Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad práce České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad práce České republiky"— Transkript prezentace:

1 Úřad práce České republiky
Kontaktní pracoviště Mělník Transformace úřadů práce se zaměřením na Mělnicko

2 Transformace úřadů práce
Od 1. dubna 2011 je účinný zákon o Úřadu práce České republiky, kterým se mění struktura a řízení úřadů práce.

3 Transformace úřadů práce
Stav před 1. dubnem 2011: 77 samostatných úřadů práce každý úřad měl právní subjektivitu a byl samostatnou účetní jednotkou správní obvody úřadů práce byly shodné s územními obvody okresů každý úřad práce ve svém správním obvodu zajišťoval plný výkon kompetencí ÚP vymezených zákonem

4 Transformace úřadů práce
Úřad práce ČR (Generální ředitelství) Krajská pobočka (Ředitel KrP, vedení krajské pobočky) Kontaktní pracoviště (Ředitel KoP) (Vedení krajské pobočky)

5 Transformace úřadů práce
Vznikl Úřad práce České republiky se sídlem v Praze, který je přímo podřízen MPSV a je účetní jednotkou V rámci Úřadu práce České republiky působí generální ředitelství a 14 krajských poboček, které jsou základní organizační jednotkou Součástí krajské pobočky jsou kontaktní pracoviště (KoP), zřízená v sídlech původních ÚP a původních dislokovaných pracovišť. Budou případně zřizována o další případně dislokovaná pracoviště po převzetí agend dávek od

6 Transformace úřadů práce
Krajská pobočka Úřadu práce České republiky v Příbrami Vedení pobočky: kancelář ředitele (vnitřní správa, ekonomika, informatika, majetek + investice, sekretariát) oddělení kontrolně právní oddělení zaměstnanosti (zprostředkování a poradenství – včetně rekvalifikací, trh práce, projekty EU) oddělení nepojistných dávek

7 Transformace úřadů práce
Kontaktní pracoviště KrP v Příbrami Úřadu práce ČR KoP Příbram KoP Kolín KoP Mělník KoP Sedlčany KoP Český Brod KoP Kralupy n/Vlt. KoP Dobříš KoP Neratovice KoP Mladá Boleslav KoP Kladno KoP Rakovník KoP Mnichovo Hradiště KoP Slaný KoP Beroun KoP Nymburk KoP Praha - východ KoP Hořovice KoP Městec Králové KoP Lysá nad Labem KoP Benešov KoP Kutná Hora KoP Praha - západ KoP Vlašim KoP Čáslav KoP Votice

8 Transformace úřadů práce
Kontaktní pracoviště (stávající) ředitel (KoP s více jak pěti zaměstnanci) sekretariát (KoP s více jak patnácti zaměstnanci) útvar zaměstnanosti (evidence UOZ, PvN (PpR), základní poradenství, VPM) útvar státní sociální podpory (agendy SSP) Pozn. Na KoP v sídlech okresů jsou dislokováni pracovníci útvarů vedené krajskými pobočkami, kteří zajišťují vedení krajských agend.

9 Transformace úřadů práce
Rekvalifikace Úřad práce nabízí možnost na základě identifikovaných potřeb zaměstnavatele a po provedení „předvýběru“ zajistit rekvalifikace uchazečů v evidenci úřadu. Obecně úřad práce realizuje rekvalifikace uchazečů dle jejich předpokladů uplatnění získaných kvalifikací na trhu práce. Samostatnou oblastí jsou zaměstnanecké rekvalifikace. Podklad pro organizaci rekvalifikací – informace o potřebách zaměstnavatelů.

10 Transformace úřadů práce
Rekvalifikace - systém a) dle zaměření všeobecné – doplnění obecných kvalifikačních předpokladů (např. ovládání PC) profesní – zaměřené na doplnění konkrétních kvalifikačních předpokladů (svářečský kurz, řidičský kurz, obsluha CNC, soc. pracovnice, atd.) b) dle podmínek pro organizace (zajištění) 1. skupinové – ÚP organizuje provedení kurzu (zpravidla 5 – 12 účastníků) individuální – zařazení do kurzu, který je u organizován – připravován 2. obvyklé – výběr dodavatelů na určité období v rámci zadání veřejné zakázky nahodilé – nejsou obvykle organizovány (pohyby v předchozím období) c) cílové skupiny UOZ a zájemci o změnu zaměstnání (služba) zaměstnanecké (příspěvek)

11 Transformace úřadů práce
Rekvalifikace - systém Další podmínky – požadavky zákona o vnitrorezortních předpisů Uplatitelnost + HEU Akreditované kurzy Zdroje financování a) národní rozpočet – prostředky ze státního rozpočtu na APZ prostřednictvím rozpočtu ÚP b) ESF - národní individuální projekty (NIP P+R, NIP „Vzdělávejte se!“) - regionální individuální projekty - granty (cílové osoby – UOZ, ZOZ) Výstup: Výběr a podpis smlouvy se vzdělávacím zařízením.

