 

110 Věcný popis UNIMARC/MARC 21  606/UNI - 650/MARC věcné téma použité jako předmět  964/UNI i MARC 21 předmětová hesla (podle původní metodiky)  607/UNI - 651/ MARC 21 geografické jméno použité jako předmět  608/UNI - 655/ MARC 21 forma, žánr či fyzické vlastnosti dokumentu použité jako předmět  965UNI – 648 MARC 21 chronologický termín


Stáhnout ppt " Věcné zpravování dokumentů. Věcné zpracování Cíl: Zpřístupnit uživateli obsah dokumentu stručnou a srozumitelnou formou Metoda: -Analýza dokumentu -Popis."

Podobné prezentace


Reklamy Google