Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mnohočetný myelom- studie CEMGS 1 MUDr. Marek Wróbel Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mnohočetný myelom- studie CEMGS 1 MUDr. Marek Wróbel Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín."— Transkript prezentace:

1 Mnohočetný myelom- studie CEMGS 1 MUDr. Marek Wróbel Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

2 Úvod a cíl studie  Mezinárodní multicentrická studie  Určena pro dosud neléčené pacienty nevhodné k zařazení do transplantačního programu v indukční a udržovací fázi  Hlavní zadavatel prof. Ludwig University Hospital Wien University Hospital Wien  Aktivace studie od 1.7.2004  Primární cíl: čas do progrese onem., odpověď na léčbu  Sekundární cíl: přežívání, toxicita léčby, kvalita života pacientů, délka trvání léčebné odpovědi

3 Léčebné schéma protokolu studie Nová dg. mnohočetného myelomu Intron A 3MIU s.c. 1x měsíčně Zometa Thalidomide 200mg p.o. Intron A 3MIU s.c. 1x měsíčně Zometa Zhodnocení léčebné odpovědi randomizace Melphalan 0.25mg/kg p.o. Prednison 2mg/kg p.o. 1.- 4. den cyklu 1x měsíčně Zometa Thalidomide 200/300/400mg p.o. (užití večer inic. 200mg co 14 dní se zvyšuje o 100mg do max. dávky 400mg Dexametason 40mg p.o. 1.- 4., 15.-18. den liché cykly 1.- 4. den sudé cykly

4 Vstupní kritéria I   Pac. s mnohočetným myelomem IgG, IgA, IgD, IgE, IgM (kromě M. Waldenoström), B-J forma se sekrecí kappa nebo lambda lehkých řetězců nebo nesekreční forma onemocnění   Pac. musí splňovat dvě ze tří Ossermanových kritérií 1. 1.Přítomnost M komponenty 2. 2.Infiltrace KD plasmatickými buňkami > 10% 3. 3.Osteolytická kostní ložiska

5 Vstupní kritéria II   WHO perfomance status 0,1,2 nebo 3   Žádná předcházející léčba MM   Stadium II nebo III dle Durieho- Salmona   Očekávaná doba přežití alespoň 3 měsíce   Horní věková hranice není určena   Minimálně 2 týdny po velkém chirurgické výkonu před vstupem do studie   Ženy sterilizovány hysterektomií, nebo bilat. ligací tubae uterinae nebo alespoň rok po menopause

6 Vstupní kritéria III   Leukocyty > 3.0 x 10 9 /l   Trombocyty > 100 x 10 9 /l, event. nižší jestliže jsou sníženy kvůli myelomové infiltraci   Bilirubin < 34 μmol/ml   AST, ALT, ALP < než trojnásobek normy   Pacient musí mít podepsán informovaný souhlas

7 Kritéria pro nezařazení pacientů I   Extramedulární plasmocytom nebo solitární plasmocytom, MGUS, MM IgM bez osteolytických ložisek, doutnající myelom,   Perfomance status – WHO 4 (kromě paraplegie)   Předcházející léčba MM- chemoterapie, kortikoidy, imunomodulační léky, antiangiogenní nebo jiné výzkumné léky

8 Kritéria pro nezařazení pacientů II   Preexistující těžká periferní neuropatie   Městnavé srdeční selhání NYHA III, IV   Mentální nebo psychiatrická nezpůsobilost, nespolupráce   Akutní infekce vyžadující systémové podávání ATB   Další primární malignita, pokud není v remisi v posledních 3 letech   Špatně léčitelné další onem. (DM, glaukom)   Ženy, které mohou otěhotnět   V případě těžké renální insuficience (clearence kreatininu < 30ml/min, krea ≥350μmol/l) léčba Zometou odložena do úpravy renálních funkcí

9 Vyřazení pacientů během studie   Progrese onem. po minimálně 2 cyklech   Vážné alergické reakce na léky používané ve studii ( anafylaktický šok, angioedém)   Další léčba jinou chemoterapií   Těhotenství   Vážné nežádoucí účinky léčby   Nespolupráce, ukončení léčby pacientem   Opakovaná a trvalá toxicita gr. III/IV dle WHO ( kromě alopecie a asymtomatické hematologické toxicity)

10 Vyšetření během indukční fáze vstup15.den1.Den dalšího cyklu Konec posledního cyklu Anamnesa, váha, vitální funkceX Stadium onemocněníXX Fyzikální vyšetřeníXXXX Těhotenský test u ženX Perfomance statusXXXX Test kvality životaXXX Nežádoucí účinky léčbyXXX Další medikaceXXXX Hematologické testyXXXX Biochemická vyšetření (+3ml )XXX Vyšetření moče ( +3ml pro další výzkum)XXX Elfo močeXXX Elfo séraXXX Kvantifikace M komponentyXXX Imunoelektroforesa séraX Imunoelektroforoesa močeX Vyšetření kostní dřeněXX RTG skeletuXX 5ml KD a 20ml PK pro další výzkumXX