12 Transformace úřadů práce
Rekvalifikace – postup (řídí KoP) Iniciace – vlastní zájem UOZ (zájemce) nebo výstup ze základního poradenství (zprostředkovatelka, poradkyně, IAP), podnět je možný i ze strany zaměstnavatele Posouzení vhodnosti a účelnosti – poradce pro změnu povolání (vstupní předpoklady uchazeče či zájemce, možnost uplatnění, doba realizace kurzu a způsob jeho zajištění, rezortní pokyny, komise) Lékařská prohlídka – v těchto případech, kdy typ rekvalifikace a budoucí povolání klade požadavky na zdravotní stav Přímá organizace – zajištění kurzu Podpis dohody s UOZ či zájemcem

13 Transformace úřadů práce
Speciální poradenství Navazuje na základní poradenství v rámci zprostředkování zaměstnání. Aktivity – UOZ: JOB CLUB – vlastní (zabezpečují zaměstnanci ÚP) motivační (akreditovaný kurz) – nakupovaná služba od vzdělávacího zařízení (obdoba JOB CLUB) profesní diagnostika – nakupovaná, částečně z hlediska profesní orientace, lze ji i vlastní aktivitou s využitím diagnostických PC programů (testů) bilanční diagnostika – nakupovaná služba (provádí ji psycholog) Poradenství pro volbu povolání (IPS) – skupinové, individuální

14 Transformace úřadů práce
Informační a poradenské středisko (IPS) Informační a poradenské středisko pro volbu povolání pracuje na ÚP v Mělníku od r Je součástí oddělení poradenství a rekvalifikací. Poskytuje komplexní informační a poradenské služby, nezbytné k profesní orientaci žáků, studentů a absolventů škol, mladistvých a současně slouží zájemcům z řad veřejnosti, školských institucí, zaměstnavatelů apod.

15 Transformace úřadů práce
Skupinové poradenství pro 9. ročníky - realizováno v I. pol. školního roku (říjen – listopad) - zaměřeno na svět školství – aktuální nabídka středoškolských oborů Skupinové poradenství pro 8. ročníky - realizováno v II. pol. školního roku (březen – červen) - zaměřeno na kritéria volby povolání (zájmy, schopnosti, dovednosti, zdravotní stav) Individuální poradenství - poradenství k volbě povolání pro žáky a rodiče uchazeče o zaměstnání i veřejnost - volba profesní orientace (nepsychologického vyšetření – testy, dotazníky zájmů, apod.) - poradenství při neúspěšném studiu - informace o možnostech zvyšování kvalifikace Výstava Vzdělávání - prezentační výstava nabídky oborů středních škol nejen mělnického regionu

16 Transformace úřadů práce
Besedy na základních školách - téma: Význam práce a zaměstnání (určeno pro žáky 8. ročníků) - téma: Základy pracovního práva (určeno pro žáky 9. ročníků) – zákoník práce, pracovní podmínky mladistvých, „brigády“ aj. Besedy na středních školách - téma: Start na trhu práce (určeno pro vycházející maturanty a učně) - další studium - vstup na trh práce - nezaměstnanost Regionální brožura Další činnosti IPS

17 Transformace úřadů práce
Materiálové a technické vybavení IPS Krátké informativní videoklipy o jednotlivých profesích, činnostech a pracovním prostředí (DVD) Šanony s informacemi o povoláních – tzn. profesiogramy Informační brožury s přehledy středních škol, vyšších odborných i vysokých škol PC s připojením na internet (9 sestav) Databáze středních a vysokých škol (www.atlasskolstvi.cz; Informační sytém o uplatnění absolventů na trhu práce ISA ( ) Program Průvodce světem povolání ( Integrovaný systém typových pozic ( Testy a dotazníky k zjišťování profesní orientace ( obrázkový test volby povolání, DVP – dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry, Test struktury zájmů – AIST-R…)

18 Transformace úřadů práce
Kurzy dle potřeb zaměstnanosti (příklady) Chemik technologických výrob (21.9. – ) – hrazeno z rozpočtu APZ ÚP - nastoupilo 21 UOZ - úspěšně absolvovalo 15 osob (5 osob předčasně ukončilo) Základy chemie (6.1. – ) – hrazeno z UNIVZ - nastoupilo 9 UOZ - úspěšně ukončilo 5 osob Obsluha CNC (12.9. – ) – hrazeno z rozpočtu APZ ÚP - nastoupilo 6 UOZ - úspěšně ukončilo 6 osob ( – ) – hrazeno z rozpočtu APZ ÚP - nastoupilo 5 UOZ K končí možnosti vytvořené původně ÚP v Mělníku – výběr, zahájené projekty (smlouvy). Od je zabezpečení rekvalifikací plně v režii vedení KrP v Příbrami, případně v souvislosti se změnami novelou ZoZ, v režii GŘ ÚP.

19 Děkujeme za pozornost Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Studený
ředitel kontaktního pracoviště Mělník


Stáhnout ppt "Úřad práce České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google