Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Randomizované klinické hodnocení kombinace přípravků Velcade (bortezomid), thalidomid a dexametazon ve srovnání s kombinací přípravků thalidomid a dexametazon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Randomizované klinické hodnocení kombinace přípravků Velcade (bortezomid), thalidomid a dexametazon ve srovnání s kombinací přípravků thalidomid a dexametazon."— Transkript prezentace:

1 Randomizované klinické hodnocení kombinace přípravků Velcade (bortezomid), thalidomid a dexametazon ve srovnání s kombinací přípravků thalidomid a dexametazon u pacientů s progredujícím nebo relabujícím mnohočetným myelomem po autologní transplantaci Klinická studie EBMT - MMVAR

2 Cíle studie ► Hlavní cíl: Ověřit hypotézu, že léčba kombinace přípravků Velcade, Ověřit hypotézu, že léčba kombinace přípravků Velcade, Thalidomid a Dexametazon ve srovnání s kombinací Thalidomid a Dexametazon ve srovnání s kombinací Thalidomid, Dexametazon prodlouží dobu do progrese Thalidomid, Dexametazon prodlouží dobu do progrese onem. u pac. s progredujícím nebo relabujícím MM po AT onem. u pac. s progredujícím nebo relabujícím MM po AT ► Další cíle ► Další cíle: Porovnat ve srovnávaných skupinách celkové přežití, procento odpovědí na léčbu a komplikace související s léčbou

3 Dávkování léků RAMENO A: Velcade: cyklus 1-8 (8 cyklů=6 měsíců): 1.3 mg/m2 ve dnech 1, 4, 8 a 11, 10 dní pauza (1 cyklus 21 dní) cyklus 9-12 (4 cykly=6 měsíců): 1.3 mg/m2 ve dnech 1, 8, 15 a 22, 20 dní pauza (1 cyklus 42 dní) cyklus 9-12 (4 cykly=6 měsíců): 1.3 mg/m2 ve dnech 1, 8, 15 a 22, 20 dní pauza (1 cyklus 42 dní) Thalidomid: 200 mg/den po dobu jednoho roku Dexametazon: 40 mg/den 4 dny každých 21 dní po dobu jednoho roku RAMENO B: Thalidomid: 200 mg/den po dobu jednoho roku Dexametazon: 40 mg/den 4 dny každých 21 dní po dobu jednoho roku

4 Vstupní kritéria Ženy nebo muži starší 18 let Histologicky ověřená dg. MM s měřitelnými parametry nemoci Relaps nebo progrese onem. (v jakémkoliv časovém rozmezí) po AT dle standardních kritérií (Bladé et al.) Měřitelná nemoc definovaná jako MIg › 10g/l IgG nebo › 5g/l IgA Karnofsky performance status › 50% Předpokládaná doba života alespoň 3 měsíce Ženy v menopauze nebo sterilizované nebo používající účinnou kontracepci; muži akceptují během studie používání metod kontracepce Negativní β-HCG ve skreeningu u plodných žen Podepsaný informovaný souhlas

5 Vylučovací kritéria I. Pacient s nesekrečním MM Karnofsky performance status ≤50% Trombocyty < 40 000x10 9 /l ve 14 dnech před zařazením Neutrofily < 1x10 9 /l ve 14 dnech před zařazením Clearance kreatininu < 30ml/min ve 14 dnech před zařazením Periferní neuropatie ≥2.stupně ve 14 dnech před zařazením HIV pozitivita nebo aktivní hepatitida A, B nebo C Hypersenzitivita na bortezomid, boron nebo manitol Ženy těhotné nebo kojící. Potvrzení, že subjekt není gravidní se potvrdí negativitou sérového β-hCG. Těhotenský test není požadován u post-menopauzálních a chirurgicky sterilizovaných žen.