11 Vyšetření během udržovací fázevstup Každých 8 týdnů Ukončení studie Stadium onemocnění X Fyzikální vyšetřeníXX X Perfomance statusXX X Test kvality životaXXX Nežádoucí účinky léčbyXX X Další medikaceXXX Hematologické testyXXX Biochemická vyšetření (+3ml navíc)XXX Vyšetření moče (+3ml pro další výzkum)XXX Elfo močeXXX Elfo séraXXX Kvantifikace M komponentyXXX Vyšetření kostní dřeněX RTG skeletuX 5ml KD a 20 PK pro další výzkumX Přežívání ( survival)X

12 Soubor vyšetření   Anamnéza a fyzikální vyšetření   Zařazení do KS dle Durieho-Salmona   Perfomance status dle WHO   Test kvality života   EKG   RTG skeletu (lebka, C, Th, LS páteř, ramena, pánev, humery, femury)

13 Laboratorní vyšetření I Hematologický panel: hgb, trombocyty, leukocyty, diferenciální rozpočet 20ml PK pro další testy ( při vstupu a ukončení studie) Biochemie: Ca, kreatinin, AST, ALT, ALP, LDH, GMT, celková bílkovina, albumin, kyselina močová, glu, CRP, B2mikroglobulin Elfo séra (nephelometricky pro kvantifikaci M komp.) Imunoelektroforesa séra Ig v séru kvantitativně (+3ml séra pro další výzkum- odběr na počátku cyklu)

14 Laboratorní vyšetření II Vyšetření moče: Elektroforesa (kvantifikace lehkých řetězců) Imunoelektroforesa moče, glu ( 3 ml pro další výzkum- odběr na počátku cyklu) Kostní dřeň: množství plasmatických buněk - % celularita - % (5ml KD pro další výzkum- na počátku a při ukončení studie-odběr do heparinu)

15 Randomizace studie   Randomizace - centrálně v Central European Myeloma Study Group Randomization Center   Registrace a souhlas s léčbou budou odeslány faxem   Vstupní vyšetření a požadované odběry musí být provedeny během 14 dní před zahájením studie,   Udržovací fáze:pokud je dosaženo CR, NCR,VGPR, PR, MR nebo SD   Celková délka studie 24 měsíců, Thalidomid a Zometa v rámci studie zdarma

16 Terapie - indukční fáze Melphalan 0.25mg/kg p.o. Prednison 2mg/kg p.o. 1.- 4. den cyklu Zometa 1x měsíčně Až 9 cyklů Thalidomide 200/300/400mg p.o. (užití večer inic. 200mg co 14 dní se zvyšuje o 100mg do max. dávky 400mg) Dexametason 40mg p.o. 1.- 4., 15.-18. den liché cykly 1.- 4. den sudé cykly Zometa 1x měsíčně Až 9 cyklů

17 Terapie - udržovací fáze Intron A 3 mil.IU 3x týdně s.c. Zometa 1x měsíčně Thalidomide 200mg p.o. Intron A 3mil.IU 3xtýdně s.c. Zometa 1x měsíčně

18 Hodnocení léčebné odpovědi   Indukční fáze- cyklus / 28 dní, (max. 9 cyklů)   Hodnocení indukční fáze nejdříve po 2 cyklech, pak na konci každého dalšího cyklu   Kritéria odpovědi musí být ověřena ve 2 následných vizitách s odstupem min. 4 týdnů (minimálně 2 cykly, max.9 cyklů)   CR, NCR, VGPR po posledních 2 cyklech, pak podat ještě 3 další cykly   PR, MR- celkem 9 cyklů   SD min. 4 max. 9 cyklů   PD po posledních 2 cyklech, přerušení léčby   Udržovací fáze - pokud je dosaženo: CR, NCR, VGPR, PR, MR nebo SD   Udržovací fáze přerušena při relapsu a progresi

19 Definice léčebné odpovědi používaná ve studii CR - kompletní remise NCR - remise blízká kompletní remisi VGPR - velmi dobrá parciální remise PR - parciální remise MR - minimální odpověď SD - stabilní onemocnění PD - progrese onemocnění nebo relaps

20 Kompletní remise- CR vymizení M komponenty v séru vymizení M komponenty v moči při sběru za 24 hod. normalizace kostní dřeně normokalcémie

21 Remise blízká kompletní remisi- NCR pokles M komp v séru na 10% a méně původní hodnoty pokles M komp. v moči na 10% a méně původní hodnoty ( při sběru za 24 hod.) celkové množství paraproteinu v moči je pod 200mg/24hod počet plasmocytů v kostní dřeně musí klesnout na 10% a méně původní hodnoty (definováno při histologickém vyšetření KD- u nesekrečního typu myelomu) normokalcémie

22 Velmi dobrá parciální remise - VGPR hodnota M komp. v séru je nižší než 25% původní hodnoty ale vyšší než 10% původní hodnoty hodnota M komp. v moči ( při B-J typu myelomu) je nižší než 25% původní hodnoty ale vyšší než 10% původní hodnoty, celková hodnota M komp. v moči je pod 200mg/24 hod. infiltrace KD plasmocyty je nižší než 25% původní hodnoty ale vyšší než 10% původní hodnoty normokalcémie není progrese lytických kostních lézí

23 Parciální remise - PR hodnota M komp. v séru je nižší než 50% původní hodnoty, ale vyšší nebo rovna 25% původní hodnoty ( na 4 týdny nebo déle) hodnota M komp v moči > 25%, ale < 50% původní hodnoty ( při B-J formě myelomu) počet plasmocytů v kostní dřeni > 25%, ale < 50% původních hodnot hodnota hgb > 100 g/l ( bez substituce ery masami) normokalcémie velikost ani počet lytických lézí se nesmí zvyšovat

24 Minimální odpověď na léčbu ( MR) hodnota M komp. v séru > 50%, ale < 75% původní hodnoty ( na 4 týdny a déle ) hodnota M komp. v moči > 50%, ale < 75% původní hodnoty pokles počtu plasmocytů v kostní dřeni > 50%, ale < 75% původní hodnoty hodnota hgb > 100 g/l ( bez substituce) normokalcémie velikost ani počet lytických lézí se nesmí zvyšovat

25 Stabilní choroba (SD) hodnota M komp. v séru osciluje mezi –25% a + 25% původní hodnoty množství lehkých řetězců v moči osciluje mezi –25% a + 25% původní hodnoty velikost ani počet lytických lézí se nesmí zvyšovat

26 Progrese onemocnění nebo relaps je definována při splnění alespoň 1 kritéria při 2 kontrolách v průběhu posledních 4 týdnů (při indukční terapii) vzestup hodnoty M komp. v séru nad 25% původní hodnoty (M komp kvantitativně se musí zvýšit alespoň o 5 g/l) vzestup hodnoty M komp. v moči nad 25% původní hodnoty( M komp kvantitativně se musí zvýšit alespoň o 200mg/24 hod) nárůst lytických ložisek o 50% oproti původní velikosti, nález nových lytických lézí u nesekrečního myelomu: hyperkalcémie, vzestup B2M o více než 50%, nárůst lytických ložisek o 50%, nárůst plasmocytů v kostní dřeni o více než 50% původní hodnoty

27 Zometa- dávkování a nežádoucí účinky   kyselina zolendronová, bifosfonát   4mg + FR 100ml – aplikace v 15 min. trvající infúsi   podávání 1x za 28 dní během indukční a udržovací terapie (celkem 24 měsíců)   v případě těžké renální insuficience (clearence kreatininu < 30ml/min, krea ≥350μmol/l) - léčba Zometou odložena do úpravy renálních funkcí   před každou aplikací vyšetření kreatininu v séru   podat pokud krea < 124 μmol/ml (při vzestupu o 44μmol/ml další podání odložit dokud kreat. nepoklesne na hodnoty max. vyšší o 10% původní hodnoty) kreat > 124μmol/ml pak při vzestupu o 88μmol/ml opět dávkování odložit

28 Melphalan- dávkování   podávání 0.25mg/kg p.o. 1.- 4. den terapie   kontrola KO také mezi 19.-22. dnem každého cyklu   u pac. starších 65 let redukce dávky v 1. cyklu na 75% vypočtené dávky   Hematologická toxicita: redukce dávky: (na 75% při WHO 2.st.,na 50% při WHO 3.st a při toxicitě dle WHO 4.st. přerušení terapie) interval mezi cykly může být prodloužen až na 6 týdnů   Renální toxicita: clearance kreat. < 60ml/min redukce dávky o 40% clearence kreat. < 25ml/min redukce dávky o 70%

29 Thalidomid- dávkování a nežádoucí účinky   antiangiogenní, imunomodulační efekt   efekt léčby většinou po 3 měsících terapie   iniciální fáze: 200mg p.o. večer, zvyšovat co 14 dní do max. dávky 400mg (není-li toxicita)   udržovací fáze: 200mg p.o. denně,   minimální dávka při nežádoucích účincích 50mg   NÚ: tlumivý efekt-ospalost, vyčerpanost (podávání večer) periferní neuropatie (brnění, necitlivost), rash (makulopapulosní exantém), zácpa, závratě, leukopenie

30 První výsledky studie Léčebná odpověď Thalidomid+ dexametason Melphalan+ prednison CR18%4% NCR12%11% VGPR15%11% PR28%18% MR21%18% Dosud 116 pacientů, věk 72 let ( medián) KS I 5%, KS II 47%, KS III 59%


Stáhnout ppt "Mnohočetný myelom- studie CEMGS 1 MUDr. Marek Wróbel Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín."

Podobné prezentace


Reklamy Google