6 Vylučovací kritéria II. Pacient obdržel jiné studiové léky ve 14 dnech před zařazením Vážná onemocnění vč. psychiatrického, které může být na překážku účasti ve studii Aktivní nádorové onemocnění nebo nádor. onem. v předchorobí, s vyjímkou náležitě léčené lokalizované rakoviny kůže nebo dělož. čípku. Pacienti se starší historií (>5let) jiných vyléčených tumorů mohou být zařazeni do studie. Špatně korigovaná hypertenze nebo diabetes mellitus nebo jiné vážné onemocnění vč. psychiatrického, které mohou být překážkou v dodržení nebo dokončení protokolu studie Nezvládnuté nebo těžké kardiovaskulární onemocnění vč. infarktu myokardu v době 6 měsíců před zařazením, srdeční selhání NYHA III a IV, nezvladnutá angina pectoris, klinicky signifikantní onem. perikardu nebo srdeční amyloidóza

7 Sledování pacientů Pravidelné sledování: elektroforéza sérových proteinů, krevní obraz, clearance kreatininu, hladina β2-mikroglobulinu, vyšetření proteinurie za 24 hodin, vyšetření aspirátu kostní dřeně nebo trepanobiopsie, RTG skeletu a hodnocení klinického stavu, dále EMG a dotazník neurotoxicity – podrobně viz. tabulka str. 62 v protokolu studie (jedná se v podstatě o standardní sledování, jak je na našem pracovišti zvykem) (jedná se v podstatě o standardní sledování, jak je na našem pracovišti zvykem) Pravidelné hodnocení v rámci Risk-Management-Programme firmy Pharmion - PRMP (Pharmion-Risk-Management- Programme)

8 Pharmion-Risk-Management-Programme(PRMP) - Pharmion-Risk-Management-Programme(PRMP) - LÉKAŘ 1. Registrace předepisujícího lékaře - Vyplníte formulář: Registrace předepisujícího lékaře - Odešlete ho faxem na číslo: 0800 142 401 - Obratem obdržíte Potvrzení o registraci spolu s identifikačním číslem PRMP 2. Registrace pacienta - Vyplníte formulář Registrace pacienta/Informovaný souhlas - Formulář zašlete faxem na číslo: 0800 142 401 - Obratem obdržíte Potvrzení o registraci spolu s identifikačním číslem 3. Předpis Thalidomidu - Měsíčně uskuteční lékař i pacient stručný telefonický posudek na tel. číslo: 0800 142 400 - Obdržíte autrizačné číslo, které napíšete na předpis

9 Pharmion-Risk-Management-Programme(PRMP) - LÉKÁRNA 1. Registrace lékárny - Vyplníte formulář: Registrace lékárny - Odešlete ho faxem na číslo: 0800 142 401 - Obratem obdržíte Potvrzení o registraci spolu s identifikačním číslem PRMP 2. Objednávka thalidomidu - Odfaxujte vyplněný formulář do EBMT ke schválení - do jednoho týdne bude zasláno potvrzení - potvrzení dále odfaxujte do PRM Centre na číslo 0800 142 401 - thalidomid bude doručen do 1 týdne 3. Vydání thalidomidu - lékárník ověří autorizační číslo na předpise krátkým telefonátem na IVRS : 0800 142 400 - obratem obdrží potvrzující číslo, kterým předpis opatří - thalidomid vydá maximálně na 28 dní - vydané léčivo zapíše do tabulky a čtvrtletně odesílá do PRM Centre na 0800 142 401

10 Pharmion-Risk-Management-Programme(PRMP) - LÉKAŘ Měsíční posudky 1. Pacienti mužského pohlaví - měsíčně posudek 2. Pacientky ženského pohlaví bez možnosti těhotenství - během první návštěvy posudek a následně jednou za šest měsíců 3. Pacientky ženského pohlaví s možností těhotenství - měsíčně posudek - měsíčně musí být proveden krevní těhotenský test o sensitivite 50 mlU/ml a to do 24 před zahájením léčby Důležitá čísla Telefonní číslo do PRM Centre: 800 142 399 Faxové číslo do PRM Centre: 800 142 401 Telefonní číslo do interaktivního hlasového systému (IVRS) : 800 142 400

11 Kontaktní osoby Koordinátor studie pro ČR: Prof.MUDr.Roman Hájek, CSc. Prof.MUDr.Roman Hájek, CSc. Zodpovědný lékař za CMG: MUDr.Lenka Zahradová MUDr.Lenka Zahradová Datamanažerka : Bc.Eva Vetešníková Bc.Eva Vetešníková


Stáhnout ppt "Randomizované klinické hodnocení kombinace přípravků Velcade (bortezomid), thalidomid a dexametazon ve srovnání s kombinací přípravků thalidomid a dexametazon."

Podobné prezentace


Reklamy Google